กุญแจสู่ความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า

กุญแจสู่ความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า   ดุอาอ์วันที่ 2 ของเดือนรอมฎอน         ในวันที่สองของเดือนรอมฎอน เราจะวิงวอนขอจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งให้เราประสบความสำเร็จที่จะได้รับมาซึ่งความพึงพอพระทัยจากพระองค์ : اللّهُمَّ قَرِّبْنی فیهِ…

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด การเข้าสู่สวรรค์ที่สวยงามของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับการรอดพ้นจากนรก จำเป็นต้องเชื่อฟังและยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ของพระองค์ ดังนั้นคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่ยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางศาสนา อย่างเช่น การถือศีลอด และอื่นๆ นั้น ความปรารถนาของพวกเขาที่จะเข้าสู่สวรรค์นั้น คือภาพลวงตาแห่งความไม่รู้และความโง่เขลา…

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ)

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ) คัมภีร์อัลกุรอาน ถือว่าการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ) คือความโปรดปรานและเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติ และได้กล่าวถึงมันไว้เช่นนี้ว่า :   لَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ…

ชีอะฮ์ที่แท้จริง ในคำพูดของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.)

ชีอะฮ์ที่แท้จริง ในคำพูดของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) กล่าวว่า “หากท่านปฏิบัติตามสิ่งที่เราสั่งใช้ท่าน และยุติจากสิ่งที่เราห้ามท่านแล้ว ดังนั้นท่านก็คือชีอะฮ์ของเรา และหากไม่เป็นเช่นนี้ ท่านก็ไม่ใช่ชีอะฮ์ของเรา”    …

การถือศีลอดกับความอดทน

การถือศีลอดกับความอดทน ความอดทน (ซ็อบร์) คือคุณลักษณะประการหนึ่งที่ถูกเน้นย้ำอย่างมากในจริยธรรมอิสลาม มนุษย์ผู้เป็นมุสลิม การดำเนินชีวิตส่วนบุคคลและทางสังคมของตนเอง เขาจะต่อสู้ในหนทางของเป้าหมายต่างๆ และจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามอย่างมากมายด้วยเช่นกัน ซึ่งหากปราศจากคุณลักษณะของความอดทน (ซ็อบร์) แล้ว การมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลาย และการไปถึงยังเป้าหมายต่างๆ ย่อมเป็นเรื่องยาก ความอดทน…

หัวใจที่ผ่องแผ้วและสะอาดบริสุทธิ์

หัวใจที่ผ่องแผ้วและสะอาดบริสุทธิ์ การถือศีลอดจะทำให้ดวงประทีบแห่งมะอ์ริฟะฮ์ (การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า) และความเข้าใจในคำสอนต่างๆ ของพระองค์เจิดจรัสขึ้นในหัวใจของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถือศีลอดในช่วงเวลาหนึ่งเดือนเต็มในเดือนร่อมะฎอน จะทำให้อำนาจการครอบงำของอารมณ์ใคร่และ ความต้องการต่างๆ แห่งชัยฎอน (มารร้าย) ถูกขับออกไปจากจิตวิญญาณของมนุษย์ และอำนาจการปกครองของตักวา (ความยำเกรง) และการปฏิบัติตามคำสั่งสอนต่างๆ…

บทบาทของการถือศีลอดในการเสริมสร้างเจตนารมณ์อันเข้มแข็ง

บทบาทของการถือศีลอดในการเสริมสร้างเจตนารมณ์อันเข้มแข็ง อำนาจการปกครองเหนือตัวมนุษย์ที่เลวร้ายและมีอันตรายมากที่สุด คืออำนาจการปกครองและการครอบงำของอารมณ์ใฝ่ต่ำ มันจะทำให้มนุษย์ตกเป็นทาส และนำพาพวกเขาไปสู่ความตกต่ำและความชั่วร้าย การต่อสู้กับอำนาจครอบงำของอารมณ์ใฝ่ต่ำซึ่งถูกเรียกว่า “ญิฮาดอักบัร” (การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด) จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยช่วยเหลือและเจตนารมณ์อันแข็งแกร่งมั่นคง   มนุษย์ด้วยกับการถือศีลอด ซึ่งได้แก่การงดเว้นจากการกิน การดื่ม และการยับยั้งตนจากข้อห้ามต่างๆ ในความเป็นจริงแล้ว…

การถือศีลอดคือสื่อยับยั้งความชั่ว

การถือศีลอดคือสื่อยับยั้งความชั่ว การถือศีลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลอดในเดือนร่อมะฎอน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่บังคับ (วาญิบ) เหนือมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถกระทำได้ คือสื่ออันทรงพลังในการเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความยำเกรง (ตักวา) และการยับยั้งตนจากความชั่ว คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ข้อนี้ของการถือศีลอด ด้วยประโยคถ้อยคำที่ว่า “เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง” (6)   ตักวา…

บิดามารดา จะตอบคำถามเด็กๆ อย่างไร เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอัลลอฮฺ ?

    บิดามารดา จะตอบคำถามเด็กๆ อย่างไร เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอัลลอฮฺ ?     อิสลามได้ให้ความสำคัญด้านการอบรมสั่งสอนแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งเรามีรายงานเกินกว่า 1000 รายงานจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)…

รายงานภาพ วันคล้ายวันประสูติมหาบุรุษ ผู้ที่จะมาปลดปล่อยความอธรรมทั้งหลาย

นักศึกษาไทยในอิหร่าน ร่วมเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันประสูติบุรุษ ผู้เป็นเจ้าของแห่งกาลเวลา และผู้ที่จะมาปลดปล่อยความอยุติธรรมทั้งหลายบนโลกนี้ พีธีกร โดย เชคอาริฟ ฮูซัยนี ขับร้องบทกลอนลำนำโดย เชค ฟัลลอฮ บรรยายพิเศษโดย ซัยยิด ฮาซัน…

Page 4 of 280« First...23456...102030...Last »