เหตุผลที่คุณต้องมอบ “ดวงใจ” แด่พระองค์อัลลอฮ์

hamka279

 

 

 

เหตุผลที่คุณต้องมอบ “ดวงใจ” แด่พระองค์อัลลอฮ์

 

 

 

ในหลายครั้งที่มนุษย์ล่วงละเมิดสิทธิ์ของพระองค์(กระทำบาป)โดยมิลังเลใจเลย..
แต่เคยมีสักครั้งไหมที่พระองค์จะตัดรอน “ริสกี” ของเรา เคยมีไหมที่พระองค์จะเปิดเผยความผิดบาปนี้ให้ผู้อื่นรับรู้

 

 

แล้วพวกท่านไม่คิดหรือว่า หากเราเลือกที่จะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ตั้งแต่เริ่มแรก ณ วันนี้พระองค์จะมอบอะไรแก่เราไปเเล้ว

 

 

“ท่านอยาตุลลอฮ์ บะฮ์ยัต”