เชครอญับ อะลี คอยยาฏ

บิสมิลละฮ์ฯ

เชครอญับ อะลี คอยยาฏได้กล่าวว่า :

“ทุกๆครั้งที่ฉันทำการนมาซต่างๆ เช่น นมาซอิมามซะมาน(อ.)หรือนมาซอื่นๆ ฉันจะขอหะญัตต่างๆ(ความต้องการต่างๆ)จากพระองค์อยู่เสมอ”

วันหนึ่งฉันได้พูดกับตัวเองว่า :

“สักครั้งที่ฉันจะทำการนมาซเพื่อพระองค์ โดยไม่ขอหะญัตใดๆจากพระองค์เลย”

และในคืนเดียวกันนั้นได้หลับอยู่ในโลกแห่งความฝัน โดยที่พระองค์ได้ตรัวกับท่านว่า :

“ทำไมถึงมาช้า ??”

หมายความว่าอย่างไร ??

หมายความว่า เจ้าสมควรที่จะคิดสิ่งนี้เมื่อ 30 ปีที่แล้วและทำสิ่งนี้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ถึงขณะนี้ที่เจ้านั้นแก่แล้ว ดังนั้น จงเข้าใจเถิดว่า จงทำการนมาซ โดยที่ไม่แสวงหาหะญัตของตัวเอง

»» เราในทุกๆขณะที่เราพบกับทางตัน เราถึงจะเรียกหา อัลลอฮ์ ««

แต่จริงๆแล้วเราควรที่จะเรียกหาพระองค์ในทุกๆขณะ ไม่ใช่เรียกหาพระองค์เป็นคนสุดท้าย

อยาตุลลอฮ์มุญตะฮีดีย์ เตหะรานีย์