วจนะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ซึ่งได้ยกย่องอิมามอะลี (อ.)

วจนะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ซึ่งได้ยกย่องอิมามอะลี (อ.)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวกับอิมามอะลี(อ.) ว่า

“โอ้อะลี เจ้ามาจากฉัน และฉันมาจากเจ้า มิตรของเจ้าคือมิตรของฉัน และมิตรของฉันคือมิตรของอัลลอฮฺ ศัตรูของเจ้าคือศัตรูของฉัน และศัตรูของฉันคือศัตรูของอัลลอฮฺ

โอ้อะลี ฉันจะทำสงครามกับผู้ที่ทำสงครามกับเจ้า และจะมีสันติกับผู้ที่มีสันติกับเจ้า

โอ้อะลี เจ้ามีขุมทรัพย์อยู่ในสวรรค์ และเจ้าเป็นนายของทั้งสองด้านของสวรรค์

โอ้อะลี เจ้าคือผู้แบ่งแยกสวรรค์และนรก ไม่มีผู้ใดเข้าสวรรค์ได้นอกจากเขาจะรู้จักเจ้า และเจ้ารู้จักเขา และไม่มีผู้ใดเข้าสู่นรกได้ นอกจากเขาปฏิเสธเจ้าและเจ้าปฏิเสธเขา

โอ้อะลี เจ้า และวงศ์วานของเจ้าจะอยู่บนตำแหน่งสูง (อัล-อะอฺรอฟ) ในวันแห่งการพิพากษ์ จะรู้จักคนบาปได้ด้วยเครื่องหมายของพวกเขา และรู้จักผู้ศรัทธาได้ด้วยสัญลักษณ์ของพวกเขา

โอ้อะลี ศรัทธาชนจะไม่มีความโดดเด่นขึ้นมา ภายหลังการจากไปของฉัน ถ้าหากไม่มีเจ้า”