ร่วมรำลึก งานชาฮาดัตอิมามมูซา อัลกาซิม (อ)

นักศึกไทยในอิหร่าน ร่วมรำลึก งาน ชาฮาดัต อิมามมูซา อัลกาซิม (อ)

อันเชิญพระมหาคำภีร์ อัลกรุอาน โดย เชค ฮูเซน มะมิง

บรรยายพิเศษ โดย ห.จ.ก เชค ฮูเซ็น คาน

มีท่าน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี ให้เกียรติ มาร่วมรับฟัง การบรรยาย

และ มีขณะทัวร์ จากประเทศไทย เข้าร่วมรับฟัง การบรรยายด้วยเช่นกัน