รายงานภาพ วันคล้ายวันประสูติมหาบุรุษ ผู้ที่จะมาปลดปล่อยความอธรรมทั้งหลาย

นักศึกษาไทยในอิหร่าน ร่วมเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันประสูติบุรุษ ผู้เป็นเจ้าของแห่งกาลเวลา

และผู้ที่จะมาปลดปล่อยความอยุติธรรมทั้งหลายบนโลกนี้

พีธีกร โดย เชคอาริฟ ฮูซัยนี

ขับร้องบทกลอนลำนำโดย เชค ฟัลลอฮ

บรรยายพิเศษโดย ซัยยิด ฮาซัน ฮูซัยนี

ขับร้องซูรุร โดย อนาชีด อีมามียะฮแห่งประเทศไทย