ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด

การเข้าสู่สวรรค์ที่สวยงามของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับการรอดพ้นจากนรก จำเป็นต้องเชื่อฟังและยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ของพระองค์ ดังนั้นคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่ยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางศาสนา อย่างเช่น การถือศีลอด และอื่นๆ นั้น ความปรารถนาของพวกเขาที่จะเข้าสู่สวรรค์นั้น คือภาพลวงตาแห่งความไม่รู้และความโง่เขลา

 

      ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) บทหนึ่งจากหนังสือ “มะอานี อัลอัคบาร” ได้อ้างวจนะจากท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ไว้ว่า ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) กล่าวว่า :

 

إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً يُدْعَى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

          “แท้จริงสำหรับสวรรค์นั้นมีประตูหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่า “ร็อยยาน” จะไม่มีผู้ใดผ่านเข้าทางมันได้ ยกเว้นบรรดาผู้ถือศีลอด” (1)

 

      เช่นเดียวกันนี้ ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) อีกบทหนึ่ง ในหนังสือ “บิฮารุ้ลอันวาร” ได้อ้างวจนะของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ไว้ ซึ่งท่านกล่าวว่า :

 

مَنْ مَنَعَهُ الصَّوْمُ مِنْ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَ يَسْقِيَهُ مِنْ شَرَابِهَا؛

“ผู้ใดที่การถือศีลอดได้หักห้ามเขาจากอาหารที่เขามีความโปรดปรานมัน ดังนั้นเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์จะทรงให้เขาได้รับประทานอาหารสวรรค์

และให้เขาดื่มจากเครื่องดื่มแห่งสวรรค์” (2)

แหล่งอ้างอิง :

 

(1) มะอานี อัลอัคบาร, เชคซอดูก, หน้าที่ 409, ฮะดีษที่ 90

 

(2) บิฮารุ้ลอันวาร, อัลลามะฮ์มัจญ์ลิซี, เล่มที่ 40, หน้าที่ 331, ฮะดีษที่ 13

 

 

thaitalabeh.com