นักศึกษาไทยในอิหร่าน ร่วมกันจัดงานวันวิลาดัต อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)

นักศึกษาไทยในอิหร่าน ร่วมกันจัดงานวันวิลาดัต อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)

บรรยายโดย เชค มัสยีดีน แหละยา

อันเชิญพระมหาคำภีร์อัลกรุอาน โดย ซัยยิดฮูเซน ไซอาแซ

พิธีกร เชค มูดอ บิน ยูซุฟ