นักศึกษาทยในอิหร่าน ร่วมกันจัดงานมับอัษของท่านศาสดามูฮำหมัด(ศ)

อันเชิญพระมหาคำภีร์อัลกรุอาน โดยเชค ซุลก็อดนัย สาแหละ

นั

พีธีกร โดยเชค ญามาล ปาปาน

นักศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเกียตริจากท่าน อยาตุลลอฮ มัรวี มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในค่ำคืนนี้