ดีที่สุดของความดีทั้งหลาย

ดีที่สุดของความดีทั้งหลาย

ในวันที่สามของเดือนรอมฎอน เราจะวิงวอนขอจากพระผู้เป็นเจ้าว่า :

 

وَ اجْعَلْ لِی نَصِیباً مِنْ کُلِّ خَیْرٍ تُنْزِلُ فِیهِ

“และโปรดบันดาลให้ทุกความดีงามที่ถูกประทานลงมาในเดือนนี้ในวันนี้ เป็นโชคผลสำหรับข้าพระองค์ด้วยเถิด” (1)

 

      ในวัฒนธรรมและคำสอนของอิสลาม ความดีนั้นมีตัวอย่าง (มิศดาก) ที่ชัดเจนและหลากหลาย เช่น :

 

  1. ความรู้ : ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) บทหนึ่งจากท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ซึ่งท่านกล่าวว่า :

اَلعِلمُ رَأسُ الخَيرِ كُلِّهِ، وَ الجَهلُ رَأسُ الشَّرِّ كُلِّهِ

”ความรู้ คือหัวของความดีทั้งมวล และความโง่เขลา คือหัวของความชั่วร้ายทั้งมวล” (2)

 

  1. ความมีมารยาทและจริยธรรมที่ดีงาม : ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) บทหนึ่ง ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้กล่าวว่า :

خَيرُ ما اُعطىَ الرَّجُلُ المُؤمِنُ خُلقٌ حَسَنٌ وَ شَرُّ ما اُعطِىَ الرَّجُلُ قَلبُ سوءٍ فى صورَةٍ حَسَنَةٍ

“สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ศรัทธาได้ถูกมอบให้ คือความมีมารยาทที่ดีงาม และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่บุคคลได้ถูกมอบให้ คือหัวใจที่ชั่วร้ายในใบหน้าที่สวยงาม” (3)

 

  1. ความบริสุทธิ์ใจในการกระทำ : ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) บทหนึ่ง ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้กล่าวว่า :

نيَّةُ المُؤمِنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ وَ نيَّةُ الكافِرِ شَرُّ مِن عَمَلِهِ وَ كُلُّ عامِلٍ يَعمَلُ عَلى نيَّتِهِ

“เจตนาของผู้ศรัทธาจะดีกว่าการกระทำของเขา และเจตนาของผู้ปฏิเสธจะเลวร้ายยิ่งกว่าการกระทำของเขา และทุกคนจะกระทำตามเจตนาของตน” (4)

 

  1. คุณธรรมที่ดีที่สุด : ท่านอมีรุ้ลมุอ์มินีนอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) กล่าวว่า :

خَيْرُ الْبِرِّ ما وَصَلَ اِلَى الُمحْتاجِ

          “คุณธรรม (การให้) ที่ดีที่สุด คือสิ่งที่จะไปถึงยังบุคคลที่ขัดสน” (5)

 

แหล่งอ้างอิง :

 

(1) อัลอิกบาล บิลอะอ์มาลิลหะซะนะฮ์, เล่มที่ 1, หน้าที่ 254

 

(2) บิฮารุ้ลอันวาร, เล่มที่ 74, หน้าที่ 175, ฮะดีษที่ 9

 

(3) บิฮารุ้ลอันวาร, เล่มที่ 74, หน้าที่ 175

 

(4) อัลกาฟี, เล่มที่ 2, หน้าที่ 84, ฮะดีษที่ 2

 

(5) ตัศนีฟ ฆุร่อรุ้ลหิกัม วะดุร่อรุ้ลกิลัม, หน้าที่ 388, ฮะดีษที่ 8895

 

บทความโดย : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

 

thaitalabeh.com