คำตักเตือนท่านเชครอญับ อะลี คอยยาร

คำตักเตือนท่านเชครอญับ อะลี คอยยาร :
1.ถ้าหากว่าเรากลัวการลงโทษจากพระองค์เหมือนกับที่เรากลัวแมลงป่อง โลกนี้ก็จะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน
2.เจ้าจงทำเพื่อพระองค์ อัลลอฮ์(ซ.บ)และบรรดามะลาอีกะฮ์ก็จะทำสิ่งต่างๆเพื่อเจ้าเอง «مَن كانَ لله، كان الله لَه»
3.จงพยายามให้คุณลักษณะของพระองค์นั้นมีชีวิตอยู่ในตัวของเจ้า พระองค์คือผู้ทรงเกียรติ เจ้าจงเป็นผู้ที่มีเกียรติ พระองค์คือผู้ทรงเมตตา เจ้าจงเป็นผู้ที่มีความเมตตา พระองค์คือผู้ทรงปกปิด เจ้าก็จงเป็นผู้ที่ทำการปกปิด
4.หัวใจของเราเป็นของพระองค์ พระองค์เป็นเจ้าของหัวใจ จงอย่าให้ผู้อื่นมาอยู่ในที่ๆของพระองค์
5.จงทำอะมัลต่างๆเพื่อความพึ่งพอพระทัยของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อผลบุญหรือความกลัวจากไฟนรกของพระองค์
6.ถ้าหากมนุษย์ไม่มีความรักให้กับสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ การหลอกลวงต่างๆของชัยตอนจะมาไม่ถึงเขา
7.ถ้าหากใครก็ตามที่ทำการงานเพื่อพระองค์ ตาใจของเขาจะถูกเปิด
8.ถ้าหากมนุษย์ระวังหัวใจของพวกเขา ไม่ให้สิ่งอื่นเข้ามานอกจากพระองค์แล้ว สิ่งใดก็ตามที่ผู้อื่นไม่เห็น เขาจะเห็นในสิ่งเหล่านั้น อะไรก็ตามที่ผู้อื่นไม่ได้ยิน เขาจะได้ยินในสิ่งเหล่านั้น
9.ทุกๆการงานที่ทำไปแล้ว จงอย่ากล่าวว่า “ฉันเป็นคนทำ” แต่จงกล่าวว่า “นี้คือ ความโปรดปรานของพระองค์” ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระองค์