คำตักเตือนของอิมามอะลี(อ.) ที่มีแก่อิมามฮะซัน(อ.) และอิมามฮุเซน(อ.) รวมถึงประชาชาติมุสลิมของท่าน และประชาชาติมุสลิมรุ่นต่อๆ ไป

 

คำตักเตือนของอิมามอะลี(อ.) ที่มีแก่อิมามฮะซัน(อ.) และอิมามฮุเซน(อ.) รวมถึงประชาชาติมุสลิมของท่าน และประชาชาติมุสลิมรุ่นต่อๆ ไป

“ฉันขอเตือนให้เจ้ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ และอย่าวิ่งตาม(ความพึงพอใจของ)โลกนี้ ถึงแม้มันจะไล่ตามเจ้าอยู่ อย่าเสียใจกับสิ่งใดที่เจ้าถูกห้ามไว้ จงพูดความจริงและปฏิบัติเพื่อการตอบแทน(จากอัลลอฮ์) จงเป็นศัตรูกับผู้กดขี่ และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่”

“ฉันขอตักเตือนเจ้า โอ้ลูกๆ ของฉัน ครอบครัวของฉัน และบรรดาผู้ที่อาจจะได้รับข่าวสาส์นของฉัน ขอให้พวกเจ้าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ ให้เตรียมกิจการของเจ้าให้ดี ให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พวกเจ้า เพราะฉันเคยได้ยินท่านตาของเจ้า(ศ.) กล่าวว่า : ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นดีกว่าการนมาซและการถือศีลอด”

“(จงเกรงกลัว)อัลลอฮ์เมื่อดำเนินการเกี่ยวกับเด็กกำพร้า อย่าปล่อยให้พวกเขาอดอยาก และอย่าให้พวกเขาสูญเสียตราบเท่าที่เจ้ายังอยู่”

“(จงเกรงกลัว)อัลลอฮ์ ในเรื่องเพื่อนบ้าน เพราะพวกเขาเป็นสิ่งที่ศาสดา(ศ.)ของเจ้าได้มอบหมายไว้ ท่านสั่งให้เราเอาใจใส่พวกเขาอยู่เสมอ ยิ่งคิดมากเท่าไหร่ ดูเหมือนท่านจะทำให้พวกเขาเป็นทายาทของท่าน(จากมรดกของเรา)”

“(จงเกรงกลัว)อัลลอฮ์ ในเรื่องคัมภีร์อัล-กุรอาน (จงจำไว้ว่า) ไม่มีใครปฏิบัติตามทฤษฎีคำสอนของมันได้ดีเลิศไปกว่าเจ้า”

“(จงเกรงกลัว)อัลลอฮ์ ในเรื่องการนมาซ เพราะมันเป็นเสาหลักของศาสนา”

“(จงเกรงกลัว)อัลลลอฮ์ ในเรื่องพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนั้น(กะอ์บะฮ์) จงอย่าละทิ้งมันตราบใดที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ เพราะถ้าทำเช่นนั้น เจ้าจะไม่ถูกมองด้วยความเคารพ”

alitur

“(จงเกรงกลัว)อัลลอฮ์ ในเรื่องการญิฮาด จงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินของเจ้า ชีวิตของเจ้า และลิ้นของเจ้า”

“จงประสานร่วมกันทั้งสองฝ่าย ในการให้และการรับ จงระวังในการเบือนหน้าของเจ้า หรือ การตัดขาดจากการและกัน จงอย่าละทิ้งการสั่งสอนให้กระทำความดีและห้ามปรามความชั่ว มิฉะนั้นคนชั่วร้ายอาจเอาชนะเจ้าได้ และเมื่อนั้น การร้องขอของเจ้าก็จะไม่ถูกตอบรับ(จากอัลลอฮ์)”

หลังจากนั้น ท่านกล่าวว่า “โอ้ ลูกหลานของอับดุลมุฏฏอลิบ แท้จริง ฉันไม่ต้องการให้พวกเจ้าละเลงเลือดของมุสลิมด้วยการร้องว่า : นายแห่งศรัทธาชนถูกสังหารแล้ว จงอย่าสังหารใครสักคนเพื่อฉันนอกจากคนที่ฆ่าฉัน”

“จงรอจนกระทั่งฉันตายด้วยการฟันครั้งนี้ของเขา(อับดุลเราะฮ์มาน อิบนุ มุลญิม) แล้วจงฟันเขาเพียงครั้งเดียว และอย่าทำร้ายร่างกายของเขา เพราะฉันเคยได้ยินท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า : จงหลีกเลี่ยงการทำร้ายร่างกายแม้แต่กับสุนัขบ้า”

นี่คือวาระสุดท้ายอย่างวีรบุรุษของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ เป็นการสูญเสียของภารกิจและประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากการสูญเสียท่านศาสดา(ศ.)

ขอความสันติจงมีแด่นายแห่งศรัทธาชน ในวันที่ท่านถือกำเนิด, ในวันที่ท่านถูกสังหารบนที่บูชาของท่าน และในวันที่ท่านจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก