คำตอบของนบีมุฮัมมัด(ศ.)

 

คำตอบของนบีมุฮัมมัด(ศ.)

 

ท่านอานัส อิบนฺ มาลิก รายงานว่า มีชายเบดูอินคนหนึ่งมาหาท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ที่มัสญิด ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ถามเขาว่า เขามาจากไหน ชายเบดูอินคนนั้นกล่าวว่า “ฉันมาจากที่ห่างไกลเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามบางข้อ” นายของเขาได้ให้เขามาเพื่อถามคำถามเหล่านี้กับท่านศาสดา(ศ.)

 

ถาม : ฉันอยากจะเป็นผู้มีสติปัญญา ฉันควรทำอย่างไร?

 

ตอบ : จงเกรงกลัวอัลลอฮ์

 

ถาม : ฉันอยากเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ของอัลลอฮ์ และทำตามสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ฉันทำ

 

ตอบ : จงอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน

 

ถาม : ฉันอยากพบความสว่างและมีความสงบในหัวใจ

 

ตอบ : จงรำลึกถึงความตาย

 

ถาม : ฉันอยากได้รับการปกป้องให้พ้นจากศัตรู

 

ตอบ : จงมอบหมายความไว้วางใจในอัลลอฮ์

 

ถาม : ฉันอยากปฏิบัติตามหนทางที่เที่ยงตรง

 

ตอบ : จงทำดีต่อผู้อื่นเพื่ออัลลอฮ์

 

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่ออัลลอฮ์จะไม่ทำให้ฉันต่ำต้อย?

 

ตอบ : อย่าตอบสนองต่อความปรารถนาทางร่างกายของเธอ

 

ถาม : ฉันอยากมีชีวิตที่ยืนยาว

 

ตอบ : จงสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮ์

 

ถาม : ฉันอยากมีความเจริญรุ่งเรือง

 

ตอบ : จงอยู่ในสภาพที่มีวุฎูอฺตลอดเวลา

 

ถาม : ฉันจะรักษาตัวเองให้พ้นจากไฟนรกได้อย่างไร?

 

ตอบ : จงปกป้องสายตาของเธอ, ลิ้นของเธอ, มือของเธอ และส่วนที่อยู่ต่ำกว่าเอวของเธอให้พ้นจากความชั่วร้าย

 

ถาม : ฉันจะชำระล้างความบาปของฉันได้อย่างไร?

 

ตอบ : จงหลั่งน้ำตาให้กับสิ่งที่เธอได้ทำลงไป และกลับเนื้อกลับตัวด้วยการแก้ไขในสิ่งที่เธอทำผิด

 

ถาม : ฉันอยากจะเป็นคนที่น่านับถือ

 

ตอบ : ถ้าเช่นนั้น, จงอย่าขอสิ่งใดจากใครๆ

 

ถาม : ฉันอยากจะเป็นคนที่มีเกียรติ

 

ตอบ : ถ้าเช่นนั้น จงอย่าเผยการกระทำผิดพลาดของผู้ใด

 

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นจากการทรมานในสุสาน?

 

ตอบ : จงอ่านซูเราะฮ์อัล-มุลก์

 

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ร่ำรวย?

 

ตอบ : จงอ่านซูเราะฮ์ มุซัมมิล

 

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้สงบใจจากความกลัววันแห่งการพิพากษา?

 

ตอบ : จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนรับประทานสิ่งใดๆ และก่อนนอน

 

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้รู้สึกว่าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของอัลลอฮ์ในขณะที่ทำนมาซ?

 

ตอบ : จงให้ความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ในการทำวุฎูอฺ และในการรักษาความสะอาดบริสุทธิ์

 

 

 

 

Source : tebyan.net

thaitalabeh.com