ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอน

 

ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอน
อยาตุลลอฮ์ ญะวาดีย์ ออมูลี กล่าวว่า :
ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอนจะแสดงออกโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้
1.บางครั้งชัยฏอนจะทำให้มนุษย์ออกห่างจากพระองค์ด้วยกับการทำบาป
2.บางครั้งมันจะนำมนุษย์ออกจากหนทางของพระองค์ด้วยกับการทำในสิ่งที่เป็นมักรูฮ์(สิ่งที่ไม่ควรจะปฏิบัติ)
3.บางครั้งมันจะทำให้มนุษย์นั้นลืมหรือเผลอเรอในอะมัลต่างๆที่เป็นวาญิบด้วยกับการทำสิ่งที่เป็นมุษตาฮับ(สิ่งที่ควรกระทำหรือสนับสนุนให้กระทำมัน)
4.บางครั้งชัยฏอนจะทำให้อามัลที่เป็นวาญิบนั้นสำคัญกว่าอะมัลต่างๆที่วะญิบยิ่งกว่า
ผลสรุปก็ คือ ชัยฏอนจะหลอกลวงให้มนุษย์นั้นออกห่างจากอัลลอฮ์(ซ.บ)จากวิธีทางใดทางหนึ่งและจะทำการหลอกลวงมนุษย์จนพวกเขานั้นหลงลืมและไม่ให้ความสำคัญต่อพระองค์
ลองคิดใคร่ครวญดู ว่า ชัยฏอนนั้นมีความพยายามมากสักขนาดไหนในการหลอกลวงมนุษย์ ดังนั้น จงให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ
อยาตุลลอฮ์ญะวาดี ออมูลีย์