“การอดทนต่อความยากจน”

“การอดทนต่อความยากจน”
มัรฮูมอยาตุลลอฮ์ มุญตะฮีดีย์ เตหะรานีย์ :
บุคคลหนึ่งได้ถามจากท่านว่า : บุคลที่เขายากจนแต่เขานั้นมีความอดทนเหนือความยากจนของตัวเขา รางวัลของบุคคลเช่นนี้ คือ สิ่งใด ??
»» หมายความว่า ในเรื่องราวความยากจนของตนเอง เขานั้นไม่ได้พูดให้กับผู้อื่นผู้ใดเลย และเขานั้นกินนูนปล่าวๆ(อยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่)ของตัวเองจนกระทั่งความหิวนั้นหายไป รางวัลหรือผลบุญของบุคคลเหล่านี้ คือ สิ่งใดกัน ?? ยา รอซูลลุลลอฮ์ !!
ท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)กล่าวว่า : ในสวนสรรค์จะมีปราสาทๆหนึ่งอยู่ ที่ถูกสร้างมาจากหินยอกูตสีแดง(หินที่มีความสวยงามตระการตา) ซึ่งบรรดาชาวสววค์ทั้งหมดจะจ้องมองไปยังมัน เสมือนกับที่เรานั้จ้องมองไปยังดวงดาวต่างๆที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้า ในปราสาทอันนี้จะไม่มีใครเข้าไปได้ เว้นแต่
-บรรดาศาสดาที่ยากจน
-บรรดาชะฮีดที่ยากจน
-และบรรดามุอ์มินที่ยากจน
บุคคลใดก็ตามที่ไม่มีฐานะที่ดีทางการเงิน จงสุขใจและดีใจเถิด… และอย่าเศร้ากับความยากจนของตนเอง จงอดทนและยืนหยัด ซึ่งการอดทนนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความยากจและขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆออกไป