การถูกลอบสังหารของท่านอิมามอะลี

การถูกลอบสังหารของท่านอิมามอะลี

วันที่ 19 รอมฎอน ปี ฮ.ศ.40 อิมามอะลี(อ.) มาที่มัสญิดในเมืองกูฟะฮ์เพื่อทำนมาซศุบฮ์ ท่านอะซานเชิญชวนให้มุสลิมมาทำนมาซ และทำหน้าที่นำการนมาซเป็นหมู่คณะ อับดุลเราะห์มาน อิบนฺ มุลญิม แสร้งยืนนมาซอยู่ด้านหลังของอิมามอะลี(อ.) และเมื่ออิมามอะลี(อ.) อยู่ในท่าสุญูด(กราบ) อับดุลเราะห์มาน อิบนุ มุลญิมก็ได้ฟันศีรษะของท่านด้วยดาบของเขาอย่างแรง ทำให้อิมามอะลี(อ.) ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ท่านศาสดา(ศ.) ได้ทำนายถึงการลอบสังหารอิมามอะลี(อ.) ไว้แล้ว โดยอิมามอะลี(อ.) ได้เล่าว่า ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “โอ้อะลี ฉันเห็นด้วยสายตาของฉันว่าเคราของเจ้าเปียกชุ่มด้วยเลือดจากหน้าผากของเจ้า”

พวกเขาทำการลอบสังหารอิมามอะลี(อ.) ในช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุด คือช่วงเวลาที่ท่านอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ระหว่างการนมาซและในขณะสุญูด ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันคือรุ่งอรุณ ในขณะที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ระหว่างการทำหน้าที่อันประเสริฐสุดของอิสลาม ขณะที่ท่านพร้อมที่จะต่อสู้(ญิฮาด) และในสถานที่อันสะอาดบริสุทธิ์และสูงส่งที่สุด คือมันญิดกูฟะฮ์

ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน โอ้นายแห่งศรัทธาชน อะมีรุล มุอ์มินีน อะลี บิน อบีฏอลิบ(อ.) และขอความจำเริญจงมีแด่ท่านในชีวิตหลังความตาย

อาชญากรรมแห่งการลอบสังหารอิมามอะลี(อ.) ยังคงเป็นอาชญากรรมที่โหดร้าย ทารุณ และน่าสยดสยองที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะมันไม่ใช่เป็นการกระทำต่อคนคนหนึ่งเท่านั้น แต่มันเป็นการกระทำต่อความเป็นผู้นำประชาชาติอิสลามทั้งหมด ด้วยการลอบสังหารอิมามอะลี(อ.) เป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคือการสังหารสาส์นแห่งศาสดา, ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และประชาชาติมุสลิมที่ฝังอยู่ในตัวตนของอิมามอะลี บิน อะบีฏอลิบ(อ.) ด้วยการทำเช่นนั้น ประชาชาติอิสลามได้สูญเสียการชี้นำในการก้าวหน้า และเสียโอกาสที่วิเศษสุดในชีวิตไปภายหลังจากท่านศาสดา(ศ.)

อิมามอะลี(อ.) ทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลของท่านอยูสามวัน และท่านจากไปในวันที่ 21 เดือนรอมฎอน เมื่อมีอายุได้ 63 ปี

ในระหว่างสามวันนี้ อิมามอะลี(อ.) ได้มอบหมายให้บุตรชายของท่าน อิมามฮะซัน(อ.) ดำรงตำแหน่งอิมามผู้ชี้นำประชาชาติในด้านความคิดและสังคม และตลอดสามวันนี้ ท่านไม่เคยละเว้นจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ สรรเสริญพระองค์ และยอมรับยอมจำนนต่อพระบัญชาของพระองค์ เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของท่าน

เช่นเดียวกันนี้ ท่านยังได้ให้คำแนะนำและคำตักเตือนเพื่อไปสู่สิ่งที่ดี และชี้หนทางที่ถูกต้อง อธิบายวิถีแห่งทางนำ อธิบายหลักการศาสนา เรียกร้องให้เชื่อฟังต่อคำบัญชาของอัลลอฮ์ และเตือนไม่ให้คล้อยตามผู้ที่มีความปรารถนาชั่วร้ายที่ต้องการขัดขวางไม่ให้เผยแพร่คำสอนของอัลลอฮ์