ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์

การอ่าน การท่องจำ การทำความเข้าใจ และการปฏิบัติตามคัมภีร์อัล-กุรอาน นั้นได้ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งด้านปัจเจกบุคคลและสังคม ซึ่งจะกล่าวได้ว่าการอ่านอัล-กุรอานนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งมีดังต่อไปนี้   1.เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ : การอ่านอัล-กุรอาน เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์และทำให้มนุษย์มีความใกล้ชิดต่อพระองค์   2. เป็นการเปิดประตูแห่งการเคารพภักดี…

คุณลักษณะของเดือนรอมฎอน

  เดือนแห่งอัลลอฮ์ (พระผู้เป็นเจ้า)   แม้ว่า องค์ประกอบของเวลาและสถานที่จะไม่มีความแตกต่างๆกันสักเท่าไหร่ แต่ในแง่ทางจิตวิญญาณ แต่ในบางกรณี สถานที่หนึ่ง ดั่งเช่น อาคารกะอ์บะฮ์ หรือ มัสยิดต่างๆ และสถานที่ฝังร่างอันไร้วิญญาณของบรรดาชะฮีด (ผู้พลีชีพในแนวทางของพระเจ้า)…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๓ )การสละโลก

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๓ )การสละโลก   ถ้าเราพิจารณาถึงการตีความและทรรศนะเกี่ยวกับโลกทั้งสองอย่างนี้   อย่างหนึ่ง คือ ทรรศนะของผู้ที่มองโลกและความเพลิดเพลินเจริญใจของมันว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเลวทราม อีกทรรศนะหนึ่ง คือ ผู้ที่ถือว่าตัวของโลกเองเป็นสิ่งที่ดี แต่ความยั่วยวนของมันและความหลงใหลไปในโลกนั้นเป็นสิ่งเลวทราม ขอให้เรามาพิจารณากันว่า โลกให้ความสุขต่อมนุษย์และปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ยากโดยวิธีใด…

ชีวประวัติของท่านอะลี อักบัร

ชีวประวัติของท่านอะลี อักบัร ท่านอะลี อักบัร คือ บุตรชายคนโตของท่านอิมามฮุเซน (อ) ตามรายงานกล่าวไว้ว่า ท่านประสูติเมื่อวันที่ 11 เดือนชะอ์บาน ในปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 43  ณ นครมะดีนะฮ์…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๒ ) การจูงใจให้สนใจในโลก

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๒ )การจูงใจให้สนใจในโลก การตีความที่แพร่หลายมากที่สุด มุสลิมส่วนมากเมื่อถูกถามถึงความเลวร้ายของโลก ก็จะตอบว่า ความรักที่มีต่อโลกเป็นเรื่องเลวทราม และโลกโดยตัวของมันเองแล้วเป็นของดี   โองการของพระมหาคัมภีร์กุรอานที่เกี่ยวกับโลกนั้น มีการตีความกันไปหลายอย่าง หนึ่งในทรรศนะเหล่านี้ ก็คือ โลกในตัวมันเองแล้วมิได้มีความเลวร้าย ในเมื่อมันประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๑)การตีความอย่างผิดๆ ของผู้ถือสันโดษ

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๑)การตีความอย่างผิดๆ ของผู้ถือสันโดษ พระมหาคัมภีร์กุรอานแนะนำว่า “โลก ” นั่นคือ ที่อยู่ชั่วคราว ไม่มีค่าควรแก่ความหวังและความปรารถนาตัวอย่างของโองการนี้ได้บอกเราว่า “โลก ” นั่นคือ ที่อยู่ชั่วคราว ไม่มีค่าควรแก่ความหวังและความปรารถนา  …

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 2)

วิเคราะห์ ความเชื่อเรื่องผู้ถูกสัญญาในศาสนาและประชาชาติต่างๆของโลก   ความเชื่อในเรื่อง อิมามมะฮดี(อ) เป็นความเชื่อที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงศาสนาอิสลามเท่านั้น ในศาสนา และประชาชาติทั่วโลกอย่างแพร่หลายมายาวนาน ในบทความนี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับ เรื่องราวของบุรุษผู้ถูกสัญญา บุรุษผู้ซึ่งเป็นความหวังของมนุษยชาติ ดังที่เราได้เกริ่นไว้ ความเชื่อเรื่องผู้ถูกสัญญา เป็นความเชื่อ…

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 1)

บทที่ 1 เหตุผลที่ต้องศึกษาเรื่อง อิมามมะฮ์ดี (อญ)   เหตุผลหลักที่ทุกคน ทั้งเป็นมุสลิม หรือ ไม่ใช่ มุสลิม ควรศึกษา เกี่ยวกับเรื่องราว ของ บุรุษผู้จะมาเปลี่ยนโลกนั้น…

คณะนักศึกษาไทยในอิหร่านพร้อมใจเข้าร่วม “โครงการจิตอาสา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9

  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเตหะราน และนายกสมาคมนักเรียนไทยในอิหร่าน พร้อมคณะนักศึกษาไทย ร่วมกันทำความดีใน “โครงการจิตอาสา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 เมื่อวานนี้ ณ สถานทูตไทย ประจำกรุงเตหะราน สาธารณะรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน      …

บทสัมภาษณ์ภรรยาของชะฮีด มุฮ์ซิน ฮุญะยี

      การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านทำอะไรหรือ? ถึงทำให้ขบวนการอาชูรอของอิมามฮูเซ็น(อ)  มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ อยากให้ทุกคนสละเวลาสักนิดเพื่อที่จะอ่านบทสัมภาษณ์ของ ภรรยาของชะฮีดมุฮ์ซิน ฮุญะยี ซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าวีรชนหลายคนในโศกนาฏกรรมในกัรบาลา ไม่ใช่เพียงตัวเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะพาเขาไปสู่ตำแหน่งนั้นได้ ต้องอาศัยเงื่อนไขพื้นฐานที่สุด นั่นก็คือสถาบันครอบครัว บางคนได้แรงผลักดันจากผู้เป็นมารดา อย่างเช่น ท่านวาฮับ…