Archive

ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์

การอ่าน การท่องจำ การทำความเข้าใจ และการปฏิบัติตามคัมภีร์อัล-กุรอาน นั้นได้ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งด้านปัจเจกบุคคลและสังคม ซึ่งจะกล่าวได้ว่าการอ่านอัล-กุรอานนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งมีดังต่อไปนี้   1.เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ : การอ่านอัล-กุรอาน เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์และทำให้มนุษย์มีความใกล้ชิดต่อพระองค์   2. เป็นการเปิดประตูแห่งการเคารพภักดี…

คุณลักษณะของเดือนรอมฎอน

  เดือนแห่งอัลลอฮ์ (พระผู้เป็นเจ้า)   แม้ว่า องค์ประกอบของเวลาและสถานที่จะไม่มีความแตกต่างๆกันสักเท่าไหร่ แต่ในแง่ทางจิตวิญญาณ แต่ในบางกรณี สถานที่หนึ่ง ดั่งเช่น อาคารกะอ์บะฮ์ หรือ มัสยิดต่างๆ และสถานที่ฝังร่างอันไร้วิญญาณของบรรดาชะฮีด (ผู้พลีชีพในแนวทางของพระเจ้า)…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๓ )การสละโลก

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๓ )การสละโลก   ถ้าเราพิจารณาถึงการตีความและทรรศนะเกี่ยวกับโลกทั้งสองอย่างนี้   อย่างหนึ่ง คือ ทรรศนะของผู้ที่มองโลกและความเพลิดเพลินเจริญใจของมันว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเลวทราม อีกทรรศนะหนึ่ง คือ ผู้ที่ถือว่าตัวของโลกเองเป็นสิ่งที่ดี แต่ความยั่วยวนของมันและความหลงใหลไปในโลกนั้นเป็นสิ่งเลวทราม ขอให้เรามาพิจารณากันว่า โลกให้ความสุขต่อมนุษย์และปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ยากโดยวิธีใด…

ชีวประวัติของท่านอะลี อักบัร

ชีวประวัติของท่านอะลี อักบัร ท่านอะลี อักบัร คือ บุตรชายคนโตของท่านอิมามฮุเซน (อ) ตามรายงานกล่าวไว้ว่า ท่านประสูติเมื่อวันที่ 11 เดือนชะอ์บาน ในปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 43  ณ นครมะดีนะฮ์…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๒ ) การจูงใจให้สนใจในโลก

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๒ )การจูงใจให้สนใจในโลก การตีความที่แพร่หลายมากที่สุด มุสลิมส่วนมากเมื่อถูกถามถึงความเลวร้ายของโลก ก็จะตอบว่า ความรักที่มีต่อโลกเป็นเรื่องเลวทราม และโลกโดยตัวของมันเองแล้วเป็นของดี   โองการของพระมหาคัมภีร์กุรอานที่เกี่ยวกับโลกนั้น มีการตีความกันไปหลายอย่าง หนึ่งในทรรศนะเหล่านี้ ก็คือ โลกในตัวมันเองแล้วมิได้มีความเลวร้าย ในเมื่อมันประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๑)การตีความอย่างผิดๆ ของผู้ถือสันโดษ

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๑)การตีความอย่างผิดๆ ของผู้ถือสันโดษ พระมหาคัมภีร์กุรอานแนะนำว่า “โลก ” นั่นคือ ที่อยู่ชั่วคราว ไม่มีค่าควรแก่ความหวังและความปรารถนาตัวอย่างของโองการนี้ได้บอกเราว่า “โลก ” นั่นคือ ที่อยู่ชั่วคราว ไม่มีค่าควรแก่ความหวังและความปรารถนา  …

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 2)

วิเคราะห์ ความเชื่อเรื่องผู้ถูกสัญญาในศาสนาและประชาชาติต่างๆของโลก   ความเชื่อในเรื่อง อิมามมะฮดี(อ) เป็นความเชื่อที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงศาสนาอิสลามเท่านั้น ในศาสนา และประชาชาติทั่วโลกอย่างแพร่หลายมายาวนาน ในบทความนี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับ เรื่องราวของบุรุษผู้ถูกสัญญา บุรุษผู้ซึ่งเป็นความหวังของมนุษยชาติ ดังที่เราได้เกริ่นไว้ ความเชื่อเรื่องผู้ถูกสัญญา เป็นความเชื่อ…

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 1)

บทที่ 1 เหตุผลที่ต้องศึกษาเรื่อง อิมามมะฮ์ดี (อญ)   เหตุผลหลักที่ทุกคน ทั้งเป็นมุสลิม หรือ ไม่ใช่ มุสลิม ควรศึกษา เกี่ยวกับเรื่องราว ของ บุรุษผู้จะมาเปลี่ยนโลกนั้น…

คณะนักศึกษาไทยในอิหร่านพร้อมใจเข้าร่วม “โครงการจิตอาสา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9

  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเตหะราน และนายกสมาคมนักเรียนไทยในอิหร่าน พร้อมคณะนักศึกษาไทย ร่วมกันทำความดีใน “โครงการจิตอาสา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 เมื่อวานนี้ ณ สถานทูตไทย ประจำกรุงเตหะราน สาธารณะรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน      …

บทสัมภาษณ์ภรรยาของชะฮีด มุฮ์ซิน ฮุญะยี

      การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านทำอะไรหรือ? ถึงทำให้ขบวนการอาชูรอของอิมามฮูเซ็น(อ)  มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ อยากให้ทุกคนสละเวลาสักนิดเพื่อที่จะอ่านบทสัมภาษณ์ของ ภรรยาของชะฮีดมุฮ์ซิน ฮุญะยี ซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าวีรชนหลายคนในโศกนาฏกรรมในกัรบาลา ไม่ใช่เพียงตัวเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะพาเขาไปสู่ตำแหน่งนั้นได้ ต้องอาศัยเงื่อนไขพื้นฐานที่สุด นั่นก็คือสถาบันครอบครัว บางคนได้แรงผลักดันจากผู้เป็นมารดา อย่างเช่น ท่านวาฮับ…

อธิการบดีอัลมุศฏอฟาชี้ประเทศไทยควรแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์โรฮิงยาอย่างชัดเจน

  เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสที่ผ่านมา (7 กันยายน) เอกอัครราชทูตประเทศไทย ณ กรุงเตหะราน นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ พร้อมคณะ เข้าพบอธิการบดีมหาลัยอัลมุศฏอฟา นานาชาติ อยาตุลลอฮ์ อะรอฟี โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยและคณะ…

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน เข้าพบอธิการบดีมหาลัยอัลมุศฏอฟาและนักศึกษาไทยในอิหร่าน

เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน  นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ พร้อมคณะ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลมุศฏอฟา อัลอาละมียะฮ์  พณฯ  ท่าน อยาตุลลอฮ์ อะรอฟี…

ส่วนหนึ่งจากคำสอนของอิมามฮาดี (อ.)

خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فاعِلُهُ، وَاَجْمَلُ مِنَ الْجَميلِ قائِلُهُ، وَأرْجَحُ مِنَ الْعِلمِ حامِلُهُ، وَشَرٌّ مِنَ الشَّرِّ…

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ ตอนที่ 2

สถานภาพทางด้านความรู้และจิตวิญญาณของท่านอิมามฮาดี (อ.)   ความยิ่งใหญ่ทางด้านบุคลิกภาพ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและเกียรติต่างๆ ของท่านอิมามฮาดี (อ.) มีมากถึงขั้นที่ว่าทั้งมิตรและศัตรูของท่านยอมรับในสิ่งนี้ เมื่อพิจารณาดูจากตัวบทหลักฐานบางส่วนจากตำราต่างๆ ของนักวิชาการชาวอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ ทำให้สามารถประจักษ์ถึงสถานภาพและอิทธิพลที่ลุ่มลึกของท่านอิมามฮาดี (อ.) ที่มีในท่ามกลางหมู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี…

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ ตอนที่ 1

  บรรดาอิมามและผู้นำผู้บริสุทธิ์ (อ.) คือ มนุษย์ผู้สมบูรณ์และเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งได้ถูกกำหนดตัวโดยพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นแบบอย่างทางด้านการปฏิบัติตนและเสมือนดั่งประทีปที่คอยชี้นำให้แก่สังคมของมนุษยชาติ คำพูดและการกระทำของท่านเหล่านั้นจะวาดภาพให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ของมนุษย์และการดำรงอยู่ของพวกท่านก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความดีงามทั้งมวลแห่งพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การผูกความสัมพันธ์ตนเองเข้ากับผู้มีเกียรตินี้ และการปฏิบัติตามคำสั่งสอนและแบบอย่างของพวกท่าน จะทำให้เราบรรลุสู่ความสมบูรณ์ (กะมาล) ของความเป็นมนุษย์และความผาสุกไพบูลย์ทั้งในโลกนี้และปรโลก ท่านอิมามฮาดี (อ.)…

ฮะดิษโซ่ทองอิมามริฎอ(อ.)

มะอฺมูน เป็นคอลีฟะฮ์แห่งตระกูลวงศ์อับบาสิดที่โหดเหี้ยมและปัญญาเฉียบแหลม ในปีฮ.ศ.201 (ค.ศ.817) เขาได้บีบบังคับอิมามริฎอ(อ.) ให้ออกจากมะดีนะฮ์มายังมัรว์ (เมืองศูนย์กลางการปกครองของคอลีฟะฮ์มะอฺมูน) ตามคำสั่งของมะอฺมูน เส้นทางการเดินทางของอิมามริฎอ(อ.) จากมะดีนะฮ์มายังมัรว์ได้ถูกกำหนดล่วงหน้าไว้แล้ว ท่านอิมาม(อ.) จะต้องผ่านเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ท่านมาถึงมัรว์เมื่อวันที่ 10 เชาวาล…

ทายาททางความรู้ของอัลลอฮ์(ซ.บ) อะลี อัร ริฎอ(อ.)

อิมาม อะบุลฮะซัน อัษษานี อะลี อิบนิ มูซา อัรริฎอ (อ) คือ อิมามท่านที่แปดจากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ท่านเป็นอิมามที่ความสูงส่ง และมีความยิ่งใหญ่ยิ่ง ซึ่งเป็นแบบฉบับ และตัวอย่างที่ดีที่สุดในการนำมาปฏิบัติตามในการดำเนินชีวิตในโลกนี้…

ควมประเสริฐของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ.)

  ความประเสริฐของท่านหญิงฟาติมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ) นั้นมีมากมายนัก ท่านอัลลามะอ์มัจญลิซีย์ ได้บันทึกรายงานไว้ว่า “อิมามริฎอ (อ) ได้กล่าวในครั้งหนึ่งว่า บุคคลใดก็ตามที่ได้ไปซิยารัตมะอ์ซูมะฮ์ในเมืองกุม เท่ากับบุคคลนั้นได้ซิยารัตฉันแล้ว” เช่นเดียวกันในบรรดานักวิชาการ บรรดาอุลามาอ์ นักคิดนักเขียนในสายธารชีอะฮ์อิมามียะฮ์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าท่านหญิงคือ…

ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) “ซัยหนับน้อย” อิมามริฎอ (อ.)

  ในบทความนี้ขอใช้ชื่อว่า ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือท่านหญิงซัยหนับน้อย (อ.) ของท่านอิมามริฎอ (อ.) เนื่องจากว่า เมื่อมองในประวัติศาสตร์อิสลาม ในหมู่บรรดาลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ.) มีวีรสตรีสองท่านที่มีส่วนคล้ายคลึงกันในหลายๆ สิ่ง…

คุุณลักษณะของท่านอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ก็เป็นเช่นเดียวกันกับบิดาของท่าน คืออิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.) ที่ท่านได้มีโอกาสในการรับใช้ประชาชนโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดามุสลิมเป็นเวลายาวนานโดยไม่มีข้อจำกัด ด้วยเหตุนี้เอง บุญคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านในฐานะครู, นักวิชาการ และอัจฉริยะบุคคล ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักในที่ต่างๆ ของโลกในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ ด้วยการที่ท่านเป็นผู้มีความรอบรู้ในด้านมนุษยศาสตร์,…

ความสำคัญของการแต่งงานในทัศนะของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

ในทัศนะของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พื้นฐานของการสร้างมนุษย์ และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ คือการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างชายและหญิง นั่นคือสัญญาณหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องของการสร้าง ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบทอัรรูม ได้ทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับการสร้างโลกเอาไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณต่างๆ แห่งความเป็นเอกะในการสร้างโลกของพระองค์ และหนึ่งในและหนึ่งในสัญญาณต่างๆ เหล่านั้นก็คือ การสร้างคู่ครองแก่มนุษย์ หรือสร้างมนุษย์มาเป็นคู่ๆ พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในบทอัรรูม โองการที่…

การแต่งงานในวจนะของท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)

ในวจนะของศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงถานภาพที่สูงส่งของการแต่งงานยิ่งนัก บรรดาผู้สูงส่งเหล่านั้นได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการแต่งงานเอาไว้อย่างมากมาย นอกเหนือจากนั้นท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) ก็มีการแต่งงาน มีคู่ครองสร้างครอบครัวด้วยกันทุกพระองค์ ในขณะเดียวกันท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)…

ปัจจัยที่ทำให้ความสงบเกิดขึ้นในชีวิต

ชายคนหนึ่งได้ถามจากท่านอิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.)ว่า : อะไร คือ เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตของท่าน ที่นำมาซึ่งความสงบในชีวิต ? อิมามศอดิก(อ.) กล่าวว่า : “ฉันมีความเชื่อไปยัง 4 สิ่งหลักๆในการดำเนินชีวิต” 1.ฉันเชื่อว่าหน้าที่ต่างๆที่มีเหนือตัวฉัน…

สตรีในอิสลาม

จากการศึกษาประวัติศาสตร์เราจะพบว่า ในยุคสมัยก่อนนั้นผู้หญิงถูกมองเป็นทรัพย์สินสมบัติอย่างหนึ่ง ผู้หญิงเคยถูกซื้อถูกขายราวกับเป็นทรัพย์สมบัติหรือสัตว์เลี้ยง ชาวอาหรับไร้การศึกษาในยุคก่อนอิสลามถือว่าผู้หญิงเป็นสาเหตุของความโชคร้ายและฝังทารกหญิงไร้เดียงสาทั้งเป็น แต่อิสลามได้ประกาศว่าการตัดสินและความคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิดและไร้เหตุผล ท่านศาสดา(ศ.) ได้ต่อสู้กับแนวคิดผิดเพี้ยนเหล่านี้อย่างรุนแรง ท่านถือว่าผู้หญิงก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับผู้ชาย และผู้หญิงก็มีสิทธิด้านมนุษยธรรม เสรีภาพ และสังคมเช่นเดียวกัน ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเหยียดหยามหรือดูหมิ่นผู้หญิง น่าเศร้าใจอย่างยิ่ง แม้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ สังคมตะวันตกและนายทุนทั้งหลายยังเข้าใจกันว่าผู้หญิงคือช่องทางของความบันเทิงและเวลาที่ผ่านไป…

ความรู้ที่ลึกซึ้งของอิมามฮะซัน(อ.)

ท่านอิมามฮะซัน(อ.) บุตรชายคนโตของอิมามอะลี(อ.) และท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) เป็นหลานตาคนแรกของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และเป็นหัวหน้าชายหนุ่มในสวนสวรรค์ร่วมกับอิมามฮุเซน(อ.) น้องชายของท่าน ท่านอิมามฮะซัน(อ.) ได้รับความรู้จากอัลลอฮ์(ซ.บ.) เช่นเดียวกับบรรดาอิมามท่านอื่นๆ และได้แสดงให้เห็นถึงความรู้นั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ครั้งหนึ่งเคยมีผู้ถามกับอิมามฮะซัน(อ.) ว่า “อะไรคือของสิบอย่างที่แต่ละอย่างแข็งแรงกว่าอีกอย่างหนึ่ง?” อิมามฮะซัน(อ.) ได้ตอบว่า…

ค่ำคืนที่ประเสริฐกว่า 1000 เดือน

ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “เมื่อค่ำคืนแห่งก็อดรฺ (ลัยละตุลก็อดรฺ) มาถึง อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงสั่งแก่ญิบรีลให้ลงมายังโลกร่วมกับบรรดาเทวทูตกลุ่มหนึ่ง พร้อมกับธงสีเขียว” เขาจะคลุมธงนั้นบนยอดของกะอฺบะฮ์โดยที่มีปีกหกร้อยปีก ซึ่งจะไม่กางแผ่ออกนอกจากในค่ำคืนแห่งก็อดรฺ เขาจะกางแผ่ปีกเหล่านั้นออกในค่ำคืนนั้น และเขาพร้อมด้วยเทวทูตองค์อื่นๆ จะอวยพรให้แก่ทุกคนที่ยืนทำนมาซ นั่ง ชื่นชมหรืออ่านคัมภีร์กุรอาน พวกเขาจะจับมือกับเขา…

วัน “อัล กุดส์ สากล”

ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมื่อปี ฮ.ศ. 1399 ได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญยิ่ง ในช่วงแรกของการได้รับชัยชนะการปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหร่านโดยการนำของ ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) คือการประกาศให้ วันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ เป็น “วันกุดส์สากล” หรือวันแห่งการปลดปล่อย “อัลกุดส์” กิบลัตแรกของมวลมุสลิมจากการยึดครองของยิวไซออนิสต์ ซึ่งนับแต่นั้นมา…

โอ้ มนุษยชาติจงอย่าหลงลืมพี่น้องชาวปาเลสไตน์

ณ วันนี้โลกอิสลามมีปัญหาที่สำคัญและเป็นวาระเร่งด่วนที่เกี่ยวโยงกับประชาชาติอิสลามทั่วทั้งโลกโดยตรง คือปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมชาวปาเลสไตน์ ผืนแผ่นดินปาเลสไตน์ และอัลกุดส์ ปัญหาปาเลสไตน์เป็นบาดแผลที่เรื้อรังสร้างความเจ็บปวดแก่ประชาชาติมุสลิมและโลกอิสลามมายาวนาน โดยการยึดครองของรัฐเถื่อนไซออนิสต์และการช่วยเหลือของชาติมหาอำนาจพันธมิตรของอิสราเอล และนับวันการรุกราน การยึดครอง การเข่นฆ่าสังหาร การจับกุมตัวประชาชนผู้ไม่มีทางสู้โดยน้ำมือของอิสราเอลจะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในขณะนี้ เป็นเหตุให้โลกอิสลามมองปัญหาที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์มายาวนานเป็นเรื่องเล็ก และเมินเฉยกับปัญหาปาเลสไตน์ทีละนิดๆๆๆ…

คำตักเตือนของอิมามอะลี(อ.) ที่มีแก่อิมามฮะซัน(อ.) และอิมามฮุเซน(อ.) รวมถึงประชาชาติมุสลิมของท่าน และประชาชาติมุสลิมรุ่นต่อๆ ไป

  คำตักเตือนของอิมามอะลี(อ.) ที่มีแก่อิมามฮะซัน(อ.) และอิมามฮุเซน(อ.) รวมถึงประชาชาติมุสลิมของท่าน และประชาชาติมุสลิมรุ่นต่อๆ ไป “ฉันขอเตือนให้เจ้ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ และอย่าวิ่งตาม(ความพึงพอใจของ)โลกนี้ ถึงแม้มันจะไล่ตามเจ้าอยู่ อย่าเสียใจกับสิ่งใดที่เจ้าถูกห้ามไว้ จงพูดความจริงและปฏิบัติเพื่อการตอบแทน(จากอัลลอฮ์) จงเป็นศัตรูกับผู้กดขี่ และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่” “ฉันขอตักเตือนเจ้า…

วจนะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ซึ่งได้ยกย่องอิมามอะลี (อ.)

วจนะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ซึ่งได้ยกย่องอิมามอะลี (อ.) อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวกับอิมามอะลี(อ.) ว่า “โอ้อะลี เจ้ามาจากฉัน และฉันมาจากเจ้า มิตรของเจ้าคือมิตรของฉัน…

การถูกลอบสังหารของท่านอิมามอะลี

การถูกลอบสังหารของท่านอิมามอะลี วันที่ 19 รอมฎอน ปี ฮ.ศ.40 อิมามอะลี(อ.) มาที่มัสญิดในเมืองกูฟะฮ์เพื่อทำนมาซศุบฮ์ ท่านอะซานเชิญชวนให้มุสลิมมาทำนมาซ และทำหน้าที่นำการนมาซเป็นหมู่คณะ อับดุลเราะห์มาน อิบนฺ มุลญิม แสร้งยืนนมาซอยู่ด้านหลังของอิมามอะลี(อ.) และเมื่ออิมามอะลี(อ.)…

อิมามอะลี(อ.) นิยามอัล-กุรอาน

อิมามอะลี(อ.) นิยามอัล-กุรอาน นายแห่งศรัทธาชน อิมามอะลี บิน อะบีฏอลิบ(อ.) ได้ให้คำนิยามอัล-กุรอานไว้ดังต่อไปนี้ – มันเป็นแสงสว่างที่ความโชติช่วงของมันจะไม่ดับสูญไป – เป็นตะเกียงที่เปลวไฟไม่มีวันดับ – เป็นมหาสมุทรที่ความลึกของมันไม่อาจหยั่งถึง – เป็นหนทางที่ไม่นำไปสู่ความหลงผิด…

อะลี ในคำพูดของท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)

อะลี ในคำพูดของท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ) อัมมารฺ บิน ยาซิร ได้เล่าว่า ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ(ศ.) ได้บอกแก่ท่านอมีรุล มุอฺมินีน(อิมามอะลี(อ.)) ว่า “โอ้อะลี อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ประทานคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่พระองค์ไม่เคยประทานแก่ใครเลยให้แก่เจ้า นั่นคือ ความเคร่งครัดในโลกนี้ ซึ่งเป็นเครื่องประดับสำหรับมนุษย์ในสายตาของอัลลอฮฺ…

จุดเด่นสามประการในชีวิตของท่านอะลี(อ.)

จุดเด่นสามประการในชีวิตของท่านอะลี(อ.) ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงคุณสมบัติสามประการในตัวผู้พิชิตชัยแห่งสงครามคอยบัรฺ ซึ่งถูกกล่าวถึงโดยผู้ที่ถือว่าเป็นศัตรูของท่าน วันหนึ่ง มุอาวิยะฮฺได้ตำหนิสะอัด วักกอส เนื่องจากเขาไม่สาปแช่งท่านอะลี(อ.) สะอัดกล่าวตอบว่า “ฉันจะทำได้อย่างไร ในเมื่อฉันยังไม่ลืมคุณสมบัติสามประการของอะลี ซึ่งฉันปรารถนาอย่างยิ่งว่าฉันจะมีคุณสมบัติเช่นนั้นอย่างน้อยสักหนึ่งข้อ : 1. ในวันที่ท่านศาสดาแต่งตั้งให้เขาเป็นตัวแทนของท่านในเมืองมะดีนะฮฺ ในขณะที่ท่านออกไปทำสงครามตาบูค…

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 4

31. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “รางวัลตอบแทนของผู้ที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบ(กฎข้อบังคับ) ของอัลลอฮ์(ในเดือนรอมฎอน) จะเป็นเหมือนกับผู้ที่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบนั้นเจ็ดสิบครั้งในเดือนอื่นๆ” (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์, เล่ม 10, หน้า 307) 32. อิมามบากิรฺ(อ.) กล่าวว่า “ในค่ำคืนแห่งก๊อดร์ถูกประกาศิตทุกสิ่งทุกอย่าง…

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 2)

21. ท่านศาสดา(อ.) กล่าวว่า “ในเดือนนี้(รอมฎอน) ประตูนรกจะถูกปิด และประตูสวรรค์จะถูกเปิดออก” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 16 หน้า 274) 22. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)…

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 2

11. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “มัน(รอมฎอน) เป็นเดือนซึ่ง การเริ่มต้นของมันคือความเมตตา ช่วงกลางของมันคือการอภัยโทษ และการสิ้นสุดของมันคือการปลดปล่อยจากไฟ(นรก)” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 93 หน้า 342) 12.…

รายงานภาพ กิจกรรมวันคล้ายวันประสูตร ท่านอิมามฮาซัน(อ)

บรรยายโดย เชคอัสกียา ดุลกานนท์ พีธีกรโดย นูรุลอามีน เจ๊ะระ อันเชิญพระมหาคำภีร์อัลกรุอาน โดย ซัยยิด อับบาส  

การถือศีลอด คือ นิยามที่แท้จริงของรอมฎอนใช่หรือไม่ ?

ถ้าหากจะกล่าวว่ามวลมุสลิมจำนวนมากในยุคปัจจุบันกำลังมึนงงอยู่กับนิยามที่แท้จริงของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ก็คงจะไม่ผิด เหตุเพราะเมื่อได้สอบถามกับมวลมุสลิมหลายๆ คนว่า “เดือนรอมฎอนคือเดือนอะไร?” ส่วนมากจะตอบว่า “เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการถือศีลอด เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอดน้ำ อดอาหาร อดในหลายๆ เรื่องตั้งแต่ตะวันขึ้น จนกระทั่งตะวันตกดิน”     ในขณะที่มวลมุสลิมยังเข้าใจว่า…

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 1

1. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “แท้จริง เดือนรอมฎอนได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันเผาไหม้ความบาปให้หมดไป” (กันซุล อัมมาล ฮะดีษเลขที่ 23688) 2. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า “จงอย่าพูดว่า ‘นี่คือรอมฎอน’…

รอมฎอน เดือนแห่งความเมตตา

  เดือนรอมฏอนอันทรงเกียรติ คือเดือนแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ และเป็นเดือนที่ประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆ เป็นเดือนที่ประตูแห่งสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า และประตูแห่งความโปรดปรานจะถูกเปิดกว้าง ประตูนรกจะถูกปิดสนิท และในเดือนนี้จะมีค่ำคืนหนึ่งที่การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าในค่ำคืนนั้นมีคุณค่าเท่ากับการปฏิบัติกากเคารพภักดีถึงหนึ่งพันเดือน ดังนั้นจงใคร่ครวญและไตร่ตรองเถิดว่า ท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรในเวลากลางวันและกลางคืนของเดือนนี้   ท่านจะปกป้องคุ้มครองอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้ห่างไกลจากการกระทำความผิดบาปต่อพระองค์อย่างไร? จงอย่าให้การหลับใหลมาครอบงำท่านในเวลากลางคืน และจงอย่าหลงลืมการรำลึกถึงพระองค์ในช่วงเวลากลางวันของเดือนนี้เป็นอันขาด เนื่องจากมีรายงานหนึ่งกล่าวว่า…

เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่ 3

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้ชี้ให้เห็นถึงการอดอาหารว่ามีประโยชน์เช่นไร วจนะของท่านในลักษณะนี้มีอยู่มากมาย ในเรื่องความลี้ลับของการอดอาหาร นี่คือเหตุผลหนึ่งที่บรรดาเอาลิยาอ์ บรรดาอัมบิยาอ์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ) ที่ไม่จะไม่รับประทานอาหารให้อิ่มท้องจนเกินไป จะทำให้ตัวเองหิวอยู่เสมอ และนี่คือปรัชญาของคำว่า “การถือศีลอด” การอดอาหารจะทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์มีพลัง แน่นอนคนที่ไม่เคยปฏิบัติอาจรับไม่ได้ และไม่เข้าใจถึงปรัชญาตรงนี้…

ยุทธการทำลายอิหร่านโดยซาอุดิอาราเบียและสหรัฐ

ยุทธการทำลายอิหร่านโดยซาอุดิอาราเบียและสหรัฐ ตลอดระยะเวลา7 ปีของความโกลาหลในตะวันออกกลาง ได้สังหารชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก บ้านเรือนประชาชน อารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก ร่วมทั้งโบราณสถานที่สำคัญได้ถูกทำลายลงไปจากน้ำมือของไอซิส รัฐบาลในหลายประเทศต่างล้มลงเหมือนโดมิโน่การเมือง ที่ถูกชักใยโดยมหาอำนาจ ท่ามกลางความวุ่นวายในศึกสมรภูมิที่ดูแล้วจะสงบยาก อิหร่านกลับมั่นคงโดยที่เหล่าศัตรูไม่สามารถที่จะเจาะปฏิบัติการใดๆได้ หากมองดูโดยรอบ ภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลาง สามารถกล่าวได้ว่า มหาอำนาจสายความรุนแรงนิยม…

เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่ 2

ด้วยเหตุนี้เองท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) จึงใช้คำว่า “ซุบฮานัลลอฮ์” (มหาบริสุทธิ์ยิ่งแห่งพระองค์) ถึงสามครั้งติดๆกัน ก่อนการคุตบะฮ์ (เทศนา) ในวันนั้น ลมหายใจในเดือนรอมฎอนก็มีกำไร การนอนหลับในเดือนรอมฎอนเป็นอีบาดะห์ อามั้ลต่างๆของพวกท่านจะถูกยอมรับ ทุกๆดุอาอ์จะได้การตอบรับจากพระองค์ ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มินีน อิมามอะลี…

เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่ 1

รอมฎอนและความสำคัญของเดือนรอมฎอน ในทัศนะของอิสลามนั้นถือว่ายิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นพระบัญชา เป็นเดือนของพระองค์ เป็นเดือนที่บ่าวของพระองค์เป็นแขกของพระองค์ทั้งเดือน พระองค์แนะนำเดือนรอมฎอนในลักษณะหนึ่ง แต่ทวาพวกเรารู้จักเดือนรอมฎอนในอีกลักษณะหนึ่ง เรารู้จักเดือนรอมฎอนในคำว่า “เดือนบวช” หรือเดือนถือศีลอดเท่านั้น ทั้งๆที่เป้าหมายแรก และนิยามแรกของเดือนรอมฎอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการถือศีลอดเพียงอย่างเดียว พระองค์ได้กล่าวถึงเดือนรอมฎอนว่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นธรรมนูญแห่งการใช้ชีวิตของมนุษยชาตินั้นได้ถูกประทานลงมา ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ…

ดีที่สุดของความดีทั้งหลาย

ดีที่สุดของความดีทั้งหลาย ในวันที่สามของเดือนรอมฎอน เราจะวิงวอนขอจากพระผู้เป็นเจ้าว่า :   وَ اجْعَلْ لِی نَصِیباً مِنْ کُلِّ خَیْرٍ تُنْزِلُ فِیهِ “และโปรดบันดาลให้ทุกความดีงามที่ถูกประทานลงมาในเดือนนี้ในวันนี้…

กุญแจสู่ความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า

กุญแจสู่ความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า   ดุอาอ์วันที่ 2 ของเดือนรอมฎอน         ในวันที่สองของเดือนรอมฎอน เราจะวิงวอนขอจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งให้เราประสบความสำเร็จที่จะได้รับมาซึ่งความพึงพอพระทัยจากพระองค์ : اللّهُمَّ قَرِّبْنی فیهِ…

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด การเข้าสู่สวรรค์ที่สวยงามของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับการรอดพ้นจากนรก จำเป็นต้องเชื่อฟังและยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ของพระองค์ ดังนั้นคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่ยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางศาสนา อย่างเช่น การถือศีลอด และอื่นๆ นั้น ความปรารถนาของพวกเขาที่จะเข้าสู่สวรรค์นั้น คือภาพลวงตาแห่งความไม่รู้และความโง่เขลา…

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ)

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ) คัมภีร์อัลกุรอาน ถือว่าการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ) คือความโปรดปรานและเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติ และได้กล่าวถึงมันไว้เช่นนี้ว่า :   لَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ…

ชีอะฮ์ที่แท้จริง ในคำพูดของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.)

ชีอะฮ์ที่แท้จริง ในคำพูดของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) กล่าวว่า “หากท่านปฏิบัติตามสิ่งที่เราสั่งใช้ท่าน และยุติจากสิ่งที่เราห้ามท่านแล้ว ดังนั้นท่านก็คือชีอะฮ์ของเรา และหากไม่เป็นเช่นนี้ ท่านก็ไม่ใช่ชีอะฮ์ของเรา”    …

การถือศีลอดกับความอดทน

การถือศีลอดกับความอดทน ความอดทน (ซ็อบร์) คือคุณลักษณะประการหนึ่งที่ถูกเน้นย้ำอย่างมากในจริยธรรมอิสลาม มนุษย์ผู้เป็นมุสลิม การดำเนินชีวิตส่วนบุคคลและทางสังคมของตนเอง เขาจะต่อสู้ในหนทางของเป้าหมายต่างๆ และจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามอย่างมากมายด้วยเช่นกัน ซึ่งหากปราศจากคุณลักษณะของความอดทน (ซ็อบร์) แล้ว การมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลาย และการไปถึงยังเป้าหมายต่างๆ ย่อมเป็นเรื่องยาก ความอดทน…

หัวใจที่ผ่องแผ้วและสะอาดบริสุทธิ์

หัวใจที่ผ่องแผ้วและสะอาดบริสุทธิ์ การถือศีลอดจะทำให้ดวงประทีบแห่งมะอ์ริฟะฮ์ (การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า) และความเข้าใจในคำสอนต่างๆ ของพระองค์เจิดจรัสขึ้นในหัวใจของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถือศีลอดในช่วงเวลาหนึ่งเดือนเต็มในเดือนร่อมะฎอน จะทำให้อำนาจการครอบงำของอารมณ์ใคร่และ ความต้องการต่างๆ แห่งชัยฎอน (มารร้าย) ถูกขับออกไปจากจิตวิญญาณของมนุษย์ และอำนาจการปกครองของตักวา (ความยำเกรง) และการปฏิบัติตามคำสั่งสอนต่างๆ…

บทบาทของการถือศีลอดในการเสริมสร้างเจตนารมณ์อันเข้มแข็ง

บทบาทของการถือศีลอดในการเสริมสร้างเจตนารมณ์อันเข้มแข็ง อำนาจการปกครองเหนือตัวมนุษย์ที่เลวร้ายและมีอันตรายมากที่สุด คืออำนาจการปกครองและการครอบงำของอารมณ์ใฝ่ต่ำ มันจะทำให้มนุษย์ตกเป็นทาส และนำพาพวกเขาไปสู่ความตกต่ำและความชั่วร้าย การต่อสู้กับอำนาจครอบงำของอารมณ์ใฝ่ต่ำซึ่งถูกเรียกว่า “ญิฮาดอักบัร” (การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด) จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยช่วยเหลือและเจตนารมณ์อันแข็งแกร่งมั่นคง   มนุษย์ด้วยกับการถือศีลอด ซึ่งได้แก่การงดเว้นจากการกิน การดื่ม และการยับยั้งตนจากข้อห้ามต่างๆ ในความเป็นจริงแล้ว…

การถือศีลอดคือสื่อยับยั้งความชั่ว

การถือศีลอดคือสื่อยับยั้งความชั่ว การถือศีลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลอดในเดือนร่อมะฎอน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่บังคับ (วาญิบ) เหนือมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถกระทำได้ คือสื่ออันทรงพลังในการเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความยำเกรง (ตักวา) และการยับยั้งตนจากความชั่ว คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ข้อนี้ของการถือศีลอด ด้วยประโยคถ้อยคำที่ว่า “เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง” (6)   ตักวา…

บิดามารดา จะตอบคำถามเด็กๆ อย่างไร เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอัลลอฮฺ ?

    บิดามารดา จะตอบคำถามเด็กๆ อย่างไร เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอัลลอฮฺ ?     อิสลามได้ให้ความสำคัญด้านการอบรมสั่งสอนแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งเรามีรายงานเกินกว่า 1000 รายงานจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)…

คุณสมบัติของกุลสตรี

มีความพึงพอใจ : ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิง เธอจะมีความสุขและพึงพอใจกับสายตาของสามีที่มองดูเธอด้วยความรัก และเมื่อเขาขอให้เธอทำบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้อง เธอจะเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาทันที และไม่ทำอะไรที่ขัดต่อเจตนาของเขา – ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวไว้เช่นนั้น มีเสน่ห์ปลายจวัก : ผู้หญิงที่ปรุงอาหารด้วยความตั้งใจ สะอาด และอร่อย…

เดือนแห่งการหวนกลับ شهر التوبة

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้กล่าวว่า “เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งพระผู้เป็นเจ้า คือเดือนแห่งการหวนกลับ (เตาบะฮ์)” ในเดือนรอมฎอนตลอดทั้งเดือนท่านศาสดาจะกล่าวอยู่ตลอดเวลาว่า “อัลลอฮุมมะ อินนะ ฮาซา ชะฮ์รุรอมมะฎอน วะฮาซา ชะฮ์รุตเตาบะฮ์” หมายถึง โอ้อัลลอฮ์…

เดือนรอมฎอน เดือนแห่งอัลอิสลาม شهر الاسلام

เดือนรอมฎอน คือเดือนแห่งอัลอิสลาม เนื่องจากว่าเดือนนี้นั้น เฉพาะสำหรับศาสนาอิสลาม เป็นเดือนที่การถือศีลอดในเดือนนี้นั้นเป็นสิ่งวายิบ (จำเป็นต้องปฏิบัติ) โดยตรงสำหรับประชาชาติมุสลิม ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในครั้งหนึ่งต่อหน้าประชาชาติมุสลิมในการต้อนรับการมาเยือนของเดือนรอมฎอนว่า “พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้เตรียมเดือนรอมฎอนไว้สำหรับพวกเจ้าโดยเฉพาะ” ยังมีรายงานของท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก…

เดือนรอมฎอน เดือนแห่งการถือศีลอด شهرالصيام

ท่านอับดุรเราะห์มาน บินบะชีร ได้กล่าวว่า “เมื่อเดือนรอมฎอนมาเยือน ท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.) จะกล่าวดุอาบทนี้ทุกวัน ว่า โอ้แต่ข้าพระองค์ เดือนนี้คือเดือนรอมฎอน และคือเดือนแห่งการถือศีลอด” และยังมีรายงานอีกว่า เมื่อเดือนรอมฎอนมาเยือน ท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.)…

“รอมฎอน” เดือนแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

เดือนรอมฏอนเป็นเดือนของอัลเลาะห์ (ซบ.) เดือนแห่งการกลับตัวกลับใจ, เดือนแห่งการถือศีลอด, เดือนแห่งการบริจาคทาน, เดือนแห่งการวิงวอนและการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ (ซบ.) นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเดือนรอมฎอนยังเป็นเดือนที่อัลลอฮ (ซบ.) ทรงประทานพระมหาคำภีร์อัลกุรอานลงมาในเดือนนี้อีกด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน รายงานจากท่านอิมามมุฮัมหมัด บากิร (อ.) กล่าวว่า…

บุคคลอันตรายในคำสั่งเสียของอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ)

วันนี้ 25 มุฮัรรอม ฮ.ศ 1432 ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ 2554 เป็นวันครบรอบการเป็นชะฮาดัต (พลีชีวิตในหนทางของพระองค์) ของอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ) จึงขอแสดงความเสียใจมายังพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน…

สิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่ง

ฉันได้ถามแก่อิมามอะลี (อ) ว่า “โอ้ผู้นำผู้ทีมีแต่ความห่วงใย ตลอดเวลาท่านนั้นเป็นห่วงเป็นใยสังคมเป็นยิ่งนัก อะไรคือสิ่งซึ่งสร้างความน่าเป็นห่วงแก่ท่านอยากมากมายขนาดนี้?” อิมามอะลี (อ) ได้ตอบว่า “มีสองสิ่งที่ฉันเป็นกลัวมากที่สุด ว่ามันจะเกิดขึ้นสำหรับพวกเจ้า สิ่งแรกคือการคล้อยตามความปราถนาของตัวเอง และอีกสิ่งคือความหวังที่แสนไกลเกินเอื้อม” ฉันได้ถามอิมามอะลี (อ)…

อิมามอาลี (อ) กับความรักที่มีต่อเด็กกำพร้า

อิมามอาลี (อ) มีความกรุณาเป็นอย่างมากต่อเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กกำพร้า ถ้าท่านเห็นเด็กกำพร้ากำลังร้องไห้เมื่อไหร่ ท่านอิมามอาลี (อ) จะละสิ่งที่ท่านกำลังกระทำ และเข้าไปกล่าวสลามต่อเด็กคนนั้น และเช็ดน้ำตาให้ ท่านอิมามอาลี (อ) จะโอบกอดไหล่ และกล่าวว่า “โอ้ลูกพ่อ…

ความอิจฉาริษยาในคำกล่าวของท่านอิมามอาลี(อ)

ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาเป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาเป็นโรคที่ร้ายแรงมากที่สุด ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ผู้ที่อิจฉาริษยาคือผู้ที่มีความป่วยไข้ถาวร ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาคือคุกแห่งจิตวิญณาน ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาเป็นกับดักที่ดีที่สุดของชัยตอน…

ภาระหน้าที่ของคนรวย

ฉัน ได้ถามยังท่านอิมามอะลี (อ) ว่า “โอ้บิดาแห่งบรรดาผู้กำพร้า คนรวยต้องรับผิดชอบคนยากจนหรือไม่? หรือว่าคนรวยมีสิทธิที่จะใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาได้ตามอำเภอใจ และทอดทิ้งผู้ยากไร้ คนยากคนจนไปตามยถากรรมของเขา?” อิมามอะลี (อ) ได้ตอบแก่ฉันว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้อาหารของผู้ยากไร้ เป็นสิ่งจำเป็นในทรัพย์สินของผู้ร่ำรวยทั้งหลาย (หมายถึงเป็นวาญิบ…

ความไว้วางใจและความยุติธรรม

คุณลักษณะทางด้านจริยธรรมที่สำคัญสองประการที่มุสลิมเราทุกคนจำเป็นต้องมี และถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การดำเนินชีวิตและสัมพันธภาพทางสังคมของมนุษย์ดำเนินไปได้ด้วยความดีงามและมีความสงบสุข นั่นก็คือ 1) การรักษาอะมานะฮ์ (ความไว้วางใจ) ในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และ 2) การรักษาความยุติธรรม (อะดาละฮ์) ในการตัดสินต่างๆ ระหว่างเพื่อนมนุษย์ ดังที่อัลลอฮ์ (ซบ.)…

การเลือกและการตัดสินใจ

การดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่จะสามารถประสบความสำเร็จและดำเนินไปสู่ความผาสุกที่แท้จริงได้ จะต้องมีหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน ความตกต่ำ ความทุกข์ยากและความหายนะของมนุษย์ส่วนใหญ่ เกิดจากความไร้หลักเกณฑ์ ไร้ระเบียบแบบแผน และขาดซึ่งบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต และสาเหตุที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งที่มีผลอย่างมากในการชักนำมนุษย์ไปสู่ความหลงผิด ความชั่วและการละเมิดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า นั้นก็คือเรื่องของการคำนึงหรือการยึดติดอยู่กับคนส่วนใหญ่ คำว่า “คนส่วนใหญ่เขาเชื่อเช่นนั้น” หรือ “คนส่วนใหญ่เขาปฏิบัติกันแบบนี้”…

ใครคือผู้ประเสริฐที่สุด?

กษัตริย์ครองแคว้นเปอร์เซียองค์หนึ่ง มีโอรสสามคน กษัตริย์ผู้นี้มีความหลงใหลในการสะสมไข่มุกเป็นอย่างยิ่ง และตลอดหลายปี เขาได้สะสมไข่มุกจากประเทศต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้เขามีไข่มุกมากที่สุดในโลก และเป็นที่อิจฉาของบรรดาจักรพรรดิจากทั่วโลก กษัตริย์ประสงค์ที่จะมอบไข่มุกทั้งหมดเหล่านี้ให้แก่โอรสคนหนึ่งของเขาผู้แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้มีความประเสริฐมากกว่าคนอื่น ด้วยเหตุนี้ เขาจึงเรียกโอรสทั้งสามมาเข้าเฝ้า และถามแต่ละคนว่า อะไรคือการกระทำที่ควรค่าแก่การยกย่องมากที่สุดที่พวกเขาแต่ละคนได้กระทำในระหว่างสามเดือนที่ผ่านมานี้ โอรสองค์โตกล่าวเป็นคนแรกว่า “ระหว่างการเดินทางของข้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว…

แบบอย่างอันทรงคุณค่า

การสนับสนุน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ บางครั้งเราหลงลืมหรือไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว, เพื่อน หรือผู้ร่วมงาน และในปัจจุบันนี้ ประชาชาติของเรา การเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีแบบอย่างหรือตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา ได้ให้ตัวอย่างที่ดีเลิศของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน ปัจจุบันนี้ ในหัวใจของเราขาดแคลนความรักและเมตตาจิต…

10 สิ่งสำคัญที่ต้องมอบให้ลูกสาว

1. ความรู้และความรักต่อเอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) และศาสนาของพระองค์(อิสลาม) นี่คือของขวัญล้ำค่าและถาวรที่สุดที่คุณสามารถมอบให้แก่ลูกสาวของคุณได้ เป็นสิ่งที่จะให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเธอทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 2. การท่องจำคัมภีร์อัล-กุรอานอันจำเริญ ไม่ว่าคุณเองจะท่องจำได้มากแค่ไหน แต่พยายามส่งเสริมให้ลูกสาวของคุณท่องจำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ ให้กำลังใจและช่วยลูกในการฝึกฝนทบทวน มันจะทำให้เธอวางตัวได้เป็นอย่างดีในชีวิตของเธอ และจะเป็นผลรางวัลตอบแทนแก่คุณหลังจากตายไปแล้วด้วย 3. ตัวอย่างที่ดีในการเป็นสตรีมุสลิม เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะมองแม่ของตัวเองเป็นแบบอย่างชี้นำ…

อารมณ์ไม่ดี

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “ผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดคือผู้ที่ระงับอารมณ์ที่ดีที่สุด คนดีที่สุดคือคนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน และคนที่มีประโยชน์ที่สุด คือคนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับประชาชน” มีรายงานจากอิมามศอดิก(อ.) ว่า “เมื่อครั้งที่ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของสะอัด บินมะอัซ อันซอรี ท่านได้ไปร่วมพิธีศพกับบรรดาสาวกของท่าน ท่านยืนใกล้กับสะอัด บิน…

บุคลิกของผู้เรียน

อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้สอนไว้ว่า ผู้เรียนที่ดีควรจะมีบุคลิกและกิริยามารยาทดังต่อไปนี้ – ครูผู้สอนมีสิทธิเหนือผู้เรียน ผู้เรียนควรจะต้องให้เกียรติและให้ความเคารพครูในวาระต่างๆ – ผู้เรียนควรตั้งใจฟังคำสอนของครู – ผู้เรียนต้องไม่ขึ้นเสียงดังกว่าเสียงของครู – ถ้ามีผู้ตั้งคำถามต่อครู ผู้เรียนไม่ควรชิงตอบก่อนครู –…

รายงานภาพ วันคล้ายวันประสูติมหาบุรุษ ผู้ที่จะมาปลดปล่อยความอธรรมทั้งหลาย

นักศึกษาไทยในอิหร่าน ร่วมเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันประสูติบุรุษ ผู้เป็นเจ้าของแห่งกาลเวลา และผู้ที่จะมาปลดปล่อยความอยุติธรรมทั้งหลายบนโลกนี้ พีธีกร โดย เชคอาริฟ ฮูซัยนี ขับร้องบทกลอนลำนำโดย เชค ฟัลลอฮ บรรยายพิเศษโดย ซัยยิด ฮาซัน…

แบบอย่างอันทรงคุณค่า

การสนับสนุน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ บางครั้งเราหลงลืมหรือไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว, เพื่อน หรือผู้ร่วมงาน และในปัจจุบันนี้ ประชาชาติของเรา การเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีแบบอย่างหรือตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา ได้ให้ตัวอย่างที่ดีเลิศของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน ปัจจุบันนี้ ในหัวใจของเราขาดแคลนความรักและเมตตาจิต…

อารมณ์ไม่ดี

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “ผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดคือผู้ที่ระงับอารมณ์ที่ดีที่สุด คนดีที่สุดคือคนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน และคนที่มีประโยชน์ที่สุด คือคนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับประชาชน” มีรายงานจากอิมามศอดิก(อ.) ว่า “เมื่อครั้งที่ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของสะอัด บินมะอัซ อันซอรี ท่านได้ไปร่วมพิธีศพกับบรรดาสาวกของท่าน ท่านยืนใกล้กับสะอัด บิน…

ก้าวไปหาความจริง

คุณเคยนับไหมว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณโกหกคนอื่น? ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม มนุษย์มักจะโกหกอยู่บ่อยๆ เด็กๆ จะโกหกเรื่องคะแนนสอบ บางครั้งพวกเขาโกหกเพื่อนเรื่องฐานะในสังคม การโกหกคือการพูดเท็จโดยเจตนา มนุษย์จะพูดโกหกเมื่อเขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้เท่านั้น อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! จงยำเกรงอัลลอฮฺ และจงกล่าวถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเถิด” (33/70) มนุษย์โกหกด้วยเหตุผลหลายๆ…

ควบคุมความโกรธ

ชายผู้ไม่รู้หนังสือคนหนึ่งเดินทางมาจากทะเลทราย เมื่อมาถึงเมืองมะดีนะฮฺ เขาได้มาหาท่านศาสดา(ศ.) และขอให้ท่านให้คำแนะนำแก่เขา เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตาม ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “จงควบคุมความโกรธของเจ้า” จากนั้นท่านศาสดา(ศ.) ก็นิ่งเงียบไป เมื่อเขากลับไปยังบ้านในทะเลทรายที่เขาอาศัยอยู่นั้น เขาพบว่าสถานการณ์ที่นั่นกำลังตึงเครียดเป็นอย่างยิ่ง เด็กหนุ่มจอมอันธพาลจากเผ่าของเขาได้เข้าบุกเข้าปล้นทรัพย์สินของอีกเผ่าหนึ่งในละแวกใกล้เคียงกันนั้น  เผ่านั้นจึงได้ทำการบุกปล้นบ้างเพื่อเป็นการแก้แค้น เวลานี้ทั้งสองเผ่ากำลังทำการต่อสู้กันอยู่…

บุคลิกของผู้เรียน

อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้สอนไว้ว่า ผู้เรียนที่ดีควรจะมีบุคลิกและกิริยามารยาทดังต่อไปนี้ – ครูผู้สอนมีสิทธิเหนือผู้เรียน ผู้เรียนควรจะต้องให้เกียรติและให้ความเคารพครูในวาระต่างๆ – ผู้เรียนควรตั้งใจฟังคำสอนของครู – ผู้เรียนต้องไม่ขึ้นเสียงดังกว่าเสียงของครู – ถ้ามีผู้ตั้งคำถามต่อครู ผู้เรียนไม่ควรชิงตอบก่อนครู –…

จงใส่ใจต่อเพื่อนบ้าน

ซัยยิดญะวาด อามีลี นักวิชาการระดับสูงคนหนึ่งกำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่ มีคนมาเคาะประตูบ้าน เมื่อเขาไปเปิดดูจึงได้พบว่า คนรับใช้ของอายาตุลลอฮฺ ซัยยิด มะฮฺดีย์ บะฮฺรุล อุลูม ซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาได้มาหา และกล่าวว่า “อาจารย์ของท่านได้เชิญให้ท่านไปหาที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยครับ ท่านอาจารย์กำลังนั่งรอรับประทานอาหารอยู่ และบอกว่าจะไม่ทานอะไรจนกว่าจะได้พบกับท่านครับ”…

ความอดทน คุณค่าแห่งจิตวิญญาณ

“และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย“ (อัล-กุรอาน 8/46) อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) กล่าวว่า “แท้จริงแล้ว ถ้าความศรัทธามีร่างกาย ความอดทนคือหัวของมัน ร่างกายจะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีหัว และเช่นเดียวกันนั้น เมื่อไม่มีความอดทน ความศรัทธาก็สูญหายไปด้วยเช่นกัน” อิมามอะลี (อ.) ได้สอนไว้ว่า โครงสร้างของความศรัทธานั้น…

พลังแห่งการให้

อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานว่า “ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรง (อัลลอฮฺ) และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย” (อัล-กุรอาน 92/5-7) ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดที่จะรับรองการบริจาคเพื่อศาสนาของท่านได้ นอกจากด้วยความใจกว้างและการให้ที่ดี” “คนที่ใจกว้างมากที่สุดคือผู้ที่ทำตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺอย่างครบถ้วนสมบูรณ์” ญาบิร อิบนฺ อับดุลลอฮฺ…

ความโลภคือรากของความชั่วร้าย

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “ความโลภคือกุญแจไปสู่ปัญหา และนำมนุษย์ไปสู่ความยากลำบาก เป็นสาเหตุให้เขาต้องทำความผิดบาป” อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า “ถ้าหากบุตรของอาดัมได้ครอบครองหุบเขาสองแห่งที่เต็มไปด้วยทองและเงินแล้ว เขาจะต้องปรารถนาหุบเขาแห่งที่สาม บุตรของอาดัม ท้องของเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากมหาสมุทรหรือหุบเขาที่ไม่สามารถเติมเต็มด้วยสิ่งใดได้นอกจากฝุ่นผง” ในขณะที่ชายคนหนึ่งเดินผ่านไปบนทะเลทรายแห่งหนึ่ง และพบหินก้อนมหึมาจมอยู่ในทรายครึ่งก้อน มีอักษรสลักไว้บนหินก้อนนั้นว่า “พลิกมันขึ้นมาแล้วท่านจะได้ผลดีจากมัน” ชายคนนั้นรู้สึกนึกไปเองว่าต้องมีสมบัติซ่อนอยู่ใต้หินก้อนนี้แน่ๆ…

ผู้ชนะที่แท้จริง

ครั้งหนึ่ง ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กำลังเดินผ่านไปยังถนนในเมืองมะดีนะฮฺ ท่านได้เห็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งกำลังเข้าร่วมการแข่งขันยกก้อนหินอยู่ ท่านศาสดา(ศ.) ได้ถามว่าพวกเขาอยากให้ท่านเป็นกรรมการตัดสินว่าใครคือผู้แข็งแรงที่สุดหรือไม่ พวกเขาตกลงด้วยความกระตือรือร้น หลังจากนั้น ท่านศาสดา(ศ.) จึงได้กล่าวว่า “การพิสูจน์ว่าใครคือผู้ที่แข็งแรงที่สุดนั้น ไม่จำเป็นต้องยกก้อนหินหรอก ฉันสามารถบอกได้ว่าผู้ที่แข็งแรงที่สุดคือคนที่สามารถควบคุมความปรารถนาที่จะทำบาปของตัวเองได้ คนเช่นนั้นแหละเป็นคนกล้าหาญอย่างแท้จริง” มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูรีเย วาลี…

อับบาสผู้ที่มีความมั่นคงและผู้เสียสละ

การเป็นผู้ที่มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในพันธสัญญา และการเป็นผู้เสียสละของท่านอับบาส (อ) คืออีกคุณลักษณะหนึ่งของท่าน และคุณลักษณะดังกล่าวคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับมนุษย์ทุกคน ที่จะทำให้เขาดำรงอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงจวบจนลมหายใจสุดท้าย การตอบปฏิเสธการให้ความคุ้มครองจากศัตรูของท่านอับบาส (อ) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ท่านมั่นคงในอุดมการณ์ของท่านเพียงใด ท่านไม่ยอมขายอุดมการณ์ของท่านด้วยราคาอันน้อยนิดที่ศัตรูหยิบยื่นให้ การประกาศจุดยืนร่วมรบกับอิมามฮูเซน (อ) ในค่ำคืนอาชูรอ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในอุดมการณ์…

ความกล้าหาญของท่านอับบาส

คุณลักษณะพิเศษสุดของท่านอับบาส (อ) คือความเป็นผู้กล้าหาญ และเด็ดเดี่ยวของท่าน ซึ่งแม้กระทั่งผู้ที่มิใช่มุสลิมก็ยังยอมรับในความกล้าหาญของท่าน ท่านอิมามอะลี (อ) มีบุตรชายกับอุมมุนบานีน ทั้งหมด 4 คน นามว่า อับบาส อับดุลลอฮ์ อุสมาน…

อิมามฮุเซน (อ) ผู้สานต่อภารกิจของศาสดาอิบรอฮีม (อ)

ดังนั้น มุมหนึ่งขบวนการปฏิวัติกัรบาลา ก็คือขบวนการปฏิวัติที่ปฏิบัติตามแบบฉบับศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ซึ่งมี ‘อัซม์’ ที่แน่วแน่และยิ่งใหญ่กว่า หรือเป็นผู้สานต่อขบวนการขอศาสดาอิบรอฮีม (อ.)หมายความว่าศาสดาอิบรอฮีม (อ.) สร้างทั้งหมด เพื่อส่งต่อแบบฉบับอันนี้ ให้กับอิมามฮุเซน (อ.) แสดงต่อ…

แบบอย่างความรัก ความเมตตา และการเชื่อฟัง จากชีวิตท่านอิมามฮุเซน (อ)

อิมาม ฮุเซน (อ.) เป็นอิมามท่านที่ 3 ของบรรดาอิมามทั้ง 12 ท่าน ท่านมีกิตติศัพท์ในเรื่อง การมีความกรุณาปราณี มีความเมตตา มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ และการมีความรักต่อคนยากจน วันหนึ่งขณะที่ท่านอิมามฮุเซน (อ.)…

ทำไมดุอาอฺของเราถึงไม่ถูกตอบรับ

ทำไมดุอาอฺของเราถึงไม่ถูกตอบรับ อิมามสัจญาด(อ) กล่าวว่า : บาปต่างๆที่ทำให้ดุอาอฺไม่ถูกตอบรับ ประกอบไปด้วย.. 1️. มีความตั้งใจที่ไม่ดี ครอบคลุมถึงความตั้งใจต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าด้วย 2️. มีจิตใจที่ต่ำทราม เห็นแก่ตัว กล่าวคือ บุคคลที่ขอดุอาอฺ ไม่มีจิตใจเอื้ออารีแก่ผู้อื่น…

เหตุผลที่ชัยฏอนมารร้ายยังอยู่กับเรา

เหตุผลที่ชัยฏอนมารร้ายยังอยู่กับเรา อะยาตุลลอฮ ดัสฆัยบ์ได้กล่าวว่า : ถ้าหากมีสุนัขหิวโหยตัวหนึ่ง จ้องมองคุณ และในมือคุณก็มีอาหารอยู่ ถึงแม้นว่าคุณจะพูดว่า “ชิ๊วๆ” หรือไล่มันไป มันก็ไม่ไป ถึงแม้คุณยกไม้ทำท่าไล่ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะมันหิว มันต้องการอาหาร…

เรื่องเล่าสอนใจ

เรื่องเล่าสอนใจ ชายคนหนึ่งฝันว่า… เขากำลังเดินเข้าไปในป่าทวีปแอฟริกา…..ทันใดนั้น เขาได้ยินเสียงที่น่ากลัวดังขึ้นเป็นระยะๆ เมื่อมองไปข้างหลัง เขาก็เห็นสิงโตตัวใหญ่ ตัวหนึ่ง ที่กำลังหิวโหย วิ่งมาหาเขาอย่างรวดเร็ว ทำให้เขาต้องวิ่งหนีสุดชีวิต สิงโตที่หิวโซท้องของมันผอมอย่างเห็นได้ชัด ก็กำลังวิ่งใกล้เข้า ใกล้เข้ามา…… ทันใดนั้นเอง เขาก็เห็นบ่อน้ำอยู่ตรงหน้าเขา…

นักศึกษาไทยในอิหร่าน ร่วมกันจัดงานวันวิลาดัต อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)

นักศึกษาไทยในอิหร่าน ร่วมกันจัดงานวันวิลาดัต อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) บรรยายโดย เชค มัสยีดีน แหละยา อันเชิญพระมหาคำภีร์อัลกรุอาน โดย ซัยยิดฮูเซน ไซอาแซ ฃ พิธีกร เชค มูดอ…

“ลุกมาน อัลฮะกีม สอน ตัวยารักษาโรค”

“ลุกมาน อัลฮะกีม สอน ตัวยารักษาโรค” ลุกมาน ฮะกีมกล่าวว่า: เป็นเวลาสามร้อยปีที่ฉันได้รักษาโรคของมนุษย์ด้วยสูตรยาต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ฉันได้พบบทสรุปว่าไม่มียารักษาใดที่จะดีไปกว่า “ความรัก” ชายคนหนึ่งถามท่านว่า ถ้าหากยาตัวนี้ไม่ได้ผลล่ะ จะทำอย่างไรดี? ท่านลุกมาน ฮะกีมได้เผยยิ้มและกล่าวตอบว่า “ก็จงเพิ่มปริมาณตัวยาเข้าไปสิ…

สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

มุสลิมทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในนิกายใด ต่างมีความเชื่อเหมือนกันว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) คือศาสดาท่านสุดท้าย และสถานภาพการเป็นศาสดานั้นสิ้นสุดอยู่เพียงแค่ท่านเท่านั้น เช่นเดียวกับที่มุสลิมต่างเชื่อในความเป็นเอกะของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรองจากสิทธิ์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ไม่มีมนุษย์คนใดอีกแล้วที่จะมีสิทธิมากไปกว่าศาสดามุฮัมมัด(ศ.) อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตรัสว่า “และเรามิได้ส่งเจ้ามา เพื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลาย” (อัล-กุรอาน…

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กับเบดูอิน

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงในหมู่ชาวอาหรับทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิม กิตติศัพท์ของท่านทำให้ผู้ที่ไม่เคยพบเจอตัวจริงของท่านมาก่อนอาจคิดไปได้ว่าท่านต้องมีความเป็นอยู่อย่างหรูหราและเลิศลอยเหมือนกับบรรดากษัตริย์ผู้ปกครองรัฐทั้งหลาย วันหนึ่ง ชายเบดูอิน(อาหรับเร่ร่อน) คนหนึ่งเดินทางเข้ามาในเมืองมะดีนะฮ์ เขาตรงไปยังมัสญิดประจำเมืองเพื่อเข้าพบกับท่านศาสดา(ศ.) และจะเรียกร้องขอทรัพย์สินเงินทองจากท่าน ขณะนั้น ท่านศาสดา(ศ.) กำลังนั่งอยู่กับมิตรสหายและสาวกของท่าน พูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆ เรื่องศาสนาและปัญหาส่วนตัวอื่นๆ ของมุสลิมบางคน ชายเบดูอินคนนั้นเดินเข้ามาหาท่านและเอ่ยปากขอความช่วยเหลือทางการเงินจากท่านอย่างไม่เกรงใจใคร…

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า “หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) เป็นศาสนทูตของพระองค์แล้ว และได้ทรงทำให้ท่านศาสดามูซา (อ) เป็นผู้มีอำนาจลึกลับของพระองค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความโปรดปรานของพระองค์ที่มียังท่านศาสดามูซา (อ) เช่น เหตุการณ์แยกทะเลออกจนเป็นเส้นทางให้แก่ลูกหลานชาวอิสรออีลได้ข้ามไปอย่าง…

ของฟรีไม่มีในโลก

  ของฟรีไม่มีในโลก เห็นมีข่าวซาอุทุ่มงบลงปัตตานี หลายร้อยล้าน เลยขอขุดข้อมูล”ซาอุกับสินบน” มาให้อ่านบ้าง (ประเทศนี้ออกตังหวังผลทุกครั้ง) ประวัติฉาวของซาอุฯในการติดสินบนเพื่อประโยชน์และปกปิดความชั่วของตัวเอง เอาจิ๊บๆ10 ข้อก็เกินพอสำหรับความชั่วของตระกูลซาอูด 1.18 ตุลา 2016 Kenneth Roth…

อัลกุรอานและการดำเนินชีวิต ตอนที่๒

อัลกุรอานและการดำเนินชีวิต “ความเชื่อที่ผิดๆ” ชายผู้หนึ่งควบม้าอย่างรวดเร็ว สามารถรู้ได้ว่าเขาจะต้องมีงานสำคัญเป็นอย่างมาก ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างทางตะโกนถามว่า “คุณกำลังจะไปไหน?” ชายขี่ม้าตอบว่า “ฉันไม่รู้ ……ลองถามม้าดูสิ! ” เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การใช้ชีวิตส่วนมากของมนุษย์อยู่บนความเคยชินและความเชื่อที่ผิดๆ โดยที่พวกเขาหารู้ว่าจะไปทางไหน. اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ…

อัลกุรอานกับการดำเนินชีวิต ตอนที่๑

  อัลกุรอานกับการดำเนินชีวิต มีชายคนหนึ่งได้ถามผู้รู้ว่า “วันไหนที่ดีที่สุดในการประกอบอะมั้ลอิบาดัต ?” ผู้รู้ได้กล่าวตอบว่า “วันสุดท้ายของชีวิต” ชายผู้นั้นถึงกับตกใจ เมื่อได้ยินคำตอบ จึงได้ถามต่อว่า “แต่ทว่า ไม่มีใครล่วงรู้ว่าวันไหนคือวันสุดท้ายของชีวิต ! “ ผู้รู้จึงได้กล่าวตอบอีกว่า…

มุฮัมมัด (ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดี

“โอ้ นบีเอ๋ย! แท้จริง เราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยาน และผู้แจ้งข่าวดี และผู้ตักเตือน” (อัล-อะฮ์ซาบ : 45) อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้อธิบายว่าศาสดา(ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือน ท่านศาสดา(ศ.) ได้เตือนประชาชนอยู่เสมอถึงความทุกข์ทรมานที่จะได้ประสบในนรก และบอกพวกเขาถึงอนาคตที่น่าปรารถนาที่รอคอยผู้กระทำความดีในโลกนี้ และชีวิตนิรันดร์ในสวนสวรรค์ในวันปรโลก…

ไม่ได้เจตนา?

เราเคยได้ยินคนอ้างเหตุผลต่อการทำบาปของพวกเขาด้วยคำว่า “เจตนา” บ่อยแค่ไหน? “ฉันเป็นคนดีนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียหาย” “อิสลามเป็นเรื่องของการตั้งเจตนา” “ฉันไม่ได้มีเจตนาร้าย ก็เลยไม่เป็นไร” เราลืมความหมายของคำว่าอิสลาม หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ของเราไปแล้วหรือ? อิสลามหมายถึงการยอมรับ ยอมจำนน เรามีชีวิตอยู่เพื่อยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ไม่ได้หมายถึงเพียงในสิ่งที่เราเลือกได้ แต่หมายถึงการยอมจำนนโดยสิ้นเชิงต่อพระบัญชาของพระองค์ในทุกด้านของชีวิต…

ชะฮาดัต อิมามมูซา อัลกาซิม (อ) ผู้เป็นประตูแห่งปรารถนา

อิมาม มูซา กาซิม (อ) คือ อิมามท่านที่ 7 จากวงศ์วานแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ท่านถือกำเนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เดือนซอฟัร ฮ.ศ.128 ที่อัลอับวาอ์ ซึ่งอยู่ชานเมืองของนครมะดีนะฮ์…

ลดสายตาลงต่ำ…

ท่ามกลางสังคมที่รายล้อมไปด้วยผู้คนกึ่งเปลือยกาย เราต้องมีความกล้าที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ด้วยการลดสายตาของเราลงต่ำ “และพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณี แท้จริงมันเป็นการลามกและทางอันชั่วช้า” (อัล-กุรอาน 17/32) ความผิดบาปนี้เป็นที่รังเกียจอย่างยิ่งสำหรับพระผู้อภิบาลของเรา พระองค์จึงทรงบัญชาห้ามเราแม้กระทั่งการเข้าใกล้มัน การมองในสิ่งที่ไม่สมควรมองก็คือการเข้าไปใกล้การผิดประเวณีแล้ว เพราะการประพฤติผิดทางเพศนั้นเริ่มต้นมาจากการชำเลืองมองด้วยความปรารถนาครั้งหนึ่งนั่นเอง  อัลลอฮฺไม่ทรงประสงค์ให้เรากระทำบาปอันน่าเกลียดนี้ พระองค์จึงทรงบัญชาแก่เราให้ลดสายตาลงต่ำ… “จงกล่าว (เถิดมุฮัมมัด)…

นักศึกษาทยในอิหร่าน ร่วมกันจัดงานมับอัษของท่านศาสดามูฮำหมัด(ศ)

อันเชิญพระมหาคำภีร์อัลกรุอาน โดยเชค ซุลก็อดนัย สาแหละ นั พีธีกร โดยเชค ญามาล ปาปาน นักศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเกียตริจากท่าน อยาตุลลอฮ มัรวี มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในค่ำคืนนี้

ความอิจฉา ความเกลียดชังโรคร้ายของวิญญาณ

ความอิจฉา ความเกลียดชังโรคร้ายของวิญญาณ ในสมัยการปกครองของกาหลิบผู้หนึ่ง เศรษฐีคนหนึ่งได้ซื้อทาสมาหนึ่งคน และเศรษฐีผู้นั้นได้ปฏิบัติกับทาสคนนั้นด้วยความสุภาพอ่อนโยนมาตั้งแต่เริ่มต้น ให้อาหาร เสื้อผ้าที่ดี และเงินแก่เขา เหมือนกับเป็นลูกของตัวเอง แต่ทาสผู้นั้นได้สังเกตุเห็นว่าเจ้านายของเขามีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่เสมอ ในที่สุดเศรษฐีผู้นั้นตัดสินใจที่จะปล่อยทาสคนนั้นเป็นอิสระ และมอบเงินทุนก้อนหนึ่งให้แก่เขา คืนหนึ่งพวกเขาทั้งสองนั่งคุยด้วยกัน ผู้เป็นนายกล่าวว่า “เธอรู้ไหมว่าทำไมฉันจึงปฏิบัติต่อเธออย่างดีเช่นนี้?”…

อิมามอะลี(อ.) : ประสูติถึงอรุณรุ่งแห่งอิสลาม

อิมามอะลี(อ.) : ประสูติถึงอรุณรุ่งแห่งอิสลาม อิมามอะลี(อ.) เป็นบุตรชายของอะบูฏอลิบ อิบนฺ อับดุลมุฏฏอลิบ และฟาฏิมะฮฺ บินติ อะซัด อิบนฺ ฮาชิม ท่านประสูติเมื่อวันที่ 13 รอญับ…

ร่วมรำลึก งานชาฮาดัตอิมามมูซา อัลกาซิม (อ)

นักศึกไทยในอิหร่าน ร่วมรำลึก งาน ชาฮาดัต อิมามมูซา อัลกาซิม (อ) อันเชิญพระมหาคำภีร์ อัลกรุอาน โดย เชค ฮูเซน มะมิง บรรยายพิเศษ โดย…

สนทนากับอิมามอะลี (อ) หัวข้อ “ความอิสระเสรี”

สนทนากับอิมามอะลี (อ) หัวข้อ “ความอิสระเสรี” ฉันได้ถามแก่ท่านอิมามอะลี (อ) ว่า “โอ้บุรุษแห่งความอิสระเสรี ซึ่งในโลกนี้ไม่มีผู้ใดมองเห็นความเป็นอิสระชนของท่านเลยสักคนเดียว ฉันขอถามว่า ทัศนะของท่านในเรื่องของ “ความอิสระเสรี” คืออะไร? และมนุษย์ถูกสร้างมาพร้อมกับความอิสระเสรีหรือไม่?” อิมามอะลี…

ซัยนับ(อ.) ปราชญ์หญิงแห่งบะนีฮาชิม

ซัยนับ(อ.) ปราชญ์หญิงแห่งบะนีฮาชิม ท่านหญิงซัยนับ(อ.) เป็นสตรีมุสลิมผู้มีความรู้มากที่สุดคนหนึ่ง บุตรสาวของอิมามอะลี(อ.) ผู้นี้ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในด้านความรู้ของท่าน ท่านหญิงได้รับความรู้จากท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และเมื่อท่านอิมามอะลี(อ.) ย้ายไปยังกูฟะฮฺ บรรดาสตรีที่นั่นได้ขอนุญาตสามีของพวกนางเพื่อไปศึกษาหาความรู้จักท่านหญิงซัยนับ(อ.) ท่านหญิงจึงกลายเป็นที่รู้จักของคนที่นั่นว่าเป็น “ปราชญ์หญิงแห่งตระกูลบะนีฮาชิม” (อะกีละตุล บะนีฮาชิม) นี่เป็นการสอนโลกมุสลิมว่า…

คำสั่งเสียของอิมามอะลี (อ) แก่มนุษยชาติ

คำสั่งเสียของอิมามอะลี (อ) แก่มนุษยชาติ ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตานิรันดร คำสั่งเสียต่อไปนี้คือ คำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และมุฮัมมัด คือบ่าวและศาสดาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงส่งมาเพื่อทำให้ศาสนาของพระองค์มีชัยเหนือศาสนาอื่น ทั้งปวง นมาซ…

มนุษย์คนเดียวที่กำแพงบ้านของอัลลอฮ์แยกออกเพื่อให้มารดาเข้าไปให้กำเนิดบุตรชาย

มนุษย์คนเดียวที่กำแพงบ้านของอัลลอฮ์แยกออกเพื่อให้มารดาเข้าไปให้กำเนิดบุตรชาย เคยรู้บ้างมั้ยว่าคอลีฟะฮ์อาลีที่ท่านนับถือคือ ชายคนเดียวที่เกิดในอัลกะบะฮ์บ้านของอัลลอฮ์ ??? อะลีวะลียุลลอฮ์ ชายคนเดียวในโลกที่ประสูติใน กะอฺบะฮ์ ฮากิม อันนีชาบูรี อุลามายิ่งใหญ่ผู้เป็นเสาหลักที่วะห่าบีย์นับถือ กล่าวในตำราของตนว่า فقد تواترت الاخبار ان…

กตัญญู

กตัญญู ความกตัญญู คือการรู้สึกสำนึกคุณของผู้ให้การดูแลสำหรับคุณความดีที่เขาโปรดปรานให้มา และใช้สิ่งเหล่านั้นไปในหนทางที่ผู้ให้การดูแลนั้นยอมรับ มันคือคุณสมบัติแห่งความสมบูรณ์แบบที่ทำให้คุณความดีอันนั้นเจริญงอกงามและตราไว้ชั่วนิรันดร์ สำหรับอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งยิ่งนั้น พระองค์มีความเพียงพออย่างล้นเหลือสำหรับพระองค์เองแล้ว และพระองค์ไม่ได้ประโยชน์อันใดจากการสำนึกขอบคุณของมนุษย์ แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ประโยชน์แห่งการสำนึกรู้คุณนั้นตกเป็นของตัวผู้ขอบคุณนั่นเอง เพราะเขาจะแสดงออกถึงความสำนึกรู้คุณต่อความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า และใช้ความโปรดปรานเหล่านั้นไปในหนทางที่จะบรรลุถึงความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ ดังนั้น ความสุขของผู้ที่สำนึกบุญคุณจะอยู่ที่การกระทำแห่งการเชื่อฟังอัลลอฮฺของเขานั่นเอง…

บาปเล็กและบาปใหญ่

บาปเล็กและบาปใหญ่ ชายสองคนได้มาหาอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) และกล่าวว่า พวกเขาต้องการจะเตาบัต(ขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัว) สำหรับความบาปของพวกเขา ชายคนแรกกล่าวว่า เขาได้ทำบาปเล็กๆ ไว้มากมาย ในขณะที่ชายคนสองกล่าวว่า เขาได้ทำบาปใหญ่สองอย่าง ท่านอิมาม(อ.) ได้บอกให้ชายคนแรกหยิบกรวดก้อนเล็กๆ หนึ่งก้อนสำหรับบาปเล็กแต่ละอย่างที่เขากระทำ และท่าน(อ.)…

ความรักในฐานะและชื่อเสียง

ความรักในฐานะและชื่อเสียง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความรักต่อสถานะและชื่อเสียงนั้นเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่มักจะสร้างความเสียหายย่อยยับให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองและประเทศชาติ และเช่นเดียวกันนั้น มันยังทำให้มนุษย์ออกห่างจากศาสนาและโลกแห่งความเป็นจริง ถ้าหากเขาไม่แก้ไขตัวเองเสียตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อถึงเวลาที่เขามีอำนาจในการปกครอง เป้าหมายสูงสุดของเขาจะกลายเป็นการได้ควบคุมเหนือประชาชน ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงสังคมของเขาอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อมุอาวียะฮฺมาถึงกูฟะฮฺ เขาจึงขึ้นไปบนแท่นแล้วกล่าวว่า “ข้าไม่มีธุระอะไรต้องทำกับพวกเจ้าในเรื่องการนมาซและการถือศีลอด ความปรารถนาของข้าคือการได้ปกครองเหนือพวกเจ้าทั้งหลาย และข้าก็ทำสำเร็จแล้ว” ความรักในฐานะและชื่อเสียง…

สิ่งที่ดีกว่าคนรับใช้

สิ่งที่ดีกว่าคนรับใช้ ตลอดทั้งชีวิตของท่านศาสดา(ศ.) เป็นรูปแบบชีวิตที่เกิดจากความคำนึงถึงชีวิตในปรโลก ท่านรักลูกๆ ของท่าน แต่ไม่ใช่ในหนทางของโลกนี้ ครั้งหนึ่ง อิมามอะลี(อ.) สามีของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) ได้เคยเล่าเรื่องของบุตรสาวสุดที่รักของท่านศาสดา(ศ.) ให้อิบนฺ วาฮิด ฟังว่า มือของท่านหญิงมีแผลพองจากการบดแป้งอยู่เสมอ ต้นคอมีรอยช้ำจากการขนน้ำ…

สัจจะวาจา

สัจจะวาจา การมีสัจจะวาจาถือเป็นนิสัยที่ดีอย่างหนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้พูดความจริงอยู่เสมอ เราจะสามารถรักษาตัวให้พ้นจากปัญหาต่างๆ ได้อย่างมากมาย นี่คือเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้กระทำความชั่วร้ายหลายอย่าง แต่คำสัญญาของเขาที่ว่าจะพูดแต่ความจริงได้ช่วยเขาไว้ ครั้งหนึ่ง ผู้ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และกล่าวว่า “โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ฉันมีนิสัยที่ไม่ดีหลายอย่าง ฉันควรจะเลิกนิสัยใดเป็นอันดับแรก?” ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า…

ร่วมเฉลิมฉลอง วันวิลาดัต อิมามอาลี(อ)

นักศึกษาไทยในอิหร่าน ร่วมเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันประสูติ ผู้เป็นบิดาแห่งลูกกำพร้าทั่งหลาย ร่

การให้เกียรติบิดา มารดา ในแบบฉบับของอุลามาอ์อิสลาม

อายาตุลลอฮ์มัรอาชีย์ นายาฟี(รฮ) …ในสมัยที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เมืองนะยัฟ ท่านได้เล่าว่า..วันหนึ่งมารดาได้สั่งแก่ฉันให้ไปปลุกบิดาแล้วเชิญมากินมื้อเที่ยง. ตามคำสั่งของมารดา ฉันก็ได้ขึ้นไปชั้นบนของบ้านและได้เห็นบิดาหลับอยู่ในสภาพเหน็ดเหนื่อยจากการทบทวนหนังสือ ฉันหยุดนิ่ง ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ? ก็ได้วิงวอนต่อพระองค์ โอ้อัลลอฮ์…จะให้ฉันปฏิบัติตามคำสั่งของมารดากระนั่นหรือ?ในขณะที่ฉันเองก็เกรงกลัว หากการปลุกของฉันจะเป็นเหตุให้บิดาไม่พอใจ. ฉันจึงค่อยๆก้มลง แล้วเอาริมฝีปากจุมพิตไปที่ฝ่าเท้าของท่าน ฉันได้จูบเป็นอย่างนี้จนบิดาเริ่มรู้สึกตัว…

อภัยทาน

“เจ้า (มุฮัมมัด) จงยึดถือไว้ซึ่งการอภัย และจงใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และจงผินหลังให้แก่ผู้โฉดเขลาทั้งหลายเถิด และหากมีการยั่วยุใด ๆ จากชัยฏอนที่กำลังยั่วยุเจ้าอยู่ ก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺเถิด แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้” (อัล-กุรอาน 7/199-200) จากโองการนี้ อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงปลอบโยนและให้คำแนะนำแก่ท่านศาสดา(ศ.)…

สัจธรรมจากก้อนอิฐของบะฮฺลูล

อบูฮานีฟะฮฺกำลังสอนลูกศิษย์ของเขาอยู่ โดยโต้แย้งคำสอนของอิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ว่าไม่มีเหตุมีผล บะฮฺลูลอยู่ในที่นั้นด้วยเมื่ออบูฮานีฟะฮฺกล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคำสอนสามอย่างของอิมาม(อ.) ข้อแรก ที่อิมาม(อ.) กล่าวว่า “ไม่สามารถมองเห็นอัลลอฮฺได้” แต่อบูฮานีฟะฮฺบอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่สิ่งหนึ่งมีอยู่แต่มองไม่เห็น ข้อสอง ที่อิมาม(อ.) กล่าวว่า “ชัยฏอน(มารร้าย)…

ความเชื่อมั่นของเด็กชาย

ความเชื่อมั่นของเด็กชาย เชคฟัตฮฺ อัล-เมาซิลี เล่าว่า : ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าพบเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินอยู่ในป่า ดูเหมือนว่าเขากำลังพูดอะไรพึมพำอยู่ ข้าพเจ้าเข้าไปทักทายกับเขาด้วยการกล่าวสลาม และเขาก็ตอบรับ ข้าพเจ้าจึงถามเขาว่า “เธอกำลังจะไปไหนหรือ?” เด็กหนุ่มคนนั้นตอบว่า “ผมจะไปบ้านของอัลลอฮฺ อัล-กะอฺบะฮฺ…

“อยู่ห่างจากบาป”

“อยู่ห่างจากบาป” วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งมาหาอิมามฮุเซน(อ.) และบอกว่า “ฉันมักจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺอยู่เสมอ แต่ไม่สามารถห้ามตัวเองจากการกระทำบาปได้ เพราะฉะนั้น โปรดให้คำแนะนำแก่ฉันด้วยเถิด โอ้บุตรแห่งท่านศาสดา เพื่อฉันจะได้อยู่ห่างไกลจากความบาป” อิมามฮุเซน(อ.) กล่าวว่า “ถ้าทำห้าเรื่องต่อไปนี้ให้ได้แล้ว เธอจะทำบาปอย่างไรก็ได้ตามต้องการ” ชายผู้นั้นกล่าวว่า…

“ผู้ที่ประเสริฐที่สุด”

“ผู้ที่ประเสริฐที่สุด” เรามีรีวายัตจากศาสดาท่านมุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)กล่าวไว้ว่า : اَشرافُ أُمَّتی أصحاب اللّیل “ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในอุมมัต(ประชาชาติ)ของฉัน คือ ผู้ที่ทำการนมาซชับ(นมาซยามค่ำคืน)” บุคคลที่ประเสริฐในโลกดุนยานี้ คือ ใคร ? คือ…

หนึ่งในวิธีการเยียวยาเพื่อให้ไปถึงยังความสงบสุขที่แท้จริง

หนึ่งในวิธีการเยียวยาเพื่อให้ไปถึงยังความสงบสุขที่แท้จริง การใช้ ชีวิตที่มีความสุข เป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นเพราะมนุษย์ที่มีความสมดุลจะสร้างตนเองและสังคมของตนจากสิ่งนั้น ด้วยเหตุที่ว่าทุกคนก็ต่างตามหาความสุข แน่นอนถ้าเรามองไปรอบๆ ตัวเราก็จะเห็นฉากชีวิตต่างๆ อย่างมากมายทั้งฉากความสุขและความทุกข์  และแต่ละฉากทั้งสุขและทุกข์ก็มีความหมายที่จำเป็นในตัวของมันเองกับการใช้ ชีวิตของมนุษย์  ความสุขในฤดูใบไม้ผลิที่น่าตื่นตาตื่นใจ พืชพันธ์และดอกไม้หลากสี ธรรมชาติหรือท้องทะเลที่สวยงามหรือจากสิ่งอื่นๆ ในทางกลับกันความทุกข์เช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย…

มาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์

มาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ มีหลายเหตุการณ์ที่ว่า ด้วยเรื่องความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ได้ถูกกล่าวถึงในริวายัติ และบทสรุปของเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คืออะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีความสุขและมีความ ทุกข์ หรืออีกการตีความที่ดีกว่า  คือมนุษย์ทุกคนต้องการความสมบูรณ์แบบนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาไปถึงยังความ ต้องการหรือเขามีความสมบูรณ์แบบอย่างที่เขาวาดฝันไว้เขาก็จะมีความสุข แต้ถ้าเขาไม่มีหรือไปไม่ถึงยังความสมบูรณ์แบบที่เขาจินตนาการไว้เขาก็จะเป็น ทุกข์ ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็มาพิจารณากันว่า อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยของความสุขและความทุกข์ของมนุษย์อย่างแท้จริง อิมามอาลีกล่าวว่า…

ที่มาของความสุขทางโลก

ที่มาของความสุขทางโลก  อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้นว่าความสุขจะต้องไม่ใช่ความพึงพอใจในเรื่องของดุนยาเราจะมากล่าว เพิ่มเติมอีกว่าความสุขที่ได้มาจากดุนยาหรือความสุขที่ได้มาจากโลกของวัตถุ คือความรู้สึกมีความสุขที่ได้มาจากความเผลอเรอหรือความโง่เขลาและขณะ เดียวกันความ ทุกข์จัดอยู่ในความรอบรู้ความฉลาดแหลมคม ซึ่งการอธิบายเกี่ยวกับความทุกข์ในแง่มุมนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลสองประการ 1.การเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และการมีอยู่ในสิ่งที่ไม่มีความเหมาะสมกัน 2.ยิ่งมนุษย์มีความรู้และ ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้น เช่นหากมนุษย์มีความรู้และเชื่อมั่นในความรู้ของเขาว่า หากเขาตายจากโลกนี้ไปเขาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและจะได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมายที่ถูกสัญญาไว้…

ฟังมาก-พูดน้อย

ฟังมาก-พูดน้อย ในบางวัฒนธรรมได้มีการสอนเน้นย้ำในเรื่องของการนิ่งเงียบ บางคนในบางสถานการณ์เลือกที่จะนิ่งเงียบดีกว่าพูดออกไป อะไรคือปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของการนิ่งเงียบ? ทำไมมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกเน้นย้ำในคำสอนทางวัฒนธรรมและแม้แต่คำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัด? เนื่องจากลิ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจ มันเป็นตัวถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของบุคคล มันแสดงออกถึงลักษณะและนิสัยส่วนตัวของผู้พูด และมันยังอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้จากการใช้ลิ้น อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “ลิ้นคืออสูรกายที่อาจจะทำร้ายให้บาดเจ็บได้เมื่อถูกปล่อยออกมา” และท่านยังกล่าวอีกว่า “มนุษย์ เป็นสัตว์วิเศษ;…

ความอิจฉาคือโรคหัวใจ

ความอิจฉาคือโรคหัวใจ อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “คนขี้อิจฉาจะมีความสุขเมื่อเรื่องร้ายเกิดขึ้น(กับคนที่เขาอิจฉา) และจะเศร้าเสียใจเมื่อ(คนนั้น) มีความสุข” หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปเก็บลูกกอล์ฟที่ลอยไปตกในป่าแห่งหนึ่ง ระหว่างที่หาลูกกอล์ฟอยู่นั้นก็พบกบตัวหนึ่งติดอยู่ในหลุมลึก กบร้องบอกว่า “ถ้าเธอช่วยให้ฉันขึ้นจากหลุมนี้ได้ ฉันจะให้พรสามประการแก่เธอ” หญิงคนนั้นจึงช่วยกบขึ้นมาจากหลุมนั้น กบพูดว่า “ขอบคุณมาก แต่เมื่อกี้ฉันลืมบอกไปว่าพรสามประการของเธอนั้นมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่ง…

คำสั่งเสียของอิมามอะลี (อ) แก่มนุษยชาติ

คำสั่งเสียของอิมามอะลี (อ) แก่มนุษยชาติ ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตานิรันดร คำสั่งเสียต่อไปนี้คือ คำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และมุฮัมมัด คือบ่าวและศาสดาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงส่งมาเพื่อทำให้ศาสนาของพระองค์มีชัยเหนือศาสนาอื่น ทั้งปวง นมาซ…

“จงเก็บเกี่ยวผลบุญภายในบ้าน”

“จงเก็บเกี่ยวผลบุญภายในบ้าน” การทำการขัดเกลาพัฒนา(อิสละฮ์)ครอบครัวถือเป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่เหนือเราทุกคน หนึ่งในเหตุผล คือ ความสะดวกสบาย ความง่ายดาย หมายความว่า ภายในครอบครัวด้วยกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นการง่ายกว่า ที่จะนำครอบครัวสู่หนทางแห่งความสุขและความรุ่งโรชน์ แต่ทว่าการทำการขัดเกลาพัฒนาสังคมนั้นยากลำบากเสียยิ่งกว่า การไปถึงตำแหน่งจิตวิญญานของบุคคลต่างๆ ครอบครัวหรือคนในบ้านนั้นจะง่ายยิ่งกว่าการนำสังคมไปยังตำแหน่งๆหนึ่ง เช่น มนุษย์ต้องการผลบุญใดหรือ ที่มันมากกว่าผลบุญที่มีอยู่ในบ้าน…

ความรักในมุมมองของ ชาย และ หญิง

ความรักในมุมมองของ ชาย และ หญิง ท่านชะฮีด มุเฏาะฮ์ฮารีย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชาวอิหร่านกล่าวเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง ชาย และ หญิง ในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า “ผู้ชายจะรักผู้หญิงที่ตนเองชอบและเลือกแล้วว่าดี แต่ผู้หญิงจะรักผู้ชายที่ตนเองเห็นว่าเขามีค่าสำหรับนางมากที่สุด ผู้ชายมักจะใช้อำนาจแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้หญิงเสมอ แต่หญิงอยากจะครอบครองชายโดยการผูกมัดใจชายให้ได้…

ใครจะได้ครอบครองสวรรค์?

ใครจะได้ครอบครองสวรรค์? คุณอาจจะคิดว่า การจะถึงตำแหน่งนั้นได้ เราจำเป็นจะต้องผ่านการฝึกฝนที่ยากลำบากและพิธีการทางศาสนาต่างๆ แต่ตามคำสอนของอิมาม มุฮัมหมัด บากิรฺ (อ.) มันไม่ยากขนาดนั้น “อัลลอฮ์ทรงตรัสกับมูซาว่า ‘แท้จริงแล้วฉันมีบรรดาบ่าวที่ฉันจะมอบสวรรค์ให้แก่พวกเขา และฉันจะทำให้พวกเขาเป็นผู้นำแห่งสวรรค์’ มูซาถามว่าพวกเขาเป็นใคร และอัลลอฮ์ตอบว่า ‘ผู้ที่ทำให้ผู้ศรัทธามีความสุข”…

ความหมายของชีวิตและปรโลก

ความหมายของชีวิตและปรโลก บรรดาผู้ที่ความหมายในชีวิตของพวกเขาถูกจำกัดอยู่กับจุดมุ่งหมายทางโลก ก็จะมีความพึงพอใจอยู่กับการได้มาซึ่งจุดมุ่งหมายเหล่านั้น เหมือนกับเด็กที่ดีใจจนพูดไม่ออกเมื่อได้รับช้อคโกแลตชิ้นเล็กๆ ในคัมภีร์กุรอาน ได้กล่าวอธิบายถึงสถานการณ์ของคนเช่นนี้ไว้ดังนี้ : “และพวกเขาปิติยินดีกับชีวิตทางโลก ขณะที่ชีวิตทางโลกหาใช่อื่นใด เมื่อเปรียบเทียบกับปรโลก นอกจากเป็นความเพลิดเพลิน(อันสั้น)” ยังมีบรรดาผู้ที่มีความ เข้าใจกับ “ความหมายที่แท้จริงของชีวิต” เราอาจจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายต่างๆ…

กฎของการเปิดใจกว้าง และการชนะใจคน

กฎของการเปิดใจกว้าง และการชนะใจคน “อิสลาม” ในฐานะเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดจากพระผู้เป็นเจ้า มีที่ว่างสำหรับทุกคน และไม่มีข้อจำกัดในการยอมรับผู้คน ทุกคนสามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนี้ได้ ไม่ว่าจะต่างสีผิว ชาติพันธุ์ รูปร่างหน้าตา สถานะทางสังคม และภาษา เป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่ไม่มีเงื่อนไขในการรับนักศึกษาใหม่ ประตูเปิดกว้างสำหรับทุกคน แต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นี้…

14 วจนะอันสวยงามจากท่านอิมามอะลี(อ.) ตอนที่ 2

14 วจนะอันสวยงามจากท่านอิมามอะลี(อ.) ตอนที่ 2 1.ถ้าหากรู้ว่าบุคคลหนึ่งไม่ยอมชดใช้หนี้สินให้แก่ท่าน, ท่านจงอย่าได้ทวงถามเขา 2.จงสิ้นชีพอย่างผู้ประกอบการดี 3.พึงตระหนักเสมอว่าท่านคือตัวแทนของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ในเรื่องคำสั่งใช้ของศาสนา 4.จงอย่าได้เป็นผู้ที่มีวาจาหยาบคายและไร้สาระ 5.อย่าได้ทำการเคารพภักดีต่อพระเจ้าเกินกำลังของตัวเอง 6.จงเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 7.จงคุ้นเคยกับคำภีร์อัลกุรอาน 8.จงมุ่งที่จะแก้ปัญหาของผู้อื่นเท่าที่ท่านมีความสามารถ 9.การไม่ร้องไห้เป็นเพราะหัวใจที่เเข็งกระด้าง 10.ความขมขื่นในจิตใจส่งมาจากบาปกรรมที่มากมาย…

14 วจนะอันสวยงามจากท่านอิมามอะลี(อ.) ตอนที่ 1

14 วจนะอันสวยงามจากท่านอิมามอะลี(อ.) ตอนที่ 1 1.จงอย่าเรียกขานผู้อื่นด้วยกับฉายานามที่ไม่ดี 2.จงขออภัยโทษจากเอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ)ในทุกๆวัน 3.จงตระหนักเสมอว่าอัลลอฮฺ(ซ.บ.)นั้นทรงเพ่งมองพวกท่านอยู่ 4.จงรู้ไว้เถิดว่าความสุขที่มาจากการทำบาปนั้นจอมปลอมและความลำบากที่มาจากมันนั้นแสนจะยาวนาน 5.จงอย่าตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ค้นคว้า 6.จงอย่าปล่อยให้บุคคลใดถูกนินทาต่อหน้าคุณ 7.จงบริจาคทาน(และ)จงอย่าสนใจแต่เพียงกระเป๋าของผู้อื่น 8.จงห้าวหาญไว้ (เพราะ)ความตายจะมาเยือนท่านเพียงหนเดียวเท่านั้น 9.จงพยายามทิ้งชื่อเสียงที่ดีไว้หลังจากการจากไปของพวกท่าน 10.จงอย่าทำให้ศาสนาเป็นเรื่องยาก…

“ดอกไม้”

“ดอกไม้” ดอกไม้ของอิมามฮาดีย์(อ) อบูฮาชิม ญะอฺฟารีย์ ได้เล่าว่า : วันหนึ่ง ฉันได้มีโอกาสพบกับอิมามฮาดีย์ (อ) ในเวลาเดียวกัน เด็กคนหนึ่งได้เข้ามา ถือดอกไม้ช่อหนี่งมอบให้ท่านอิมามฮาดีย(อ) อิมามรับดอกไม้ช่อนั้นไว้ และสูดดมกลิ่น และนำดอกไม้วางไว้ที่ดวงตา…

นักเรียนคนหนึ่งถามครูของเขาว่า “ความรักคืออะไร?”

นักเรียนคนหนึ่งถามครูของเขาว่า “ความรักคืออะไร?” ครูตอบว่า “เพื่อตอบคำถามของเธอ จงไปในนาข้าวแล้วเลือกเมล็ดข้าวที่ใหญ่ที่สุดมา แต่มีกฎอยู่ว่า ในแต่ละแถวเธอจะเดินผ่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถหันกลับมาเก็บเมล็ดที่ผ่านไปแล้วได้อีก” นักเรียนคนนั้นจึงเข้าไปในนาข้าว เดินผ่านในแถวแรก เขาเห็นเมล็ดข้าวเมล็ดใหญ่ แต่ก็สงสัยว่า…อาจจะมีอันที่ใหญ่กว่านี้อีกข้างหน้า และแล้วเขาก็ได้เห็นเมล็ดข้าวที่ใหญ่กว่านั้นเมล็ดหนึ่ง …แต่มันอาจจะมีเมล็ดใหญ่กว่านี้รอเขาอยู่ข้างหน้า ต่อมา…

แม่คือหลักประกันความมั่นคงของลูก

 แม่คือหลักประกันความมั่นคงของลูก นักสังคมวิทยาเชื่อว่าบุคคลสมบูรณ์ย่อมมาจากครอบครัวที่ได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม่ ผู้หญิงเป็นผู้สร้างอนาคตให้แก่ผู้คนในทุกๆ สังคม เพราะฉะนั้น การสร้างบุคลิกภาพของผู้หญิงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แม่ในวันนี้ เคยเป็นลูกมาก่อนในอดีต ซึ่งเจริญเติบโตและได้รับการเลี้ยงดูมาในอ้อมแขนที่อบอุ่นของแม่ของเธอเอง ผู้ปูทางสำหรับการเลี้ยงดูคนอีกรุ่นหนึ่ง นักจิตวิทยากล่าวว่า ความมั่นคงในความเห็นอกเห็นใจกัน คือการได้รัก…

เป้าหมายการส่งทหารของสหรัฐเข้าไปยังเยเมน

เป้าหมายการส่งทหารของสหรัฐเข้าไปยังเยเมน        แหล่งข่าวประจำท้องถิ่นในจังหวัดอับยาน กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาในปฏิบัติการรอบใหม่นี้ ได้ส่งกองกำลังพิเศษของตนไปยังบริเวณโดยรอบฐานที่มั่นต่างๆ ของอัลกออิดะฮ์ที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของเยเมน     แหล่งข่าวนี้ซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยชื่อได้กล่าวเสริมว่า กองกำลังสหรัฐฯ ใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีฐานที่มั่นต่างๆ ของอัลกออิดะฮ์ในจังหวัดอับยานในเขตพื้นที่โมจันและได้เกิดการปะทะกัน      …

อัล-กุรอานในทรรศนะอิมามอะลี (อ.)2

อัล-กุรอานในทรรศนะอิมามอะลี (อ.)2   หะดีษของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ยกย่องอัล-กุรอานและอหฺลุลบัยตฺ (อ.) เป็นสิ่งที่มีคุณค่าคุกันเหมือนกันโดยที่สิ่งหนึ่งจะปราศจากอีกสิ่งหนึ่งไม่ได้อย่างเช่นหะดีษษะเกาะลัยนฺได้เรียก ชื่ออัล-กุรอานและอหฺลุลบัยตฺว่าเป็นษะกีล (สิ่งหนัก) นั้นบางที่อาจกล่าวได้ว่า เพราะทั้งสองคือสิ่งที่มีค่า ยิ่งใหญ่ สูงส่ง และมีเกียรติที่สุด…

อัล-กุรอานในทรรศนะอิมามอะลี (อ.)1

    อัล-กุรอานในทรรศนะอิมามอะลี (อ.)1     ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า จงตระหนักไว้เถิดว่า แท้จริงอัล-กุรอาน คือ ผู้ให้คำแนะนำที่ไม่เคยหลอกลวงมนุษย์เป็นประทีปนำทางที่ไม่ทำให้ หลงทาง   เป็นถ้อยจำนรรจ์ที่ไม่เคยโกหก…

อัล-กุรอานและอหฺลุบัยตฺคือสองสิ่งที่บริสุทธิ์

  อัล-กุรอานและอหฺลุบัยตฺคือสองสิ่งที่บริสุทธิ์ ได้มีหะดีษจากท่านศาสดา (ศ็อลฯ) จำนวนมากมายที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของอัล-กุรอานและอหฺลุลบัยตฺ (อ.) ซึ่งหนึ่งในจำนวนหะดีษเหล่านั้นคือหะดีษษะเกาะลัยนฺ หะดีษดังกล่าวได้บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของอัล-กุรอานและอหฺลุลบัยตฺ เนื่องจากว่าทั้งสองได้สัญญาว่าจะปกป้องประชาชาติให้หลอดพ้นจากการหลงทางและการหลงผิด   ด้วยการปฏิบัติตามทั้งสองอย่างสมบูรณ์ แบบปราศจากเงื่อนไข ซึ่งสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้นอกเสียจากว่า ทั้งสองต้องเป็นมะฮอฺซูม (บริสุทธิ์) และโดยแก่นแท้แล้ว…

คุณค่าของสลาม

  คุณค่าของสลาม   وَ إِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسنَ مِنهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كانَ…

ความยุติธรรมของเซาะฮาบะฮฺหรือเหตุผลและข้อพิสูจน์ของเซาะฮาบะฮฺ

  ความยุติธรรมของเซาะฮาบะฮฺหรือเหตุผลและข้อพิสูจน์ของเซาะฮาบะฮฺ   แก่นแท้ความจริงที่สองนี้คือ ประสบการอันยาวนานที่ข้าพเจ้าได้รับจากพี่น้องวะฮาบียฺ เนื่องจากข้าพเจ้าเคยเป็นวะฮาบียฺมาก่อน ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในเบื้องต้นประเด็นที่กล่าวถึง การหักล้างทัศนะความยุติธรรมของบรรดาเซาะฮาบะฮฺ นั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากวะฮาบียฺส่วนใหญ่ทีจิตใจฝักใฝ่อยู่กับเซาะฮาบะฮฺ เราอยู่ในฐานะของผู้ที่คอยให้คำชี้นำพวกเขาไปสู่สัจธรรมความจริง ไม่ใช่ผู้ผลักไสพวกเขาออกนอกหนทาง ดังนั้น บนพื้นฐานดังกล่าวนี้สิ่งจำเป็นคือ…

ฟาฏิมะฮ์เป็นเลือดเนื้อของฉัน

      ฟาฏิมะฮ์เป็นเลือดเนื้อของฉัน   วจนะอีกบทหนึ่งของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ที่ได้กล่าวถึงสถานภาพอันสูงส่งของนายหญิงแห่งบรรดาสตรี ท่านศาสนทูตได้กล่าวไว้ดังเช่นในสำนวนหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในศอฮีฮุลบุคอรีว่า “ฟาฏิมะฮ์เป็นเลือดเนื้อของฉัน ดังนั้นใครที่ทำให้เธอโกรธก็เท่ากับทำให้ฉันโกรธด้วย”     วจนะอีกบทหนึ่งของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ที่ได้กล่าวถึงสถานภาพอันสูงส่งของนายหญิงแห่งบรรดาสตรี ท่านศาสนทูตได้กล่าวไว้ดังเช่นในสำนวนหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในศอฮีฮุลบุคอรีว่า “ฟาฏิมะฮ์เป็นเลือดเนื้อของฉัน ดังนั้นใครที่ทำให้เธอโกรธก็เท่ากับทำให้ฉันโกรธด้วย”(7)…

ผลรางวัลของการปลูกต้นไม้

ผลรางวัลของการปลูกต้นไม้ ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) กล่าวว่า “ไม่มีบุคคลใดที่ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง นอกจากอัลลอฮ์จะทรงบันทึกผลรางวัลแก่เขา เท่ากับจำนวนของผลไม้ที่จะออกมาจากต้นไม้นั้น”         วันต้นไม้สากลหรือวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ เป็นหนึ่งวันของปีที่ประชาชนจะได้รับการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าว ในหลายประเทศของโลก อย่างเช่น สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน แอลจีเรีย ออสเตรเลีย…

ความสำคัญของผลไม้ ในอิสลาม

  ความสำคัญของผลไม้ ในอิสลาม ความสำคัญที่อิสลามได้กล่าวถึงเกี่ยวกับผลไม้นั้นมีมากกว่าอาหารประเภทอื่น ในคัมภีร์อัลกุรอานมีโองการมากมายที่กล่าวถึงบรรดาผลไม้ไว้โดยรวม และได้กล่าวถึงผลไม้เหล่านั้นว่า เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง และบางโองการก็กล่าวถึงชื่อของผลไม้ไว้อย่างเจาะจง ดังโองการต่อไปนี้ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ…

รายงานภาพ งานวิลาดัต ท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ) ผู้เป็นหัวหน้าสตรีแห่งสากลจักรวาล

พีธีกรโดย เชคยูซุฟ  บิลเด็น บรรยายโดย เชคมูฮำหมัดบาเกร ขับร้องชูรูร โดยทีมงาน อันศอรุลซะฮรอ(ฮ) ร่วมกันนมาซญามาอัต รับประทานอาหารกลางวัน แลกของขวัญ นายกสมาคมนักศึกษาไทยในอิหร่าน เตรียมตัดเค้กเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านหญิงฟาติมะฮ(ฮ) และแจกของขวัญอย่างมากมาย มีคู่บ่าวสาวได้รับเกียรติได้อ่านอักด์ในวันนี้…

ความสำคัญของน้ำนมแม่ ในมุมมองของอิสลาม

    ความสำคัญของน้ำนมแม่ ในมุมมองของอิสลาม สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่อิสลามเน้นย้ำและกำชับสั่งเสียอย่างมาก นั่นคือ นมแม่ ตัวอย่างเช่น ในคำรายงาน (ริวายะฮ์) บทหนึ่งจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ที่กล่าวว่า    لَیسَ…

มุอ์มิน (ผู้ศรัทธา) คือใคร?

มุอ์มิน (ผู้ศรัทธา) คือใคร?            คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ…

ภรรยาคือ “คู่ชีวิต”

ภรรยาคือ “คู่ชีวิต” ผู้หญิงคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งมวล เพราะบุรุษเพศทั้งหลายนั้นล้วนถือกำเนิดมาจากสตรีเพศ ไม่ใช่จากสิ่งอื่นใดเลย อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้บอกแก่เราในอัล-กุรอานว่า พระองค์ทรงสร้างบรรดาหญิงและชายทั้งหลายมาจากบุคคลผู้หนึ่ง นั่นคือ ศาสดาอาดัม(อ.) จากตัวศาสดาอาดัมนี้เอง อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้ทรงสร้างคู่ครองให้แก่ท่าน คือท่านหญิงฮะวา(อีฟ) และจากทั้งสองท่านนี้เอง อัลลอฮฺ(ซ.บ.)…

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 13

  บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)   เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 13   การใช้สติปัญญาคือการพินิจพิเคราะห์หาเหตุหาผล หาเนื้อแท้ของทุกสรรพสิ่ง ค้นหาแก่นสารของสรรพสิ่ง หาฮากีกัตของสรรพสิ่ง ตัวอย่างของอูฐที่ได้อธิบายไปแล้วในบทที่ผ่านมา ซึ่งจะนำมาอธิบายอีกครั้งหนึ่ง…

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 12

  บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)   เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 12   (การพิสูจน์เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าด้วยสติปัญญาเบื้องต้น)   เมื่อเรารู้แล้วว่านอกจากฟิตรัตแล้วมนุษย์ยังต้องใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยในการพิสูจน์และในการรู้จักพระผู้เป็นเจ้า ฮะดีษบทหนึ่งท่านศาสดามูฮัมมัด(ศ)ได้กล่าวถึงการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าว่า   أوّلُ…

ฮิญาบพูดได้

ฮิญาบพูดได้ หลายคนพูดว่าการมีฮิญาบทำให้ผู้หญิงมีเอกลักษณ์  ฉันไม่คิดว่าการคลุมศีรษะและผมจะเป็นเครื่องหมายของการมีเอกลักษณ์ ฮิญาบไม่ใช่แค่ผ้าชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่สำคัญมากกว่านั้น มันเป็นพฤติกรรม เป็นนิสัย เป็นคำพูด และเป็นการแสดงตัวตนที่แท้จริง สัญลักษณ์ของเสิ้อผ้าเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของเอกลักษณ์ของบุคคลเท่านั้น” “ผมพยายามให้ความเคารพผู้หญิงทุกคนอย่างดีที่สุด โดยไม่นึงถึงว่าพวกเธอจะมีฮิญาบหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุดในฮิญาบของผู้หญิงคือวิธีที่พวกเธอมีปฏิกิริยากับผู้ชาย และวิธีที่พวกเธอหวังจะได้รับการปฏิบัติ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอสวมใส่”…

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 11

  บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)   เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 11   ในเรื่องเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าก็เช่นกัน มนุษย์สามารถรับรู้ได้ว่าจิตใต้สำนึกของเขามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า มีอำนาจหนึ่งที่อยู่เหนืออำนาจของเขา ทั้งให้คุณประโยชน์และให้โทษแก่เขา   ถามว่า…

อิมามัต ตำแหน่งผู้นำ (2)

    อิมามัต ตำแหน่งผู้นำ (2)     เมื่อย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์อิสลาม พร้อมกับพิจารณาเงื่อนไขในสมัยนั้น และสถานการณ์ในช่วงที่ท่านศาสดากำลังจะจากไป จะเห็นว่าการแต่งตั้งอิมามขึ้นปกครองสังคมเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากช่วงที่ท่านกำลังจะสิ้นใจนั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะมีศัตรูทั้งสามกลุ่มคอยหาโอกาสโจมตีอิสลาม   กลุ่มที่หนึ่งเป็นมหาจักรพรรดิจากโรม…

อิมามัต ตำแหน่งผู้นำ(1)

    อิมามัต ตำแหน่งผู้นำ(1)     มาตรว่าคำอธิบายของท่านศาสดา ในการอธิบายวิชาการและวัตถุประสงค์ของอัลลอฮฺ จะบริสุทธิ์จากการบิดเบือน (ทำนองเดียวกัน อัลลอฮฺรับรองว่าจะปกป้องอัล-กุรอานให้คงอยู่ตลอดไป) และท่านศาสดาก็ได้อธิบายทุกอย่างที่เป็นความต้องการของมนุษย์จนถึงวันแห่งการอวสานของโลกไว้แล้ว ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีอิมามะฮ แต่เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น กล่าวคือ…

แม่และการศึกษา

แม่และการศึกษา บทบาทของแม่มุสลิมในเรื่องการศึกษา ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาของลูกและการกำหนดบุคลิกลักษณะของพวกเขา ในฐานะที่แม่คือผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด ในสังคมปัจจุบันนี้ ไม่ว่าประเทศใด จะเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ แตกต่างศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม และอื่นๆ บางประเทศอาจมีมุสลิมอยู่เพียง ไม่ถึง…

ท่าทีของพ่อแม่

ท่าทีของพ่อแม่ ท่าทีของพ่อแม่มีผลต่อจิตใจของลูกเป็นอย่างยิ่ง ท่าทีที่ดีของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลูกใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ในชีวิตของคนเรา ไม่มีอะไรที่จะราบรื่นตามที่เราต้องการได้ทุกอย่าง นี่คือธรรมชาติของโลกนี้ซึ่งเป็นสนามแห่งการทดสอบ ย่อมต้องมีบางช่วงเวลาที่เราจะพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดนั้นไม่ใช่การทำให้ชีวิตของเราราบรื่น แต่คือปฏิกิริยาของเราเมื่อต้องประสบกับปัญหาและความยากลำบากต่างหาก เราควรจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺเมื่อชีวิตของเรามีความสะดวกง่ายดาย และอดทนเมื่อพบกับความยากลำบาก และเราควรต้องมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺอยู่เสมอ ในฐานะที่เป็นพ่อแม่มุสลิม ผลดีของการมีท่าทีที่ดีย่อมจะส่งผลกระทบไปถึงการเลี้ยงลูกของเราด้วยเช่นกัน ด้วยความตั้งใจเช่นนี้…

อิมามะฮ์ (ตำแหน่งผู้นำหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด)

    อิมามะฮ์ (ตำแหน่งผู้นำหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด)   หลังจากที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)ได้อำลาจากโลกนี้ไป ประเด็นสำคัญที่กล่าวขานกันมากที่สุดในสังคมคือ เรื่องตัวแทนท่านศาสดา หรือเคาะลิฟะฮฺ กลุ่มหนึ่งยึดถือทัศนะความคิดเห็นของเหล่าบรรดาสาวก และได้ยอมรับอบูบักร์เป็นเคาะลิฟะฮฺ อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าตัวแทนของท่านศาสดาได้รับแต่งตั้งแล้วคือ ท่านอะลี…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า

  ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า   หนึ่งในหลักการของความเชื่อ คือ ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า อัล-กุรอานไม่เคยใช้คำว่า อัดลฺ ในความหมายของอะดาลัตของพระผู้เป็นเจ้าแม้แต่ครั้งเดียว แต่ได้อธิบายในเชิงปฏิเสธว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่ทรงกดขี่หรือเอาเปรียบบุคคลหรือสิ่งใดแม้แต่นิดเดียว อัลกุรอานกล่าวว่า   إِنَّ…

เหตุผลของการมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องมะอาด (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ)

    เหตุผลของการมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องมะอาด (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ)     1. วิทยปัญญาและความยุติธรรมของพระองค์   การฟื้นคืนชีพเป็นความเชื่อที่ศาสนาทั้งหลายต่างยอมรับ บรรดาศาสดา (ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน) ได้เตือนประชาชนให้พึงระวังว่า การฟื้นคืนชีพไม่ใช่เรื่องของการเชื่อตามเพียงอย่างเดียว ทว่าสติปัญญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยปัญญา…

สตรีตามหลักปรัชญาของอิสลามในสุนทรพจน์ของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)

สตรีตามหลักปรัชญาของอิสลามในสุนทรพจน์ของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ไม่มีการทรงสร้างใดในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยปราศจากวัตถุประสงค์ หรือปราศจากความจำเป็น บางครั้งสิ่งทรงสร้างบางอย่างที่ปรากฏให้เราเห็น อาจดูเหมือนไม่มีวัตถุประสงค์ แต่ในเอกลักษณ์เบื้องหลังของการทรงสร้างสิ่งมีชีวิตนั้น มีเหตุผล และความเป็นจริงที่ไม่สามารถโจมตีได้ ในอีกด้านหนึ่งคือ การแสดงความคิดที่ดีออกมา และการวางแผนอย่างถูกต้องนั้นอยู่ที่รากฐานของสิ่งทรงสร้างอันมากมายเหลือคณานับเหล่านี้ ผู้ชายและผู้หญิงในสังคมอันเป็นปึกแผ่นของมนุษย์ ได้ถูกแยกออกเป็นสองส่วน ทั้งสองส่วนนี้ต่างก็ยกย่องซึ่งกันและกัน…

คำสอนนะห์ญุลบะลาเฆาะ คำสอนที่ 121

คำสอนนะห์ญุลบะลาเฆาะ คำสอนที่ 121 ท่านอิมามอะลี (อ.) “ฉันมีความงุนงงต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลผู้มีความทุกข์โทมนัสด้วยความกลัวต่อความยากจนทำให้เขาเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว และทำให้เขาเป็นคนกระหาย อยากได้ และต่ำต้อย เขากลายเป็นคนละโมบโลภมาก แต่ต้องทิ้งขว้างทรัพย์สินเหล่านั้นไปโดยไม่เข้าใจ ในโลกนี้เขาเลือกที่จะเป็นคนขอทาน และในโลกหน้าเขาจำเป็นจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอย่างเศรษฐีต่อพระผู้เป็นเจ้า” มนุษย์ที่เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวนั้นมีความแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปโดยสิ้นเชิง เพราะคนพวกนี้จะกักตุนทรัพย์สินเอาไว้…

“5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี”

“5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี”        วันหนึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านอิมามอะลี (อ.) ว่า : ห้าสิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมีซึ่งได้แก่สิ่งต่อไปนี้ อัลกรุอานบทอัตเตาฮีด : การอ่านบทอัตเตาฮีดมากๆ…

มะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

    มะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ     หลักศรัทธาอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับของศาสนาทั่วไปและคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าคือ การฟื้นคืนชีพอีกครั้งภายหลังความตายในโลกหน้า หมายถึงชีวิตของมนุษย์ไม่ได้จบสิ้นลงเนื่องจากความตาย ทว่าหลังจากโลกนี้แล้วยังมีอีกโลกหนึ่ง เป็นโลกแห่งการตอบแทนผลรางวัลแก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดี และลงโทษผู้ที่ประกอบกรรมชั่วทั้งหลาย อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า…

อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

      อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ     มะอาด (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ) รากสำคัญที่ห้าของศาสนาอิสลามคือ วันแห่งการฟื้นคืนชีพ หรือวันแห่งการตัดสิน อ้นเป็นความเชื่อสามัญของบรรดามุสลิมว่า วันหนึ่งพระองค์อัลลอฮฺ จะทรงชุบชีวิตให้แด่มนุษย์ทั้งมวลเพื่อการตัดสิน…

เตาฮีด (เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า)

  เตาฮีด (เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า)   ๑. รากความศรัทธา ๓ ประการ บางครั้งรากความศรัทธาสามประการได้อธิบายไว้ในซูเราะฮฺ (บท) เดียวกัน เช่นซูเราะฮฺยาซีน เริ่มต้นซูเราะฮฺได้อธิบายถึงสถานภาพของนบูวัตร (การเป็นศาสดา) แท้จริง…

ความสำคัญของนบูวัต

    ความสำคัญของนบูวัต      ดังที่ทราบกันดีว่าปัญหาอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะทุกคนที่ต้องแก้ไข เพื่อจะได้สามารถใช้ชีวิตเยี่ยงผู้มีสติปัญญาทั้งหลายประกอบไปด้วย     1. การมีอยู่ของโลกและมนุษย์มีอยู่ได้อย่างไร มาจากใคร ตลอดจนการบริหารโลกและสังคมมนุษย์อยู่ใต้การดูแลของผู้ใด     2. บั้นปลายสุดท้ายแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์สุดลง…

เตาฮีด เอกภาพแห่งอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า

    เตาฮีด เอกภาพแห่งอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า      การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า ในสังคมปัจจุบันนี้  มนุษย์ที่นับถือศาสนาส่วนมากจะเชื่อในเรื่องพระเจ้าและการสร้างสรรค์ของพระองค์  พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา  ผู้คนในอดีตก็มีสภาพที่ไม่แตกอะไรไปจากผู้คนในยุคปัจจุบัน  จากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ระบุว่า  ผู้คนในอดีตนั้นส่วนมากเป็นผู้ที่มีศาสนาและยอมรับในเรื่องของพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างสรรค์  แม้ว่าในหมู่ของพวกเขาจะมีทัศนะที่แตกต่างและขัดแย้งกันอยู่ก็ตาม…

ความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า

    ความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า     บทเรียนเทววิทยาอิสลาม   เรื่องความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า    ประเด็นที่เกี่ยวกับ เรื่องการมีความเชื่อต่อพระเจ้า นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ ดั่งที่มีบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนว่า ความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้านั้นมีมาอย่างยาวนาน …

อะฮ์ลุลบัยต์ของท่านศาสดา (ศ็อล ฯ)คือ ใคร?

    อะฮ์ลุลบัยต์ของท่านศาสดา (ศ็อล ฯ)คือ ใคร?     อะฮ์ลุลบัยต์หมายถึงใคร ในพจนานุกรม คำว่า ” อะฮ์ลุลบัยต์ ” หมายถึงครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสามี…

มะอาด : การกลับคืนสู่ชีวิตใหม่ในปรโลก

  มะอาด : การกลับคืนสู่ชีวิตใหม่ในปรโลก   คำว่า “มะอาด” ในภาษาอาหรับมีสามความหมายคือ 1) “การกลับคืน” (ความหมายตามรากศัพท์) 2) “สถานที่กลับ” และ 3)…

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1

  เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1   รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องหลักเรื่องแรกที่มนุษย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพราะเป็นแก่นหลักของศาสนา เป็นตัวชี้วัดถึงความ เป็นคนดี และคนไม่ดี การเรียนรู้เรื่องความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า(เตาฮีด)สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนมนุษย์ให้พัฒนาสามารถ เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้มนุษย์เป็นพัฒนาไปสู่การเป็นคนดีได้ เพราะเตาฮีดพูดถึงเรื่องความเชื่อ…

เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

    เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์     “อัลลอฮ์จะไม่เมตตาต่อผู้ที่ไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ผู้ที่ไม่มีความกรุณาต่อสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์และลูกๆ ของตัวเอง อัลลอฮ์ก็จะไม่กรุณาต่อเขา”     “การคำนึงถึงเพื่อนบ้านให้มากขึ้นและส่งของกำนัลให้พวกเขา เป็นการกระทำที่ใจบุญ”    …

สัญลักษณ์ของคนโง่

    สัญลักษณ์ของคนโง่     ชัมอูน(ผู้นับถือศาสนาของนบีอีซา) ได้กล่าวกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ว่า “โปรดบอกให้ฉันรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของคนโง่ด้วยเถิด”   ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) กล่าวว่า   “เมื่อท่านเป็นเพื่อนกับเขา เขาจะทำให้ท่านขุ่นเคือง…

คำตอบของนบีมุฮัมมัด(ศ.)

  คำตอบของนบีมุฮัมมัด(ศ.)   ท่านอานัส อิบนฺ มาลิก รายงานว่า มีชายเบดูอินคนหนึ่งมาหาท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ที่มัสญิด ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ถามเขาว่า เขามาจากไหน ชายเบดูอินคนนั้นกล่าวว่า “ฉันมาจากที่ห่างไกลเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามบางข้อ” นายของเขาได้ให้เขามาเพื่อถามคำถามเหล่านี้กับท่านศาสดา(ศ.)…

อะมั้ล (การกระทำ) ที่ประเสริฐที่สุด

อะมั้ล (การกระทำ) ที่ประเสริฐที่สุด    การกระทำและพฤติกรรมต่างๆ ของคนเราเมื่อพิจารณาในด้านความสวยงาม และความน่าเกลียดของมันย่อมไม่เท่าเทียมกัน ความสวยงามและความน่าเกลียดดังกล่าวมันได้ถูกกำหนดไว้ในตัวของสิ่งต่างๆ พร้อมกับการกระทำทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น : “การจงรักภักดี” (ฎออะฮ์) ต่ออัลลอฮ์ โดยตัวของมันคือความดีงามและเป็นสิ่งที่สวยงาม ส่วน “การละเมิดฝ่าฝืน” (มะอ์ซิยะฮ์)…

การยืนยันของรัสเซียต่อบทบาทเชิงบวกของอิหร่านและฮิซบุลลอฮ์ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย

  การยืนยันของรัสเซียต่อบทบาทเชิงบวกของอิหร่านและฮิซบุลลอฮ์ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยืนยันบทบาทเชิงบวกของอิหร่านและฮิซบุลลอฮ์ในการต่อสู้กับการก่อการร้ายในซีเรีย   Presstv – ลาฟรอฟเผยในสัมภาษณ์กับสำนักข่าว RT (Russian Today) ว่า : การขัดขวางการเข้าร่วมของอิหร่านในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนั้นไร้ซึ่งการตระหนักถึงความเป็นจริง…

จอร์แดนปฏิเสธมาตรการของอิสราเอลในการจำกัดการอาซานของมัสยิด

    จอร์แดนปฏิเสธมาตรการของอิสราเอลในการจำกัดการอาซานของมัสยิด     ซินหัวเน็ต รายงานว่า(9มี.ค.60) เมื่อวันพุธที่ผ่านมาจอร์แดนลงนามร่างกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากรัฐสภาอิสราเอลเพื่อจำกัดการเรียกร้อง(อะซาน) ทางมัสยิดไปยังการละหมาดในอิสราเอลและเยรูซาเล็มตะวันออก ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ สำนักข่าวเพตรา รายงาน   “จอร์แดนปฎิเสธมาตรการดังกล่าวและเชื่อว่ามันเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกและการกระทำนี้เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรหลายฉบับ” นามโมฮัมหมัด…

ชาวอิหร่านเรือนล้านร่วมฉลอง 38 ปี ชัยชนะการปฏิวัติอิสลาม ตอบโต้การข่มขู่คุกคามของสหรัฐฯ

    ชาวอิหร่านเรือนล้านร่วมฉลอง 38 ปี ชัยชนะการปฏิวัติอิสลาม ตอบโต้การข่มขู่คุกคามของสหรัฐฯ     ประชาชนชาวอิหร่านได้ตอบโต้การข่มขู่คุกคามทั้งหลายของรัฐบาลชุดใหม่สหรัฐฯ ด้วยการปรากฏตัวอย่างล้นหลามในขบวนเฉลิมฉลอง 22 บะฮ์มัน ( 10…

“หนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้าน”

“หนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้าน” สาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านของพวกเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง อัคลาคต่างๆที่ไม่ดี ความโกรธ การขาดความอดทน การบ่น การผิดใจกัน ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้บรรดามะลาอีกัตไม่อยู่ในบ้านของเราและ ไม่ทำการกล่าวสรรเสริญพระองค์ในบ้านของเรา บ้านหลังหนึ่งที่ในนั้นเต็มไปด้วยบรรดามะลาอีกัตเป็นไปได้เลยว่า บ้านหลังนั้นจะเปรียบดั่งสวนสวรรค์แห่งหนึ่ง บ้านที่เต็มไปด้วยความโปรดปราน ความสว่างสไว…

“จงระมัดระวังการใช้ชีวิต”

“จงระมัดระวังการใช้ชีวิต” คนหลายๆคนที่หัวใจของเขาต้องการที่จะนมาซในยามค่ำคืน(ตะฮัญุจ) แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เอาลียาอ์คนหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า : “มักรูฮ์หนึ่งอย่างที่ฉันทำ ส่งผลทำให้ฉันนั้นไมสามารถตื่นขึ้นมานมาซในยามค่ำคืนเป็นเวลา 6 เดือน” บุคคลใดก็ตามที่เขาไม่สามารถนมาซในยามค่ำคืนได้ จงทำการระมัดระวังหู จงระมัดระวังตาของตัวเองเถิด !! แม้กระทั่งการทำมักรูฮ์หนึ่งอย่างก็มีผลของมัน และมันจะส่งผลให้มนุษย์นั้นกระทำบาป…

ทูตสหรัฐประจำยูเอ็นคนใหม่ได้เปิดฉากด้วยการข่มขู่

    ทูตสหรัฐประจำยูเอ็นคนใหม่ได้เปิดฉากด้วยการข่มขู่     Alalam รายงานโดยอ้างจากสำนักข่าวสปุตนิกของรัสเซียว่า : นางนิกกี้ เฮลีย์  เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) คนใหม่ ได้เผยในการประชุมแรกของตนในยูเอ็นว่า :…

เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในสมาพันธ์อาหรับเป็นเหตุให้พนักงาน 15 คนจำต้องลาออก

    เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในสมาพันธ์อาหรับเป็นเหตุให้พนักงาน 15 คนจำต้องลาออก     หนังสือพิมพ์อียิปต์ฉบับหนึ่งเผยว่า พนักงานจำนวน 15 คน ได้ประกาศลาออกจากการเป็นพนักงานของสมาพันธ์อาหรับ   อัลอาลัม รายงานจากประเทศอียิปต์…

นายพลรัสเซีย : เราสามารถยิงถล่มเรือรบสหรัฐฯ ในทะเลดำให้ล่มจมได้ภายในไม่กี่นาที

    นายพลรัสเซีย : เราสามารถยิงถล่มเรือรบสหรัฐฯ ในทะเลดำให้ล่มจมได้ภายในไม่กี่นาที     Fars – นายพลระดับสูงของรัสเซียได้กล่าวเตือนอย่างรุนแรงไปยังสหรัฐฯ โดยเผยว่า รัสเซียมีความสามารถที่จะทำให้เรือรบสหรัฐฯ จมหายไป  …

“ความจำเป็นของการรู้จักเพื่อนร่วมเดินทางและเพื่อนบ้าน”

“ความจำเป็นของการรู้จักเพื่อนร่วมเดินทางและเพื่อนบ้าน” คำสอนจากนะห์ญุลบะลาเฆาะห์ ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า “ก่อนที่จะถามถึงเส้นทางของการเดินทางจากใคร จงถามเกี่ยวกับเพี่อนผู้ร่วมเดินทางก่อน และก่อนที่จะเลือกบ้านที่อยู่อาศัย จงสอบถามเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเสียก่อน” สัจจะพจน์ของท่านอะมีรุลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ.) ต้องการสอนให้มนุษย์มีความรอบคอบและพิจารณาให้ถ่องแท้เมื่อต้องการที่จะเดินทางร่วมกับผู้อื่น หากเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่ไม่ดีและเป็นคนเลว ก็จะต้องหลีกเลี่ยงและออกห่างจากบุคคลเช่นนั้น…

“ความสมบูรณ์แห่งโลกนี้”

“ความสมบูรณ์แห่งโลกนี้” ในวันหนึ่งท่านลุกมานได้พูดกับบุตรชายของตนว่า “วันนี้พ่อจะให้คติ 3 เรื่อง แก่เจ้า เพื่อเจ้าจะได้รับประโยชน์จากมัน 1. เจ้าจงมีความมานะและพยายามให้ชีวิตนี้ของเจ้าได้กินอาหารที่ดีที่สุดในโลกนี้ 2. เจ้าจงมีความมานะและพยายามให้ชีวิตนี้ของเจ้าได้นอนบนที่นอน​ที่​ดี​ที่สุดในโลกนี้ 3. เจ้าจงมีความมานะและพยายามให้ชีวิตนี้ของเจ้าได้อาศัยอยู่ในบ้านที่ดีที่สุดในโลกนี้ เมื่อลูกชายได้ยินเช่นนั้น จึงได้ถามพ่อตนเองว่า…

รัสเซีย-จีน จ่อใช้สิทธิ์วีโต้คว่ำบาตรซีเรีย

    รัสเซีย-จีน จ่อใช้สิทธิ์วีโต้คว่ำบาตรซีเรีย     รัสเซีย-จีน ยับยั้ง (veto) มติของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลซีเรีย   presstv – การประชุมของสภาความมั่นคงแห่งยูเอ็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างมติที่เรียกร้องให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งไหม่ต่อซีเรีย ที่เป็นข้อเสนอของบางประเทศของตะวันตกอาทิเช่น…

สถานภาพสตรีในอิสลาม

      สถานภาพสตรีในอิสลาม     وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ…

เมืองนิวเจอร์ซีย์ได้ลงมติไม่ให้สร้างมัสยิดและศูนย์ชุมชนในเมือง อ้างกังวลการจราจรและที่จอดรถ

    เมืองนิวเจอร์ซีย์ได้ลงมติไม่ให้สร้างมัสยิดและศูนย์ชุมชนในเมือง อ้างกังวลการจราจรและที่จอดรถ     เมืองนิวเจอร์ซีย์ได้ลงมติไม่ให้สร้างมัสยิด หลังจากมีการประชุมสาธารณะแห่งอิสลาม   ฟูชั่น รายงานว่า (8มี.ค.60) คณะกรรมการเขตปกครองของบายอน, รัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ลงมติปิดแผนการสร้างมัสยิดและศูนย์ชุมชนมุสลิมในเมือง การโหวตดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสมาชิกหลายร้อยคนในชุมชนยืนหยัดเผชิญหน้ากับการโต้ตอบ…

ริษกี (ปัจจัยดำรงชีวิต) ที่ได้รับโดยไม่คาดฝัน

ริษกี (ปัจจัยดำรงชีวิต) ที่ได้รับโดยไม่คาดฝัน        มนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากปัจจัยอำนวยสุข (เนี๊ยะอ์มัต) ต่างๆ จากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง โดยที่มนุษย์เองไม่มีแม้แต่ความสามารถที่จะนับคำนวณปัจจัยอำนวยสุข (เนี๊ยะอ์มัต) เหล่านั้นของพระองค์ได้…

การมอบความหวังไว้ที่พระผู้เป็นเจ้า

การมอบความหวังไว้ที่พระผู้เป็นเจ้า        คัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมกับการเตือนท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ให้ระวังตนจากการคาดหวังในเนี๊ยะอ์มัต (ปัจจัยอำนวยสุข) ต่างๆ ที่ถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธและคนเนรคุณทั้งหลายนั้น ได้ดึงดูดความสนใจของท่านไปสู่ริษกีจากพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า :  …

“สถานภาพของมนุษย์”

“สถานภาพของมนุษย์” ถ้าหากมนุษย์ไม่เข้าใจว่า มนุษย์ คือ อะไร เขากำลังกดขี่ตัวขเขาเอง ซึ่งสิ่งนี้มีความหมายอย่างมากมาย เราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเราคือ มนุษย์ สมควรที่จะรับรู้ว่าตำแหน่งของตัวเรา คือ ตำแหน่งหนึ่งที่อัลลอฮ์(ซ.บ)ตรัสว่า : إِنّى جاعِلٌ…

อายะฮ์กุรซี กุญแจไขปัญหาต่างๆ

อายะฮ์กุรซี กุญแจไขปัญหาต่างๆ อายะฮ์กุรซี คือ หนึ่งในโองการอัลกุรอานที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ในเรื่องราวของอายะฮ์กุรซี มีทัศนะต่างๆที่แต่งต่าง ว่า อายะฮ์กุรซี คือ อายะฮ์ที่ 255 ในซูเราะฮ์ บากอเราะฮ์หรือรวมถึงโองการที่ 256…

“จงเก็บเกี่ยวผลบุญภายในบ้าน”

“จงเก็บเกี่ยวผลบุญภายในบ้าน” การทำการขัดเกลาพัฒนา(อิสละฮ์)ครอบครัวถือเป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่เหนือเราทุกคน หนึ่งในเหตุผล คือ ความสะดวกสบาย ความง่ายดาย หมายความว่า ภายในครอบครัวด้วยกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นการง่ายกว่า ที่จะนำครอบครัวสู่หนทางแห่งความสุขและความรุ่งโรชน์ แต่ทว่าการทำการขัดเกลาพัฒนาสังคมนั้นยากลำบากเสียยิ่งกว่า การไปถึงตำแหน่งจิตวิญญานของบุคคลต่างๆ ครอบครัวหรือคนในบ้านนั้นจะง่ายยิ่งกว่าการนำสังคมไปยังตำแหน่งๆหนึ่ง เช่น มนุษย์ต้องการผลบุญใดหรือ ที่มันมากกว่าผลบุญที่มีอยู่ในบ้าน…

ฮือฮา!!ไนกี้เปิดตัวฮิญาบสำหรับนักกีฬามุสลิมหญิง

    ฮือฮา!!ไนกี้เปิดตัวฮิญาบสำหรับนักกีฬามุสลิมหญิง   ไฮส์โนบีตี้ รายงานว่า(8มี.ค.60) นักกีฬาหญิงมุสลิมทั่วโลกสามารถเติบโตทางการกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนในกีฬาอาชีพหลังจากที่ไนกี้ประกาศเปิดตัว Nike Pro Hijab.   ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในวิดีโอรณรงค์ไวรัสของ Swoosh ซึ่งมีชื่อว่า “สิ่งที่พวกเขาจะพูดถึงคุณ?”…

พบว่า 18% ของผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิม เป็นผู้ก่อการร้ายมาจากเวสต์มิดแลนด์

    พบว่า 18% ของผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิม เป็นผู้ก่อการร้ายมาจากเวสต์มิดแลนด์     เดอะ เฮนรี่ แจ็คสัน โพลล์ รายงานว่าพบว่า 18% ของผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิม…

โหด!ปาเลสไตน์ถูกทำร้ายและถูกคุมขังที่มัสยิดอัลอักซอโดยตำรวจอิสราเอล

    โหด!ปาเลสไตน์ถูกทำร้ายและถูกคุมขังที่มัสยิดอัลอักซอโดยตำรวจอิสราเอล     อิเมจ รายงานว่า (6มี.ค.60) เจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลจับตัวพลเมืองปาเลสไตน์หลังจากที่ชาวปาเลสไตน์ถูกผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวเข้าโจมตีมัสยิดอัลอักซอ   ชาวยิวผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลโจมตีชายปาเลสไตน์ในขณะที่เขากำลังเดินผ่านประตู Lion’s Gate.   จากนั้นตำรวจอิสราเอลก็แทรกแซงแทนการแยกพวกเขาออกจากกันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น…

โรงเรียนเยอรมันห้ามนักเรียนมุสลิมละหมาดภายในโรงเรียน-จุดประกายความขัดแย้ง

    โรงเรียนเยอรมันห้ามนักเรียนมุสลิมละหมาดภายในโรงเรียน-จุดประกายความขัดแย้ง     ไอบีไทม์ รายงานว่า (3มี.ค.60) Gymnasium Johannes Rau ใน Wuppertal ส่งหนังสือแจงแก่คุณครูทุกคนและยังโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก  …

มุสลิมเมืองชิบะในญี่ปุ่นร่วมลาดตระเวนพื้นที่กับชาวญี่ปุ่นส่งเสริมความปลอดภัยการโต้ตอบอคติ

    มุสลิมเมืองชิบะในญี่ปุ่นร่วมลาดตระเวนพื้นที่กับชาวญี่ปุ่นส่งเสริมความปลอดภัยการโต้ตอบอคติ     เจแปนไทม์ รายงานว่า (2มี.ค.60) ชิบะ-ชาวมุสลิมในประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะลดช่องว่างกับชาวบ้านและตอบโต้กับการรับรู้ว่าศาสนาอิสลามมีการเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย   นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนชาวมุสลิมประมาณ 12 คน ที่เข้ามัสยิดปกติในเมือง Chiba’s…

ตะลึง!!เพียวเผยโพลล์ศาสนาอิสลามจะกลายเป็นศาสนาใหญ่ที่สุดในโลกก่อนสิ้นศตวรรษ

    ตะลึง!!เพียวเผยโพลล์ศาสนาอิสลามจะกลายเป็นศาสนาใหญ่ที่สุดในโลกก่อนสิ้นศตวรรษ     เบเบส รายงานว่า (2มี.ค.60) อิสลามเป็นศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและจะแซงศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนสิ้นศตวรรษนี้ตามที่วิเคราะห์ล่าสุดที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัย   คาดการณ์ในปัจจุบันคาดว่าภายในปี 2050 ประชากรมุสลิมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 เป็น…

ทูตสหประชาชาติประณามความรุนแรงกับชาวมุสลิมโรฮิงยาในพม่าชี้อาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

    ทูตสหประชาชาติประณามความรุนแรงกับชาวมุสลิมโรฮิงยาในพม่าชี้อาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ     อับนา24 รายงานว่า (28ก.พ.60) ยังฮี ลี ทูตสหประชาชาติสำหรับภารกิจบังกลาเทศที่มีการเยี่ยมชาวมุสลิมโรฮิงยาที่หนีจากบ้านของตัวเองในประเทศพม่า เธอบอกว่า เธอเคยได้ยินถึงความน่ากลัว ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มชนกลุ่มน้อย คือ…

สหประชาชาติแฉ!มุสลิมแอฟริกันต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในประเทศเยอรมนี

    สหประชาชาติแฉ!มุสลิมแอฟริกันต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในประเทศเยอรมนี     ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเตือนของการแพร่ขยายของอิสลามโฟเบีย การเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวมุสลิมเชื้อสายแอฟริกัน   เอเอ รายงานว่า (28ก.พ.60) เบอร์ลิน-ชาวมุสลิมเชื้อสายแอฟริกันถูกเลือกปฏิบัติในเยอรมนี เนื่องจากระดับความกังวลของอิสลามโฟเบีย, กลุ่มตรวจสอบของสหประชาชาติ รายงาน…

มัสยิดแห่งแรกในกรุงเอเธนส์สัญลักษณ์ของการรับรู้และการยอมรับชาวมุสลิมในประเทศกรีก

    มัสยิดแห่งแรกในกรุงเอเธนส์สัญลักษณ์ของการรับรู้และการยอมรับชาวมุสลิมในประเทศกรีก     วอชิงตันไทม์ รายงานว่า (27ก.พ.60) เอเธนส์-มุสลิมเอเธนส์ได้ต่อสู้กับการที่จะได้สร้างศูนย์ชุมชนและชั้นใต้ดินเพื่อต้องการใช้เป็นสถานที่ละหมาด   การก่อสร้างมัสยิดได้มีการกำหนดมีทั้งเกิดความสุขและความตกใจ   “ผมเองก็ละหมาดที่บ้านของผมดีแล้ว” อเบาชาน อายุ…

อีกแล้ว!มัสยิดฟลอริดาไฟไหม้เป็นครั้งที่ 2 โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ-เสียหายเล็กน้อย

  อีกแล้ว!มัสยิดฟลอริดาไฟไหม้เป็นครั้งที่ 2 โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ-เสียหายเล็กน้อย     อับนา รายงานว่า (25ก.พ.60) ไฟไหม้มัสยิดฟลอริด้าหลังมีคนร้ายลอบวางเพลิงสถานที่เคารพบูชาพระเจ้าในรัฐฟลอริด้า หลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว   รถดับเพลิงจากฮิลล์บรู๊ก…

โลกตะลึง! ชาย 2 คนที่ศาสนาต่างกันร่วมทำหนังสือแปลคัมภีร์อัลกุรอานมีการอ้างอิงถึงคัมภีร์ไบเบิล

    โลกตะลึง! ชาย 2 คนที่ศาสนาต่างกันร่วมทำหนังสือแปลคัมภีร์อัลกุรอานมีการอ้างอิงถึงคัมภีร์ไบเบิล     เคเอสแอล รายงานว่า (25ก.พ.60) ชายสองคนที่คนหนึ่งมีความเชื่อที่เป็นชาวมุสลิมและอีกคนหนึ่งเป็นชาวคริสเตียนได้ทำหนังสือเล่นใหม่ คำแปลของคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาอังกฤษ, มีการอ้างอิงถึงคัมภีร์ไบเบิล  …

ผู้ชายในเดนมาร์กถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นสำหรับการเผาคัมภีร์อัลกุรอานอัปโหลดลงเฟซบุ๊ก

    ผู้ชายในเดนมาร์กถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นสำหรับการเผาคัมภีร์อัลกุรอานอัปโหลดลงเฟซบุ๊ก     เฮดเอสที รายงานว่า (24ก.พ.60) คนในเดนมาร์กถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นหลังจากที่ถ่ายคลิปการกระทำของตัวเองที่เผาคัมภีร์อัลกุรอาน   ไม่ทราบชื่อผู้ต้องสงสัยที่อัปโหลดภาพตัวเองที่เผาไหม้คัมภีร์อัลกุรอานลงบนเฟซบุ๊ก เพื่อให้กลุ่มเรียกว่า “ใช่ นี่คือเสรีภาพ ไม่มีศาสนาอิสลาม”…

เฮ!!กลุ่มอเมริกันศูนย์ชุมชนอิสลามชนะได้สิทธิสร้างมัสยิดในเมืองมิชิแกนแล้ว

    เฮ!!กลุ่มอเมริกันศูนย์ชุมชนอิสลามชนะได้สิทธิสร้างมัสยิดในเมืองมิชิแกนแล้ว     นิวยอร์กไทม์ รายงานว่า (23ก.พ.60) เสียงของกลุ่มมุสลิมชนะในความต้องกาที่สร้างมัสยิดในสเตอร์ลิ่ง ไฮส์, เมืองมิชิแกน หลังจากสภาเมืองที่ถูกตัดสินโดยกระทรวงยุติธรรมที่สอบสวนเจ้าหน้าที่ของการเลือกปฏิบัติทางศาสนา   กลุ่มอเมริกันศูนย์ชุมชนอิสลามที่ต้องการสร้างในสเตอร์ลิ่ง ไฮส์…

กระทรวงสธ.มาเลเซียออกกฎแนวทางใหม่สำหรับตลาดรอมฎอน ชี้ป้องกันอาหารปนเปื้อน

      กระทรวงสธ.มาเลเซียออกกฎแนวทางใหม่สำหรับตลาดรอมฎอน ชี้ป้องกันอาหารปนเปื้อน     เซอเรมบัน-ตลาดอาหารเดือนรอมฎอนที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนถือศีลอดจะต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 2 กิโลเมตรจากฟาร์มผักหรือปศุสัตว์เพื่อป้องกันการปนเปื้อน   กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้ครอบคลุมแนวทางที่จะทำให้มั่นใจในคุณภาพของอาหารที่ขายในตลาดที่ไม่เคยผูกมัด กล่าวว่า การขายในสถานที่ต่างๆเป็นสิ่งความสำคัญ ฟาร์มผักหรือปศุสัตว์อาจจะเป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อนจากการใช้ยาฆ่าแมลง…

รัฐบาลบาวาเรียแบนการสวมใส่บุรก้าศาสนาอิสลามในที่สาธารณะ

      รัฐบาลบาวาเรียแบนการสวมใส่บุรก้าศาสนาอิสลามในที่สาธารณะ     เอ็กเพรส รายงานว่า (22ก.พ.60) รัฐบาลบาวาเรียได้มีมติอนุมัติร่างกฎหมายเพื่อห้ามผู้หญิงมุสลิจากการสวมใส่บุรก้าในที่สาธารณะ   บาวาเรียประกาศห้ามการแต่งกายแบบดั้งเดิมของหญิงมุสลิมที่มีการคลุมปกปิดใบหน้า “ในพื้นที่ของสาธารณะในโรงเรียนมัธยม, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล…

รายงานภาพ ค่ำคืน แห่งการรำลึกถึงวัน ชาฮาดัตของท่านหญิงฟาติมะฮ(ซ.ฮ)

รายงานภาพ ค่ำคืน แห่งการรำลึกถึงวัน ชาฮาดัตของท่านหญิงฟาติมะฮ(ซ.ฮ) บรรยายโดย นายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่าน ฮุจตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด มูบารอก ฮูซัยนี

หญิงมุสลิมร้องเรียนตำรวจนิวยอร์กทำเธอต้องถอดฮิญาบหลังจากการจับกุมโดยมิชอบ

    หญิงมุสลิมร้องเรียนตำรวจนิวยอร์กทำเธอต้องถอดฮิญาบหลังจากการจับกุมโดยมิชอบ     นิวโพสต์ รายงานว่า (22ก.พ.60) มุสลิมที่เป็นแม่ลูกสี่ถูกจับกุมโดยมิชอบสำหรับการโจมตีโดยมีตำรวจเอี่ยว แล้วเธอต้องละอายใจเมื่อพวกเขาบังคับเธอให้ถอดฮิญาบของเธอบริเวณเขตใหม่แมนฮัตตัน   ราบับ มูซอ อายุ 34…

สื่อหนังสือพิมพ์ในUAEรายงานอิสราเอลโจมตีมรดกอิสลามในกรุงเยรูซาเล็ม

    สื่อหนังสือพิมพ์ในUAEรายงานอิสราเอลโจมตีมรดกอิสลามในกรุงเยรูซาเล็ม     วอม รายงานว่า (21ก.พ.60) อาบูดาบี-หนังสือพิมพ์ยูเออีได้กล่าวว่า เจ้าหน้าที่อิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มกำลังมุ่งมั่นในการโจมตีอัลฮะรอม อัลชารีฟ, พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสามของศาสนาอิสลาม   “พวกเขาได้ทำผิดกฎหมายในการเข้าไปจัดการซากพระราชวังเมยยาดทางทิศใต้ของอัลฮะรอม อัลชารีฟ,…

เฮ!!ชาวมุสลิมในคิวบาจะสร้างมัสยิดแห่งแรกของประเทศ คาดใหญ่สุดในละตินอเมริกา

    เฮ!!ชาวมุสลิมในคิวบาจะสร้างมัสยิดแห่งแรกของประเทศ คาดใหญ่สุดในละตินอเมริกา     อะลูล บายัต นิวส์ เอเจนซี่ รายงานว่า (21ก.พ.60) เมืองฮาวานา เตรียมจะก่อสร้างมัสยิดแห่งแรกของคิวบา ซึ่งจะเป็นมัสยิดหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา…

“ที่พักพิงที่ดีที่สุด คือ พระองค์”

“ที่พักพิงที่ดีที่สุด คือ พระองค์” อยาตุลลอฮ์มุญตะฮีดีย์ เตหะรานีย์กล่าวว่า : “ทำไมเวลาพบเจอกับปัญหาต่างๆ ไม่ขอความคุ้มครองจากพระองค์ด้วยกับการนมาซ ??” ทุกๆครั้งที่พบเจอกับปัญหา ขจัดปัญหาต่างๆของคุณด้วยกับการถือศีลอดและวรขอจากพระองค์ มะอ์ศูมีน(อ.)กล่าวว่า : “واستعينوا بالصبر…

“ชัยฏอนนั้นทำการกระซิบกระซาบอย่างไรให้มนุษย์ไม่ร่วมในการนมาซญะมาอัต(นมาซเป็นหมู่)”

บิสมิลละฮ์ฯ ทัศนะอยาตุลลอฮ์ ฮัก ชะนอส ในหัวข้อที่ว่า “ชัยฏอนนั้นทำการกระซิบกระซาบอย่างไรให้มนุษย์ไม่ร่วมในการนมาซญะมาอัต(นมาซเป็นหมู่)” ชัยฏอนทำการหลอกลวงอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไปให้มนุษย์นั้นหลงทาง แรกๆชัยฏอนจะไม่พูดว่า อย่านมาซญะมาอัต !! มันจะเริ่มกระซิบกระซาบว่า “ไม่มีความจำเป็นเลย ที่เจ้าจะต้องทำการนมาซต้นเวลาของมัน” หรือกระซิบกระซาบว่า…

มัจญฺลิส “อาชูรอ” กับ “การเมืองระดับโลก”

    มัจญฺลิส “อาชูรอ” กับ “การเมืองระดับโลก”     ดร.ไมเคิล แบรนด์ต   (Michael Brandt )  เจ้าของหนังสือ  มุอามะเราะตุต…

ความในใจจากหญิงคริสเตียนชาวสเปนที่ได้ซิยารัตฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะฮฺ(อ.)…… นี่เป็นสถานที่แห่งจิตวิญญาณและความสงบ !

    ความในใจจากหญิงคริสเตียนชาวสเปนที่ได้ซิยารัตฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะฮฺ(อ.)…… นี่เป็นสถานที่แห่งจิตวิญญาณและความสงบ !     abna24 – หญิงคริสต์เตียนชาวสเปนที่ได้มาซิยารัตฮะรัมทานหญิงมะอฺศูมะฮฺ(อ) กล่าวว่า  ฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะฮฺ(อ)คือสถานที่น่าอัศจรรย์ สถานที่แห่งจิตวิญญาณและความสงบ ฉันมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจเมื่ออยู่ในฮะรัมของท่าน และมีความฉงนใจที่ได้เห็นบรรดาสตรีทั้งหลายที่อยู่กับการเคารพภักดีพระองค์และทำการนมาซในฮะรัมของท่านหญิง(อ)…

25 ธันวา“วันประสูติของศาสดาอีซา”และ“ตำนานวันคริสต์มาส”

    25 ธันวา“วันประสูติของศาสดาอีซา”และ“ตำนานวันคริสต์มาส”     เนื่องในวโรกาสครบรอบปีการถือกำเนิดของศาสดาอีซา (อ.)   การเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูหรือศาสดาอีซา (อ.) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 25 December หรือตรงกับปฏิทินไทยคือวันที่…

ไม่อนุญาตให้สังหารชีวิตพี่น้องมุสลิม

    ไม่อนุญาตให้สังหารชีวิตพี่น้องมุสลิม เราได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อเยียวยาแนวความคิดของวะฮาบียฺ ด้วยการบำรุงเลี้ยงด้านความคิดของพวกเขาในลักษณะของการคิดแนวใหม่ เนื่องจากวะฮาบียฺนั้นมีความคิดว่าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่เป็นมุชริก และผลที่ตามมาคือ การอนุญาตให้ไล่ฆ่าสังหารพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ข้าพเจ้าได้ประสบการครั้นเมื่ออยู่กับวะฮาบียฺว่า วิธีการที่จะทำให้พวกเขาเลิกคิดไล่ฆ่าสังหารพี่น้องซุนนียฺ และชีอะฮฺก็คือ การหยิบยกฮะดีซของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ที่ห้ามไม่ให้สังหารชีวิตมวลผู้นมาซทั้งหลายขึ้นมาอธิบายแก่พวกเขา…

อิมามฮะซัน อัสการีย์ ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์

    อิมามฮะซัน อัสการีย์ ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์     ประสูติของท่านอิมาม   อิมามฮาซัน อัล อัสกะรีย์ เปรียบเสมือนดาวดวงที่สิบเอ็ดในท้องนภาแห่งตำแหน่งอิมามอันสูงสุด ท่านได้ประสูติ ที่เมืองมะดีนะฮ์…

ข้อปฏิบัติตามหนีให้พ้นจากการอิจฉาริษยา

    ข้อปฏิบัติตามหนีให้พ้นจากการอิจฉาริษยา ข้อปฏิบัติตามหนีให้พ้นจากการอิจฉาริษยา  ขั้นตอนดังนี้         ต้องเชื่อและตระหนักว่าโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ อันมีความยุติธรรมที่บริบูรณ์ และมีความเหมาะสมตามที่พระองค์ทรงรู้ยิ่งมากกว่ามนุษย์ หากมีใครเหนือกว่าใคร ก็ย่อมมีความเหมาะสมที่อัลลอฮฺทรงรู้แต่มนุษย์ไม่รู้ หากมีใครต่ำกว่าใคร…

ทำอย่างไรจึงจะหนีพ้นจากโรคอิจฉาริษยา

  ทำอย่างไรจึงจะหนีพ้นจากโรคอิจฉาริษยา     ก่อนอื่นเราต้องตระหนักว่าไม่มีมนุษย์ที่เกิดด้วยความโกรธแค้นต่อคนอื่น และโรคอิจฉาริษยานั้นย่อมเกิดจากน้ำมือของมนุษย์เอง หมายถึงมิใช่ลักษณะบังคับทางธรรมชาติที่อัลลอฮฺทรงสร้างไว้ เช่น การเกิดมาเป็นเพศหญิงหรือชาย ผิวขาวหรือดำ หากเป็นความรู้สึกที่จะถูกขยายตัวในจิตใจของมนุษย์โดยมีองค์ประกอบหลายประการ   แต่ปัจจัยหลักที่จะทำให้อิจฉาริษยาเกิดขึ้นคือ 2 ประการ  …

โรคอิจฉาริษยา

     โรคอิจฉาริษยา   แท้จริงโรคอิจฉาริษยามักจะเป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ทุกๆคน เพราะเป็นความรู้สึกที่ย่อมเกิดขึ้นเนื่องด้วยความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างมนุษย์ทั้งหลาย ความขัดแย้ง ความโกรธ และความเห็นที่แตกต่างกัน มักจะเกิดขึ้นโดยปริยาย เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่นปะปนไปด้วยความโกรธความแค้น ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบอยู่แล้ว แต่ก็มิได้หมายความว่า จะมีสิทธิก้าวก่าย หรือ…

กฎเกณฑ์การใช้ใบยาสูบ ตอนที่2

    กฎเกณฑ์การใช้ใบยาสูบ ตอนที่2     ทัศนะต่างๆ : คำตอบของบรรดามัรญิอฺตักลีดเกี่ยวกับคำถามเรื่องบุหรี่ มีดังนี้ : ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ คอเมเนอี (ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครอง) :…

“เรื่องราวสอนชีวิต”

“เรื่องราวสอนชีวิต” มัรฮูม ฟะชันดีย์ เตหะรานีย์ ฉันได้ทำอะมัลต่างๆในมัสยิดญัมการอน หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับไปยังบ้านพร้อมกับภรรยา ในระหว่างทางได้เห็นชายผู้หนึ่งที่ใบหน้าของเขานั้นมีนูร ชายผู้นั้นได้เดินเข้าไปในซะฮ์น(ลาน) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเดินไปในมัสยิด ฉันได้กล่าวกับตัวฉันเองว่า : ซัยยิดท่านนี้ได้มาถึงในช่วงอากาศร้อนฤดูร้อน จะต้องกระหายน้ำอย่างแน่นอน ฉันจึงตัดสินใจเข้าไปหาซัยยิดท่านนั้น โดยน้ำภาชนะใส่น้ำถ้วยหนึ่งไปให้กับท่าน…

“ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในอุมมัต(ประชาชาติ)ของฉัน คือ ผู้ที่ทำการนมาซชับ(นมาซยามค่ำคืน)”

เรามีรีวายัตจากศาสดาท่านมุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)กล่าวไว้ว่า : اَشرافُ أُمَّتی أصحاب اللّیل “ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในอุมมัต(ประชาชาติ)ของฉัน คือ ผู้ที่ทำการนมาซชับ(นมาซยามค่ำคืน)” บุคคลที่ประเสริฐในโลกดุนยานี้ คือ ใคร ? คือ บุคคลที่มีบ้านใหญ่โต…

ผลของการนมาซกอฎอ ซุบฮ์

ผลของการนมาซกอฎอ ซุบฮ์ มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ ฮัจญี เชค ฮธซันอาลี อิศฟานี (รู้จักในนาม นะคูดี) ได้สั่งเสียกำชับให้แก่บุตรชายสุดที่รักท่านหนึ่ง ว่า  เมื่อมนุษย์ทำการฝึกฝนขัดเกลาตนเอง ขัดเกลาจิตวิญญาณเป็นระยะเวลา 40…

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ว่าในขณะก่อนนอนจงกระทำอะมั้ล (อิบาดะฮ์) สี่ประการต่อไปนี้

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ว่าในขณะก่อนนอนจงกระทำอะมั้ล (อิบาดะฮ์) สี่ประการต่อไปนี้ : 1)- จงอ่านคัมภีร์กุรอานหนึ่งจบ 2)- จงทำให้ปวงศาสดา (อ.) เป็นผู้ช่วยเหลือ…

“อยากความจำดี ต้องทำอย่างไร ?”

“อยากความจำดี ต้องทำอย่างไร ?” มัรฮูม อยาตุลลอฮ์มุญตะฮีดีย์ เตหะรอนี : สิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้ความจำดี คือ การละทิ้งการกระทำบาป หนึ่งในเนียะอ์มัตที่ยิ่งใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้กับมนุษย์ คือ ความคิด ถ้าหากเราเห็นว่า ความจำของของเราไม่ดี…

7 ปาฏิหาริย์ของศาสดาอีซา(พระเยซู) ในคัมภีร์อัลกุรอาน

    7 ปาฏิหาริย์ของศาสดาอีซา(พระเยซู) ในคัมภีร์อัลกุรอาน     ในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึง 7 ปาฏิหาริย์ (มุอ์ญิซาต) ของศาสดาอีซา (อ.) หรือพระเยซู ไว้…

อิมามฮะซัน อัสการีย์(อ) อรรถาธิบายโองการ “อัลฮัมดุลลิลฮิร็อบบิลอาละมีน”

    อิมามฮะซัน อัสการีย์(อ) อรรถาธิบายโองการ “อัลฮัมดุลลิลฮิร็อบบิลอาละมีน”     ตัฟซีรอิมามฮะซัน อัสการีย์ (อ.) เป็นหนึ่งในตัฟซีรที่กล่าวว่าเป็นของท่านอิมาม ซึ่งมีเหตุผลบางประการพาดพิงว่าตัฟซีรดังกล่าวเป็นของท่านอิมาม แต่เป็นเหตุผลที่เชื่อถือไม่ได้แน่นอน ตัฟซีรชุดนี้ได้มีการตีความอัลกุรอาน…

กฎเกณฑ์การใช้ใบยาสูบ ตอนที่1

    กฎเกณฑ์การใช้ใบยาสูบ ตอนที่1   ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ     คำสำคัญ : ยาสูบ, ยาเสพติด, บุหรี่,…

สาส์นแห่งอิสลาม

    สาส์นแห่งอิสลาม     เราสามารถสรุปความหมายของวิญญาณแห่งสาส์นอิสลาม และแสดงให้เห็นได้ด้วยวลี “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีสิ่งเคารพใดที่ควรแก่การสักการะ นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว”   นัยยะแห่งความหมายอันนี้ คือผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์…

ทำไมต้องอ่าน “ฟาตีหะฮ์” ให้กับคนตาย ?

    ทำไมต้องอ่าน “ฟาตีหะฮ์” ให้กับคนตาย ?     เหตุผลหนึ่งที่มุสลิมอ่านซูเราะฮ์ฮัมด์ให้แก่คนตายเพราะฮะดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอิมามฮาดี(อ) ว่า  กษัตริย์แห่งโรมได้เขียน จดหมายถึงคอลีฟะฮ์คนหนึ่งจากราชวงศ์อับบาซียะฮ์ ความว่า เราพบในคัมภีร์อินญีลว่าผู้ใดก็ตามที่เขาอ่านซูเราะฮ์หนึ่งด้วยความเข้าใจถึงแก่นแท้ซึ่งเป็นซูเราะฮ์ที่ปราศจาก7 พยัญชนะพระผู้เป็นเจ้าจะทำให้ไฟนรกเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเรือนร่างของเขา…

คุณธรรมที่ต้องประพฤติ ตอนที่ 2

    คุณธรรมที่ต้องประพฤติ  ตอนที่ 2       หน้าที่ของภริยาภริยามีหน้าที่ช่วยเหลือสามีในด้านต่างๆ คอยสอดส่องดูแล เป็นกำลังใจให้สามี ให้ความสุขแก่สามี และต้องต้อนรับแขกของสามีด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และด้วยความจริงใจ ไม่นินทาสามีลับหลัง…

การรักษาสายตาอันร้ายกาจ ตอนที่2

    การรักษาสายตาอันร้ายกาจ ตอนที่2     ท่านศาสดาได้จับท่านอิมามทั้งสองไว้แล้วอ่านดุอาอฺว่า :     « أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ…

การรักษาสายตาอันร้ายกาจ ตอนที่1

      การรักษาสายตาอันร้ายกาจ ตอนที่1 ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ     คำสำคัญ : สายตาอันร้ายกาจ,รุก็อยยะฮฺ หัวข้อ :…

10 เงื่อนไขของการบริจาคที่ถูกตอบรับ

    10 เงื่อนไขของการบริจาคที่ถูกตอบรับ     การบริจาคทานย่อมมีเงื่อนไขของมันที่จำต้องคำนึงอยู่เสมอ ซึ่งมีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้   1   เลือกสรรในสิ่งที่ดีที่สุด หาใช่สิ่งที่ไร้ค่า   อัลกุรอานกล่าวว่า  …

การมองที่เป็นอิบาดะฮฺ

    การมองที่เป็นอิบาดะฮฺ     ท่านศาสดา(ซ็อลฯ)กล่าวว่า การมองไปยังอาลี(อ)คืออิบาดะฮฺ การมองไปยังบุพการีด้วยความรักความอ่อนน้อมและความเมตตาเป็นอิบาดะฮฺ  การมองไปยังคัมภีร์อัลกุรอานคืออิบาดะฮฺ และการมองไปยังกะอฺบะฮฺคืออิบาดะฮฺ   ในมุมมองของบรรดาอะอิมมะฮฺผู้บริสุทธิ์(อ) ได้ชี้ถึงการมองบางอย่างที่เป็นอิบาดะฮฺ ซึ่งมีการรายงานบางส่วนจากฮะดิษดังกล่าวดังนี้  …

จงเรียนรู้บทเรียนจากอิบลิซ

    จงเรียนรู้บทเรียนจากอิบลิซ     ชายคนหนึ่งได้ทำการรับใช้เพื่อนบ้านมุสลิม 10 คน จนทำให้พวกเขาทั้ง10 คนหลุดพ้นจากอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ จากนั้นชายคนนี้ได้ไปหาท่านอิมามญะวาด(อ) และได้พูดว่า ยับนะรอซูลลิลลาฮ์ (โอ้ บุตร…

ความเป็นพี่น้องในอิสลาม

      ความเป็นพี่น้องในอิสลาม     “ความเป็นพี่น้องในอิสลาม” วางอยู่บนรากฐานที่สูงส่งที่สุดของคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ เพราะว่าห่างไกลจากการให้เกียรติอันไร้แก่นสาร ทว่า…นั่นคือสัจธรรมหนึ่ง ที่มีมาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเสียสละในตัวของมุสลิมและระวังรักษาดวงจิตที่ในสะอาด จริงใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วยอีหม่าน ผลที่จะได้รับโดยตรงในแง่ของการปฏิบัติ ก็คือปลูกฝังความรับผิดชอบและการเห็นอกเห็นใจกันในทุกสภาพแห่งการดำรงชีวิตของกันและกัน…

คุณธรรมที่ต้องประพฤติ ตอนที่1

    คุณธรรมที่ต้องประพฤติ  ตอนที่1    หมายถึงความดีต่างๆ ที่ต้องประพฤติอยู่เสมอ อันได้แก่หน้าที่และมารยาทที่ต้องแสดงออก และคุณสมบัติที่ดีทางจิตใจ เช่น     หน้าที่ของบุคคลต่อพระเจ้าต้องระลึกอยู่เสมอว่า ตัวเองอยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงมองเห็นอยู่ตลอดเวลา…

หลักคุณธรรม จริยธรรม ตอนที่ 3

    หลักคุณธรรม จริยธรรม ตอนที่ 3     คุณธรรมอันสูงสุด คือ การที่มนุษย์สำนึกในความเป็นข้าทาสของตนเอง ต่อพระผู้เป็นเจ้า ด้วยใจอันบริสุทธิ์ จิตใจผูกพัน กับพระองค์ตลอดเวลา…

หลักคุณธรรม จริยธรรม ตอนที่2

    หลักคุณธรรม จริยธรรม ตอนที่2   คุณธรรมในระดับต่าง ๆ     ๑. การรักความจริง การไม่พูดปดและไม่ฉ้อฉล การรักษาคำมั่นสัญญา ๒.…

ตราบใดที่ “อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี” ยังมีชีวิตอยู่ การปฏิวัติอิหร่านก็จะยังคงอยู่สืบไป…!

    ตราบใดที่ “อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี” ยังมีชีวิตอยู่ การปฏิวัติอิหร่านก็จะยังคงอยู่สืบไป…!     ตราบใดที่นักการศาสนาของอิหร่านยังคงเป็นผู้ปกป้องระบบทางการเมืองของพวกเขา สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านก็จะยังคงยึดมั่นต่อหลักการสำคัญต่างๆ ในนโยบายต่างประเทศและหลักการแห่งการปฏิวัติของตน เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านอิสราเอลและอเมริกัน   เว็บไซต์…

อัลกุรอานโองการใด ที่อ่านในพิธีสาบานของทรัมป์

    อัลกุรอานโองการใด ที่อ่านในพิธีสาบานของทรัมป์     iqna.ir  – อัลกุรอานโองการใดที่ถูกอัญเชิญอ่านในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกา   อิหม่าม โมฮัมหมัด มาญิด…

มาชาอัลลอฮ์… ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่นักการศาสนาชีอะฮ์จะได้ปรากฏตัวหน้า “ทีวีเกาหลี” ..!

    มาชาอัลลอฮ์… ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่นักการศาสนาชีอะฮ์จะได้ปรากฏตัวหน้า “ทีวีเกาหลี” ..!     อิสลามตามแบบอย่างอะฮ์ลุลบัยต์(อ)จะเติบใหญ่ในเกาหลี (อินชาอัลลอฮ์)     abna24 – ฮุจญตุลอิสลาม…

การให้ความเคารพกันและกันในครอบครัว ตอนที่2

    การให้ความเคารพกันและกันในครอบครัว ตอนที่2 มีผู้ถามท่านเราะซูล (ซ็อลฯ) ว่า {قِيلَ وما تلك الطاعةُ} มันเป็นการปฏิบัติในอย่างไรหรือ สำหรับการที่ท่านกล่าวว่า {من اَطاَعَ…

การให้ความเคารพกันและกันในครอบครัว ตอนที่ 1

  การให้ความเคารพกันและกันในครอบครัว ตอนที่ 1   การให้ความเคารพ มิได้หมายถึงการคู่สมรสมีให้ต่อกัน ทว่าหมายถึงการให้ความสนใจต่อความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงเป็นความต้องการของเรา มิใช่ของฉันส่วนตัว สิ่งที่ต้องการกล่าวคือ ให้คำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก มิใช่ส่วนตัว    …

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่3

  รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่3   หนึ่งในโองการอัลกุรอานกล่าวว่า   وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ…

การสร้างความเข้าใจในครอบครัว ตอนที่1

    การสร้างความเข้าใจในครอบครัว ตอนที่1     ความเข้าใจกันระหว่างสามีกับภรรยาถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตร่วมในครอบครัว ความเข้าใจกันหรือการปรับตัวในเข้ากันระหว่างคนสองคน ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง     ปัจจัยสร้างความเข้าใจในชีวิตคู่ 1- การรู้จักกันและกัน ประเด็นแรกคือ…

หลักคุณธรรม จริยธรรม ตอนที่1

      หลักคุณธรรม จริยธรรม ตอนที่1   คุณธรรมคือ ความดีที่เป็นธรรมชาติที่เกิดในจิตใจของคนที่เป็นคุณสมบัติอันดีงาม จริยธรรมคือ..การกระทำทั้งทางกาย, วาจา, ใจอันเป็นพฤติกรรมที่คนดีควรกระทำอยู่เสมอๆ   คุณธรรม-จริยธรรม..มีความหมายว่า คุณงามความดีของบุคคลที่กระทำลงไปด้วยความมีสำนึกดีในจิตใจ…

อิสลามเป็นศาสนาอันดับสองที่กำลังขยายตัวอยู่ในยุโรป

    อิสลามเป็นศาสนาอันดับสองที่กำลังขยายตัวอยู่ในยุโรป     iqna  – สถิติอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า อิสลามเป็นศาสนาอันดับสองที่กำลังขยายตัวอยู่ในยุโรป ในประเทศอิตาลี โดยที่ร้อยละ 34 ของผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้เป็นชาวมุสลิม   เว็บไซต์…

“ความเมตตาของพระองค์”

“ความเมตตาของพระองค์” จงนั่งและคิดใคร่ครวญถึงคุณค่าของเนียะอมัตต่างๆที่เอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ)ได้มอบให้กับเรา ซึ่งพระองค์ได้ตรัสเองว่า : “พวกเจ้าไม่สามารถที่จะนับ คำนวณถึงเนียะอ์มัตทั้งหลายของข้าได้หรอก” หนึ่งในเนียะอ์มัตอันยิ่งใหญ่ของเอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ) คือ ไม่ว่าเราจะทำบาปมากแค่ไหน พระองค์ก็จะปกปิดมันไว้ สมมุติว่า ถ้าหากว่าบนหน้าผากของเรานั้นมีตัววัดค่าอยู่อันหนึ่ง ทุกๆครั้งที่เราทำบาปก็จะมีเลขขึ้นมาหนึ่งตัว ถ้าหากเป็นเช่นนี้เราจะไม่มีเกียรติใดๆหลงเหลืออยู่เลย ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างแน่นอน…

มาชาอัลลอฮ์… หนูน้อยวัย 7 ขวบชาวอังกฤษท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานทั้งเล่ม

    มาชาอัลลอฮ์… หนูน้อยวัย 7 ขวบชาวอังกฤษท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานทั้งเล่ม     abna24. – มารียาเด็กหญิงวัย 7 ขวบ ชาวอังกฤษใช้เวลาแค่เพียง 2…

แบบอย่างของท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)ในด้านอาภรณ์ฮิญาบ (เนื่องในวาระ “World Hijab Day วันที่ 1 กุมภาพันธ์ )

    แบบอย่างของท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)ในด้านอาภรณ์ฮิญาบ (เนื่องในวาระ “World Hijab Day วันที่ 1 กุมภาพันธ์ )     หนึ่งในแบบอย่างของท่านท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)  ในด้านอาภรณ์ฮิญาบ…

ความสะอาดบริสุทธิ์ในครอบครัว ตอนที่ 3

    ความสะอาดบริสุทธิ์ในครอบครัว ตอนที่ 3   สตรีท่านหนึ่งอิมามซะมาน (อ.) ได้มาพบนาง   ท่านมัรฮูม ซัยยิด มุฮัมมัด บากิร ซิซตานียฺ…

ความสะอาดบริสุทธิ์ในครอบครัว ตอนที่ 2

      ความสะอาดบริสุทธิ์ในครอบครัว ตอนที่ 2   قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا…

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่2

    รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่2   2) การคิดอคติคิดไม่ดี     سِتَّةٌ لاتَكونُ فِى المُؤمِنِ: اَلعُسرُ وَالنَّكَهُ…

สุนทรพจน์ของท่านหญิงซัยหนับ(อ)ในพระราชวังของยะซีด

    สุนทรพจน์ของท่านหญิงซัยหนับ(อ)ในพระราชวังของยะซีด     สุนทรพจน์ของท่านหญิงซัยหนับที่กล่าวในท้องพระโรงของยะซีดที่ดามัสกัสครั้งนี้ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไป ซึ่งนับเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมยอดที่ท่านได้ปฏิบัติ มันเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงความกล้าหาญที่ท่านได้กระทำ ไม่เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเลย เพราะว่าท่านคือบุตรสาวของราชสีห์แห่งพระเจ้า (อิมามอะลี) และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ซะฮ์รอ ในอีกด้านหนึ่งท่านก็คือเลือดของศาสดาและความเป็นอิมาม…

“การอดทนต่อความยากจน”

“การอดทนต่อความยากจน” มัรฮูมอยาตุลลอฮ์ มุญตะฮีดีย์ เตหะรานีย์ : บุคคลหนึ่งได้ถามจากท่านว่า : บุคลที่เขายากจนแต่เขานั้นมีความอดทนเหนือความยากจนของตัวเขา รางวัลของบุคคลเช่นนี้ คือ สิ่งใด ?? »» หมายความว่า ในเรื่องราวความยากจนของตนเอง…

ท่านหญิงซัยหนับกับการอุทิศตนเพื่อพระผู้เป็นเจ้า

    ท่านหญิงซัยหนับกับการอุทิศตนเพื่อพระผู้เป็นเจ้า     ท่านหญิงเป็นผู้ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากมารดาของท่าน ผู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากศาสนทูตบิดาของท่าน ด้วยการใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับ การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติตนเพื่อหวังในความรักและความใกล้ชิดกับพระผู้สร้าง ทำให้บุตรสาวของท่านได้ดำเนินรอยตามเช่นเดียวกัน   ข้อพิสูจน์เหนือข้อสงสัยใดๆ เห็นได้จากการเดินทางไปในกองคาราวานของเชลยหลังจากเหตุการณ์ที่กัรบะลา   นอกเหนือจากศาสนกิจ…

ฟัตวาแปลก …. วะฮาบีสั่งห้ามผู้หญิงกินแตงกวา !

    ฟัตวาแปลก …. วะฮาบีสั่งห้ามผู้หญิงกินแตงกวา !     บรรดาผู้คลั่งไคล้ศาสนาในซาอุดิอาระเบียได้เปิดแคมเปญในทวิตเตอร์  ด้วยการเรียกร้องห้ามผู้หญิงในประเทศกินแตงกวา   หลายปีหลังจากที่มุฟตีย์วะฮาบีออกคำฟัตวาสั่งห้ามผู้หญิงกินแตงกวา ล่าสุดบรรดากลุ่มสุดโต่งและคลั่งไคล้ศาสนาในซาอุดิอาระเบียได้เปิดแคมเปญบนทวิตเตอร์  ด้วยการเรียกร้องห้ามผู้หญิงในประเทศกินแตงกวา  …

การอนาจารคือความพ่ายแพ้

      การอนาจารคือความพ่ายแพ้ การส่งเสริมความลามกอนาจารคือปัจจัยความพ่ายแพ้ของ ดาลูเซีย (แอนดาลู) ดาลูเซีย (แอนดาลู) หรือประเทศสเปนในปัจจุบัน ได้ถูกพิชิตลง ในปี ฮ.ศ. 92  และถูกปกครองโดยมุสลิมมุสลิม…

ความสะอาดบริสุทธิ์ในครอบครัว ตอนที่1

  ความสะอาดบริสุทธิ์ในครอบครัว  ตอนที่1   อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า “หนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างคู่ครอง ให้แก่สูเจ้าจากตัวตนของสูเจ้า เพื่อสูเจ้าจะได้มีความสุขสำราญอยู่กับนาง และทรงให้มีความรักและความเมตตาระหว่างสูเจ้า”      สังคมได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีองค์ประกอบสำคัญมาจากลำธารเล็กๆ…

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่ 1

    รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่ 1   หนึ่งในจริยธรรมของครอบครัวคือ ความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากบิดาหรือมารดาก็ได้ แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องกล่าวถึงคือ ความรุนแรงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ฉะนั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงที่มาของความรุนแรงสักสามสี่ประการด้วยกัน    …

มาตรฐานการครองเรือน ตอนที่2

      มาตรฐานการครองเรือน ตอนที่2 เรื่องเล่าของผู้หญิงที่มีสติคนหนึ่ง   เจนไปแต่งงานกับรงค์ เจนเป็นแม่บ้าน ในขณะที่รงค์เป็นนักธุรกิจ รงค์ค่อนข้างจะมีเพื่อนฝูงมาก มีหลายครั้งที่เขากลับบ้านมาในสภาพที่ “ดูไม่ได้” คือมึนเมามาพอสมควร และบ่อยครั้งก็ค่อนข้างดึกดื่น…

มาตรฐานการครองเรือน ตอนที่ 1

    มาตรฐานการครองเรือน ตอนที่ 1 ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า   سِتَّةٌ لاتَكونُ فِى المُؤمِنِ: اَلعُسرُ وَالنَّكَهُ…

อะมั้ล 4 ประการ ควรปฏิบัติก่อนนอน

    อะมั้ล 4 ประการ ควรปฏิบัติก่อนนอน     ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ว่าในขณะก่อนนอนจงกระทำอะมั้ล (อิบาดะฮ์)…

อาชูรอ อิมามมะฮฺดี วิลายะตุลฟะกีฮฺ

    อาชูรอ อิมามมะฮฺดี วิลายะตุลฟะกีฮฺ     “หากเปรียบชีอะห์ดั่งนก นกตัวนี้จะบินอยู่สูงกว่าวิถีการทำลายล้างของพวกเรา เพราะนกตัวนี้นั้น มีปีกอันทรงพลังสองข้าง ข้างหนึ่งปีกสีเขียว และอีกข้างปีกสีแดง”   ฟรานซิส…

ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอน

  ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอน อยาตุลลอฮ์ ญะวาดีย์ ออมูลี กล่าวว่า : ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอนจะแสดงออกโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ 1.บางครั้งชัยฏอนจะทำให้มนุษย์ออกห่างจากพระองค์ด้วยกับการทำบาป 2.บางครั้งมันจะนำมนุษย์ออกจากหนทางของพระองค์ด้วยกับการทำในสิ่งที่เป็นมักรูฮ์(สิ่งที่ไม่ควรจะปฏิบัติ) 3.บางครั้งมันจะทำให้มนุษย์นั้นลืมหรือเผลอเรอในอะมัลต่างๆที่เป็นวาญิบด้วยกับการทำสิ่งที่เป็นมุษตาฮับ(สิ่งที่ควรกระทำหรือสนับสนุนให้กระทำมัน) 4.บางครั้งชัยฏอนจะทำให้อามัลที่เป็นวาญิบนั้นสำคัญกว่าอะมัลต่างๆที่วะญิบยิ่งกว่า ผลสรุปก็ คือ ชัยฏอนจะหลอกลวงให้มนุษย์นั้นออกห่างจากอัลลอฮ์(ซ.บ)จากวิธีทางใดทางหนึ่งและจะทำการหลอกลวงมนุษย์จนพวกเขานั้นหลงลืมและไม่ให้ความสำคัญต่อพระองค์…

“ดุอาอ์ คือ ตัวกำหนดอิหม่าน”

“ดุอาอ์ คือ ตัวกำหนดอิหม่าน” มนุษย์เราดุอาอ์ตามปริมาณของความเชื่อมั่นของเรา แต่ทว่าเวลาหนึ่งที่เรานั้นไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะดุอาอ์เพื่อการได้รับการเยียวยาหรือรักษาจากพระองค์ แต่เพื่อการมีชีวิต การตายนั้นเราไม่ได้ทำการขอดุอาอ์ เพราะ เรานั้นไม่มีความเชื่อมั่นว่า ตายแล้วก็สามารถทำให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้ แต่บรรดาอัมบียาอ์(นบีทั้งหลาย)ความเชื่อของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ไม่ใช่เป็นเช่นนี้ แต่ทว่าด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์(ซ.บ) อีซา(อ.)ได้ทำให้คนตายกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง พระองค์ทำสิ่งใดหรือที่ทำให้เรานั้นไม่มีความเชื่อมั่นต่อพระองค์…

ประวัติศาสตร์สองมุมของเหตุการณ์ “กัรบาลาอ์”….!

    ประวัติศาสตร์สองมุมของเหตุการณ์ “กัรบาลาอ์”….!     เหตุการณ์แห่งอาชูรอและประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ ณ แผ่นดินกัรบาลาอ์ มีสองมุมที่ควรแก่การศึกษาและทำความเข้าใจ มุมหนึ่งเป็น “มุมสีขาว”  เป็นมุมของความสวยงามเป็นมิติแห่งแสงสว่างส่องทางนำ เป็นการฉายภาพของการเสียสละและการปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า  …

การแบ่งจิตของมนุษย์ ตอนที่2

    การแบ่งจิตของมนุษย์ ตอนที่2 ระดับที่สาม เป็นระดับของจิตศักดิ์สิทธิ์ที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีก โดยเป็นกระบวนการที่พัฒนาต่อมาจากระดับ จิตใจกระจ่างแจ้ง ระดับนี้  เรียกว่า การมี ญาณทัสนะ (The Intuitive Mind)…

การแบ่งจิตของมนุษย์ ตอนที่1

     การแบ่งจิตของมนุษย์ ตอนที่1     ตามหลักการอิสลามได้แบ่งจิตออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ จิตระดับสามัญ (หรือที่เรียกว่า นัฟซุลอัมมาเราะฮฺ)  จิตใจสามัญ เป็นจิตระดับต้นสุดหรือระดับแรกสุด…

อาชูรอคือสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับ “ความอยุติธรรม”

    อาชูรอคือสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับ “ความอยุติธรรม”     เหตุการณ์แห่งวันอาชูรอและประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ ณ แผ่นดินกัรบาลามีสองมุมที่ควรแก่การศึกษาและทำความเข้าใจ มุมหนึ่งเป็นมุมสีขาว เป็นมุมของความสวยงามเป็นมิติแห่งแสงสว่างส่องทางนำ เป็นการฉายภาพของการเสียสละและการปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นมุมสีดำ เป็นความมืดทางจิตวิญญาณของอีกฝ่ายหนึ่ง นั่นคือเป็นมุมมืดและมุมสีดำ…

“จงตรวจสอบตัวของท่าน”

“จงตรวจสอบตัวของท่าน” บุคคลใดก็ตามที่ในแต่ละวันของเขาไม่ได้ทำการตรวจสอบตัวเองว่า วันนี้ฉันได้ทำอะไรไปบ้าง… เราได้ทำการงานที่ดีไปแล้วหรือทำบาปไป ถ้าหากเราทำความดี ก็จงกล่าว “อัลฮัมดุลิลละฮ์” ทำการขอบคุณพระองค์ และถ้าหากเราทำการงานต่างๆที่เป็นบาปไป ก็จงกล่าว “อิสติฆฟาร” ทำการขออภัยโทษจากพระองค์ ถ้าหากบุคคลใดก็ตามที่ไม่ทำในสิ่งนี้ อิมามกาซิม(อ.)ได้กล่าวว่า :…

“สิ่งที่ถูกมะลาอีกะฮ์สาปแช่ง”

“สิ่งที่ถูกมะลาอีกะฮ์สาปแช่ง” คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงทำการสาปแช่งพวกเขาและบรรดามะลาอีกะฮ์ก็กล่าวว่า อามีน ถ้าหากพระองค์สาปแช่งและบรรดามะลาอีกะฮ์กล่าว อามีน แล้วนั้น หมายความว่าดุอาอ์นั้นมุสตะญับ(ดุอาอ์ถูกตอบรับอย่างแน่นอน) แล้วบุคคลเหล่านั้นคือใครกัน ?? หนึ่ง คือ บุคคลที่ทำให้การแต่งงานของเขานั้นล่าช้า สอง คือ บุรุษที่ปฏิบัติหรือทำตัวของเขาให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสตรี…

คำตักเตือนท่านเชครอญับ อะลี คอยยาร

คำตักเตือนท่านเชครอญับ อะลี คอยยาร : 1.ถ้าหากว่าเรากลัวการลงโทษจากพระองค์เหมือนกับที่เรากลัวแมลงป่อง โลกนี้ก็จะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน 2.เจ้าจงทำเพื่อพระองค์ อัลลอฮ์(ซ.บ)และบรรดามะลาอีกะฮ์ก็จะทำสิ่งต่างๆเพื่อเจ้าเอง «مَن كانَ لله، كان الله لَه» 3.จงพยายามให้คุณลักษณะของพระองค์นั้นมีชีวิตอยู่ในตัวของเจ้า…

“ในวูฎูอ์(น้ำนมาซ)มีความลับใดซ้อนเร้นอยู่ ?”

“ในวูฎูอ์(น้ำนมาซ)มีความลับใดซ้อนเร้นอยู่ ?” ฮะดิษบทหนึ่งจากท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)ได้กล่าวว่า : “การล้างหน้า ล้างมือทั้งสอง การเช็ดศรีษะและการเช็ดเท้า มีความลับอยู่” การล้างหน้าในวูฎูอ์ หมายความว่า โอ้ พระผู้เป็นเจ้า !! ทุกๆบาปที่ข้าพระองค์ทำจากใบหน้าใบนี้ ข้าขอชำระมันจนกระทั่งใบหน้านี้นั้นสะอาด…

ชาวโลกจะรับรู้ข่าวการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี(อ)ได้อย่างไร ?

    ชาวโลกจะรับรู้ข่าวการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี(อ)ได้อย่างไร ?     “การปรากฏตัว (ซุฮูร) และการปฏิวัติโลกของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างลับๆ โดยที่ในช่วงเริ่มต้นเฉพาะบางคนที่รับรู้ข่าวก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงแจ้งข่าวให้คนอื่นๆ รับรู้ ทว่าเมื่อการปรากฏตัว…

นูรแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน เข้าสู่หัวใจของชนผิวดำโคลอมเบีย

    นูรแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน เข้าสู่หัวใจของชนผิวดำโคลอมเบีย     ศาสนาอิสลามมาถึงที่นี่ครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 1960 โดยการนำมาของ “เอสเตบาน มุสตาฟา เมเลนเดซ” (Esteban Mustafa Meléndez)…

ตะอฺวีลอัล-กุรอาน

    ตะอฺวีลอัล-กุรอาน   การตะอฺวีล หมายถึงการตัฟซีรหรือการอธธิบายอัล-กุรอานนั่นเอง หรืออีกนั้ยหนึ่งคือการให้ความกระจ่างที่แท้จริงเกี่ยวกับโองการอัล-กุรอานที่มีความหมายคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือโองการมุตะชาบิฮาตนั้นเอง โดยปรกติแล้วอัล-กุรอานจะมีความหมายทั้งด้านนอก (ซอเฮร) และด้านใน (บาฏิน) สำหรับโองการที่ไม่สามารถแปลไปตามความหมายด้านนอกของโองการได้ จำเป็นต้องใช้การตะอฺวีล หรือการตีความไปตามความหมายเดิมของอัล-กุรอาน…

สายสัมพันธ์ที่ศรัทธาชนมีต่อกัน

      สายสัมพันธ์ที่ศรัทธาชนมีต่อกัน         หนึ่งในประเด็นที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกสังคม คือสายสัมพันธ์และความผูกพันที่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีให้ต่อกัน หากสังคมใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จและดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว แน่นอนยิ่งว่าสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยดี พวกเขาจะต้องให้การเกื้อกูลกัน…

อย่าหมกมุ่นในอาชีพการงาน จนเป็นเหตุทำให้หลงลืมความผาสุกทางจิตวิญญาณ

อย่าหมกมุ่นในอาชีพการงาน จนเป็นเหตุทำให้หลงลืมความผาสุกทางจิตวิญญาณ        ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิตของครอบครัว ทำให้บรรดาผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นพ่อจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะสามารถจัดหาปัจจัยอำนวยสุขที่จำเป็นทางด้านวัตถุให้แก่ภรรยาและลูกๆ โดยที่บางคนหลงลืมจากความสุขสบายและความผาสุกทางด้านจิตวิญญาณ และในบางครั้งสายสัมพันธ์และห่วงโซ่ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (อาฏีฟะฮ์) ซึ่งจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นด้วยผลของการปฏิสัมพันธ์ต่อกันในระหว่างสมาชิกของครอบครัวนั้น ต้องพบกับความบกพร่องและทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางครอบครัวติดตามมา…

ไชฏอนศึกษา บทเรียนครั้งที่ 4/3 ทำไมอิสลามถึงให้ความสำคัญกับท่าทางของมนุษย์

ไชฏอนศึกษา บทเรียนครั้งที่ 4/3 ทำไมอิสลามถึงให้ความสำคัญกับท่าทางของมนุษย์     คำถาม : ทำไมอิสลามถึงให้ความสำคัญกับท่าทางของมนุษย์   คำตอบ : เพราะท่าทางเปลี่ยนแปลงจิตวิญญานได้   หากท่าทางที่เป็นลบ…

เฮ!!อิสตันบูลเริ่มต้นสร้างมัสยิดใหม่สำหรับเป็นสัญลักษณ์ที่จัตุรัสทักซิม

    เฮ!!อิสตันบูลเริ่มต้นสร้างมัสยิดใหม่สำหรับเป็นสัญลักษณ์ที่จัตุรัสทักซิม     อาราบี รายงานว่า (18ก.พ.60) ตุรกีเริ่มสร้างมัสยิดเพื่อแสดงสัญลักษณ์จัตุรัสทักซิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหวังว่าจะสร้างสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามใหม่ใจกลางเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ   จัตุรัสทักซิม เป็นหัวใจการค้าที่คึกคักของเมืองและยังเป็นจุดโฟกัสมานานหลายทศวรรษของการประท้วงรวมทั้งการประท้วงปี 2013 ที่เป็นการประท้วงต่อต้านการปกครองของประธานาธิบดีตอยยิบ…

กลุ่มมุสลิมในแคนาดากังวลเกี่ยวกับ “การชุมนุมความเกลียดชังหน้ามัสยิดโตรอนโต”

    กลุ่มมุสลิมในแคนาดากังวลเกี่ยวกับ “การชุมนุมความเกลียดชังหน้ามัสยิดโตรอนโต”     กลุ่มอิสลามแห่งชาติแสดงในแคนาดาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านมุสลิมเมื่อวันศุกร์(17ก.พ.) ด้านหน้ามัสยิดโตรอนโต   สภาแห่งชาติมุสลิมของแคนาดา กล่าวว่า การประท้วงของผู้ประท้วงประมาณเกือบ 20 คน แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ชัดเจนในการข่มขู่ชุมชนมุสลิม…

เฮ!สภาเทศบาลเมืองกลาสโกว์หนุนก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาอิสลามในสกอตแลนด์เป็นครั้งแรก

    เฮ!สภาเทศบาลเมืองกลาสโกว์หนุนก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาอิสลามในสกอตแลนด์เป็นครั้งแรก     อีเวนิ่งไทม์ รายงานว่า (20ก.พ.60) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลอิสลามได้รับการสนับสนุนเป็นครั้งแรกให้มีการก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาอาลามในสกอตแลนด์ เขากล่าวว่า แผนการก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาอิสลามจะก้าวไปข้างหน้า   เดอะอิเวนิ่งไทม์ รายงานว่า เดือนมกราคมมีสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆน้อยๆใน…

ชื่ออิมามสิบสอง ที่ถูกระบุไว้ในตำราของอะลิซุนนะฮ!!

ชื่ออิมามสิบสอง ที่ถูกระบุไว้ในตำราของอะลิซุนนะฮ!!   1-จากท่าน ญาบีร อับดุลลอฮ อัยศอรีย์ จากท่านนบี ศ.ที่ท่านได้กล่าวถึงผู้ปกครองทั้งสิบสองภายหลังจากท่าน ซึ่งบุคคลแรกจากพวกเขานั่นคือ อะลี ผู้เป็นบิดาแห่งอะอิมมะฮ์ทั้งหลาย ต่อไปคือบุตรของเขาฮะซันและฮุเซน จากนั้นก็บุตรที่สืบเชื้อสายมาจากฮุเซน….จนกระทั้งถึงมะฮดีย์ซึ่งเป็นสุดท้าย ผู้ที่จะมาเต็มเต็มความเป็นธรรมบนโลกใบนี้…

ทำไม ที่เราต้องรัก อลี!!

ทำไม ที่เราต้องรัก อลี!!   เป็นธรรมดาว่า การเชื่อฟังอะไรสักอย่างหากปราศจากความรักแล้วนั้น คงเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปได้แต่ก็คงอยู่ได้ไม่นาน อลี คือหัวหน้าและผู้นำคนหนึ่งที่ต้องมอบความรักแก่ท่าน เพราะท่านเป็นผู้ที่ถูกรักมาก่อนแล้วจากพระเจ้า และศาสนทูตของพระองค์ นอกเหนือจากนั้นการมอบความรักแก่ท่าน ยังมีริวายัตมากมายที่ถูกกล่าวไว้ให้ชนรุ่นหลังพึงได้ปฏิบัติตาม เช่น.…

สาเหตุอันใด ที่เราต้องเชื่อฟัง และต้องปฏิบัติตาม อลี !!

สาเหตุอันใด ที่เราต้องเชื่อฟัง และต้องปฏิบัติตาม อลี !! เมื่ออลีเป็นอิมาม และเป็นหัวหน้าผู้นำของประชาชาติ และเป็นที่รักยิ่งของท่านศาสดา ศ็อลฯมิหนำซ้ำในตัวของท่านยังมีความเลอเลิศที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ในด้านสาขาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญไปกว่านั้น ท่านคือหนึ่งในสิ่งหนักที่ท่านรอซูลฝากฝังให้ปฏิบัติตามที่นอกเหนือจากกรุอานแล้วนั้น จำเป็นแก่ประชาชาติที่จะต้องยึดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้ท่านนบี ศ็อลฯได้กล่าวไว้ว่า: 1-ท่านซัลมาล…

ทำใมพวกเราจึงยอมจำนนในแนวทางของ “ชีอะห์”และหันหลังให้กับแนวทางของ “ซุนนะห์”

ทำใมพวกเราจึงยอมจำนนในแนวทางของ “ชีอะห์” (ผู้ปฎิบัตตามลูกหลานนบี) และหันหลังให้กับแนวทางของ “ซุนนะห์” (ผู้ปฎิบัติตามแนวทางศ่อฮาบะ)   ทำใมเราจึงละทิ้งแนวทางที่ยึดถือกันมาหลายชั่วอายุคน(ซุนนะห์) แล้วหันมายอมรับในแนวทางลูกหลานนบี ศ. (ชีอะห์) และทำใมเราจึงเลือกที่จะยึดปฏิบัติตามลูกหลานนบี ศ. ปฏิบัติตามท่านอิมามอาลี(อ)ภายหลังการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด ศ.…

การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน จุดเริ่มต้นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลก

    การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน จุดเริ่มต้นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลก     การปฏิวัติอิหร่าน จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลก โดยการนำของอิมามมะฮ์ดี (อ.)   เรามีหน้าที่ต้องทำ…..! ไม่ใช่ว่าเมื่อเราเป็นผู้รอคอยการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามซะมาน…

ใบหน้าที่ขาวผ่องและมีนูรของผู้ทำนมาซในยามค่ำคืน

    ใบหน้าที่ขาวผ่องและมีนูรของผู้ทำนมาซในยามค่ำคืน     ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) กล่าวว่า “(การนมาซ) สองรอกะอัตในยามดึกของกลางคืนนั้น เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าโลกนี้และสิ่งที่อยู่ในมัน” จากเหตุผลที่ว่าวิญญาณและร่างกายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแนบแน่นต่อกันนั้น ความสว่างไสวไปด้วยรัศมี (นุร) หรือความมืดมนของจิตวิญญาณจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย…

ไชฏอนศึกษา บทเรียนครั้งที่ 4/1

    ไชฏอนศึกษา บทเรียนครั้งที่ 4/1     اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم…

ภารกิจของเด็ก วีรบุรุษและวีรสตรีแห่งกัรบาลาอฺ อัลลอฮฺ(ซบ)เป็นผู้ทรงกำหนด

    ภารกิจของเด็ก วีรบุรุษและวีรสตรีแห่งกัรบาลาอฺ อัลลอฮฺ(ซบ)เป็นผู้ทรงกำหนด     ทำไมอัลลอฮ(ซบ)จึงทรงกำหนดภารกิจอันหนักหน่วงให้กับเด็ก วีรบุรุษและวีรสตรีแห่งกัรบาลาอฺ    หากไม่มีเด็กๆ และสตรี โศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม ก็จะถูกบิดเบือนและลบเลือนหายไป  …

ทำไมขบวนการแห่งกัรบาลาอฺ จึงเป็นขบวนการที่พิเศษเป็นอย่างมาก ?

    ทำไมขบวนการแห่งกัรบาลาอฺ จึงเป็นขบวนการที่พิเศษเป็นอย่างมาก ?     ทำไมขบวนการแห่งกัรบาลาอฺ จึงเป็นขบวนการที่พิเศษเป็นอย่างมาก ?   وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ…

ไชฏอนศึกษา บทเรียนครั้งที่ 4/2 การหลอกลวงด้วยเสียง

    ไชฏอนศึกษา บทเรียนครั้งที่ 4/2 การหลอกลวงด้วยเสียง     คำบรรยายโดย ซัยยิดสุไลมาน ฮุซัยนี   ถอดความโดย กัสมา บินตีดาวูด…

“ศีลอดที่ไม่สมบูรณ์(บกพร่อง)”

“ศีลอดที่ไม่สมบูรณ์(บกพร่อง)” قال الباقر علیه السلام: لا صیام لمن عصی الامام و لا صیام لعبد ابق…

“ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขอดุอาอ์”

“ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขอดุอาอ์” ฮะดิษบทหนึ่งรายงานโดยท่านหญิงฟาฏีมะฮ์(อ.) : ฉันได้ยินท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ) กล่าวอยู่สม่ำเสมอว่า :”แท้ที่จริงแล้ว ในวันศุกร์มีช่วงเวลาหนึ่งถ้าหากมุสลิมคนหนึ่งขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์(ซ.บ) เขาจะได้รับในสิ่งที่เขาปรารถนา” ฉันจึงถามว่า : ยา รอซูลลุลลอฮ์ ! ช่วงเวลานั้น คือ…

สตรี 3 จำพวกด้วยกันที่จะไม่ได้รับอะซาบในกุโบร และจะฟื้นคืนชีพพร้อมกับท่านหญิงฟาฏีมะฮ์ ซะฮ์รอ(อ.)

มัรฮูมอยาตุลลอฮ์ มุญตะฮีดีย์ เตหะรานีย์กล่าวว่า : สตรี 3 จำพวกด้วยกันที่จะไม่ได้รับอะซาบในกุโบร และจะฟื้นคืนชีพพร้อมกับท่านหญิงฟาฏีมะฮ์ ซะฮ์รอ(อ.) -บรรดาสตรีที่พวกเขานั้นเป็นผู้อดทนต่อความเข้มงวดของสามี -บรรดาสตรีอดทนกับอุปนิสัยหรือมารยาทของสามีอย่างสม่ำเสมอ -บรรดาสตรีซึ่งนางนั้นได้มอบมะฮัร(สินสอด)ของตนเองให้กับสามีของนาง สิ่งต่างๆเหล่านี้ เราสามารถดูตัวอย่างได้จากแบบฉบับของท่านหญิงฟาฏีมะฮฺ ซะฮฺรอ(อ.)ได้…

เกาะติดกระแสทรัมป์กับโลกมุสลิม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 3: Executive Order ปรากฎการณ์ “Solidarity with Muslims” เมื่อคนอเมริกันแสดงพลังปกป้องมุสลิม

เกาะติดกระแสทรัมป์กับโลกมุสลิม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 3: Executive Order ปรากฎการณ์ “Solidarity with Muslims” เมื่อคนอเมริกันแสดงพลังปกป้องมุสลิม ที่ผ่านมา มีการพูดถึงกระแส “Islamophobia” หรือโรคเกลียดกลัวอิสลาม…

เกาะติดกระแสทรัมป์กับโลกมุสลิม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 2: ปฏิกิริยาของนานาชาติและการโต้กลับของประเทศมุสลิม

เกาะติดกระแสทรัมป์กับโลกมุสลิม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 2: ปฏิกิริยาของนานาชาติและการโต้กลับของประเทศมุสลิม หลังทรัมป์ลงนามคำสั่งห้ามมุสลิมจาก 7 ประเทศและผู้ลี้ภัยเข้าประเทศ ก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลก เกิดปรากฏการณ์ทั้งต่อต้านประท้วงและสนับสนุน ซึ่งที่น่าจับตามองคือท่าทีของโลกมุสลิมโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ถูกแบน ตลอดจนผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศ ผู้นำและองค์การระหว่างประเทศต่างทยอยกันออกมาประณามคำสั่งพิเศษดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติ กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ…

การให้เกียรติต่อกัน

      การให้เกียรติต่อกัน สิทธิแรกระหว่างสามีและภรรยาคือ การให้เกียรติกันและกัน ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า {من اتخذ امرأة فليكرمها} “บุคคลใดได้แต่งงานกับหญิง ดังนั้น…

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่3

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่3 เรื่องเล่า มุฮัมมัด บิน ฟุเฎล ได้มาท่านอิมามมูซากาซิม (อ.) กล่าวว่า โอ้ บุตรแห่งเราะซูลลุลลอฮฺ ฉันมีน้องชายคนหนึ่ง ประชาชนต่างพูดติฉินนินทาเขา โดยกล่าวว่า “น้องชายของนายคนหนึ่งได้สิ่งหนึ่ง”…

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่2

      สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่2     สิ่งสำคัญที่สุดต้องหลีกเลี่ยงคือ ข้ออ้าง หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ ความดื้อรั้นและข้ออ้าง มีตัวอย่างอยู่ย่างดาษดื่นในสังคมที่ว่าครอบครัวเกิดความขัดแย้งและทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง เพราะความดื้อรั้นและข้ออ้างแบบเด็กๆ ทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีรากฐานความมั่นคงอันใดทั้งสิ้น ปรกติแล้วเราจะเห็นการยืนหยัด…

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่1

  สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่1   อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า       وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ…

ตำรวจปากีสถานเข้ม!!รักษาความปลอดภัยมัสยิดทั่วประเทศ

    ตำรวจปากีสถานเข้ม!!รักษาความปลอดภัยมัสยิดทั่วประเทศ     ปากีสถานทูเดย์ รายงานว่า (17ก.พ.60) การาจี,ละฮอร์,อิสลามาบัด-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวดมัสยิดทั่วประเทศ หลังจากมีการระเบิดฆ่าตัวตายทำให้มีผู้เสียชีวิต 75 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก   ตำรวจกรมพิเศษและตำรวจท้องถิ่นได้ตึงกองกำลังในพื้นที่ที่เกิดเหตุดังกล่าว…

รองนายกฯออสเตรเลียเตือน!!นักการเมืองแสดงความรู้สึกดูถูกและต้านอิสลามอาจมีผลต่อการส่งออก

    รองนายกฯออสเตรเลียเตือน!!นักการเมืองแสดงความรู้สึกดูถูกและต้านอิสลามอาจมีผลต่อการส่งออก     ซินหัว รายงานว่า (17ก.พ.60) แคนเบอร์รา-รองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเตือนนักการเมืองกับสาธารณชนที่ดูถูกศาสนาอิสลามที่มีความรู้สึกต่อต้านชาวมุสลิมจะมีผลต่อข้อเสนอการค้า ความร่ำรวยของออสเตรเลีย ที่ทำการค้ากับประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบียและอินโดนีเซีย   การเปิดเผยของบุคคลของออสเตรเลียตะวันตกได้เปิดเผยต่อสาธารณชน…

ชาวปาเลสไตน์ประณามอิสราเอลที่จำกัดห้ามใช้ลำโพงในการอาซานละหมาด

    ชาวปาเลสไตน์ประณามอิสราเอลที่จำกัดห้ามใช้ลำโพงในการอาซานละหมาด     ซินหัว รายงานว่า (15ก.พ.60) รามาลลาห์, ฉนวนกาซา-ชาวปาเลสไตน์เดือดอิสราเอลที่ห้ามมัสยิดใช้ลำโพงในการอาซานช่วงเวลากลางคืนในกรุงเยรูซาเล็มและอิสราเอล   เรื่องราวที่มีการห้ามในการใช้ลำโพงอาซานของมัสยิด เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาในเวลา 23.00-7.00 น.…

เกาหลีตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยว 1.1 ล้านคน จากประเทศมุสลิมในปี 2017

    เกาหลีตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยว 1.1 ล้านคน จากประเทศมุสลิมในปี 2017     อิงลิซ รายงานว่า (13ก.พ.60) จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมที่คาดคิดว่าจะเกินเป้ากว่า 1 ล้านคนเป็นครั้งแรกในปีนี้…

พ่อมดการเงิน George Soros เชื่อฝีมือทรัมป์ลงทุนซื้อหุ้นGoldman Sachs ครั้งมโหฬาร

      17-02-60/15 : โลก อวกาศ / พ่อมดการเงิน George Soros เชื่อฝีมือทรัมป์ลงทุนซื้อหุ้นGoldman Sachs ครั้งมโหฬาร       …

ศึกสงครามภายใน* ของอเมริกา

17-02-60/05 : ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ / *ศึกสงครามภายใน* ของอเมริกา:      ข่าวปูดออกมาจากสื่อทางเลือกว่าขณะนี้รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์กำลังงัดข้อกับกลุ่มอำนาจเก่า (Deep State) กันอยู่ มีรายงานว่ากลุ่มอำนาจเก่าใช้เครือข่ายสายลับลอบดักฟังการสนทนาระหว่างทรัมป์หรือทีมงานกับฝ่ายรัสเซียอยู่ประจำ ล่าสุด…

ห้าง “เดเบนแฮม” ครั้งแรกที่สำคัญของอังกฤษขายฮิญาบและเครื่องแต่งกายมุสลิม

    ห้าง “เดเบนแฮม” ครั้งแรกที่สำคัญของอังกฤษขายฮิญาบและเครื่องแต่งกายมุสลิม     ห้างสรรพสินค้าเดเบนแฮม กลายเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นครั้งแรกที่สำคัญในการขายฮิญาบและเครื่องแต่งกายมุสลิมอื่นๆ   เมโท รายงานว่า (12ก.พ.60) เดเบนแฮมได้กลายเป็นเจ้าแรกที่เป็นห้างสรรพสินค้าในสหราชอาณาจักรที่สำคัญที่จะประกาศว่าเริ่มขายฮิญาบแบบดั้งเดิม  …

ภัยคุกคามที่แท้จริงคือเศรษฐกิจของอิหร่าน ไม่ใช่นิวเคลียร์

  ภัยคุกคามที่แท้จริงคือเศรษฐกิจของอิหร่าน ไม่ใช่นิวเคลียร์ ปัญหาหลักไม่ใช่นิวเคลียร์หรือสมรรถนะของขีปนาวุธของอิหร่าน แต่มันคือการยับยั้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ที่เป็นผลมาจากข้อตกลงนิวเคลียร์…         ญอมนิวส์รายงานว่า เว็บไซต์อเมริกัน “Newsmax” ด้วยการตีพิมพ์บทความหนึ่ง ได้ย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐบาลทรัมป์จะจัดการกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของอิหร่าน         ในช่วงต้นของบทความนี้ได้กล่าวว่า…

การรักนวลสงวนตัว ในวจนะของอิมามอะลี (อ.)

การรักนวลสงวนตัว ในวจนะของอิมามอะลี (อ.)        ท่านอมีรุลมุอ์มินีนอะลี (อ.) กล่าวว่า :     اِنَّ الْحَیٰاءَ وَالْعِفَّهَْْ…

คุณค่าของสตรีในอิสลาม และสุนทโรวาทของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)

คุณค่าของสตรีในอิสลาม และสุนทโรวาทของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)        ปัจจุบันสังคมตะวันตก สตรีจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโชว์และการโฆษณาต่างๆ ประเด็นดังกล่าวนี้สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน ในสังคมเหล่านี้จะให้ความสำคัญต่อความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกของสตรีมากกว่าสิ่งอื่นใด โดยมิได้ใส่ใจต่อความงดงามภายในหัวใจและจิตวิญญาณของพวกเธอ ถึงขั้นที่สามารถกล่าวได้อย่างแท้จริงว่า พวกเขาได้กำหนดให้สตรีเป็นเหมือนของเล่นในมือของบุรุษและเป็นเครื่องมือสำหรับขจัดความต้องการต่างๆ ของพวกเขาเพียงเท่านั้น  …

กาตาร์โล่ง!!เข้มกฎหมายการละเมิดที่จอดรถมัสยิดได้ผลทำลดลง 60%

    กาตาร์โล่ง!!เข้มกฎหมายการละเมิดที่จอดรถมัสยิดได้ผลทำลดลง 60%     เดอะแพนเนซูล่ากาตาร์ รายงานว่า (11ก.พ.60) คณะกรรมการจราจรมีการควบคุมที่ประสบความสำเร็จของการจอดรถผิดกฎหมายในสถานที่มัสยิด โดยลดลงร้อยละ 60 ตั้งแต่มีการรณงรงค์ห้ามจอดรถในสถานที่มัสยิดในเดือนที่ผ่านมา   “หลังจากมีการรณรงค์ที่จัดทำโดยแผนกการละเมิด…

ตะลึง!!มุสลิมเกือบสองล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศสเปน

      ตะลึง!!มุสลิมเกือบสองล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศสเปน     พีอิงลิซ รายงานว่า (10ก.พ.60) มาดริด-ประชากรมุสลิมในสเปนเพิ่มขึ้นถึง 1,919,141 คนในปี 2016 ซึ่งในปี 2015…

ตำรวจควิเบกรวบผู้ต้องสงสับเป็นภัยคุกคามขู่โจมตีมัสยิดและขู่ทำร้ายนายเทศมนตรี

    ตำรวจควิเบกรวบผู้ต้องสงสับเป็นภัยคุกคามขู่โจมตีมัสยิดและขู่ทำร้ายนายเทศมนตรี     เจ้าหน้าที่ตำรวจควิเบกของแคนาดาจับผู้ต้องสงสัยภัยคุกคามที่ถูกกล่าวหาว่าขู่โจมตีมัสยิดและนายกเทศมนตรีสองคน   เดอะเรคอร์ด รายงานว่า (10ก.พ.60) เชอร์บรูก,ควิเบก,ประเทศแคนาดา-ชายคนหนึ่งในควิเบกอายุ 57 ปี ถูกจับกุมถูกกล่าวหาว่าขู่นายกเทศมนตรีสองคน ซึ่งได้รับข่าวเมื่อเร็วๆนี้เพราะไปส่งเสริมคนให้สนับสนุนและเข้าใจชาวมุสลิม…

ต่อต้านมุสลิมแบบวิตถาร!!ความชั่วร้ายของหญิงสาวฉี่ใส่คัมภีร์อัลกุรอานแล้วเผา

    ต่อต้านมุสลิมแบบวิตถาร!!ความชั่วร้ายของหญิงสาวฉี่ใส่คัมภีร์อัลกุรอานแล้วเผา     ไดรี่สตาร์ รายงานว่า (16ก.พ.60) หญิงสาวคนหนึ่งได้จุดประกายความชั่วหลังจากฉี่ใส่อัลกุรอานแล้วเผาเพื่อต่อต้านที่เป็นการทำที่วิตถาร   ภาพที่น่าตกใจแสดงให้เห็นหญิงสาวที่ฉีกคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมก่อนที่จะนั่งยองเหนืออัลกุรอานเล็กน้อย   เธอฉีดของเหลวใส่ไปในหน้าแผ่นกระดาษอัลกุรอานมุมทุกหน้า   จากนั้นเธอก็ขู่ว่าจะ…

ผลโพลล์ล่าสุด!!ชาวยุโรปร้อยละ 55 สนับสนุนการห้ามการอพยพของชาวมุสลิม

    ผลโพลล์ล่าสุด!!ชาวยุโรปร้อยละ 55 สนับสนุนการห้ามการอพยพของชาวมุสลิม     ร้อยละ 55 ของชาวยุโรปสนับสนุนการห้ามเกี่ยวกับผู้อพยพเพิ่มเติมจากประเทศมุสลิม   เอ็นบีซี รายงานว่า (9ก.พ.60) ชาวยุโรปส่วนใหญ่จะสนับสนุนการห้ามเกี่ยวกับการอพยพเพิ่มจากประเทศมุสลิม…

การมอง

    การมอง     การมองเห็นเป็นหนึ่งในความโปรดปรานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น มนุษย์ควรใช้ความโปรดปรานดังกล่าวเพื่อสร้างความสมบูรณ์ และพัฒนาตนเองไปสู่ความสมบูรณ์นั้น หรืออย่างน้อยที่สุดควรใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด การมองธรรมชาติที่สวยงาม ถ้าไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่เป็นไร แต่การปกปิดตนเองไม่ให้คนอื่นเห็น หรือการมองเพศตรงข้ามที่แต่งงานกันได้ มีเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง…

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามปรากฏตัวในฮะรัมท่านอิมามโคมัยนี(รฎ.)และสุสานชุฮาดาอ์

    ผู้นำการปฏิวัติอิสลามปรากฏตัวในฮะรัมท่านอิมามโคมัยนี(รฎ.)และสุสานชุฮาดาอ์ เนื่องในวาระเข้าสู่สิบวันอรุณรุ่งแห่งการปฏิวัติอิสลาม  เช้าวันนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ปรากฏตัวในฮะรัมท่านอิมามโคมัยนี(รฎ.)พร้อมกับนมาซและอ่านฟาติฮะฮ์อุทิศผลบุญและเทิดเกียรติแด่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ.) ผู้สถาปนารัฐอิสลาม     นอกจากนั้นท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เยี่ยมเยือนสุสานของมัรฮูม อะกอ…

ปาฐกถาพิเศษคืนชะฮาดัตท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ภายใต้ชื่อ บี อบี อันติ วะอุมมี ตอนที่ 2

    ปาฐกถาพิเศษคืนชะฮาดัตท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ภายใต้ชื่อ บี อบี อันติ วะอุมมี ตอนที่ 2   โดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน…

นักศึกษามิชิแกนร้องเรียนตำรวจหลังเห็นคนฉี่พรมละหมาดในห้องละหมาดมหาวิทยาลัย

    นักศึกษามิชิแกนร้องเรียนตำรวจหลังเห็นคนฉี่พรมละหมาดในห้องละหมาดมหาวิทยาลัย     เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกกล่าวหาว่าที่เกิดที่ห้องพักละหมาดของมหาวิทยาลัย   เว็กซี่ รายงานว่า (9ก.พ.60) มิชิแกน, นักศึกษาวิศวกรรมปีที่สามมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ยื่นแจ้งความกับตำรวจมหาวิทยาลัยหลังจากที่เธอ กล่าวว่า มีกลุ่มคนฉี่รดพรมละหมาดในห้องที่ตั้งไว้สำหรับการละหมาด  …

กินเหล้ากับกินหมู(สุกร)อะไรบาปกว่ากัน?

      กินเหล้ากับกินหมู(สุกร)อะไรบาปกว่ากัน?     เรื่องการกิน คินซีร..(..خنزير..)การกินสุกร) และอัลคอมร์(الخمر)(คือสิ่งมืนเมาและที่เราเรียกว่าเหล้า) ก่อนอื่นอยากจะเรียนให้ท่านพี่น้องให้ทราบก่อนว่า คำว่า “ฮะรอม” หรือ บาป มีอยู่…

ทางการมาเลย์จับกุมผู้ค้าแปรงทาสีทำจากขนหมูไร้ป้ายแสดง-ขายรวมกับสินค้าทั่วไป

    ทางการมาเลย์จับกุมผู้ค้าแปรงทาสีทำจากขนหมูไร้ป้ายแสดง-ขายรวมกับสินค้าทั่วไป     ทางการมาเลเซียได้จับกุมผู้ค้าและยึดแปรงทาสีที่ทำจากขนหมูหลังจากที่ชาวมุสลิมร้องทุกข์   เดอะโกเบลเมล รายงานว่า (8ก.พ.60) ทางการมาเลเซียได้ยึดแปรงทาสีกว่า 2,000 ด้าม ที่ต้องสงสัยว่าจะทำจากขนสุกรและขายโดยไม่มีชื่อป้าย ในการปราบปรามในครั้งนี้มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคชาวมุสลิม…

การอุทิศตนเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านหญิงซัยนับ

      การอุทิศตนเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านหญิงซัยนับ ท่านหญิงเป็นผู้ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากมารดาของท่าน ผู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากศาสนทูต บิดาของท่าน ด้วยกับการใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติตนเพื่อหวังในความรักและความใกล้ชิดต่อพระผู้ทรงสร้าง ทำให้บุตรสาวของท่านได้ดำเนินรอยตามเช่นเดียวกัน ข้อพิสูจน์เหนือข้อสงสัยใดๆ เห็นได้จากการเดินทางไปในกองคาราวานของเชลยหลังจากเหตุการณ์ที่กัรบะลา นอกเหนือจากศาสนกิจ ที่เป็นภารกิจประจำวันแล้ว ท่านไม่เคยละทิ้งนมาซที่ไม่ได้เป็นวาญิบ แต่ได้ผลบุญมากมาย…

ปาฐกถาพิเศษคืนชะฮาดัตท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ภายใต้ชื่อ บี อบี อันติ วะอุมมี ตอนที่ 1

ปาฐกถาพิเศษคืนชะฮาดัตท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ภายใต้ชื่อ บี อบี อันติ วะอุมมี ตอนที่ 1       อัลฮัมดุลิลละฮฺ ขอชุโกรในเนี๊ยะมัตและเตาฟีกในค่ำคืนแห่งความยิ่งใหญ่ ค่ำคืนแห่งความสำคัญที่จะทำให้พวกเรานั้นได้เก็บเกี่ยวเป็นทุนในวันกิยามะฮฺ ค่ำคืนแห่งการรำลึก…

เบื้องหลังการลบอิหร่านและฮิซบุลลอฮ์ออกจากบัญชีดำของอเมริกา

    เบื้องหลังการลบอิหร่านและฮิซบุลลอฮ์ออกจากบัญชีดำของอเมริกา     “ความมึนงงสับสนของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนี้เกิดจากอิทธิพลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอิหร่านในภูมิภาค ทำให้อเมริกาต้องคิดหาทางวางเตหะรานไว้ในแกนหลักของนโยบายต่างประเทศข และอิหร่านจะค่อยๆ ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการโดยวอชิงตันในฐานะมหาอำนาจในภูมิภาค”   ญอมนิวส์ รายงานว่า : หนังสือพิมพ์ “เราะอ์ยุลเยาม์”…

“ฮิญาบ” ในทัศนะของคัมภีร์อัลกุรอาน

    “ฮิญาบ” ในทัศนะของคัมภีร์อัลกุรอาน      ไม่ต้องสงสัยเลยว่า “ฮิญาบ” และการปกปิดร่างกายของสตรี ถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่สำคัญของอิสลาม          …

หน้าที่ที่สำคัญในการรอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)

    หน้าที่ที่สำคัญในการรอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)     หน้าที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของมุสลิมทุกคนตามคำสอนของอิสลาม นั่นคือ การรอคอยการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) การรอคอยการบรรลุความจริงของสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับอำนาจการปกครองของบรรดาผู้มีคุณธรรม (ซอลิฮีน) และการจัดตั้งรัฐบาลของอะฮ์ลุลบัยติ์ของท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์…

ความยุติธรรมและการให้ ในทัศนะของอิมามอะลี (อ.)

    ความยุติธรรมและการให้ ในทัศนะของอิมามอะลี (อ.)     ความยุติธรรมกับการให้ อย่างใดดีงามมากกว่ากัน?   وَ سُئِلَ [عليه السلام] أَيُّهُمَا…

ผลรางวัลของการปลูกต้นไม้ ในฮะดีษ

    ผลรางวัลของการปลูกต้นไม้ ในฮะดีษ     ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) กล่าวว่า “ไม่มีบุคคลใดที่ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง นอกจากอัลลอฮ์จะทรงบันทึกผลรางวัลแก่เขา เท่ากับจำนวนของผลไม้ที่จะออกมาจากต้นไม้นั้น”   วันต้นไม้สากลหรือวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ เป็นหนึ่งวันของปีที่ประชาชนจะได้รับการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าว…

แนวทางในการรักษาเกียรติ ของผู้อื่น

    แนวทางในการรักษาเกียรติ ของผู้อื่น     1.จะต้องไม่เยาะเย้ยถากถางผู้อื่น : บ่อเกิดของการเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นนั้น ก็คือความรู้สึกลำพองตน ความหลงตัวเอง และมองว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น ซึ่งเป็นปัจจัยของสงครามหลั่งเลือดจำนวนมากตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ   ความหลงตัวเองและมองว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นนั้น…

เกาะติดกระแสทรัมป์กับโลกมุสลิม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 1: Executive Order สะเทือนโลก (มุสลิม)

เกาะติดกระแสทรัมป์กับโลกมุสลิม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 1: Executive Order สะเทือนโลก (มุสลิม) โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐ ถือเป็นประธานาธิบดีขวาจัดที่สร้างกระแสฮือฮาและแรงกระเพื่อมมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐ ด้วยกับท่าที…

“สวรรค์สร้างได้ด้วยการงานของเรา”

“สวรรค์สร้างได้ด้วยการงานของเรา” ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)และกล่าวว่า : จงสอนการงานหนึ่งให้กับฉันเพื่อที่ว่าด้วยกับสาเหตุของการงานนั้นพระองค์นั้นจะรักฉัน ประชาชนก็จะรักในตัวฉัน พระองค์จะทรงเพิ่มพูนริซกีของฉัน ทำให้ฉันมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง ทำให้ฉันมีอายุที่ยืนยาว และทำให้ฉันนั้นได้อยู่ร่วมกับท่านในวันกียามัต ท่านศาสดากล่าวว่า : “สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เจ้าได้กล่าวว่า ต้องการไปยัง 6 สิ่งด้วยกัน”…

การงานต่างๆที่เป็นเหตุก่อเกิดความยากจน

การงานต่างๆที่เป็นเหตุก่อเกิดความยากจน สิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยให้มนุษย์พบกับความยากจนในชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ 1.การนอนหลังนมาซศุบฮ์จนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น]1.การนอนหลังนมาซศุบฮ์จนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น 2.การรับประทานอาหารในสภาพที่มียูนุบ]2.การรับประทานอาหารในสภาพที่มียูนุบ 3.การไม่ล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร]3.การไม่ล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร 4.การไม่ให้เกียรติกับสำรับอาหาร 5.การกวาดบ้านในตอนกลางคืน [http://6.การปล่อยให้ใยแมงมุมมีอยู่ในบ้านโดยไม่สนใจ]6.การปล่อยให้ใยแมงมุมมีอยู่ในบ้านโดยไม่สนใจ 7.การทำเบาต่อการนมาซ 8.การสาปแช่งและพูดจาไม่เหมาะสมกับลูกหลาน]8.การสาปแช่งและพูดจาไม่เหมาะสมกับลูกหลาน 9.การโกหก 10.การปัสสาวะในห้องอาบน้ำ 11.การรับประทานอาหารด้วยกับความโลภ]11.การรับประทานอาหารด้วยกับความโลภ 12.การมองไปรอบๆในขณะที่กำลังรับประทานอาหาร]12.การมองไปรอบๆในขณะที่กำลังรับประทานอาหาร…

การเคารพเกียรติผู้อื่น ในอิสลาม

  การเคารพเกียรติผู้อื่น ในอิสลาม    ในการดำเนินชีวิตนั้น มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะได้รับความรัก ความเคารพและเป็นที่ประทับใจต่อผู้อื่น แน่นอนยิ่งว่าสิ่งนี้มิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ โดยที่ความต้องการและความตั้งใจจริงของมนุษย์มิได้มีผลต่อความมากและความน้อยของมัน แต่ทว่ามันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการขวนขวายและการแสวงหา ทุกคนสามารถที่จะได้รับมาซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ได้ด้วยการอุตสาห์พยายามอย่างต่อเนื่องจริงจัง ด้วยการจัดเตรียมปัจจัยและสื่อต่างๆ                 อย่างไรก็ตาม…

คำสั่งเสียของอิสลามและคริสต์ เกี่ยวกับสันติภาพ

  คำสั่งเสียของอิสลามและคริสต์ เกี่ยวกับสันติภาพ       ทุกศาสนาแห่งฟากฟ้า และบรรดาศาสดาของพระผู้เป็นเจ้ามาเพื่อสถาปนาสันติภาพและความมั่นคงสงบสุขให้เกิดขึ้นบนโลก ในเส้นทางแห่งความผาสุกไพบูลย์ (ซะอาดะฮ์) และความสมบูรณ์ (กะมาล) ของมนุษยชาติ ศาสดาแต่ละท่านจะปฏิบัติภารกิจ (ริซาละฮ์) ที่สำคัญนี้ในยุคสมัยของตน…

ความหมายของการถือศีลอดที่แท้จริง

      ความหมายของการถือศีลอดที่แท้จริง      “แท้จริงแล้วการถือศีลอดไม่เพียงแต่การละเว้นจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น แต่สิ่งที่พึงปฏิบัติในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้ คือ การงดเว้นจากการทำบาป   สิ่งนี้ถือเป็นประเด็นหลักสำหรับมวลมุสลิมที่จะต้องทำจิตวิญญาณของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ ขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการนำพาตนเองไปสู่ความงดงามทางด้านจิตวิญญาณ เขาจะพยายามแสวงหาทุกวิธีทางในที่นี้จะขอนำเสนอแง่คิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการถือศีลอดจากคำกล่าวของท่านอิหม่ามโคมัยนี (ร.ฮ)…

รายงานภาพ ค่ำคืน ชาฮาดัตท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)

รายงานภาพ ค่ำคืน ชาฮาดัตท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)

รายงานภาพ นักศึกษาไทยร่วมการเฉลิมฉลองครบรอบ 38 ปี ในการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

รายงานภาพ นักศึกษาไทยร่วมการเฉลิมฉลองครบรอบ 38 ปี ในการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

การรำลึกอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) คือการรำลึกแห่งสากลจักรวาล

    การรำลึกอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) คือการรำลึกแห่งสากลจักรวาล     ถามว่า ทำไมศาสนานี้จึงสรุปในเรื่องของความรักที่มีต่ออะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ?   คำตอบนี้ พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.)…

บรรดาศาสดา แบบฉบับการรำลึกกัรบาลา และอาชูรอ

    บรรดาศาสดา แบบฉบับการรำลึกกัรบาลา และอาชูรอ     และเมื่อถูกถามว่า ทำไมทุกศาสดาต้องเกี่ยวข้องกับซิกร์อันนี้ด้วย?   คำตอบก็คือ เพราะอะฮ์ลุลบัยต์ (อ”) มีเรื่องพิเศษอยู่ประการหนึ่ง กล่าวคือเมื่อริวายะฮ์…

การ “อิฮ์ยา” กัรบะลา และอาชูรอ พันธกิจมวลชีอะฮ์

    การ “อิฮ์ยา” กัรบะลา และอาชูรอ พันธกิจมวลชีอะฮ์     ‘อิฮ์ยา’ คือการทำให้เรื่องราว เป้าหมาย เนื้อหา ยังคงดำรงอยู่ ยังคงมีชีวิตอยู่…

ความหมาย ขั้นตอน รูปแบบ การ “อิฮ์ยา”

    ความหมาย ขั้นตอน รูปแบบ การ “อิฮ์ยา”     รูปแบบของการอิฮ์ยามีหลายรูปแบบ อีกทั้งก็มีลำดับขั้น ไปทีละขั้น จนถึงขั้นสูงสุด เบื้องต้นก็คือเตรียมตัวเตรียมใจมาร่วมมัจญลิส ซึ่งแน่นอนว่าการร่วมมัจญลิสจะไม่สูญเปล่า…

“หยดเลือด” “หยาดน้ำตา” รูปแบบการอิฮ์ยาของอิมามฮูเซน (อ)

    “หยดเลือด” “หยาดน้ำตา” รูปแบบการอิฮ์ยาของอิมามฮูเซน (อ)     ดังนั้น อะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะพิสูจน์ความจอมปลอมของ อิสลามบนีอุมัยยะฮ์ ?จะทำอย่างไรจึงจะฉีกหน้ากากบนีอุมัยยะฮ์ เพื่อให้มุสลิมที่แสวงหาศาสนาอิสลามที่บริสุทธิ์ สามารถพบอิสลามที่บริสุทธิ์ได้?และแล้วท่านอิมามฮุเซน (อ)…

สามองค์ประกอบการเป็นอมตะของการขบวนการอาชูรอ

    สามองค์ประกอบการเป็นอมตะของการขบวนการอาชูรอ     บรรดาอุลามาได้นำเสนอเหตุผลหลักๆ ที่ขบวนการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ คือ ประการที่หนึ่ง ขบวนการนี้เริ่มต้นด้วย ‘ความยากีน’ อันเป็นความยากีนในขบวนการต่อสู้ของตนเอง ความลับอันที่หนึ่ง คือขบวนการต่อสู้เริ่มด้วยความยากีน ซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาต้องการ ความหมายของคำว่า ‘ยากีน’…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนสุดท้าย

อัดล์อิลาฮี 18/2 (ตอนสุดท้าย)   ดังนั้น มนุษย์พึงตระหนักไว้เถิด สิ่งสามประการดังกล่าวนั้น นอกจากจะทำให้กฎหมายในโลกนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว และเช่นเดียวกันในวันกิยามัตยังถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงอีกด้วย ดังนั้นแล้ว จงพิจารณาข้อคิดและบทเรียนอันล้ำค่าดูเถิด โดยเฉพาะเรื่องของชาฟาอัตในวันกิยามัตไม่มีใครเอา สามสิ่งนี้พาไปได้ ไม่มีใครขู่มาลาอิกะฮ์ได้ ไม่มีใครเอาเงินไปยัดติดสินบนให้มาลาอิกะฮ์ได้…

“ชะฮีด” ข้อพิสูจน์ของการเลือกสิ่งที่ดีกว่าในขบวนการอาชูรอ

    “ชะฮีด” ข้อพิสูจน์ของการเลือกสิ่งที่ดีกว่าในขบวนการอาชูรอ     อะไรคือข้อพิสูจน์ว่า ขบวนการนี้เลือกสิ่งที่ดีกว่า ?   บรรดาเหล่าชูฮาดาจำนวนมากถูกทดสอบ “ระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ดีกว่า” เมื่อท่านอิมามฮุเซน (อ”) ได้ปลดเปลื้องพวกเขาออกจากทุกพันธนาการ…

อิมามฮูเซน (อ) ผู้เป็นทายาทของบรรดาศาสดา

    อิมามฮูเซน (อ) ผู้เป็นทายาทของบรรดาศาสดา      ในซียารัตวาริษ จะเห็นได้ว่าในท่อนแรกของบทซิยารัต ได้กล่าวว่า   السَّلامُ عـَلَيـْكَ يا وارِثَ…

ความหมายของ “ทายาท” คืออะไร?

    ความหมายของ “ทายาท” คืออะไร?           ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจนิยามของคำว่า ‘ทายาท’ ‘ทายาท’ คือ บุคคลที่ได้รับมรดก ‘มรดก’ คือ…

การ “กุรบานอะลีอัสกัร” ข้อพิสูจน์การเป็นทายาทศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ของอิมามฮุเซน (อ.)

    การ “กุรบานอะลีอัสกัร” ข้อพิสูจน์การเป็นทายาทศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ของอิมามฮุเซน (อ.)           ทำไมท่านอิมามฮุเซน (อ.) จึงสามารถแสดงวีรกรรมอันนี้ให้เป็นแบบอย่างจนถึงวันกิยามัต? คำตอบคือ…

การปฏิวัติที่สมบูรณ์ และอมตะ ต้องมีผู้นำที่เป็นบุคลากรของพระเจ้า

    การปฏิวัติที่สมบูรณ์ และอมตะ ต้องมีผู้นำที่เป็นบุคลากรของพระเจ้า     بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله الذى…

อะไรคือคุณลักษณะบุคลากรของพระเจ้า?

    อะไรคือคุณลักษณะบุคลากรของพระเจ้า?           สมมุติฐานหรือข้อสังเกตใดที่จะบ่งชี้ว่าผู้นั้น คือบุคลากรของพระเจ้าอย่างแท้จริง?แน่นอนว่า บางยุคบางสมัยบุคลากรของพระองค์ คือ ‘อัมบิยาอ์’ บางยุคบางสมัยบุคลากรของพระองค์คือ ‘เอาศียาอ์’ บางยุคบางสมัยบุคลากรของพระองค์ คือ…

ย่างก้าวแรกในหนทางของอำนาจการปกครองของอิสลาม

ย่างก้าวแรกในหนทางของอำนาจการปกครองของอิสลาม        ท่านอายะตุลลอฮ์อะลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า “…ย่างก้าวแรกสำหรับอำนาจการปกครองของอิสลามและสำหรับชนชาติมุสลิมทั้งหลาย ที่กำลังเข้าใกล้ยุคแห่งการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี ผู้ถูกสัญญา – ดวงวิญญาณของเราขอพลีเพื่อท่าน –…

การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน คือ การเตรียมพื้นฐานการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)

การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน คือ การเตรียมพื้นฐานการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)       บางคนคาดคิดว่าการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะเกิดขึ้นภายในค่ำคืนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการและเตรียมพื้นฐานใดๆ  ในขณะที่ทุกๆ การปฏิวัติและทุกขบวนการต่อสู้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ…

อิมามโคมัยนี (รฎ.) อิบรอฮีมแห่งยุคสมัย

    อิมามโคมัยนี (รฎ.) อิบรอฮีมแห่งยุคสมัย           นั่นคือเหตุผลอันหนึ่งที่ท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) ถูกนำไปเปรียบเทียบให้เป็นศาสดาอิบรอฮีม (อ.) แห่งยุคสมัย ตรงที่ท่านเป็นอุลามาอ์ที่เป็น ‘อุลิลอัซม์’…

อิมามฮุเซน (อ) ผู้สานต่อภารกิจของศาสดาอิบรอฮีม (อ)

    อิมามฮุเซน (อ) ผู้สานต่อภารกิจของศาสดาอิบรอฮีม (อ)           ดังนั้น มุมหนึ่งขบวนการปฏิวัติกัรบาลา ก็คือขบวนการปฏิวัติที่ปฏิบัติตามแบบฉบับศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ซึ่งมี ‘อัซม์’…

พิธีฮัจญ์ของอิมามฮุเซน (อ) ณ แผ่นดินกัรบาลา

    พิธีฮัจญ์ของอิมามฮุเซน (อ) ณ แผ่นดินกัรบาลา           ดังนั้น ‘ฮัจญ์แห่งกัรบาลา’ จึงเริ่มขึ้นในวันที่แปดของเดือนซุลฮิจญะฮ และจบลงในวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอม ซึ่งแน่นอนว่า การตัดสินใจของอิมามฮุเซน…

“เดือนรอมฎอน” ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

    “เดือนรอมฎอน” ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)           ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้กล่าว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงแล้วเดือนแห่งพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเต็มไปด้วยความสิริมงคล ความโปรดปรานต่างๆ…

ความรักต่อ “อะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)” พลังของการปฏิวัติตัวตน

    ความรักต่อ “อะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)” พลังของการปฏิวัติตัวตน     بسم الله الرحمن الرحيم     الحمد…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 18/1

อัดลฺอิลาฮี 18/1 (ตอนสุดท้าย) (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) *การชาฟาอัตในวันกิยามัต     ในประเด็นที่เราจะทำความเข้าใจนี้ อาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากนัก แต่มันสามารถนำมาปฏิเสธความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าได้ บางครั้งเอาประเด็นนี้มาปฏิเสธความยุติธรรมของพระองค์ บางครั้งเอาความเชื่อเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้ามาปฏิเสธประเด็นนี้ เป้าหมายเพื่อจะบอกว่ามันขัดกับความยุติธรรมของพระองค์ *สาระศึกษาและข้อสังเกต เรื่องของชาฟาอัตในวันกิยามัตนั้น ถ้าหาก’ชาฟาอัต’มีจริงขัดกับความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่?…

เมื่อให้สติปัญญากับผู้ใดแล้วยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้

อยาตุลลอฮ์มุจตะฮีดีย์ เตหะรานี : เมื่อให้สติปัญญากับผู้ใดแล้วยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้ เมื่อไม่ได้ให้สติปัญญา แล้วมีอะไรบ้างที่ให้กับเขาผู้นั้น ? สติปัญญา คือ สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง แต่อย่าคิดว่าสติปัญญาที่หมายถึงคือสิ่งที่เราทุกคนมี , ไม่ใช่ !! คนบางส่วนเป็นคนบ้าอยู่ในบ้านพักคนบ้าและพวกเราคือผู้มีสติปัญญา…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 17

อัดลฺอิลาฮี 17 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) เรายังอยู่ในประเด็นสำคัญในเรื่องความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งหากเราทบทวนในอัดลฺอิลาฮี 16 จะเห็นว่า ผลจากการกระทำบาปต่างๆ ส่งผลทำให้บทลงโทษในวันกิยามัตนั้นมีแต่ความรุนแรง อาทิเช่น การกินลูกไฟ การกินน้ำเดือด น้ำหนอง การกินผลจากต้นซักกูม (ต้นไม้ที่มีลูกหนามลักษณะยาวและคม)…

“การถือศีลอด” คือนิยามที่แท้จริงของ “เดือนรอมฎอน” ใช่หรือไม่?

  “การถือศีลอด” คือนิยามที่แท้จริงของ “เดือนรอมฎอน” ใช่หรือไม่?         ถ้าหากจะกล่าวว่ามวลมุสลิมจำนวนมากในยุคปัจจุบันกำลังมึนงงอยู่กับนิยามที่แท้จริงของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ก็คงจะไม่ผิด เหตุเพราะเมื่อได้สอบถามกับมวลมุสลิมหลายๆ คนว่า “เดือนรอมฎอนคือเดือนอะไร?” ส่วนมากจะตอบว่า “เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการถือศีลอด เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอดน้ำ…

ค่ำคืนที่ประเสริฐกว่าหนึ่งพันเดือน

    ค่ำคืนที่ประเสริฐกว่าหนึ่งพันเดือน     ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า   “เมื่อค่ำคืนแห่งก็อดรฺ (ลัยละตุลก็อดรฺ) มาถึง อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงสั่งแก่ญิบรีลให้ลงมายังโลกร่วมกับบรรดาเทวทูตกลุ่มหนึ่ง พร้อมกับธงสีเขียว”   เขาจะคลุมธงนั้นบนยอดของกะอฺบะฮ์โดยที่มีปีกหกร้อยปีก…

วัน “อัลกุดส์สากล” สโลแกนความเป็นเอกภาพมวลประชาชาติมุสลิม

    วัน “อัลกุดส์สากล” สโลแกนความเป็นเอกภาพมวลประชาชาติมุสลิม           ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมื่อปี ฮ.ศ. 1399 ได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญยิ่ง ในช่วงแรกของการได้รับชัยชนะการปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหร่านโดยการนำของ ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)…

การอุทิศตนเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านหญิงซัยนับ

      การอุทิศตนเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านหญิงซัยนับ   ท่านหญิงเป็นผู้ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากมารดาของท่าน ผู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากศาสนทูต บิดาของท่าน ด้วยกับการใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติตนเพื่อหวังในความรักและความใกล้ชิดต่อพระผู้ทรงสร้าง ทำให้บุตรสาวของท่านได้ดำเนินรอยตามเช่นเดียวกัน ข้อพิสูจน์เหนือข้อสงสัยใดๆ เห็นได้จากการเดินทางไปในกองคาราวานของเชลยหลังจากเหตุการณ์ที่กัรบะลา นอกเหนือจากศาสนกิจ ที่เป็นภารกิจประจำวันแล้ว ท่านไม่เคยละทิ้งนมาซที่ไม่ได้เป็นวาญิบ…

แบบฉบับแห่งคุณธรรมและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของท่านหญิงซัยนับ (ซ.)

  แบบฉบับแห่งคุณธรรมและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของท่านหญิงซัยนับ (ซ.)   ท่านหญิงซัยนับ (ซ.)ได้รับการสืบทอดคุณสมบัติทุกประการมาจากมารดาของท่าน คือท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ซะฮ์รอ (ซ.) สุนทรพจน์ของท่านมีแบบฉบับมาจากบิดา ความอดทนอดกลั้นมาจากพี่ชายของท่านคืออิมามฮาซัน   ส่วนความกล้าหาญและความสามารถในการควบคุมตนเองมาจากอิมามฮูเซน ท่านเป็นหลานสาวของท่านศาสดา เป็นลูกของอิมาม…

“วันกุดส์” ในวจนะอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) และอิมามคอเมเนอี

    “วันกุดส์” ในวจนะอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) และอิมามคอเมเนอี     วันกุดส์สากล ในวจนะของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)       1-“ข้าพเจ้าประสงค์ให้มวลมุสลิมทั่วทั้งโลก…

ผู้ที่มีกระบวนทัศน์แบบที่เชื่อพระเจ้า ตอนที่ 1

    ผู้ที่มีกระบวนทัศน์แบบที่เชื่อพระเจ้า ตอนที่ 1     ผู้ที่มีกระบวนทัศน์แบบที่เชื่อพระเจ้าคือผู้ที่จะต้องศรัทธาในสิ่งเร้นลับ มนุษย์ผู้ที่มีกระบวนทัศน์แบบพระเจ้าจึงย่อมมีเป้าหมายในชีวิตอย่างแท้จริง การมีเป้าหมายในชีวิตในที่นี้เป็นผลลัพท์หนึ่งของการมีกระบวนทัศน์แบบที่เชื่อในพระเจ้า ความเพียรพยายามก็เป็นอีกผลลัพท์หนึ่งที่ติดตามมา หมายความว่า มนุษย์ที่มีกระบวนทัศน์แบบที่เชื่อในพระเจ้า หากไม่ตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกนึกคิดที่ผิด ไม่ยึดติดหรือไม่มีความเดือดร้อนใดๆ…

ฮิญาบ…ไข่มุขแห่งอิสลาม

    ฮิญาบ…ไข่มุขแห่งอิสลาม           วันหนึ่งดอกไม้ที่มีสีสวยงดงามและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกรุ่น ซึ่งมีสีสันเป็นที่น่าดึงดูดใจ ได้เจอกับไข่มุขซึ่งอาศัยอยู่ไกลในก้นบึ้งของมหาสมุทร ไข่มุขนี้ไม่มีคุณสมบัติที่เหมือนกับดอกไม้ดังที่กล่าวมาสักอย่างเดียว ทั้งสองฝ่ายเพิ่งได้ทำความรู้จักกัน   ดอกไม้ กล่าวว่า ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่…

การตั้งชื่อบุตรในอิสลาม

  การตั้งชื่อบุตรในอิสลาม         สิ่งแรกที่สมาชิกในครอบครัวควรกล่าวถึงก่อนที่ทารกจะถือกำเนิด คือ การเลือกชื่อ เพราะทารกในครรภ์ของมารดาจะสามารถได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และการตั้งชื่อใดชื่อหนึ่ง ที่มาก่อนหน้าย่อมสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด และความรักที่มีต่อบุคคลดังกล่าวนั้น การเรียกชื่อเขาตั้งแต่อยู่ในท้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเราเรียกชื่อ มันจะทำให้เห็นลักษณะต่างๆของเด็กที่จะเกิดมาด้วย เช่น…

วิถีชีวิตมุสลิม ตอนที่ 3 การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความรักและความผูกพัน

  วิถีชีวิตมุสลิม ตอนที่ 3 การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความรักและความผูกพัน   มุสลิมทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนครรลองของอิสลามตั้งแต่เกิด ยึดถือทั้งบทบัญญัติและการปฏิบัติ และเกิดมาพร้อมกับการศรัทธาในพระเจ้า แต่มีเหตุผลและที่มาที่ต่างๆกันที่มุสลิมทำการเคารพภักดี (อิบาดะฮ์) ต่อพระองค์อัลลอฮ์ บ้างก็ทำตามบรรพบุรุษ บ้างก็ทำเพราะอยากได้บุญหรือสรวงสวรรค์ บ้างก็ทำเพราะกลัวการลงโทษจากพระองค์…

วิถีชีวิตมุสลิม ตอนที่ 2 การไม่หลงลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์

  วิถีชีวิตมุสลิม ตอนที่ 2     การไม่หลงลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์   ในสมัยปัจจุบันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมาย เวลาก็ดูเหมือนจะสั้นลง ทำให้มนุษย์หลายๆคนยุ่งอยู่กับการดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินเลี้ยงชีพ หรือ…

วิถีชีวิตมุสลิม ตอนที่ 1การอิบาดะฮ์โดยการละทิ้งความชั่ว

    วิถีชีวิตมุสลิม ตอนที่ 1     การอิบาดะฮ์โดยการละทิ้งความชั่ว     การอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า) ในรูปแบบต่างๆถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง จากภาระกิจงานประจำวันของมุสลิมแต่ละคน ในการเคารพภักดีของอิสลามนั้นมีมากกว่าเรื่องของการนมาซและการถือศีลอด…

ฮัจญ์ที่ไม่ถูกตอบรับ

    ฮัจญ์ที่ไม่ถูกตอบรับ           หญิงคนหนึ่งเป็นคนอวดตัวและชอบนินทาคนอื่น เธอได้เก็บเงินเพื่อเดินทางไปทำฮัจญ์ยังนครเมกกะฮ์ เมื่อวันนั้นมาถึงเธอร้องไห้ด้วยความดีใจ หลังจากไปทำฮัจญ์กลับมา นิสัยของเธอก็ยังไม่เปลี่ยน สองปีหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปทำฮัจญ์อีก หลังจากกลับมา นิสัยของเธฮก็ยังไม่เปลี่ยน  …

ผวา!! ทรัมป์ “ลั่น” สั่งกองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามโลก

           เว็บไซด์ Global Research เขียนว่า ประธานาธิบดีของอเมริกาได้มีคำสั่งให้กับกองทัพว่า จงเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามโลก เว็บไซด์ Global Research เขียนว่า โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีอเมริกากล่าวในการประชุมครั้งล่าสุดของเขากับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมอเมริกา (เพนตากอน)…

4 รัฐในอเมริกายื่นฟ้องคำสั่ง ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ ห้าม 7 ประเทศมุสลิมเข้าเมือง

          รัฐนิวยอร์ก แมสซาชูเซตส์ เวอร์จิเนีย และวอชิงตัน ร่วมกันฟ้องร้องรัฐบาลกลาง ในกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามคำสั่งห้ามพลเมือง 7 ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐ ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสนามบินเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา…

ทำไมเด็กหญิงสาวไม่ควรแต่งงานโดยปราศจากการยินยอมของผู้เป็นบิดา

    ทำไมเด็กหญิงสาวไม่ควรแต่งงานโดยปราศจากการยินยอมของผู้เป็นบิดา           ไม่ใช่เพราะว่าเด็กหญิงสาวนั้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้บกพร่องในบางเรื่องหรือถูกถือว่าด้อยกว่าผู้ชายในด้านความเจริญเติบโตทางสังคม หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมอิสลามจึงยอมรับเรื่องเสรีภาพของผู้หญิงที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เลยวัยกำดัดไปแล้วให้จัดการด้านเศรษฐกิจของนางเองได้ ซึ่งจะเห็นว่าหลายร้อยคนในจำนวนหลายล้านคนก็ได้ดำเนินการอย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการยินยอมของผู้เป็นบิดา พี่ชายหรือสามีของนาง แล้วเหตุไฉนในด้านการแต่งงานพวกเธอจึงต้องรอรับการยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเล่า   ด้วยเหตุนี้ จึงมีปรัชญาบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นอกเหนือจากเหตุผลในหลักกฏหมายอิสลาม ซึ่งเราไม่ควรมองข้ามปรัชญานี้ไป…

ตรรกะในการตัฟซีรกุรอาน

  ตรรกะในการตัฟซีรกุรอาน การทำความเข้าใจอัลกุรอาน การจะเข้าใจในตัวบทของตำราใดๆ ย่อมมีบรรทัดฐาน, วิธีการและเงื่อนไขเฉพาะของมันทั้งสิ้น ซึ่งหากคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสามารถเข้าใจในตัวบทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่หากไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะพาให้ผู้อ่านเข้าใจผิด พร้อมกับทำให้เข้าใจตัวบทได้อย่างคลาดเคลื่อนหรือวัตถุประสงค์ของตัวบทอย่าง ผิดๆได้ การจะเข้าใจอัลกุรอาน หรือจะกล่าวอีกนัยว่า การเข้าใจหรือตรรกในการอรรถาธิบายคัมภีร์แห่งฟากฟ้านี้ก็อยู่ในกฏเกณฑ์นี้ เช่นกัน…

โองการวิลายัต (อำนาจปกครอง)ของอิมามอะลี

  โองการวิลายัต (อำนาจปกครอง)ของอิมามอะลี อัลกุรอานได้กล่าวถึงวิลายะฮ์ของอิมามอะลี (อ.) ไว้ในซูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์  โองการที่ 55 ความว่า إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا…

ปรัชญาการสร้างคู้ครองในอิสลาม

    ปรัชญาการสร้างคู้ครองในอิสลาม      “พระองค์นั้นคือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากชีวิตเดียวและได้ทรงให้มีขึ้นจากชีวิตนั้น ซึ่งคู่ครองของชีวิตนั้นเพื่อชีวิตนั้นจะได้มีความสงบสุขกับนาง ครั้นเมื่อชีวิตนั้นได้สมสู่นาง นางก็อุ้มครรภ์อย่างเบาๆ แล้วนางก็ผ่านมันไปครั้นเมื่อนางอุ้มครรภ์หนัก เขาทั้งสองก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าของเขาทั้งสองว่า ถ้าหากพระองค์ทรงประทานบุตรที่สมบูรณ์ให้ข้าพระองค์แล้ว แน่นอนข้าพระองค์ก็อยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณ” ซูเราะห์ อัล…

“ความรัก” ต่ออะฮ์ลุลบัยต์ แก่นแท้ของอิสลาม

    “ความรัก” ต่ออะฮ์ลุลบัยต์ แก่นแท้ของอิสลาม        بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله…

การพลี” สูงสุดของการพิสูจน์ “ความรัก”

    การพลี” สูงสุดของการพิสูจน์ “ความรัก”             มนุษย์อย่าได้เพียงพอในอีมาน (ศรัทธา) ของตัวเอง มนุษย์อย่าได้เพียงพอในการนมาซของเขา ในการประกอบพิธีฮัจญ์ ในการถือศีลอด…

คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์

    คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ คัมภีร์อัลกุรอาน ได้แนะนำถึงคุณลักษณะต่าง ๆ เช่นนี้ไว้ภายใต้ชื่อที่สวยงามคือ “عِبادُ الرَّحْمنِ” (ปวงบ่าวของพระผู้ทรงเมตตา)   ก) ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ (อินซานุ้ลกามิล)…

การไปถึงความสมบูรณ์ภายใต้การอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระเจ้า)

  การไปถึงความสมบูรณ์ภายใต้การอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระเจ้า)         หลักคำสอนและแบบแผนทั้งหมด (หลักการศรัทธา (อุซูลุดดีน) หลักปฏิบัติ (ฟุรูอุดดีน) และหลักจริยศาสตร์   (อัคลาก)) ของศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้านั้น ถูกกำหนดขึ้นเพื่อพัฒนามนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์ เป้าหมายที่แท้จริงของการเคารพภักดี (อิบาดะฮ์)…

อิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระเจ้า) กับความสมบูรณ์ของมนุษย์

    อิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระเจ้า) กับความสมบูรณ์ของมนุษย์     ความหมายของคำว่า “กะม้าล” (ความสมบูรณ์)    คำว่า “กะม้าล” ในภาษาอาหรับหมายถึง ความสมบูรณ์แบบ…

กำเนิดและชีวิตในวัยเยาว์ของท่านหญิงซัยนับ (ซ)

    กำเนิดและชีวิตในวัยเยาว์ของท่านหญิงซัยนับ (ซ)   ในหนังสือ คอซอสซีซัยนาบียะฮ์ ได้บันทึกไว้ว่า ท่านหญิงซัยนับถือกำเนิดในวันที่ ๕ ญะมาดิลเอาวัล ฮ.ศ. ๕ หรือ ๖…

อย่าหมกมุ่นในอาชีพการงาน จนหลงลืมความผาสุกทางจิตวิญญาณ

  อย่าหมกมุ่นในอาชีพการงาน จนเป็นเหตุทำให้หลงลืมความผาสุกทางจิตวิญญาณ ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิตของครอบครัว ทำให้บรรดาผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นพ่อจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะสามารถจัดหาปัจจัยอำนวยสุขที่จำเป็นทางด้านวัตถุให้แก่ภรรยาและลูกๆ โดยที่บางคนหลงลืมจากความสุขสบายและความผาสุกทางด้านจิตวิญญาณ และในบางครั้งสายสัมพันธ์และห่วงโซ่ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (อาฏีฟะฮ์) ซึ่งจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นด้วยผลของการปฏิสัมพันธ์ต่อกันในระหว่างสมาชิกของครอบครัวนั้น ต้องพบกับความบกพร่องและทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางครอบครัวติดตามมา เนื่องจากการหมกมุ่นในอาชีพการงานของผู้เป็นพ่อ แม้จะเป็นความจริงที่ว่าพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว…

“อิหร่าน” คือผู้ชนะสูงสุดของการปฏิบัติการในเมืองโมซูล

    “อิหร่าน” คือผู้ชนะสูงสุดของการปฏิบัติการในเมืองโมซูล           “ผมกำลังพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดและโลกทัศน์ที่ได้หยั่งรากฝังลึกมายาวนานหลายปี ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม “ไอซิส” เท่านั้นที่เรากำลังคิดว่าการทำลายกลุ่มนี้ลงแล้ว ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขและอันตรายก็จะถูกขจัดไป”  …

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 16

อัดลฺอิลาฮี 16 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าว่าด้วยบทลงโทษ ก่อนอื่นเราจะข้ามไปสู่อีกโลกหนึ่งเพื่อไปทำความเข้าใจบทลงโทษของพระองค์ในวันกิยามัต คำถาม :  ทำไมวันกิยามัตบทลงโทษจึงรุนแรงและหนักหน่วงเป็นอย่างมาก *สาระศึกษาและข้อสังเกต จะเห็นได้ว่า ในความเป็นจริงมนุษย์อยู่ในโลกนี้บางคนอายุขัย 30 ปี, 40 ปี,…

4 สาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์เป็นชาวนรก

“นรก สวรรค์ สร้างได้ด้วยตัวเรา” 4 สาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์เป็นชาวนรก โองการที่ 14 ซูเราะฮ์หะดีดได้อธิบายถึงการสนทนาระหว่างคนสองคนในวันกียามัตและในการสนทนานี้ชี้ให้เห็นถึง 4 สาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์เป็นชาวนรก «يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ…

คุณค่าของการอิบาดะฮ์

      คุณค่าของการอิบาดะฮ์                  อิบาดะฮ์ (การเคารพภักดี) และการยอมมอบตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งนั้น คือสื่อนำสู่ความยำเกรง (ตักวา)…

ความหมายของอิบาดะฮ์

    ความหมายของอิบาดะฮ์      “อิบาดะฮ์” คือการแสดงออกถึงความเป็นบ่าวและความต้องการ ณ เบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่ง เป็นการอธิบายถึงความต้องการและความปรารถนาในการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์จากพระองค์         ท่านอัฏฏอรีฮี ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “มัจญ์มะอุลบะห์ร็อยน์”…

จริยธรรมในการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า

    จริยธรรมในการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า    เป็นที่ชัดเจนยิ่งว่า จริยธรรม (อัคลาก) และอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า) มีผลกระทบโดยตรงต่อกัน กล่าวคือ ในด้านหนึ่ง จริยธรรมที่ดีงามจะเป็นสื่อนำและช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณในการอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า) ให้เกิดขึ้นในตัวเรา…

สิทธิของเพื่อนมนุษย์ (ฮักกุนนาส)

    สิทธิของเพื่อนมนุษย์ (ฮักกุนนาส)   ในคำสอนของอิสลามได้แบ่งสิทธิโดยรวมไว้สองประการ ที่มุสลิมจะต้องระวังรักษาหรือปฏิบัติตามสิทธิดังกล่าว ได้แก่ หนึ่ง “ฮักกุลลอฮ์” (สิทธิของอัลลอฮ์) และสอง “ฮักกุนนาส” (สิทธิของเพื่อนมนุษย์) การละเมิดสิทธิของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงกำหนดเหนือมนุษย์แม้จะเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงก็ตาม…

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)

    โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)     จากคำรายงานของ “อิมามุ้ลฮะร่อมัยน์” นักวิชาการชาวอะฮ์ลิซซุนนะฮ์            …

หน้าที่ของเยาวชนผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)

    หน้าที่ของเยาวชนผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)        ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เยาวชนนั้นถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดของสังคม เนื่องจากสัญชาตญาณ (ฟิฏเราะฮ์) และธรรมชาติของเยาวชนคนหนุ่มสาวนั้น มีความสะอาดบริสุทธิ์ จึงมีความตื่นตัวและมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาของแต่ละสังคมก็ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าและการพัฒนาของเยาวชนคนหนุ่มสาวของมัน…

เสียงคร่ำครวญของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)

    เสียงคร่ำครวญของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)     “เมื่อพวกเขาต้องการที่จะนำตัวท่านอะลี (อ.) ไปยังมัสยิดพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการต้านทานของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) เพื่อที่จะยับยั้งและขัดขวางการนำตัวสามีของท่านไปนั้น ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ต้องเผชิญกับการถูกทำร้ายอย่างมากมายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยที่เราไม่อาจจะบรรยายเรื่องราวทั้งหมดเหล่านั้นได้ด้วยคำพูดและปากกา”…

การให้อภัยในอัลกุรอานและริวายะฮ์

    การให้อภัยในอัลกุรอานและริวายะฮ์     การให้อภัย คือคุณลักษณะที่งดงามยิ่งประการหนึ่ง ที่เป็นเครื่องแสดงถึงระดับความสมบูรณ์และความสูงส่งทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติดีต่อคนที่กระทำไม่ดีต่อเรา มันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีเกียรติ ความอดทนอดกลั้น ความมีจิตใจที่กว้างขวาง ความอ่อนน้อมถ่อมตนและคุณลักษณะต่างๆ ในตัวของผู้ให้อภัย…

เสาหลักของความศรัทธา คืออะไร?

    เสาหลักของความศรัทธา คืออะไร?      มีผู้ถามท่านอมีรุลมุอ์มินีน (ผู้นำของปวงศรัทธาชน) คือท่านอิมามอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) เกี่ยวกับความศรัทธา (อีหม่าน) ท่านตอบว่า  …

สองสิ่งด้วยกันที่จะขจัดบาปต่างๆไป

บิสมิลละฮ์ฯ สองสิ่งด้วยกันที่จะขจัดบาปต่างๆไป ๏การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านอะมีรุลมุอ์มีนีน(อ.)ได้ทำการนะศีฮัตและกล่าวกับศอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งของท่านว่า : “อัลลอฮ์(ซ.บ)จะลดบาปของเจ้า ด้วยกับการเจ็บไข้ได้ป่วย” ไข้ที่มนุษย์เป็นกัน คือ การจ่ายกาฟาเราะฮ์สำหรับบาปต่างๆที่เขาได้กระทำไป อย่าเศร้าจากความป่วยไข้ของตัวคุณ เพราะ ประโยชน์จากการเจ็บไข้ได้ป่วย คือ การขจัดบาปต่างๆ…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 15/2

อัดลฺอิลาฮี 15/2 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) *ประโยชน์ของการนมาซ – ทางด้านจิตวิญญาณ การนมาซทำให้มนุษย์มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิ ประโยชน์ที่ได้ก่อให้เกิดสติ เมื่อมนุษย์มีสติผลที่ตามมาทำให้มนุษย์นอบน้อมถ่อมตน สรรเสริญเอกองค์อัลลอฮ์(ซบ) และเป็นการขอพรต่อพระองค์ รวมทั้งได้ขจัดความทนงตน ความหยิ่งยโส ลืมตัวและอื่นๆ…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 15/1

อัดลฺอิลาฮี 15/1 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า)     ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้ากับการวางศาสนบัญญัติ สาระศึกษาและข้อสังเกต ความยุติธรรมของพระองค์ในด้านนี้นั้นครอบคลุมทุกเนื้อหาและทุกเรื่องราวในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีเพียงเรื่องของธรรมชาติ เรื่องของการสร้าง เรื่องของการให้เกิดเพียงเท่านั้น แต่การวางศาสนบัญญัติหรือการวางชารีอัตของพระองค์ทั้งกรณีคำสั่งใช้และกรณีคำสั่งห้ามนั้น ถูกจัดวางอย่างยุติธรรมและมีความเหมาะสม ซึ่งในคัมภีร์อัลกรุอาน พระองค์ทรงตรัสไว้ใน ซูเราะฮ์…

การขยายวงการศาสตร์การแพทย์แผนอิสลาม

  การขยายวงการศาสตร์การแพทย์แผนอิสลาม        ในหัวข้อนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ทัศนะด้วยกันดังต่อไปนี้     1.ศาสตร์ทางด้านการแพทย์นั้นเดิมทีมีที่มาจากบรรดาศาสดาของพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นโดยที่คนอื่นๆนั้นมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น.   2.บรรดาศาสดาของพระองค์มิได้มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นในด้านการแพทย์.   3.รากฐานและพื้นฐานของการแพทย์นั้นมาจากบรรดาศาสดาของพระองค์ส่วนการแพร่ขยายศาสตร์การแพทย์เป็นการนำมาพัฒนาค้น…

ฮะดิษจากท่านอิมามญะวาด (อ)

    ฮะดิษจากท่านอิมามญะวาด (อ)     اعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف…

มนุษย์ยังคงต้องการคู่มือดำเนินชีวิตจากพระเจ้าหรือไม่ ตอนที่ 2

  มนุษย์ยังคงต้องการคู่มือดำเนินชีวิตจากพระเจ้าหรือไม่ ตอนที่ 2   นวัตกรรมของยานยนต์ในปัจจุบันกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นอกจากมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง การออกแบบตกแต่งที่หรูหราสวยงาม เครื่องยนต์กลไกทรงประสิทธิภาพ รถยนต์ในปัจจุบันยังมีสิ่งที่เรียกว่าสมองกลเพิ่มเข้าไป เพื่อควบคุมการทำงานทุกมิติ ทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของการทำงาน แสดงและแจ้งความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ทั้งระบบ และกำลังพัฒนาไปจนกระทั่งจะเป็นผู้ควบคุมการขับขี่การเดินทางด้วยสมองกลของรถยนต์เอง…

ผู้นำอิหร่านวิจารณ์ “กำแพงวีซ่า” ของสหรัฐ

ผู้นำอิหร่านวิจารณ์ “กำแพงวีซ่า” ของสหรัฐ   ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าโลกสมัยใหม่ไม่ใช่เวลาที่จะมา “สร้างกำแพง” ระหว่างกัน หลังประธานาธิบดีสหรัฐสั่งระงับการออกวีซ่าให้แก่ชาวอิหร่าน และพลเมืองอีก 6 ประเทศเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยก่อการร้าย…  …

วิถีชีวิตแบบอิสลาม ในมุมมองของบุตรีของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

    วิถีชีวิตแบบอิสลาม ในมุมมองของบุตรีของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)             หนึ่งในคำสอนต่างๆ ซึ่งในสภาวะปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือการเรียนรู้ถึงรูปแบบที่ถูกต้องของการดำเนินชีวิตตามแบบแผนที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จและความผาสุกของศาสนาอิสลาม วิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจรูปแบบของการดำเนินชีวิตแบบอิสลาม คือการศึกษาเรียนรู้จากวจนะต่างๆ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)…

โลกออนไลน์

  โลกออนไลน์     ในปัจจุบันการพูดคุย การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดในทางอินเตอร์เน็ต,เครือข่ายสังคมออนไลน์   หรือ social network กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน หลายคนไม่สามารถหยุดการเชื่อมต่อทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะทำอะไร สายตา ความคิด…

ความโลภไม่อาจนำพามนุษย์ไปสู่ความสำเร็จ

    ความโลภไม่อาจนำพามนุษย์ไปสู่ความสำเร็จ       ในช่วงเวลาการดำเนินชีวิตของเรา ต้องพบกับความยากลำบากและต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราต่างใช้ชีวิตอยู่ในความโลภหลงและการขวนขวายพยายามต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณต้องพบกับความเหนื่อยยาก โดยหวังว่าบางทีชีวิตของเราอาจจะได้รับโชคผลต่างๆ มากขึ้น แต่ทว่าโชคผลที่เราจะได้รับนั้น อยู่บนพฤติกรรมและการแสดงออกที่โลภหลงเหล่านี้หรือ?…

สิ่งใดที่อิมามฮะซัน (อ.) คาดหวังจากประชาชาติอิสลาม

    สิ่งใดที่อิมามฮะซัน (อ.) คาดหวังจากประชาชาติอิสลาม     การยึดถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลัก              หนึ่งในความคาดหวังที่สำคัญที่สุดที่บรรดาศาสดาและผู้นำ(อิหม่าม)ทุกท่านมีต่อปวงบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า นั่นก็คือการที่พวกเขาจะยึดเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งในการกระทำและพฤติกรรมต่าง ๆ ของตน จะยึดเอาความพึงพอพระทัยของพระองค์มาก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง…

ท่านหญิงอุมมุลบะนีน มารดาของท่านอับบาส (อ.)

      ท่านหญิงอุมมุลบะนีน มารดาของท่านอับบาส (อ.)        ท่านหญิงอุมมุลบะนีน (ซ.) ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในบรรดามารดาตัวอย่างแห่งประวัติศาสตร์ ตราบที่โลกยังคงดำรงอยู่ คุณลักษณะอันสูงส่งของท่านก็ยังคงถูกล่าวขานถึง และจะยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนแห่งมารยาท…

ความตาย ปรากฏการณ์ที่ไม่อาจหลีกหนีได้

    ความตาย ปรากฏการณ์ที่ไม่อาจหลีกหนีได้      ในชีวิตประจำวัน เราทุกคนจะพบเห็นความตายหรือการจากโลกนี้ไปของคนจำนวนมากมาย และตัวเราเองก็เช่นเดียวกัน ไม่อาจล่วงรู้ถึงชะตาของตัวเองว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกยาวนานสักเพียงใด และไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะต้องจบชีวิตลงเหมือนกับทุกคนที่เราเห็น ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความน่าประหลาดใจสำหรับคนเราก็คือ ทั้งๆ…

“มักรูฮ์หนึ่งอย่างที่ฉันทำ ส่งผลทำให้ฉันนั้นไมสามารถตื่นขึ้นมานมาซในยามค่ำคืนเป็นเวลา 6 เดือน”

คนหลายๆคนที่หัวใจของเขาต้องการที่จะนมาซในยามค่ำคืน(ตะฮัญุจ) แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เอาลียาอ์คนหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า : “มักรูฮ์หนึ่งอย่างที่ฉันทำ ส่งผลทำให้ฉันนั้นไมสามารถตื่นขึ้นมานมาซในยามค่ำคืนเป็นเวลา 6 เดือน” บุคคลใดก็ตามที่เขาไม่สามารถนมาซในยามค่ำคืนได้ จงทำการระมัดระวังหู จงระมัดระวังตาของตัวเองเถิด !! แม้กระทั่งการทำมักรูฮ์หนึ่งอย่างก็มีผลของมัน และมันจะส่งผลให้มนุษย์นั้นกระทำบาป ทุกๆครั้งที่คุณกระทำบาป…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 14

อัดลฺอิลาฮี 14 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า)     ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าจึงต้องเน้นไปที่ความหมายที่ 4  หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่อง ทั้งในความสำเร็จและความไม่สำเร็จ นัยยะนั้นมีฮิกมะฮ์มีเหตุมีผลอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นยุติธรรมแน่นอน เหตุผลนั้นมีมากมาย – บางครั้งเพื่อตัรบียัตอบรมสั่งสอนให้มนุษย์มีความเข้มแข็ง –…

เชครอญับ อะลี คอยยาฏ

บิสมิลละฮ์ฯ เชครอญับ อะลี คอยยาฏได้กล่าวว่า : “ทุกๆครั้งที่ฉันทำการนมาซต่างๆ เช่น นมาซอิมามซะมาน(อ.)หรือนมาซอื่นๆ ฉันจะขอหะญัตต่างๆ(ความต้องการต่างๆ)จากพระองค์อยู่เสมอ” วันหนึ่งฉันได้พูดกับตัวเองว่า : “สักครั้งที่ฉันจะทำการนมาซเพื่อพระองค์ โดยไม่ขอหะญัตใดๆจากพระองค์เลย” และในคืนเดียวกันนั้นได้หลับอยู่ในโลกแห่งความฝัน โดยที่พระองค์ได้ตรัวกับท่านว่า…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 13

อัดลฺอิลาฮี 13 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) เรายังอยู่ในข้อคลางแคลงสงสัย ข้อที่ 3 ซึ่งในวันนี้ ขอเสนออีกหนึ่งเรื่อง คือ เหตุการณ์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ รวมไปถึงความไม่สำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ สมมุติ กรณีที่ 1 ประเภท…

มนุษย์ยังคงต้องการคู่มือดำเนินชีวิตจากพระเจ้าหรือไม่ ตอนที่ 1

      มนุษย์ยังคงต้องการคู่มือดำเนินชีวิตจากพระเจ้าหรือไม่ ตอนที่ 1     ในโลกที่เจริญทางด้านวิทยาการทุกสาขา ทำให้ดูเหมือนว่ามนุษย์สามารถดำเนินชีวิตตามครรลองที่ตนเองเลือกได้อย่างมั่นใจ ไม่จำเป็นต้องอาศัยคู่มือการดำเนินชีวิตจากศาสนาอีกต่อไป มนุษย์สามารถรังสรรค์แนวทางหรือวิถีชีวิตที่ตนต้องการได้อย่างอิสระ วันนี้ถ้าเราเดินเข้าไปในโชว์รูมรถยนตร์ยี่ห้อที่เราชอบ ไว้วางใจในคุณภาพและสมรรถนะ เมื่อเราทำสัญญาซื้อขายและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว…

จริยวัตรของท่านศาสนทูตในคัมภีร์อัลกุรอาน ตอนที่ 1

  จริยวัตรของท่านศาสนทูตในคัมภีร์อัลกุรอาน ตอนที่ 1   หนทางที่ดีที่สุดประการหนึ่งในการจำแนกผู้กล่าวอ้างที่สัจจริงออกจากบรรดาผู้มดเท็จ ก็คือคุณลักษณะต่างๆ ทางด้านจริยธรรมของบุคคลเหล่านั้น คุณลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้และเป็นสัญลักษณ์อันชัดแจ้งที่จะนำมาใช้ปฏิเสธหรือพิสูจน์ถึงความสัจจริงของบรรดาผู้กล่าวอ้างตนเองเหล่านั้น การให้ความสำคัญอย่างสมบูรณ์ต่อคัมภีร์อัลกุรอานของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้ทำให้จริยวัตรอันเจิดจรัสของท่านเป็นสิ่งที่คู่ควรอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตาม   คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวว่า  …

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 10

      เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 10   เมื่อเราได้เรียนรู้มาแล้วว่า ความรู้แรก คือ ความรู้เบื้องต้นที่จะนำไปสู่การพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้า ความรู้ที่จะนำไปสู่การรู้จักพระองค์ นั่นคือ ความรู้ที่มาจากสติปัญญา(อักลี)…

“มะอ์ริฟะฮ์” การรู้จักอิมามที่แท้จริง

    “มะอ์ริฟะฮ์” การรู้จักอิมามที่แท้จริง       เหตุผลสำคัญที่ทำให้สหายและผู้ช่วยเหลือของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) กลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงและปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างเป็นอมตะนั้น ก็คือมะอ์ริฟะฮ์ (การรู้จัก) ที่พวกเขามีต่ออิมามแห่งยุคสมัยของตนเอง เป็นการรู้จัก (มะอ์ริฟะฮ์)…

บทบาทสำคัญของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ในการอบรมขัดเกลามนุษย์

      บทบาทสำคัญของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ในการอบรมขัดเกลามนุษย์        ในการอธิบายถึงบทบาทของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) นั้น ท่านอิมาม (อ.) ได้แนะนำอะฮ์ลุลบัยต์…

วิสัยทัศน์และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ในทัศนะของอัลกุรอานและอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)

    วิสัยทัศน์และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ในทัศนะของอัลกุรอานและอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)     คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวว่า   قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ…

เป้าหมายหลักของการแต่งตั้งบรรดาศาสดาในอัลกุรอาน

    เป้าหมายหลักของการแต่งตั้งบรรดาศาสดาในอัลกุรอาน        เป้าหมายหลักของพระผู้เป็นเจ้าในการแต่งตั้งบรรดาศาสดามายังมนุษยชาตินั้น มีอยู่สองประการด้วยกัน เป้าหมายประการแรกคือ การสถาปนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างสิ่งถูกสร้างกับพระผู้ สร้างของเขา หรือระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้า กล่าวอีกสำนวนหนึ่งก็คือ การยังยั้งมนุษยชาติจากการเคารพภักดีสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระผู้สร้างของตน เอง…

การยึดถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลัก ในทัศนะของอิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ.)

    การยึดถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลัก ในทัศนะของอิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ.)       หนึ่งในความคาดหวังที่สำคัญที่สุดที่บรรดาศาสดาและผู้นำ (อิมาม) ทุกท่านที่มีต่อปวงบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า นั่นก็คือ การที่พวกเขาจะยึดเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งในการกระทำและพฤติกรรมต่างๆ ของตน…

ความศรัทธา( อีหม่าน ) ในทัศนะของท่านอิมามอะลี (อ)

    ความศรัทธา( อีหม่าน ) ในทัศนะของท่านอิมามอะลี (อ)        มีผู้ถามท่านอมีรุลมุอ์มินีน (ผู้นำของปวงศรัทธาชน) คือท่านอิมามอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.)…

มนุษย์และขอบเขตในการค้นพบสมุนไพรต่างๆ ตอนที่2

มนุษย์และขอบเขตในการค้นพบสมุนไพรต่างๆ ตอนที่2         วิธีการใช้ประโยชน์จากบรรดาสมุนไพรแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้:   1. บรรดาสมุนไพรที่รักษาโรคเพียงแค่สมุนไพรเดียว (ส่วนน้อย) 2. บรรดาสมุนไพรที่รักษาโรคด้วยกับการผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิด(ส่วนมาก)      …

มนุษย์และขอบเขตในการค้นพบสมุนไพรต่างๆ ตอนที่1

    มนุษย์และขอบเขตในการค้นพบสมุนไพรต่างๆ ตอนที่1       เรื่องนี้นั้นเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์สามารถที่จะค้นพบบรรดาสมุนไพรเพื่อการเยียวยารักษาโรคต่างๆ (โดยไม่มีผู้มาสอน)ไม่งั้นมนุษย์จะต้องค้นหาบรรดาสมุนไพรแต่ละชนิด,หินต่างๆ,เกลือ,ดินและ แร่ต่างๆ(ทั้งชีวิตของเขา)เพื่อทำการทดลองและวิจัยสรรพคุณต่างๆจากสิ่งเหล่านั้น.แล้วมนุษย์รู้ได้ อย่างไรว่าบรรดาสมุนไพร,หิน,ดิน,แร่ต่างๆนั้นเป็นยารักษาโรค.สมมุติว่ามนุษย์รู้,แล้วจะรู้ได้อย่าง ไรว่าสมุนไพรนี้นั้นรักษาโรคอะไรบ้าง? ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นจะงอกเงยตา มฦดูกาล, ภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่…

โม่หิน แห่ง นรก

    โม่หิน แห่ง นรก      ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้กล่าวว่า   اِنَّ فى جَهَنَّمَ رَحىً…

เหตุผลการกำเนิดของอิมามอะลี(อ.)ในกะอ์บะฮ์

      เหตุผลการกำเนิดของอิมามอะลี(อ.)ในกะอ์บะฮ์        ท่านเชคศอดูก กล่าวว่า : การที่ท่านอิมามอะลี (อ.) ถือกำเนิดภายในอาคารกะอ์บะฮ์นั้น เป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งและสถานะอันสูงส่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ท่าน…

วิธีการสร้างอิทธิพลของศัตรู

        วิธีการสร้างอิทธิพลของศัตรู      บรรดาศัตรูของการปฏิวัติและของอิสลาม หลังจากการรับรู้ถึงระดับชนชั้นต่างๆ ของสังคมแห่งการปฏิวัติ การตรวจสอบถึงสภาพจิตวิญญาณที่เย็นชาของประชาชนและสมุนรับใช้ของตนที่พร้อมจะรับใช้บริการ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปมีอิทธิพลครอบงำเหนือหมู่มิตรที่ขาดความรู้และความเข้าใจ พวกเขาได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้ามามีอิทธิพลและทำลายรากฐานต่างๆ ที่สำคัญของการปฏิวัติ ในบทความนี้เราจะมารับรู้ถึงวิธีการต่างๆ…

อะไรคือสาเหตุการเสียชีวิตของท่านหญิงซัยนับ (อ.)

    อะไรคือสาเหตุการเสียชีวิตของท่านหญิงซัยนับ (อ.)       ท่านหญิงซัยนับ (อ.) คือสตรีผู้ซึ่งไม่เพียงแต่ในหมู่สตรีด้วยกันเพียงเท่านั้น แต่ทว่าแม้แต่ในหมู่บุรุษทั้งหลายของโลกก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถพบเห็นบุคคลที่เหมือนกับท่าน ความสามารถของท่านหญิงที่เป็นตัวอย่างที่สูงส่งที่สุดและเด่นชัดที่สุดคือความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยว ความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ที่ลุ่มลึก…

เสียงป่าวประกาศที่จะดังขึ้นในฟากฟ้าในเดือนรอมฎอนโดยญิบรออีล

    เสียงป่าวประกาศที่จะดังขึ้นในฟากฟ้าในเดือนรอมฎอนโดยญิบรออีล         ในฮะดีษ (วจนะ) อันทรงคุณค่าของท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ.) เกี่ยวกับเสียงป่าวประกาศหนึ่งที่จะกึกก้องขึ้นในฟากฟ้าโดยญิบรออีล ซึ่งท่านอิมามกล่าวว่า “ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาต่อผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากเสียงประกาศแห่งฟากฟ้าและตอบรับมัน ทั้งนี้เนื่องจากเสียงประกาศครั้งแรกนั้นเป็นเสียงของญิบรีล รูฮุ้ลอามีน”…

ความดี (อะมั้ล) และการศรัทธา ที่จะเป็นที่ยอมรับจากพระผู้เป็นเจ้า

    ความดี (อะมั้ล) และการศรัทธา ที่จะเป็นที่ยอมรับจากพระผู้เป็นเจ้า       การไม่กระทำบาป การระวังรักษาจิตใจให้อยู่ในความสะอาดบริสุทธิ์ การดำรงตนอยู่ในความสำรวมตน การมีตักวา (ความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้า) และการมีจิตมุ่งตรงต่อพระผู้เป็นเจ้า คือส่วนหนึ่งจากเงื่อนไขในการการตอบรับการกระทำความดี…

การคัดกรองและการทดสอบที่หนักหน่วงสำหรับผู้ช่วยเหลืออิมามมะฮ์ดี (อ.) ในยุคสุดท้าย

        การคัดกรองและการทดสอบที่หนักหน่วงสำหรับผู้ช่วยเหลืออิมามมะฮ์ดี (อ.) ในยุคสุดท้าย     การทดสอบและการคัดกรองชาวชีอะฮ์ในยุคสุดท้าย (อาคิรุซซะมาน) นั้นจะไม่จบลงแค่ในช่วงเวลาก่อนการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)…

“เดือนรอมฎอน” เดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า

    “เดือนรอมฎอน” เดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า       เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เปี่ยมไปด้วยความจำเริญและความเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้า เดือนแห่งการเป็นแขก ณ สำรับอาหารแห่งจิตวิญญาณ เดือนแห่งการอภัยโทษความชั่วและการขัดเกลาจิตใจจากสนิมของความผิดบาป สำหรับผู้ที่อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงเปิดหูด้านในและตาใจแก่พวกเขา…

อย่าปล่อยโอกาสหลุดลอยไป

          อย่าปล่อยโอกาสหลุดลอยไป         ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) กล่าวว่า :   إِنَّ لِرَبِّكُم…

คุณค่าของการถือศีลอดในมุมมองของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)

      คุณค่าของการถือศีลอดในมุมมองของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)        การถือศีลอด คือศาสนบัญญัติประการหนึ่งของอิสลาม เช่นเดียวกับศาสนบัญญัติอื่นๆ ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมนุษย์ไม่อาจที่จะรับรู้และประจักษ์ถึงคุณค่าและปรัชญาทั้งหมดของมันได้ ความรู้อันจำกัดของมนุษย์ไม่สามารถพิชิตความลี้ลับที่แฝงเร้นและให้คำตอบแก่ตัวเองในสิ่งที่ยังไม่รู้ทั้งหมดเหล่านั้นได้ บางทีอาจเป็นไปได้ว่าสักวันหนึ่งความรู้ของมนุษย์อาจจะไปถึงในระดับที่สมบูรณ์มากกว่านี้…

จุดกำเนิดของแพทย์อิสลาม ตอนที่๒

จุดกำเนิดของแพทย์อิสลาม ตอนที่๒        ผู้ใดกันเล่าที่ริเริ่มสอนและนำเสนอความรู้ด้านการแพทย์? (มีมนุษย์บางพวกกล่าวว่า ความรู้ด้านการแพทย์นั้น​ริเริ่มจากนักการแพทย์) . ความรู้ด้านการแพทย์เกิดขึ้นได้อย่างไร?และ อยู่ในนามมือของผู้ใด? ทำไมจึงมีการนำเสนอให้เยียวยารักษาโรคด้วยบรรดาสมุนไพร?มนุษย์หรือที่ มีความสามารถและบทบาทในการแยกแยะบรรดาสมุนไพรและยาต่างๆในการเยียวยารักษาโรคต่างๆ หรือว่าไม่มีความสามารถเหล่านี้?. มนุษย์หรือที่มีความสามารถในการกำเนิดการแพทย์ด้วยบรรดา สมุนไพร?.…

สาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านของพวกเราอยู่เสมอ

บิสมิลละฮ์ฯ สาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านของพวกเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง อัคลาคต่างๆที่ไม่ดี ความโกรธ การขาดความอดทน การบ่น การผิดใจกัน ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้บรรดามะลาอีกัตไม่อยู่ในบ้านของเราและ ไม่ทำการกล่าวสรรเสริญพระองค์ในบ้านของเรา บ้านหลังหนึ่งที่ในนั้นเต็มไปด้วยบรรดามะลาอีกัตเป็นไปได้เลยว่า บ้านหลังนั้นจะเปรียบดั่งสวนสวรรค์แห่งหนึ่ง บ้านที่เต็มไปด้วยความโปรดปราน ความสว่างสไว…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 12

อัดลฺอิลาฮี 12 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า)     เรายังอยู่ในข้อสงสัยที่สาม ซึ่งเป็นข้อสงสัยที่มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก เรามาถึงอีกหัวข้อ คือ เรื่องของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ สิ่งที่เป็นโทษ  มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มากมายเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ อันอาจทำให้มนุษย์คลางแคลงในความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า เช่น ทำไมบางคนเกิดมาพิการ…

อิมามฮะซัน (อ.) แบบอย่างสำหรับการอบรมขัดเกลามนุษย์

        อิมามฮะซัน (อ.) แบบอย่างสำหรับการอบรมขัดเกลามนุษย์       แบบอย่างทางด้านพฤติกรรมที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั้นคือบรรดาอิมาม (อ.) ผู้บริสุทธิ์ ท่านผู้มีเกียรติเหล่านั้นก็เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่ในการดำเนินชีวิตของพวกท่านได้เผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากต่างๆ…

การพิชิตมักกะฮ์ ภาพสะท้อนความเมตตาของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

        การพิชิตมักกะฮ์ ภาพสะท้อนความเมตตาของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)         ส่วนหนึ่งจากข้อกล่าวหาและการให้ร้ายต่างๆ ที่สำคัญซึ่งในช่วงหลายปีมานี้ได้ถูกพลาดพิงยังท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) โดยเหล่าศัตรู นั่นก็คือการที่พวกเขาพยายามนำเสนอว่าท่านศาสดามุฮัมมัด…

สิทธิแห่งเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) ของพระผู้เป็นเจ้า

    สิทธิแห่งเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) ของพระผู้เป็นเจ้า          ในทัศนะของอิสลามถือว่าทุกๆ เนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) ความสุขสบายและปัจจัยอำนวยประโยชน์ต่างๆ ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษย์ขณะที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้น ล้วนแล้วแต่มีสิทธิ (ฮักก์)…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 9

    เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 9     เมื่อมนุษย์รู้จักความรู้ทั้งสี่ประเภทแล้ว คือ ความรู้จากประสบการณ์ ความรู้จากสติปัญญา ความรู้จากการยอมจำนนและความรู้จากการประจักษ์แจ้งเห็นจริง ถามว่าความรู้อันไหนบ้างที่สามารถตอบโจทย์ในการพิสูจน์การมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า การพิสูจน์การมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าใช้ความรู้จากวิธีการใดได้บ้าง…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 8

    เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 8     3.ตะอับบุดี : ความรู้ที่ได้มาจากการเชื่อจำนนโดยดุษฎี จากการบอกเล่าของบุคคลอื่น ก่อนที่ไปสู่ความรู้อันนี้นั้นเราจะต้องทำความเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความรู้นั้นโดยดุษฎี โดยไม่มีข้อคลางแคลงใจใดๆ เบื้องต้นต้องใช้สติปัญญาพิจารณาบุคคลที่นำความรู้นั้นๆมาบอก…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 7

    เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 7 เมื่อมนุษย์ยอมรับว่า จะต้องแสวงหาศาสนาด้วยกับความเป็นมนุษย์ยอมรับว่า จะต้องแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า แต่ก็ถือว่า ยังไม่เพียงพอต้องอาศัยวิธีการที่ถูกต้องด้วย ต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องในการไปสู่พระผู้เป็นเจ้าด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์กำลังแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าอยู่ มนุษย์กำลังแสวงหาสัจธรรมในชีวิตอยู่…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 6

    เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 6     อีกเหตุผลหนึ่งคือ ปกติวิสัยของมนุษย์นั้นแสวงหาความสุข ความสะดวก ความสบาย ความสมบูรณ์ให้กับตัวเองทั้งความสุขทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ ไม่มีใครบอกว่าไม่อยากมีความสุข มีแต่คนบอกว่าอยากมีความสุขตลอดไป…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 5

    เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 5     ทำไมมนุษย์จะต้องแสวงหาศาสนา?  ทำไมมนุษย์จะต้องแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า ?     อีกเหตุผลหนึ่ง คืออุปนิสัยอันหนึ่งของมนุษย์…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 4

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 4   โองการที่ยืนยันเรื่องนี้อยู่ใน ซูเราะฮ์ อัลอะอ์ร็อฟ โองการที่ 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي…

ระบบของมนุษยชาติในอนาคต ตอนที่ 3

  ระบบของมนุษยชาติในอนาคต ตอนที่ 3   ถึงแม้ว่าตุรกีจะถูกมองว่าพัฒนาเข้าใกล้ระบบอิสลามมากขึ้น จนคนบางกลุ่มทึกทักเอาว่าตุรกีจะเป็นความหวังของโลกอิสลามในอนาคต แต่โดยเนื้อแท้แล้วตุรกียังยึดมั่นอยู่กับแนวความคิดหรือระบบของมุสตอฟา เคมาล (Kemalism) ที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิสลามอย่างเหนียวแน่น   อียิปต์ซึ่งปัจจุบันกลับสู่ระบบการปกครองโดยทหารอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทำลายขบวนการอิควานอัลมุสลิมูนลงอย่างราบคาบ สภาพการณ์ของอียิปต์ในปัจจุบัน…

ระบบของมนุษยชาติในอนาคต ตอนที่ 2

ระบบของมนุษยชาติในอนาคต ตอนที่ 2     หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คุมระบบคือผู้ชนะสงคราม แต่ความจริงประเทศเหล่านั้นเป็นเพียงถุงมือ ผู้คุมระบบที่แท้จริงคือ “มือที่มองไม่เห็น”   กระนั้น “มือที่มองไม่เห็น” นี้…

ระบบของมนุษยชาติในอนาคต ตอนที่ 1

    ระบบของมนุษยชาติในอนาคต ตอนที่ 1 เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ไม่ได้ทรงปล่อยให้มนุษย์ใช้ชีวิตในโลกนี้ตามยถากรรม ทรงส่งคู่มือในการดำเนินชีวิตมาด้วย นั่นคือคัมภีร์ของพระองค์ นอกจากนั้นยังทรงส่งผู้อธิบายและแนะนำการใช้คู่มือด้วยเช่นกัน นั่นคือบรรดาศาสดาของพระองค์ คู่มือการใช้ชีวิตของพระองค์จะประกอบด้วยคำอธิบายการใช้ชีวิตทุกแง่ทุกมุม ทั้งการใช้ประโยชน์จากร่างกายและจิตวิญญาณที่พระองค์มอบให้มาทั้งสองส่วน ถ้าหากเปรียบกับรถยนต์ก็เสมือนตัวถัง (ร่างกาย)…

ความกตัญญู ต่อ บิดามารดา

      ความกตัญญู ต่อ บิดามารดา       การทำดีและการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาถือเป็นหน้าที่ทางศีลธรรม ซึ่งมีรากฐานที่มาอยู่ในความจำเป็นของการขอบคุณต่อผู้มีพระคุณ (ชุกรุลมุนอิม) โดยสัญชาตญาณทางธรรมชาติ (ฟิฏเราะฮ์) แล้ว…

ผลไม้ขมจากต้นไม้ชนิดดี

      ผลไม้ขมจากต้นไม้ชนิดดี     ต้นไม้บางชนิดที่เรียกกันว่า “กาฝาก” หรือไม้จำพวกเถาวัลย์ ซึ่งมักจะเลื้อยพันและปลกคลุมต้นไม้อื่นอยู่นั้น มันจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ดังกล่าว ทำให้ตัวมันเองเจริญเติบโตและเขียวขจี ในขณะเดียวกัน มันจะทำให้ต้นไม้ดังกล่าวแห้งเหี่ยวและตายลงในที่สุด สิ่งที่มีความคล้ายคลึงกับต้นกาฝากนี้…

ประโยชน์ต่างๆของน้ำหมักผลไม้ธรรมชาติ100%

ประโยชน์ต่างๆของน้ำหมักผลไม้ธรรมชาติ100%     1.น้ำหมักและลูกมะกอกเป็นอาหารของบรรดาศาสดาและบรรดาอิมามมะอ์มีน(อะลัยฮิมุสสะลาม).   2. รักษาน้ำดีในร่างกาย.   3. ทำให้ธาตุร้อนแห้งสงบ.   4. ทำให้หัวใจมีชีวิตชีวา.   5.…

ผู้สืบทอดมรดกการปกครองรัฐบาลโลกในอนาคตคือใคร?

ผู้สืบทอดมรดกการปกครองรัฐบาลโลกในอนาคตคือใคร?         “จำเป็นที่จะต้องมีบรรดาผู้มีคุณธรรมและผู้ยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนโลกนี้ ซึ่งพวกเขาจะเป็นทั้งผู้ให้การช่วยเหลือต่อการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และเป็นผู้รับผิดชอบตำแหน่งและหน้าที่สำคัญต่างๆ ในรัฐบาลโลก”        คัมภีร์อัลกุรอานได้แจ้งข่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจการปกครองอันเป็นเฉพาะของบรรดาผู้มีคุณธรรมในอนาคตและรัฐบาลบนหน้าแผ่นดิน กล่าวคือ…

อยากเป็นที่รักของอัลลอฮฺ

อยากเป็นที่รักของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺ(ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตา ความกรุณา พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์ อัลลอฮฺทรงประสงค์ให้มนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ดีๆ จึงได้วางบทบัญญัติเอาไว้เพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติและดำเนินชีวิตไปตามครรลองที่พระองค์กำหนด เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ออกนอกเส้นทางหรือครรลองของพระองค์แล้ว มนุษย์จะพบกับอันตรายและความหายนะ มนุษย์ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺจะเป็นที่รักของอัลลอฮฺ ส่วนคนที่ขัดขืนดื้อดึงก็จะทำให้อัลลอฮฺกริ้ว และเขาก็จะถูกลงโทษ แท้จริงแล้ว ความกริ้วของอัลลอฮฺนั้นจะมีต่อผู้ที่ไม่เจตนาดื้อดึงขัดขืนและประกอบความชั่วร้ายเท่านั้น พึงรำลึกไว้เสมอว่า…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 11

อัดลฺอิลาฮี 11 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า)    เรายังอยู่ในข้อสงสัยที่ 3 ซึ่งเป็นข้อสงสัยที่มีรายละเอียดมากมายหลากหลาย เข้าสู่เรื่องของแมลง อาทิ หนอน แมลงวัน แมงมุม แมลงหวี่ แมลงตัวเล็กๆเหล่านี้สร้างขึ้นมาทำไม มันไม่ได้อันตราย…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 10

อัดลฺอิลาฮี 10 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) ข้อคลางแคลงสงสัยเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า     – ข้อสงสัยที่ 3 เมื่อพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้ว ทำไมต้องสร้างปัญหาต่างๆมาให้มนุษย์อีก ทั้งที่มีสิ่งดีงามมากมายแต่ทำไมต้องให้มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นมาอีก ทำไมไม่ให้มนุษย์ใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบาย ทำไมต้องมีความเดือดร้อน ความทุกข์ระทม โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ…

ผู้ใดที่คัมภีร์อัลกุรอาน ได้อุปมาเขา เหมือนดั่งสุนัขบ้า?

      ผู้ใดที่คัมภีร์อัลกุรอาน ได้อุปมาเขา เหมือนดั่งสุนัขบ้า?       ความลุ่มหลงวัตถุและความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ชื่อเสียงและลาภยศสรรเสริญทางโลกนี้ เป็นหนึ่งในลักษณะที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งได้ทรงตำหนิประณามไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งทรงตรัสว่า :  …

ความอิจฉา และ ความปรารถนาดี

    ความอิจฉา และ ความปรารถนาดี     ความอิจฉาคือหนึ่งในรากเง้าสำคัญของความชั่วร้ายทั้งมวล และเป็นหนึ่งในกับดักของมาร (ชัยฏอน) ที่อันตรายอย่างยิ่ง มันคือกับดักที่ได้ทำงานของมันนับตั้งแต่ยุคแรกของการสร้างมนุษย์ และทำให้ “กอบีล” บุตรชายของอาดัม…

8 เชาวาล ครบรอบปีการทำลายสุสานบะกีอ์

      8 เชาวาล ครบรอบปีการทำลายสุสานบะกีอ์           ลัทธิ “วะฮ์ฮาบี” ได้ปรากฏตัวขึ้นโดยอังกฤษ และได้กลายเป็นมัซฮับ (นิกาย) ที่เป็นทางการของประเทศซาอุดิอาระเบีย…

“ศาสนา” แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในปรโลก

      “ศาสนา” แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในปรโลก         ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและสังคมของมนุษย์นั้น มีความต้องการและความจำเป็นต่างๆ มากมาย ซึ่งโดยลำพังเพียงตัวคนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ดังนั้นตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในรูปของสังคม…

ชีวิตทางโลกในวจนะของอิมามฮาดี (อ.)

    ชีวิตทางโลกในวจนะของอิมามฮาดี (อ.)      การรู้จักตนเอง สภาพแวดล้อมและจุดหมายสุดท้ายของการดำเนินชีวิต คือหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์มีความกังวลมากที่สุด มุมมองหรือโลกทัศน์ที่มีต่อประเด็นเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคน คนที่มีความศรัทธาต่อพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าพระองค์คือผู้สร้างสรรพสิ่ง เขาจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่ามีเป้าหมายและปรัชญา (ฮิกมะฮ์) ที่สูงส่งได้ถูกกำหนดไว้ในการสร้างนี้ เนื่องจากการที่เขามีความเชื่อมั่นว่าโลกแห่งการดำรงอยู่นี้มีเป้าหมาย…

ทำไมต้องอ่าน “ซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์”ให้กับคนตาย?

  ทำไมต้องอ่าน “ซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์”ให้กับคนตาย?   เหตุผลหนึ่งที่มุสลิมอ่านซูเราะฮ์ฮัมด์ให้แก่คนตายเพราะฮะดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอิมามฮาดี(อ) ว่า  กษัตริย์แห่งโรมได้เขียนจดหมายถึงคอลีฟะฮ์คนหนึ่งจากราชวงศ์อับบาซียะฮ์ ความว่า เราพบในคัมภีร์อินญีลว่าผู้ใดก็ตามที่เขาอ่านซูเราะฮ์หนึ่งด้วยความเข้าใจถึงแก่นแท้ซึ่งเป็นซูเราะฮ์ที่ปราศจาก7 พยัญชนะพระผู้เป็นเจ้าจะทำให้ไฟนรกเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเรือนร่างของเขา ซึ่ง 7 พยัญชนะ ดังกล่าวคือ  …

ทำไมมุสลิมต้องนมาซ 5 เวลา?

ทำไมมุสลิมต้องนมาซ 5 เวลา?   ในศาสนาอิสลามมีเพียงประเด็นเดียวที่มุสลิมคนหนึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน นั้นคือการนมาซ 5 เวลาในแต่ละวัน    นมาซ 5 เวลาในศาสนาอิสลามเปรียบเสมือนเสาหลักทั้งหลายแห่งบทบัญญัตินี้ และใครก็ตามที่นมาซด้วยกับความบริสุทธิ์ใจ เขาจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่ใกล้ชิดเอกองค์อัลลอฮ์ (ซบ)  …

จะทำอย่างไรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข?

    จะทำอย่างไรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข?      “เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่สูญเสียไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่พวกเจ้า” คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า :   لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ…

ความกตัญญู และ การขอบคุณ

      ความกตัญญู และ การขอบคุณ          หนึ่งในคุณลักษณะอันสูงส่งทางด้านจริยธรรมนั้นคือ ความกตัญญูและการขอบคุณต่อผู้อื่นในความกรุณา การให้สิ่งที่ดีงามและการแสดงความรักต่อเรา               ความกตัญญู…

การกระทำที่ยังคุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมนุษย์

        การกระทำที่ยังคุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมนุษย์                       มนุษย์นั้นมีด้านนอกและด้านใน ด้านนอกของมนุษย์ก็คือร่างกาย และด้านในของเขาก็คือจิตใจและจิตวิญญาณ ทำนองเดียวกับที่ร่างกายจะมีข้อกำหนด (อะห์กาม) ต่างๆ…

กุญแจสู่ความสำเร็จ และ ความโชคดี

      กุญแจสู่ความสำเร็จ และ ความโชคดี      โองการจำนวนมากของคัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ของผู้ที่ได้บรรลุความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ที่แท้จริงในชีวิตของตนนั้น จำเป็นที่จะต้องนำเอาคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานเหล่านี้มาเป็นบรรทัดฐานและเทียบเคียงตัวเองเข้ากับมัน เพื่อจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเอง อันจะทำให้ตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่บรรลุสู่ความสำเร็จและความรอดพ้นได้ตามที่ตนเองปรารถนา…

การปฏิบัติตามความไว้วางใจ (อะมานะฮ์) ในคำสอนของอิสลาม

      การปฏิบัติตามความไว้วางใจ (อะมานะฮ์) ในคำสอนของอิสลาม       หนึ่งในคำสอนที่สวยงามที่สุดของอิสลามและเป็นคุณลักษณะทางด้านจริยธรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตทางสังคม นั่นก็คือ การให้ความสำคัญต่อความไว้วางใจ (อะมานะฮ์) และการรักษาทรัพย์สินและสิ่งต่างๆ ที่ผู้อื่นได้มอบให้อยู่ในความดูแลของเรา…

จุดกำเนิดของแพทย์อิสลาม ตอนที่1

  จุดกำเนิดของแพทย์อิสลาม ตอนที่1   وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ…

คุณค่าของการรำลึกถึงชีวิตในปรโลก

    คุณค่าของการรำลึกถึงชีวิตในปรโลก     เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของการรำลึกถึงความตาย การฟื้นคืนชีพและชีวิตอันเป็นนิรันดร์ในปรโลกนั้น มีโองการอัลกุรอานและริวายะฮ์ (คำรายงาน) ที่ทรงคุณค่าจำนวนมากได้กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น มีรายงานว่า   سُئِلَ رَسُولُ…

นักปฏิวัติในยุคสุดท้าย จะมารวมตัวกับผู้ช่วยให้รอดของโลก

      นักปฏิวัติในยุคสุดท้าย จะมารวมตัวกับผู้ช่วยให้รอดของโลก         การปฏิวัติทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติโดยทั่วไปหรือการปฏิวัติของเหล่าบุรุษแห่งพระเจ้าก็ตามจะประสบชัยชนะได้นั้นจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือที่ซื่อสัตย์และพลีอุทิศตน ผู้ช่วยเหลือที่รู้จักผู้นำและเข้าใจถึงเป้าหมายของผู้นำของตนอย่างแท้จริง และเป็นผู้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในแนวทางจวบจนลมหายใจสุดท้าย การปฏิวัติโลกของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ก็จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือที่ซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญและมีความพร้อมในการพลีอุทิศตนเพื่อการต่อสู้และการยืนหยัดในเป้าหมายเช่นเดียวกัน…

ความกลัวการลงโทษ และ ความหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

      ความกลัวการลงโทษ และ ความหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า                 เราทุกคนทราบดีว่า หนึ่งในคุณลักษณะ (ซิฟัต) อันวิจิตรและสูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า คือ พระองค์ทรงไว้ซึ่งความเมตตาอันสูงสุด…

เรื่องราวของวีรสตรีทางการเมือง ในคัมภีร์อัลกุรอาน

    เรื่องราวของวีรสตรีทางการเมือง ในคัมภีร์อัลกุรอาน       “บิลกีส บินติชะรอฮีล” [1] คือชื่อของสตรีคนหนึ่งที่ในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวขานถึงนางในนาม “ราชินีแห่งซะบะอ์” (เยเมน) ผู้คนในดินแดนแห่งนี้เป็นผู้เคารพบูชาดวงอาทิตย์ [2]…

อย่าไว้วางใจผู้อธรรม

    อย่าไว้วางใจผู้อธรรม      พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า :   وَ لَا تَرْكَنُواْ إِلىَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ…

วิญญาณแห่งสาส์นอิสลาม

      วิญญาณแห่งสาส์นอิสลาม   เราสามารถสรุปความหมายของวิญญาณแห่งสาส์นอิสลาม และแสดงให้เห็นได้ด้วยวลี “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีสิ่งเคารพใดที่ควรแก่การสักการะ นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว”   นัยยะแห่งความหมายอันนี้ คือผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 3

    เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 3     ทำไมมนุษย์จะต้องแสวงหาศาสนา ทำไมมนุษย์จะต้องแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า ทำไมมนุษย์ต้องแสวงหาความจริงในการดำรงชีวิต ตามหลักจิตวิทยามนุษย์คือสิ่งถูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษอันหนึ่งคือโดยธรรมชาติจิตวิญญาณของมนุษย์จะแสวงหาความจริงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่า มนุษย์เห็นฟ้าฝ่า มนุษย์ปกติทั่วไปจะฉุกคิดว่าทำไมเกิดเหตุการณ์นี้…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 2

    บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)   เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 2   เราจะมาทำความเข้าใจ คำว่า ดีน (ศาสนา) ตามหลักภาษาคือการ…

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1

    บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)   เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1 รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องหลักเรื่องแรกที่มนุษย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพราะเป็นแก่นหลักของศาสนา เป็นตัวชี้วัดถึงความเป็นคนดี และคนไม่ดี การเรียนรู้เรื่องความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า(เตาฮีด)สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนมนุษย์ให้พัฒนาสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้มนุษย์เป็นพัฒนาไปสู่การเป็นคนดีได้…

การให้อภัย ( อัลอัฟว์)

    การให้อภัย ( อัลอัฟว์)   การให้อภัยคือ พระคุณลักษณะหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ตรัสถึงคุณลักษณะนี้ไว้ในสถานะยกย่องชมเชยสำหรับพระองค์เอง ในซูเราะฮ์อันนิซาอ์ อายะฮ์ที่ 43 ว่า إنّ الله…

มารยาทในการขอพร

มารยาทในการขอพร เวลาในการขอพร อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “จงคว้าโอกาสดีเพื่อการขอพรในสี่วาระ คือ เมื่อมีการอ่านอัล-กุรอาน, เมื่อมีเสียงอะซาน, เมื่อฝนตก และเมื่อสองกองทัพเผชิญหน้ากันเพื่อการพลีชีพ” (มะการิม อัล-อัคลาค) อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า…

“บุตรสาว คือ ของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้า”

“บุตรสาว คือ ของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้า” คนบางส่วนนั้นไม่ชอบในการมีบุตรสาวหลายคน วันหนึ่งในฮะรัมชาห์อับดุล อะซีมมีเด็กทารกคนหนึ่งถูกวางไว้ในมุมหนึ่งของฮะรัมและมีจดหมายฉบับหนึ่งถูกวางไว้บนอกของทารก ซึ่งเขียนไว้ว่า : “นี้ คือ ลูกสาวคนที่ห้าของฉัน ครอบครัวภรรยาของฉันบ่นและเอะอะโวยวายใส่ฉันอยู่เสมอว่า ทำไมถึงมีแต่ลูกสาว แต่ทว่าใครก็ตามที่มีความต้องการสามารถนำเด็กคนนี้ไปได้เลย” ทำไมคุณถึงไม่ปลาบปลื้มในการมีบุตรสาว…

“เราไม่ใช่ ผู้ยากจน”

“เราไม่ใช่ ผู้ยากจน” ชายผู้ยากจนคนหนึ่งได้ถามกับอัลลอฮ์(ซ.บ)ว่า : “ทำไมบ่าวถึงได้ยากจนถึงขนาดนี้ ?” พระองค์ทรงตรัว่า : เพราะเจ้านั้นไม่เรียนรู้ ที่จะเป็นผู้ให้ ชายผู้ยากจนกล่าวว่า : บ่าวนั้นไม่มีอะไรที่จะให้เลย !! พระองค์จึงตรัสว่า…

อิมามซอดิก (อ.) โน้มน้าวผู้คนให้มาสนใจศาสนาอย่างไร?

    อิมามซอดิก (อ.) โน้มน้าวผู้คนให้มาสนใจศาสนาอย่างไร?         อิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ.) อิมามท่านที่ 6 แห่งสายธารอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ถือกำเนิดในปี…

อะมั้ล (การกระทำ) ที่จะเป็นสื่อทำให้บิดามารดาได้รับการอภัยโทษ

    อะมั้ล (การกระทำ) ที่จะเป็นสื่อทำให้บิดามารดาได้รับการอภัยโทษ      ไม่มีบ่าวคนใด (ของอัลลอฮ์) จากประชาชาติของฉันที่กระทำการนมาซนี้ นอกจากจะมีเสียงเรียกจากฟากฟ้าว่า : โอ้บ่าวของอัลลอฮ์! จงเริ่มต้นการกระทำของท่านใหม่เถิด เนื่องจากเตาบะฮ์…

กลยุทธ์ต่างๆ ของศัตรู (ตอนที่4)

    แนวทางในการรอดพ้นออกจากสถานการณ์เช่นนี้คืออะไร?                การใช้ความคิด การมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและความเป็นเอกภาพ : “โลกอิสลามวันนี้ จำเป็นต้องหันกลับมาสู่ความคิด…

อาลัมบัรซัค (โลกขั้นกลางระหว่างโลกนี้และปรโลก)

    อาลัมบัรซัค (โลกขั้นกลางระหว่างโลกนี้และปรโลก)       “พวกเขาจะถามเจ้าถึงกาลอวสาน (วันกิยามะฮ์) นั้นว่า เมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น จงกล่าวเถิดว่า แท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้น ไม่มีใครจะเผยมันให้รู้ถึงช่วงเวลาของมันได้ นอกจากพระองค์เท่านั้น…

สตรีผู้แกร่งกล้าผู้มีนามว่า “อาซิยะฮ์”

    สตรีผู้แกร่งกล้าผู้มีนามว่า “อาซิยะฮ์”        คุณลักษณะประการหนึ่งของผู้ศรัทธาก็คือ แม้ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากนานัปการในชีวิต พวกเขาก็จะไม่ละทิ้งออกจากแนวทางของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดก็ตามที่ไปถึงระดับสูงสุดของความศรัทธา (อีหม่าน) แล้ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะละทิ้งออกจากความศรัทธาของตน ทั้งนี้เนื่องจากเขาได้ประจักษ์ถึงความงดงาม…

“ซิกร์ ยูนุซียะฮ์” คืออะไร?

  “ซิกร์ ยูนุซียะฮ์” คืออะไร?       ท่านศาสดายูนุส (อ. ) ได้ชี้นำประชาชนท่ามกลางหมู่ชนของตนเป็นเวลายาวนาน แต่ระยะเวลา 23 ปี ของการประกาศเชิญชวนของท่าน…

กลยุทธ์ต่างๆ ของศัตรู (ตอนที่3)

    บรรดาผู้แสดงในสงครามมีใครบ้าง                 สงครามระหว่างผู้ที่มีหัวใจผูกพันอยู่กับตะวันตก กับผู้ที่สนับสนุนความเป็นเอกราชของประเทศต่างๆ : “ในอิรักซีเรีย…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 9

อัดลฺอิลาฮี 9 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า)    ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า คือ “การวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่ที่เหมาะสมของมัน” มีฮิกมะฮ์” มีเหตุมีผล มีปรัชญาของเป้าหมายของมันและเข้าสู่การทำความเข้าใจข้อคลางแคลงสงสัยต่างๆ(ชุบฮะห์) ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถามหาความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ทำให้มนุษย์เข้าใจในรายละเอียดและคำตอบของมัน ยิ่งมนุษย์หาคำตอบในข้อคลางแคลงสงสัยเหล่านั้นมากเท่าไรมนุษย์ก็จะรู้รายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น     หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า…

คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์

        คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์       คัมภีร์อัลกุรอาน ได้แนะนำถึงคุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ไว้ภายใต้ชื่อที่สวยงามอย่างยิ่ง นั่นก็คือ عِبادُ الرَّحْمنِ หมายถึง “ปวงบ่าวของพระผู้ทรงเมตตา” ซึ่งมีดังต่อไปนี้…

คัมภีร์อัลกุรอาน ทางนำสำหรับมวลผู้ยำเกรง

    คัมภีร์อัลกุรอาน ทางนำสำหรับมวลผู้ยำเกรง      เมื่อพิจารณาถึงกรณีที่ว่า คัมภีร์อัลกุรอานนั้นคือทางนำและสิ่งชี้นำสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งทรงตรัสว่า :   شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ…

ช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีสำหรับ “การนอน”

    ช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีสำหรับ “การนอน”   การนอนที่จะกีดขวางการได้รับปัจจัยยังชีพ (ริษกี)                การนอนหลับก่อนเที่ยง…

“อิบาดะฮ์” ที่จะถูกบันทึกว่าเป็นบาป

      “อิบาดะฮ์” ที่จะถูกบันทึกว่าเป็นบาป       การครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆ อย่างเช่น โดยการลักขโมย การฉ้อโกง การหลอกลวง การโกงตราชั่ง หรือโดยการแสวงหารายได้ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตอื่นๆ…

แผนการของซาตานนั้นอ่อนแอเสมอ

      แผนการของซาตานนั้นอ่อนแอเสมอ          ผู้ที่เชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะ และดำเนินแผนงานต่างๆ ของตนไปตามคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานและการชี้นำของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และบรรดาอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ผู้บริสุทธิ์ของท่านนั้น ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาได้เชื่อมภูมิปัญญาของตนเข้ากับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างปัญญา…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 8

อัดลฺอิลาฮี 8 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า)     ทุกสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยความยุติธรรม ทั้งความยุติธรรมตามนิยามที่สาม คือ “การให้สิทธิตามที่สิ่งนั้นควรจะได้รับ” และทั้งตามนิยามที่สี่คือ “การวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่ที่เหมาะของมัน” นิยามที่สาม คือการให้สิทธิ สรรพสิ่งต่างๆมีสิทธิที่จะเกิดขึ้น และพระองค์ก็ให้สรรพสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น นิยามที่สี่…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 7

อัดลฺอิลาฮี 7 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า)     หัวใจหลักของบทที่ผ่านมา( อัลดฺอิลาฮี 6 )คือ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสัมบูรณ์สร้างมนุษย์มาเพื่อให้มนุษย์พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ ดังนั้น เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ทุกเรื่องราวที่พระองค์เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทั้งในเรื่องการสร้าง การทำให้มี จากไม่มีทรงทำให้มี…

ซุฟยานี ศัตรูหมายเลข 1 ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)

      ซุฟยานี ศัตรูหมายเลข 1 ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)      ซุฟยานีจะปรากฏตัวในเดือนร่อญับ และยะมานีและคุรอซานีจะยืนหยัดขึ้นต่อสู้ในเดือนเดียวกันนี้ ต่อจากนั้นในเดือนรอมฎอนเสียงประกาศจากฟากฟ้าจะถูกได้ยิน    …

25 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ วัน “ดะห์วุลอัรฎ์”

      25 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ วัน “ดะห์วุลอัรฎ์”      ความหมายของคำว่า “ดะฮ์วุลอัรฎ์” คำว่า “ดะห์วุน” (دَحْوٌ) หมายถึง…

มะอาด : การกลับคืนสู่ชีวิตใหม่ในปรโลก

    มะอาด : การกลับคืนสู่ชีวิตใหม่ในปรโลก        คำว่า “มะอาด” ในภาษาอาหรับมีสามความหมายคือ 1) “การกลับคืน” (ความหมายตามรากศัพท์) 2) “สถานที่กลับ”…

การค้าที่ได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ

    การค้าที่ได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ       ในคำสอนของอิสลามถือว่าโลกนี้ (ดุนยา) เปรียบได้ดังสถานที่ทำการค้า ดั่งที่ท่านอิมามอะลี อัลฮาดี (อ.) ได้กล่าวว่า :  …

การประจบสอพลอผู้มีอำนาจ สาเหตุการล่มสลายของรัฐบาล

      การประจบสอพลอผู้มีอำนาจ สาเหตุการล่มสลายของรัฐบาล       ส่วนหนึ่งจากผลพวงที่เลวร้ายของการประจบสอพลอและการสรรเสริญเยินยอ นั่นก็คือความต่ำต้อยและความไร้เกียรติศักดิ์ศรี ด้วย เหตุผลดังกล่าวนี้ บุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ อันดับแรกเขาได้ทำลายบุคลิกภาพของตัวเองที่ได้ประจบสอพลอและสรรเสริญเยินยอมนุษย์ที่มี ความอ่อนแอเหมือนกับตนเอง…

รัฐบาลประเทศมุสลิมบาห์เรนปฏิเสธข้อเสนอที่จะแบนการนำเข้าเนื้อหมู

    รัฐบาลประเทศมุสลิมบาห์เรนปฏิเสธข้อเสนอที่จะแบนการนำเข้าเนื้อหมู     เอาลุกอินเดีย รายงานว่า (6ม.ค.60) รัฐบาลบาห์เรนบอกว่าการห้ามหรือแบนหมูเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศ   กัฟส์ นิวส์ รายงานว่า รัฐบาลบาห์เรนได้ปฏิเสธข้อเสนอร่างกฎหมายที่จะให้มีการห้ามนำเข้าและจำหน่ายเนื้อหมูในประเทศ  …

ตะลึง!!ชายแปลกหน้าเดินหาเรื่องหญิงมุสลิมและถ่มน้ำลายใส่หน้าที่กรุงลอนดอน

    ตะลึง!!ชายแปลกหน้าเดินหาเรื่องหญิงมุสลิมและถ่มน้ำลายใส่หน้าที่กรุงลอนดอน     แมนเชสเตอร์วินนิ่ง รายงานว่า (14ม.ค.60) เนเฮลลา อัสรัฟ บอกว่า เป็นครั้งแรกที่เธอเหยื่อของอิสลามโฟเบีย และได้แสดงอาการตกใจเมื่อเจอเหตุการณ์ในเมืองหลวง   ผู้หญิงมุสลิมได้พูดถึงช่วงเวลาที่เธอถูกทำร้ายและโดนถ่มน้ำลายใส่โดยอันตพาธระหว่างการเดินทางไปทำธุรกิจยังกรุงลอนดอน…

ตำรวจสหรัฐฯจับกุมชายต้องสงสัยลอบวางเพลิงที่ศูนย์อิสลามรัฐวอชิงตันได้แล้ว-ศูนย์ฯเสียหายหนัก

      ตำรวจสหรัฐฯจับกุมชายต้องสงสัยลอบวางเพลิงที่ศูนย์อิสลามรัฐวอชิงตันได้แล้ว-ศูนย์ฯเสียหายหนัก     รอยเตอร์ รายงานว่า(15ม.ค.60) เจ้าหน้าที่ กล่าวว่า ชายคนหนึ่งถูกจับกุมในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันเสาร์(14ม.ค.) ในข้อหาเผาศูนย์อิสลามในเบลล์อเว, วอชิงตัน,  …

รองเลขาฯศอ.บต.เป็นประธานพิธีส่งผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ปีฮ.ศ.1437

    รองเลขาฯศอ.บต.เป็นประธานพิธีส่งผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ปีฮ.ศ.1437     นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีส่งผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่…

“ความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของท่านหญิงฟาฏีมะฮ์ มะศูมะฮ์(อ.)”

“ความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของท่านหญิงฟาฏีมะฮ์ มะศูมะฮ์(อ.)” มัรฮูมอยาตุลลอฮ์มัรอะชี นะญะฟีย์ได้เล่าให้กับบรรดาลูกศิษย์ของท่านหลายครั้งหลายคราว่า : สาเหตุที่ฉันเดินทางมาเมือง “กุม” เนื่องจากบิดาของฉันท่านอยาตุลลอฮ์ซัยยิดมะฮ์มูด มัรอะชี นะญะฟีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอารีฟท่านหนึ่งจากเมืองนะญัฟที่เป็นที่รู้จักกัน ท่านได้ทำอิบาดัต ณ.ฮารัมของท่านอะมีรุลมุอ์มีนีน(อ.)เป็นเวลา 40 คืนจนกระทั่งได้พบเห็นท่านอิมามอะลี(อ.)…

อับอาย!!สาววัยรุ่นมุสลิมสวมฮิญาบถูกเด้งออกจากรถบัสโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา

    อับอาย!!สาววัยรุ่นมุสลิมสวมฮิญาบถูกเด้งออกจากรถบัสโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา     อับอายจนต้องร้องไห้ สาววัยรุ่นอายุ 15 ปี ในสหรัฐอเมริกาถูกไล่ลงพ้นจากรถบัสโรงเรียนมัธยม ด้วยเหตุผลเพราะเธอสวมใส่ฮิญาบ   เรดีฟ รายงานว่า (15ม.ค.60)…

“จงทำสิ่งใดก็ได้ที่ทำให้ขณะที่เจ้ามีชีวิตอยู่ประชาชนต่างรักและชอบในตัวเจ้าและเมื่อเจ้าจากไปทุกคนต่างร่ำไห้ให้กับเจ้า”

ยาตุลลอฮ์มุจตะฮีดีย์ เตหะรานีย์กล่าวว่า : ฉันจำได้ว่าสมัยก่อนเมื่อมีใครโกรธหรือโมโห ผู้คนจะกล่าวกับเขาว่า “ขอพระองค์ทรงประทานอัคลาคแห่งมุฮัมมะดีย์ให้กับท่าน” คำนะศีฮัตหรือคำตักเตือนเป็นแบบนี้ ประโยคนี้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันดี ฉันจำได้ว่าคนแก่ในสมัยนั้นเมื่อเห็นใครมีอารมณ์โกรธหรือโมโห คนนั้นจะถูกนะซีฮัตด้วยกับประโยคนี้ “กรุณามีอัคลาคของท่านศาสดาด้วย” แต่ทว่าบางคนนั้นมีอัคลาคที่ไม่ดี ทำร้ายจิตใจภรรยาของตัวเอง ถ้าหากชายคนนี้ตายไป ภรรยาของเขาจะมีความสุขกับการตายของเขา…

สิทธิ ของหู ดวงตาและเท้า

สิทธิ ของหูคือ การที่ท่านต้องกลั่นกรองมิให้สิ่งฮะรอมเข้าไปในหัวใจของท่าน  นอกจากถ้อยคำหรือสิ่งที่จะผนึกคุณธรรมความดีในหัวใจของท่าน  หรือทำให้ท่านมีจริยธรรมอันดีงาม เพราะหูคือประตูที่จะนำถ้อยคำความเข้าใจเข้าสู่หัวใจ ซึ่งมีความหมายหลากหลายทั้งดีและไม่ดี ไม่มีพลังอำนาจใด นอกจากอัลลอฮฺ สิทธิของดวงตา สิทธิ ของดวงตาของท่านคือ ต้องปกปิดสายตาจากการมองสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต  (ฮะรอม) แก่ท่าน…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 5

อัดลฺอิลาฮี 5 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า)      นิยามที่เราได้มา คือ การสร้างความสมดุลในสรรพสิ่ง และมีฮิกมะฮ์ (วิทยปัญญาหรือปรัชญาของเป้าหมาย)ความเหมาะสมความมีเหตุมีผล ความถูกต้องที่สุดที่ควรจะเป็นไปตามนั้น เช่น สมมุติ ถ้านักเรียนคนหนึ่งนั่งเฉยๆไม่ได้ทำผิดอะไร ต่อมาครูกลับทำโทษเขา ย่อมเกิดคำถามจากนักเรียนว่าทำไมครูลงโทษเขา?…

ฐานทหารของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีโดยกองกำลังเยเมน

    14-01-60/09 : โลก อวกาศ / ฐานทหารของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีโดยกองกำลังเยเมนในจังหวัด Najran และจังหวัด Jizan เตหะราน 13 Jan 2017…

รัฐบาลซีเรียได้ให้การนิรโทษกรรมกลุ่มก่อการร้ายหลายร้อยคน

  14-01-60/10 : โลก อวกาศ / รัฐบาลซีเรียได้ให้การนิรโทษกรรมกลุ่มก่อการร้ายหลายร้อยในทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมืองดามัสกัส เตหะราน 13 Jan 2017 Fars News หัวหน้ากลุ่มตัวแทนเพื่อความสมานฉันท์ในภูมิภาคWadi al-Bardi…

ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา

      ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา      “ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชะฟาอัต (การอนุเคราะห์ การช่วยวิงวอนขอให้พ้นโทษ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (อ.)…

ตุรกี อ้าง ได้สังหารสมุนวะฮาบี-ไอซิสแล้วสองพันกว่าคน..!!!

    ตุรกี อ้าง ได้สังหารสมุนวะฮาบี-ไอซิสแล้วสองพันกว่าคน..!!!     กองทัพตุรกีออกมาอ้างว่า นับจากเริ่มปฏิบัติการโล่ยูเฟรติส ทหารตุรกีสามารถสังหารสมุนไอซิสแล้ว 2085 คน   ตามข้อมูลของกองทัพตุรกีระบุว่า ในการปฏิบัติการดังกล่าวได้สังหารสมุนไอซิสไปแล้ว…

ลูกชายคนที่สองของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเสียชีวิตแล้ววันนี้

    ลูกชายคนที่สองของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเสียชีวิตแล้ววันนี้     สำนักพระราชวังซาอุดิอาระเบีย ได้แถลงข่าวด่วน กรณีที่ “มุฮัมมัด บิน ไฟซอล” โอรสคนที่สองของอดีตกษัตริย์ไฟซอลแห่งซาอุฯได้เสียชีวิต   มุฮัมมัด เป็นโอรสคนที่สองของกษัตริย์ไฟซอล…

สลด..!!! วะฮาบี-ไอซิสบุกเผาบ้านในอัฟกานิสถาน 60 หลังคาเรือน

    สลด..!!! วะฮาบี-ไอซิสบุกเผาบ้านในอัฟกานิสถาน 60 หลังคาเรือน     ชาวเมืองโกต์ ในอัฟกานิสถานนับสิบครัวเรือนต้องหนีอพยพหลังจากที่ วะฮาบี-ไอซิสบุกเผาบ้านของพวกเขา   วะฮาบี-ไอซิสได้ทำการบุกเผาบ้านในแคว้นนันคาฮาร์อัฟกานิสถาน 60 หลังคาเรือน…

สื่อเยอรมัน-นักการเมืองเตือน!!ข่าวปลอมมุสลิมเยอรมันก่อ “ม็อบ”จุดไฟเผาโบสถ์ในเยอรมัน-ยันไม่จริง

      สื่อเยอรมัน-นักการเมืองเตือน!!ข่าวปลอมมุสลิมเยอรมันก่อ “ม็อบ”จุดไฟเผาโบสถ์ในเยอรมัน-ยันไม่จริง     สร้างความวุ่นวาย!!สื่อ Breitbart ของสหรัฐฯสร้างข่าวปลอมกล่าวหาว่ามุสลิมในเยอรมันก่อ “ม็อบ”จุดไฟเผาโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมัน   อาหรับนิวส์ รายงานว่า (7ม.ค.60)…

กลยุทธ์ต่างๆ ของศัตรู (ตอนที่2)

        เป้าหมายของศัตรูจากกรณีเหล่านี้คืออะไร?            การปิดบังอำพรางปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง : “วันนี้ในโลกอิสลาม เพื่อที่หน่วยงานต่างๆ ของจักรวรรดินิยมจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ของความเป็นจักรวรรดินิยมของเขาเพื่อที่พวกเขาจะปกปิดและอำพรางปัญหาต่างๆ ของพวกเขาพวกเขาจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวมุสลิม…

นิยามของ มุสลิม ที่แท้จริง คือ อะไร ?

นิยามของ มุสลิม ที่แท้จริง คือ อะไร ? ทุกๆสิ่งทุกๆคุณลักษณะหรืองานต่างๆนั้นมีคำนิยามที่สมบูรณ์ของมัน เช่น มนุษย์ที่แท้จริงคืออะไร สามีภรรยาที่แท้จริง นักศึกษาที่แท้จริง ฯลฯ ทุกๆสิ่งมีคำนิยามและคุณลักษณะที่ควบคู่กันไป และสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง คือ…

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด

คำถาม : ด้วยกับการมีอยู่ของมัรเญียะอ์ที่อะอ์ลัมกว่า(ความรู้สูงกว่า)การตักลีดตามมัรเญียะอ์ที่อะอ์ลัมน้อยกว่าเป็นที่อนุญาตหรือไม่ ? คำตอบ : การตักลีดตามมัรเญียะอ์ที่อะอ์ลัมน้อยกว่าในเรื่องราวที่คำฟัตวาของเขาไม่ขัดแย้งกับคำฟัตวาของมัรเญียะอ์ที่อะอ์ลัมสูงสุด ถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ***อยาตุลลอฮ์ซัยยิดอะลี คอเมเนอี***

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด

คำถาม : กล่าวกันว่าจำเป็นที่จะต้องตักลีดตามมุญตะฮีดที่มีความยุติธรรม(อาเดล) ความหมายของคำว่า อาเดล(มีความยุติธรรม) ในที่นี่มีความหมายว่าอย่างไร ? คำตอบ : อาเดล(ผู้มีความยุติธรรม)ในที่นี่ คือ บุคคลที่มีความยำเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ)ถึงระดับหนึ่ง โดยที่ว่าตัวเขาไม่มีความมุ่งหวังในการระทำบาปด้วยกับความตั้งใจ ***อยาตุลลอฮ์ซัยยิดอะลี คอเมเนอี***

“ความปรารถนาดี”

“ความปรารถนาดี” รอบีอะฮ์ อิบนี กะอับ กล่าวว่า : วันหนึ่งท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)ได้กล่าวกับฉันว่า : “รอบีอะฮ์ !! ระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาที่เจ้าได้รับใช้ฉัน เจ้าไม่ต้องการสิ่งใดจากฉันเลยหรือ ??”…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 4

อัดลฺอิลาฮี 4 (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) อีกแนวคิดหนึ่ง คือ แนวคิดของกลุ่มชีอะห์ ซึ่งมีความเชื่อว่ามนุษย์สามารถรับรู้และจำแนกความดีความชั่วได้ หากถามว่า ด้วยอะไร? คำตอบคือ  ด้วยพลังแห่งฟิตรัต( มโนธรรมสำนึก) พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาพร้อมความสามารถในการจำแนกแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่ทำให้มนุษย์รับรู้ได้คือฟิตรัต(มโนธรรมสำนึก) แท้จริงแล้วฟิตรัตของมนุษย์ไม่มีขอบเขตจำกัด…

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด คำถาม : การตักลีดตามมัรเญียะอ์ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งการตรวจสอบพวกเขาเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเรา การตักลีดตามมัรเญียะอ์ในรูปแบบนี้เป็นที่อนุญาตหรือไม่ ? คำตอบ : ไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการตัดลีด ถึงแม้ว่ามัรเญียะอ์นั้นจะอยู่คนละประเทศกับมุกัลลิฟ(ผู้ปฏิบัติตาม)ก็ตาม การตักลีดตามไม่ถือว่า เป็นปัญหาแต่อย่างใด…

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง ตักลีด

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง ตักลีด คำถาม : การตักลีดตามผู้รู้ที่ถึงขั้นอิญตีฮาด(ผู้ที่มีสามารถวินิจฉัยเรื่องราวของอะฮ์กามได้)ในแค่บางเรื่องราว เช่น เรื่องของนมาซ , การถือศีลอด ฯลฯ ถือว่าเป็นที่อนุญาตและถูกต้องหรือไม่ ? คำตอบ :…

“การรับใช้บุพการี”

“การรับใช้บุพการี” ชายหนุ่มคนหนึ่งได้มาหาท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)และกล่าวกับท่านศาสดาว่า : ยา รอซูลลุลลอฮ์ ฉันมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะต่อสู่(สงคราม)ในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)กล่าวว่า : “จงทำการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์(ซ.บ) ถ้าหากเจ้าถูกฆ่าเจ้าจะพบเจอกับชีวิตที่เป็นนิรัดร์ และเจ้าจะได้รับเนียะอ์มัตต่างๆอย่างมากมายจากสรวงสวรรค์ และถ้าหากเจ้าได้เสียชีวิตไปรางวัลของเจ้าอยู่ ณ.อัลลอฮ์(ซ.บ)” และถ้าหากเจ้ามีชีวิตกลับมาบาปต่างๆของเจ้าก็จะรับอภัยโทษ เหมือนกับวันแรกที่เจ้าเกิดมาจากมารดาของเจ้า…

วิธีการซิยาเราะฮ์ชาวกุโบร

    วิธีการซิยาเราะฮ์ชาวกุโบร        ในหนังสือ “มุสตัดร็อก อัลวะซาอิล” ได้กล่าวว่า : เมื่อท่านมีความตั้งใจที่จะไปซิยาเราะฮ์หลุมฝังศพของบรรดาผู้ศรัทธา (มุอ์มิน) สมควรยิ่งที่จะเป็นวันพฤหัสบดี แต่ถ้าไม่สามารถกระทำในวันดังกล่าวได้…

รู้จักท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) จากคำพูดของท่านอิมามริฎอ (อ.)

      รู้จักท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) จากคำพูดของท่านอิมามริฎอ (อ.)     รองฝ่ายวัฒนธรรมขององค์กรกิจการฮัจญ์ ของท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้อ้างอิงฮะดีษต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (อ.)…

อย่าหมกมุ่นในอาชีพการงาน จนเป็นเหตุทำให้หลงลืมความผาสุกทางจิตวิญญาณ

      อย่าหมกมุ่นในอาชีพการงาน จนเป็นเหตุทำให้หลงลืมความผาสุกทางจิตวิญญาณ       ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากการแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิตของครอบครัว ทำให้บรรดาผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นพ่อจะใช้เวลา ส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะสามารถจัดหาปัจจัยอำนวยสุขที่จำเป็นทางด้านวัตถุให้แก่ภรรยาและลูกๆ โดยที่บางคน หลงลืมจากความสุขสบายและความผาสุกทางด้านจิตวิญญาณ และในบางครั้งสายสัมพันธ์และห่วงโซ่ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก…

กลยุทธ์ต่างๆ ของศัตรู (ตอนที่1)

  กลยุทธ์ต่างๆ ของศัตรู              1.การสร้างความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์และนิกาย : ปัจจุบันนี้บรรดาศัตรูจะเผชิญหน้ากับอิสลามอย่างเปิดเผย  การเผชิญหน้าของพวกเขาในขั้นแรกนั่นก็คือการอาศัยการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น ความขัดแย้งที่ลุ่มลึกที่สุดและอันตรายที่สุดก็คือ ความขัดแย้งต่างๆ ทางด้านความเชื่อและความศรัทธา ปัจจุบันการปลุกปั่นด้านความศรัทธาและความเชื่อ เพื่อทำให้มุสลิมห้ำหั่นชีวิตกันเองนั้นถูกกระทำโดยมือทั้งหลายของลัทธิจักรวรรดินิยมคนกลุ่มหนึ่งจะกล่าวหาคนอีกกลุ่มหนึ่งว่าเป็นผู้ปฏิเสธอิสลาม(กาฟิร) คนกลุ่มหนึ่งชักดาบขึ้นมาห้ำหั่นคนอีกกลุ่มหนึ่งแทนที่พี่น้องจะร่วมมือกันและจับมือกัน กลับไปจับมือกับบรรดาศัตรูเพื่อทำลายพี่น้องของตนเอง…

นายกฯจีน เสนอความช่วยเหลือ 70 ล้านหยวนให้อิรัก

  12-01-60/37 : China Xinhua News / นายกฯจีน เสนอความช่วยเหลือ 70 ล้านหยวนให้อิรัก เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (10 ม.ค. 2017)…

คุณค่าของการซิยาเราะฮ์ชาวกุโบรและช่วงเวลาของมัน

    คุณค่าของการซิยาเราะฮ์ชาวกุโบรและช่วงเวลาของมัน        ในหนังสือ “อัลอะมาลี” เชคฏูซี ได้บันทึกริวายะฮ์ (คำรายงาน) บทหนึ่งว่า อับดุลลอฮ์ บินซัลมาน ได้ถามท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ.) เกี่ยวกับวิธีการซิยาเราะฮ์กุโบร…

ที่มาแห่งอำนาจ(วิลายะฮ์)ของ “ฟะกีฮ์” ตอนที่4

  ที่มาแห่งอำนาจ(วิลายะฮ์)ของ “ฟะกีฮ์” ตอนที่4     หน้าที่หลักของท่านนบีมุฮัมมัด ศ. คือการประกาศ (อิบลาฆ) บทบัญญัติต่าง ๆ ของพระผู้เป็นเจ้า และนำบทบัญญัติมาบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์แก่มวลมุสลิมในโลก…

ที่มาแห่งอำนาจ(วิลายะฮ์)ของ “ฟะกีฮ์” ตอนที่3

  ที่มาแห่งอำนาจ(วิลายะฮ์)ของ “ฟะกีฮ์” ตอนที่3   มุสลิมชีอะห์ มองทฤษฏีการได้มาซึ่งอำนาจการปกครอง(วิลายะฮ์)ของซุนนีว่า “ขาดความน่าเชื่อถือทางหลักการและทางศีลธรรม” โดยให้เหตุผลว่า “หลักการต้องถูกหรือไม่ก็ผิด และสิ่งที่จะทดสอบว่าผิดหรือถูกก็คือ อัลกุรอาน” กล่าวคือ มุสลิมทั้งโลกสามารถมีมติเอกฉันท์ กำหนดกฎหมายขึ้น…

ที่มาแห่งอำนาจ(วิลายะฮ์)ของ “ฟะกีฮ์” ตอนที่2

  ที่มาแห่งอำนาจ(วิลายะฮ์)ของ “ฟะกีฮ์” ตอนที่2 อำนาจปกครองบรรดานบี และตัวแทนของพวกท่านทั้งหลาย ซึ่งอำนาจนี้ของพวกท่านจะครอบคลุมใน 2 บทบาทหน้าที่ คือ   บทบาทที่ 1. การประกาศบทบัญญัติและคำสั่งต่างๆของพระผู้เป็นเจ้า นั้นหมายถึง…

ที่มาแห่งอำนาจ(วิลายะฮ์)ของ “ฟะกีฮ์” ตอนที่1

      ที่มาแห่งอำนาจ(วิลายะฮ์)ของ “ฟะกีฮ์” ตอนที่1     วะลียุล ฟะกีฮ์ ถูกผนวกเข้าด้วยกันจาก 2 คำ คือ วิลายะฮ์…

กลุ่มก่อการร้ายในหลาย ๆ ภูมิภาคเข้าร่วมทำข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลซีเรีย

  10-01-60/08 : โลก อวกาศ / ข่าวบาดใจสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกขี้อิจฉา กลุ่มก่อการร้ายในหลาย ๆ ภูมิภาคเข้าร่วมทำข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลซีเรีย เตหะราน 9 Jan 2017 Fars…

สถานภาพความรู้ของท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ (อ)

    สถานภาพความรู้ของท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ (อ)                     สถานที่ๆท่านหญิงฟาฏิมะฮ์…

สถานะของความรู้ ในมุมมองของอิมามญะวาด (อ.)

สถานะของความรู้ ในมุมมองของอิมามญะวาด (อ.)    ท่านอิมามมุฮัมมัดตะกี (อ.) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนามท่านอิมามญะวาด (อ.) คืออิมามท่านที่ 9 ของชาวชีอะฮ์ ท่านได้รับผิดชอบตำแหน่งอิมามะฮ์ (ความเป็นผู้นำ) ของสังคมอิสลามตั้งแต่วัยเด็ก (ขณะอายุ…

ชีวประวัติท่านหญิง มะอ์ศูมะฮ์

    ชีวประวัติท่านหญิง มะอ์ศูมะฮ์ เสียงของทารกน้อยส่งเสียงร้องดังไปทั่วเมืองมะดีนะฮ์ จากครอบครัวที่เรียบง่ายและสมถะของท่านอิมาม มูซา อัลกาซิม (อ) แสงรัศมีอันงดงามได้พวยพุ่งสู่ฟากฟ้า ทำให้เสียงร้องไห้ของเด็กน้อยันั้นต้องหยุดลง เมื่อเวลารอคอยของผู้เป็นบิดาได้มาถึง เวลาที่ทารกน้อยได้ถือกำเนิด คือในวันที่ 1…

ท่านหญิงฟาติมะฮ์มะอ์ศูมะฮ์

  ท่านหญิงฟาติมะฮ์มะอ์ศูมะฮ์    นามของท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ คือ ฟาติมะฮ์ จะเห็นได้ว่าในบรรดาตำรับตำราทางประวัติศาสตร์ก็ได้เอ่ยถึงท่านโดยใช้นามว่า ฟาติมะฮ์ บินติ มูซา บินญะอ์ฟัร (อ.)[1] แต่ทว่าท่านเป็นที่รู้จักในสร้อยนามนี้ที่เรียกกันว่า มะอ์ศูมะฮ์ มาหลายร้อยปีแล้ว[2]…

การสังหารผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา

การสังหารผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา  การสังหารผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา เป็นหนึ่งในบาปใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดการลงโทษที่รุนแรงไว้ คัมภีร์อัลกุรอานให้ความสำคัญอย่างมากในการรักษาเกียรติและชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริสุทธิ์ถูกสังหาร มันหมายถึงสิทธิในการมีชีวิตและการดำเนินชีวิตถูกเอาออกไปจากเขา สิทธิและเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เขาต้องถูกลิดรอนไปจากเขาอย่างไม่พึงประสงค์            …

การรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมาย คืออะไร

  การรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมาย คืออะไร يا ايّها الّذين امنوا اذكرا الله ذكراً كثيراً “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย! จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการรำลึกอย่างมากมายเถิด” (1)  …

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 1 ตอนที่ 4

  สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 1 ตอนที่ 4 จดหมายของท่านอิมาม ถึง “มุสลิม บินอะกีล”        …

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 1 ตอนที่ 3

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 1 ตอนที่ 3  คำตอบของท่านอิมาม (อ.) ที่มีต่อ “อับดุลลอฮ์ อิบนิอุมัร”        …

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3

อัดลฺอิลาฮี 3 #มนุษย์สามารถที่จะรับรู้และจำแนกความดีความชั่วได้หรือไม่?    ความจริงมนุษย์สามารถที่จะรับรู้และสัมผัส ความดี ความชั่ว ความยุติธรรมและความอธรรมได้ ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า  เด็กคนหนึ่งขณะกำลังกินขนม จู่ๆมีคนอื่นมาแย่งขนมไป กรณีเช่นนี้ มนุษย์โดยทั่วไปสามารถ รู้ได้ไหมว่า…

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 2

อัดลฺอิลาฮี 2 #นิยามของอัดลฺ (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) นิยามทางด้านภาษา หมายถึง 1- ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ความยุติธรรม ซึ่งทัศนะนี้บางประเทศยึดหลักความยุติธรรมตามนิยามนี้ คือ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่บางประเทศคนผิวดำกลับไม่มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนกับคนผิวขาว ดังนั้นนิยามนี้บางครั้ง…

วิธีกำจัดความอิจฉา ริษยา

                             …

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1

อัดลฺอิลาฮี 1 อัดลฺอิลาฮี (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) เป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า (ซีฟัต) แต่ทำไมซีฟัตนี้จึงถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในรากฐานของศาสนา(อูศูลุดดีน) เหตุผลประการหนึ่งเพราะเป็นเรื่องที่มีข้อโต้แย้งมากที่สุด   ในที่นี้การอธิบายความยุติธรรมของพระเจ้านั้น ประเด็นหลักของความขัดแย้งนั้นมีทัศนะสุดโต่งอยู่สองจำพวก ในประเด็นเรื่องความดี ความชั่ว และเรื่อง กอดอ กอดัร…

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) ภาค1ตอนที่ 2

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) ภาค1ตอนที่ 2 คำตอบของท่านอิมาม (อ.) ที่มีต่อ “อุมัร อัฏร็อฟ”            …

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค1ตอนที่1

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค1ตอนที่1 สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.)   ความประเสริฐของท่านอิมามฮูเซน บินอะลี (อ.)            …

“มัยซัม ตัมมาร” สหายผู้ใกล้ชิดของท่านอิมามอะลี (อ.)

“มัยซัม ตัมมาร” สหายผู้ใกล้ชิดของท่านอิมามอะลี (อ.)   มัยซัม บุตรชายของยะห์ยา และเป็นบุคคลที่มาจากดินแดนที่มีชื่อว่า “นะฮ์ระวาน” เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างอิรักและอิหร่าน บางคนเชื่อว่าเขาเป็นชาวอิหร่าน เนื่องจากเขาเป็นผู้ขายอินทผลัมอยู่ในเมืองกูฟะฮ์ เขาจึงเป็นที่รู้จักในนาม “ตัมมาร” (ผู้ขายอินทผลัม)…

การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็น

  การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็น             การให้ความสนใจในสังคมอิสลามต่อศาสตร์ต่างๆ ที่มีความจำเป็น และการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์เหล่านั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นสื่อในการปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีและพลังอำนาจของมุสลิม ในเรื่องนี้มีรายงานจากท่านอมีรุลมุอ์มินีน (อ.)…

ชีวประวัติอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ตอนที่ 4

  วิธีการอบรมสั่งสอนของอิมาม ฮะซัน อัสกะรีย์    ลูกหลานคนหนึ่งของอิมาม ญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) ชื่อ “ฮูเซน” พำนักอยู่ ณ เมืองกุม เป็นคนชอบดื่มสุรา…

ชีวประวัติอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ตอนที่ 6

  สาส์นจากอิมาม อัสการีย์ ถึงสหาย                   อิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ได้เขียนจดหมายหลายฉบับ ส่งไปยังบรรดามิตรสหายของท่าน ส่วนหนึ่งคือสาส์นฉบับหนึ่ง ที่ส่งไปยัง “อะลี บิน ฮูเซน…

ชีวประวัติอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ตอนที่ 5

  สองตำนานของอิมาม ฮะซัน อัลอัสกะรีย์    เมื่อครั้งที่อิมามฮาซัน อัสกะรีย์ ถูกจองจำอยู่ในคุกได้มีผู้คุมคนหนึ่งชื่อ “ซอลิฮ์ บิน วะศีฟ” ได้แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ดูแลท่านอิมามถึงสองคน ซึ่งล้วนเป็นมนุษย์ที่เลวที่สุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างจากอัลลอฮ์ แต่แล้วเขาทั้งสองกลับเป็นคนที่เคร่งครัดในการทำอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดี)…

การชำระตนจากบาปด้วยการอิบาดะฮ์

    การชำระตนจากบาปด้วยการอิบาดะฮ์                    “อิบาดะฮ์ (การนมัสการ) การยอมตนเป็นบ่าว…

สำนักข่าวรอยเตอร์ : บทบาทที่เพิ่มขึ้นของนายพลกอซิม สุไลมานี

สำนักข่าวรอยเตอร์ : บทบาทที่เพิ่มขึ้นของนายพลกอซิม สุไลมานี สำนักข่าวรอยเตอร์ : บทบาทที่เพิ่มขึ้นของนายพลกอซิม สุไลมานี   – การเป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างมอสโกและเตหะราน   “…การดำเนินการเช่นนี้ทำให้บทบาทในภูมิภาคของนายพลกอซิม สุไลมานีขยายตัวเพิ่มขึ้นในฐานะผู้บัญชาการในสนามรบ และเป็นผู้บัญชาการที่รับผิดชอบในการชี้นำกลุ่มติดอาวุธชาวชีอะฮ์ในอิรัก…

“มุบาฮะละฮ์” คือ บทพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)

  “มุบาฮะละฮ์” คือ บทพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)         วันที่ 24 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 10 มีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลามเกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “มุบาฮะละฮ์” อันเป็นที่มาของการประทานโองการอัลกุรอาน โองการที่…

การขยายตัวของอิสลามในรัสเซีย ในหมู่ชาวรัสเซียและที่ไม่ใช่ชาวรัสเซีย

การขยายตัวของอิสลามในรัสเซีย ในหมู่ชาวรัสเซียและที่ไม่ใช่ชาวรัสเซีย เยาวชนชาวพุทธเพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่กล่าวว่า : ในวัย 18 ปี ขณะที่แม่ของผมเสียชีวิต ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือผมอย่างมากนั้นมีเพียงเพื่อนๆ ที่เป็นชาวมุสลิมและครอบครัวของพวกเขาเท่านั้น พวกเขาได้แสดงให้ผมเห็นด้วยการกระทำของพวกเขา ว่าอิสลามคือ “ศาสนาแห่งความเป็นพี่น้องอย่างแท้จริง”   เฮาซะฮ์นิวส์…

“ความปราชัย” และ “ชัยชนะ”

“ความปราชัย” และ “ชัยชนะ” คำสองคำที่เรามักพูดถึงกันอยู่เสมอเมื่อมีสงครามเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสงครามและการสู้รบได้ยุติลง นั่นก็คือคำว่า “ความพ่ายแพ้” และ “ชัยชนะ” โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่จะมองดูผลของสงครามและการต่อสู้แค่เพียงภาพภายนอกหรือเปลือกนอกของมันเท่านั้น และจะตัดสินว่าฝ่ายใด “แพ้” และฝ่ายใด “ชนะ”…

แบบอย่างที่ผู้ศรัทธา (มุอ์มิน) พึงปฏิบัติตาม

แบบอย่างที่ผู้ศรัทธา (มุอ์มิน) พึงปฏิบัติตาม   พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานบทอัลมาอิดะฮ์ว่า :   إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا…

มองแนวโน้มการล่มสลายของอารยธรรมอเมริกา

มองแนวโน้มการล่มสลายของอารยธรรมอเมริกา การใช้ชีวิตในความฟุ่มเฟือย / การตายในความสำราญ / มองขั้นตอนการล่มสลายของอารยะธรรมอเมริกา           อารยะธรรมต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าประวัติศาสตร์นั้นต่างได้รับความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด แต่ในที่สุดก็ต้องล่มสลายลง ทิศทางดังกล่าวนี้มีแบบอย่างปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งการเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างระบอบของอเมริกากับจักรวรรดินิยมทั้งหลายที่ได้ล่มสลายลงไปแล้วในอดีต เราจะพบว่า ครั้งนี้ในประวัติศาสตร์จะเป็นคิวของอเมริกาที่จะกลายเป็นบทเรียนและบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่วางอยู่เคียงคู่กับจักรวรรดินิยมและอารยธรรมโบราณทั้งหลาย…

เรื่องราวการเข้ารับอิสลามของ ดร.เจฟฟรีย์ แลง (Jeffrey Lang)

เรื่องราวการเข้ารับอิสลามของ ดร.เจฟฟรีย์ แลง (Jeffrey Lang) ดร.เจฟฟรีย์ แลง (Jeffrey Lang) รองศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคนซัส ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เขาถือกำเนิดในปี 1954 ในครอบครัวคาทอลิกในบริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต…

การกราดยิงที่สนามบินนานาชาติ Lauderdale ในสหรัฐอเมริกา

  โลก อวกาศ / รายงานการกราดยิงที่สนามบินนานาชาติ Lauderdale ในสหรัฐอเมริกา 6 Jan 2017 Sputnik News ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุของการกราดยิงฝูงชนที่สนามบินในรัฐฟลอริด้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ13 คน และรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต…

ชีวประวัติอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ตอนที่ 3

  ความลี้ลับของอิมาม               ครั้งหนึ่งในสมัยของอิมาม ฮะซัน อัสกะรีย์ ได้เกิดปัญหาความแห้งแล้งกันดารขึ้นในเมืองซามัรรอ ดังนั้นคอลีฟะฮ์จึงสั่งการให้ประชาชนทำพิธีนมาซเพื่อขอฝน ประชาชนทั่วทั้งเมืองต่างมารวมตัวเพื่อทำนมาซขอฝน แต่แล้วก็ไม่ปรากฏวี่แววว่า…

ชีวประวัติอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์  ตอนที่ 2

ความรู้ของอิมาม ฮะซัน อัลอัสกะรีย์ (อ.)         แนวทางแห่งหลักคำสอนของสายอะฮ์ลุลบัยต์ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และขบวนการเผยแพร่วิชาการได้รับความนิยมยกย่องที่สุดในสมัยของท่านอิมามฮะซัน อัสการีย์ กล่าวคือ ได้มีศูนย์เผยแพร่วิชาการทางศาสนาทั้งในเมืองกูฟะฮ์ แบกแดดและฮิญาซ ขณะเดียวกันยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเมืองกุม อันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งทางด้านวิชาการและทางศาสนา…

ชีวประวัติอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ตอนที่ 1

วันประสูติของอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์   อิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ เปรียบเสมือนดั่งดาวดวงที่สิบเอ็ดในท้องนภาแห่งตำแหน่งอิมามอันสูงสุด ท่านได้ประสูติ ที่เมืองมะดีนะฮ์ อัลมุเนาวะเราะฮ์ ในวันที่ 8 เดือนรอบิอุษษานี ในปีฮ.ศ. ที่232 และพลีชีพเป็นชะฮีดที่เมืองซามัรรอ…

ความแตกต่างระหว่างโองการกับฮะดีซกุดซียฺคืออะไร สามารถแยกแยะทั้งสองได้อย่างไร

ความแตกต่างระหว่างโองการกับฮะดีซกุดซียฺคืออะไร สามารถแยกแยะทั้งสองได้อย่างไร     คำตอบฮะดีซกุดซียฺ คำว่ากุดซียฺหมายถึง ศักดิ์สิทธิ์ หรือ บริสุทธิ์ ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวว่า กับบุคคลถึงสิ่งที่อัลลอฮฺ (ซบ.)…

จุดประสงค์ของคำว่ากุรอานซึ่งอัลลอฮฺได้ตั้งชื่อคัมภีร์ของพระองค์ว่ากุรอานหมายถึงอะไร

    จุดประสงค์ของคำว่ากุรอานซึ่งอัลลอฮฺได้ตั้งชื่อคัมภีร์ของพระองค์ว่ากุรอานหมายถึงอะไร     คำตอบ คำว่ากุรอานเป็นนามเฉพาะ เป็นอะลัม (เป็นที่รู้จักกันทั่วไป) เป็นชื่อของคัมภีร์เล่มสุดท้ายจากฟากฟ้า ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าอาจเป็นคำนามประเภท มุชตัก หมายถึง นำมาจากคำอื่น หลังจากนั้นได้มีการเรียกกันจนชิน…

กำเนิดสุริยคราส

    กำเนิดสุริยคราส   1.จุดประสงค์ส่วนใหญ่ของอัล-กุรอาน           คือการเน้นให้รู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงบันดาลบริหารและทรงเอกะ ซึ่งเรียกว่า วะหดานียะฮฺ – เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงส่ง รสูลแก่ทุกชาติ เพื่อจะได้เผยแผ่หลักธรรมของพระองค์…

คุณสมบัติของอัล-กุรอาน

  คุณสมบัติของอัล-กุรอาน   โองการอัล-กุรอานหลายโองการได้อธิบายถึงคุณสมบัติของอัล-กุรอานคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งฟากฟ้า ซึ่งบางครั้งได้กล่าวเป็นคำเอกพจน์ และบางครั้งกล่าวเป็นประโยค แต่สิ่งที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะคำที่เป็นเอกพจน์เท่านั้น นักตัฟซีรและนักปราชญ์ด้านความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอานได้กล่าวถึงจำนวนคุณสมบัติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชื่อของอัล-กุรอานไว้มากมาย และมีทัศนะแตกต่างกัน บางท่านกล่าวว่าจำนวนชื่อของอัล-กุรอานมีมากกว่า ๙๐ ชื่อ[๑]…

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด คำถาม : ถ้าหากบุตรสาวได้เข้าสู่วัยบาลิฆอย่างรวดเร็วและจำเป็นที่จะต้องเลือกมัรเญียะฮ์ตักลีด แต่ทว่าไม่มีความสามารถและความเข้าใจในเรื่องราวอันนี้ และเป็นสิ่งที่หนักสำหรับเด็ก หน้าที่ของข้าพเจ้าผู้เป็นบิดา มารดา คือ อะไร ? คำตอบ :…

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง ตักลีด

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง ตักลีด คำถาม : บางครั้งได้ถามจากบุคคลบางกุ่มเกี่ยวกับเรื่องราวคำฟัตวามัรเญียะฮ์ของเขา ในเรื่องบทบัญญัติศาสนา พวกเขากล่าวว่า “เราไม่รู้” แต่รู้เพียงแค่ว่าตัวของเขาตักลีดตามมัรเญียะฮ์ท่านใดอยู่ แต่ทว่าจงใจไม่ทำการศึกษาเกี่ยวกับคำฟัตวาหรือหนังสือรีซาละฮ์ของมัรเญียะฮ์ท่านนั้น อะมัล(การงานต่างๆ)ของบุคคลเหล่านี้เป็นเช่นไร ? คำตอบ :…

“ผลบุญของการจุมพิตไปยังฝ่าเท้าของมารดา”

“ผลบุญของการจุมพิตไปยังฝ่าเท้าของมารดา” ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) กล่าวว่า : “บุคคลใดก็ตามที่เขาจุมพิตไปยังฝ่าเท้าของมารดา เสมือนกับว่าเขาได้จูบไปยังกะอ์บะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์” และยังกล่าวอีกเช่นกันว่า : วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหาท่านศาสดา(ศ็อลฯ)และได้กล่าวว่า : ฉันได้ทำบาปมาทุกๆบาปแล้ว หนทางในการเตาบัต(กลับตัวกลับใจ)สำหรับฉันนั้นยังมีอยู่หรือไม่ ? ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)กล่าวว่า :…

ริซกี คือ อะไร ?

ริซกี คือ อะไร ? ริซกี เป็นคำๆหนึ่งที่ความหมายของมันนั้นกว้างขวางกว่าที่มนุษย์คิดและเข้าใจกัน บางครั้งเวาที่เราหลับอยู่ ทันใดนั้นได้ตื่นขึ้นมาเอง โดยไม่มีใครปลุกหรือไม่ได้ตื่นด้วยเสียงของนาฬิกาปลุก สิ่งนี้ คือ ริซกี เพราะ ผู้คนบางส่วนนั้นไม่ได้ตื่นขึ้นมา บางครั้งเวลาที่เราประสบกับปัญหาๆหนึ่ง…

เหตุผลที่ทำให้ใบหน้าของผู้ทำนมาซในยามค่ำคืนมีรัศมี (นูร)

เหตุผลที่ทำให้ใบหน้าของผู้ทำนมาซในยามค่ำคืนมีรัศมี (นูร) ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) กล่าวว่า “(การนมาซ) สองร่อกาอัตในยามดึกของกลางคืนนั้น เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าโลกนี้และสิ่งที่อยู่ในมัน”           จากเหตุผลที่ว่าวิญญาณและร่างกายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแนบแน่นต่อกันนั้น ความสว่างไสวไปด้วยรัศมี…

การแสวงหาความสะดวกสบายในโลก

การแสวงหาความสะดวกสบายในโลก พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสต่อศาสดาดาวูด (อ.) ว่า :   يا داوود ، إنّي وَضَعتُ خَمسَةً في خَمسَةٍ و…

ชีวิตในโลกนี้ คือหลักฐานบ่งชี้ถึงชีวิตในปรโลก

ชีวิตในโลกนี้ คือหลักฐานบ่งชี้ถึงชีวิตในปรโลก ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า   عَجِبْتُ لِمَن أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى…

อิมามฮะซัน อัสกะรีย์ (อ.) สัญลักษณ์ของคุณธรรม

อิมามฮะซัน อัสกะรีย์ (อ.) สัญลักษณ์ของคุณธรรม  อิมามฮะซัน อัสกะรีย์ (อ.) เป็นอิมาม (ผู้นำ) ท่านที่ 11 ของสายธารอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ท่านถือกำเนิดในวันที่ 8…

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของผู้จาริกสู่พระเจ้า

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของผู้จาริกสู่พระเจ้า อุปสรรคที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดที่กีดขวางอยู่ในเส้นทางของผู้จาริกสู่พระเจ้า (อัซซาลิก อิลัลลอฮ์) นั่นคือ การยึดติดต่อโลกแห่งวัตถุ ตราบที่หัวใจยังไม่ได้รับการปัดกวาดและอุปสรรคกีดขวางยังไม่ถูกขจัดออกไป ดวงอาทิตย์แห่งความสมบูรณ์ (กะมาล) ก็จะยังไม่สาดส่องและให้ประกายแสงได้            ท่านอิมามอะลี (อ.) ซึ่งเป็นทั้ง…

สี่สิบฮะดีษจากอิมามริฎอ ตอนที่หนึ่ง

           สี่สิบฮะดีษจากอิมามริฎอ ตอนที่หนึ่ง  1- قَالَ الرِّضَا (علیه السلام)    مَنْ لَمْ…

สถานะภาพของบิดาและมารดาในทัศนะอัลกุรอานและวจนะอิสลาม

      สถานะภาพของบิดาและมารดาในทัศนะอัลกุรอานและวจนะอิสลาม สถานะของพ่อแม่ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้านั้นมีความสูงส่งยิ่ง ถึงขั้นที่ว่าส่วนใหญ่จากความพึงพอใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้น ผูกสัมพันธ์ไว้กับความพึงพอพระทัยของพระองค์ และจะเป็นพื้นฐานของความผาสุก ความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองของลูกๆ       ในโองการต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอาน จะให้ความสำคัญในเรื่องของการทำดีต่อพ่อแม่ รองลงมาจากการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ตัวอย่างเช่น…

โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ นาย จอห์น เคอร์บี้ เตือนรัฐบาลใหม่สหรัฐ

    โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ นาย จอห์น เคอร์บี้ เตือนรัฐบาลใหม่สหรัฐ ถึงการคิดจะย้ายสถานทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็ม ว่า เป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์และจะส่งผลกระทบทำให้นักการทูตชาวอเมริกันมีอันตราย!!! http://www.presstv.ir/Detail/2017/01/05/504893/US-embassy-Jerusalem-Quds-Israel-Kirby-Trump

ประธานาธิบดี บะชัร อัล อัซซาด กล่าวขอบคุณประเทศอิหร่าน

      ประธานาธิบดี บะชัร อัล อัซซาด แห่งซีเรีย กล่าวขอบคุณประเทศอิหร่านสำหรับความช่วยเหลือทุกอย่างจนทำให้ซีเรียได้รับชัยชนะเหนือผู้ก่อการร้ายดาอิช ตักฟีรี ในอเลปโป และในเมืองอื่นๆที่กำลังทำการปราบปรามอยู่ในขณะนี้ ย้ำอิหร่านสมควรที่จะได้การยกย่องในชัยชนะครั้งนี้เช่นเดียวกัน โดยได้กล่าวขอบคุณผ่านประธานกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งชาติอิหร่าน…

ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของคนชั่ว

ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของคนชั่ว    ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْم كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ. وَعَلَى كُلِّ دَاخِل فِي…

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีงาม ต่อประชาชน

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีงาม ต่อประชาชน มารยาททางสังคมที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งสำหรับมุสลิม และถือเป็นแนวทางในการคบหาสมาคมและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมตามแบบอิสลาม นั่นก็คือ “การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์” การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์หมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน การรับใช้บริการเพื่อนมนุษย์ การร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์ และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้คือเคล็ดลับของความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางสังคมของมุสลิม และจะเป็นการสร้างพื้นฐานความรัก ความเมตตา…

คัมภีร์ไบเบิลที่ตุรกีเคยปกปิดไว้ กำลังจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน

คัมภีร์ไบเบิลที่ตุรกีเคยปกปิดไว้ กำลังจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน พระวรสารนักบุญบาร์นาบัส                 วาติกันขอดูและตรวจสอบต้นฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลที่รัฐบาลตุรกีได้ปกปิดมันไว้ และในคัมภีร์เล่มดังกล่าวได้แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับการถือกำเนิดของมุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ศาสดาของอิสลามเอาไว้           อัลอาลัมรายงานเมื่อวันอังคารว่า…

การปฏิวัติอิหร่าน จุดเริ่มต้นการปฏิวัติใหญ่ของโลก

การปฏิวัติอิหร่าน จุดเริ่มต้นการปฏิวัติใหญ่ของโลก การปฏิวัติอิหร่าน จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลก โดยการนำของอิมามมะฮ์ดี (อ.)           เรามีหน้าที่ต้องทำ! ไม่ใช่ว่าเมื่อเราเป็นผู้รอคอยการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามซะมาน (อ.) แล้ว ดังนั้นเราก็นั่งอยู่ในบ้านของเรา…

ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น สิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความจำเป็นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นั่นก็คือการคบหาสมาคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือเราจะต้องรู้ว่า เราควรจะแสดงออกและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร จึงจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเกิดความสุขและความราบรื่น จำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ทักษะและศิลปะในการการมีปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกต่อผู้อื่น คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นจำเป็นจะต้องมีศิลปะและทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น           โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน หากเราขาดความเข้าใจในสิ่งนี้ จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราพบกับความอับเฉา ไม่ราบรื่น…

การปฏิสัมพันธ์ กับ ญิน

  การปฏิสัมพันธ์ กับ ญิน  มนุษย์สามารถที่จะติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับญินได้หรือไม่? หากมีความสามารถกระทำเช่นนั้นได้ จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างไร?              คำตอบ :…

การอิบาดะฮ์ของท่านหญิงซัยนับ (อ.)

การอิบาดะฮ์ของท่านหญิงซัยนับ (อ.)   มุอ์มิน (ผู้ศรัทธา) ที่แท้จริง คือผู้ซึ่งในท่ามกลางกระแสที่โหมกระหน่ำของเหตุการณ์และในสภาวะเงื่อนไขต่างๆ ที่ยากลำบาก ในช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ตกเป็นเป้าของภัยพิบัติและบะลาอ์ (การทดสอบ) แทนที่จะร้องทุกข์ โอดครวญและประท้วง แต่เขาจะรักษาอีหม่าน (ความศรัทธา) และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าไว้ด้วยความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น…

การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็น

การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็น การให้ความสนใจในสังคมอิสลามต่อศาสตร์ต่างๆ ที่มีความจำเป็น และการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์เหล่านั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นสื่อในการปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีและพลังอำนาจของมุสลิม ในเรื่องนี้มีรายงานจากท่านอมีรุลมุอ์มินีน (อ.) ซึ่งท่านกล่าวว่า   العِلمُ سُلطانٌ ، مَن وَجَدَهُ…

คนงานในโรงงานที่เมืองอเลปโปเริ่มทยอยกลับมาทำงาน

  04-01-60/02 : การทูตและการทหาร Military & Diplomacy / คนงานในโรงงานที่เมืองอเลปโปเริ่มทยอยกลับมาทำงานตามปกติแล้วครับ โดยใช้เครื่องจักรที่ไม่ได้รับความเสียหายเท่าที่เหลืออยู่ ขณะที่ด้านนอกโรงงานก็มีการเคลียร์ซากปรักหักพังออกไปอย่างต่อเนื่องครับ

ความแตกต่างของการกระทำสองประการ

ความแตกต่างของการกระทำสองประการ ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ: عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَتَبْقَى تَبِعَتُهُ، وَعَمَلٍ تَذْهَبُ…

สาเหตุที่การวิงวอน (ดุอาอ์) ในโลกนี้ยังไม่ถูกตอบรับ

    สาเหตุที่การวิงวอน (ดุอาอ์) ในโลกนี้ยังไม่ถูกตอบรับ        บางครั้งมนุษย์ขอดุอาอ์ (วิงวอน) จากพระองค์ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตัวเขา สิ่งที่เขาขอนั้นไม่ได้รับในโลกนี้ แต่ได้รับในโลกหน้า (อาคีเราะฮ์)  …

อิมามอะลี (อ.)ในความทรงจำของนักปรัชญาตะวันตก

          อิมามอะลี (อ.)ในความทรงจำของนักปรัชญาตะวันตก   อิมามอะลีคือ มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอิสลาม แม้แต่นักปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตกต่างก็ยอมรับบุคคลิกภาพของท่าน     โรเจอร์ กาโรดี”…

อิมามชาฟีอี รำพันความรักต่อลูกหลานท่านศาสดา

อิมามชาฟีอี รำพันความรักต่อลูกหลานท่านศาสดา     การมอบความรักให้กับอะฮลุลบัยต์ของศาสดามุฮัมมัด(ศ) เป็นวาญิบและข้อบังคับสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคน   อบูอับดุลลอฮ มุฮัมมัด บิน อิดรีส บิน อับบาส รู้จักในนามของ “อิมามชาฟีอี”…

มหัศจรรย์แห่งรักตามแบบนบี

    มหัศจรรย์แห่งรักตามแบบนบี   ฮะดีษบทหนึ่งที่มีรายงานจากอุลามาซุนนีย์และชีอะฮ์ในเรื่องผลของการมีความรักต่อลูกหลานของท่านศาสดา قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن…

สิทธิต่างๆจากคำกล่าวของอิมามซัจญาต(อ)

 สิทธิของอัลลอฮ(ซ.บ) สิทธิ อันยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลลอฮฺ คือ การที่ท่านจะต้องเคารพภัคดีโดยไม่ต้ังสิ่งใดเป็นภาคีเทียบเคียงพระองค์ พระองคจ์ะทรงประทานความพอเพียงแก่ท่านท้ังภารกิจในโลกน้ีและปรโลก และจะทรงพิทักษ์รักษาสิ่งที่ท่านปราถนาท้ังในโลกน้ีและโลกหน้า    สิทธิที่มนุษย์พึงมีต่อตนเอง สิทธิต่อชีวิตคือ การที่ท่านจะต้องอุทิศตนเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺ (ซบ.) ตามกำลังความสามารถ ต้องยืนยัน สิทธิของพระองค์ด้วยลิ้นของท่าน…

จงทำดี…

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน  แม้ว่าเขาจะหยาบคายกับคุณก็ตาม ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนไม่ดี, แต่เพราะคุณต่างหากที่เป็น…คนดี… ความประพฤติที่มีศีลธรรมนั้นความรู้สึกที่กระตุ้นให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อผู้อื่น ด้วยการแสดงท่าทีที่ยินดี การใช้คำพูดที่ดี และมีมารยาทที่สุภาพ เมื่อมีผู้ถามอิมามซอดิก(อ.) ถึงข้อจำกัดของความประพฤติที่มีศีลธรรม ท่านอิมาม(อ.) ตอบว่า “มันคือการอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาอย่างมีเกียรติ และพบปะพี่น้องด้วยความยินดี”…

การหายตัวไปของลูกชายเราะบัร

วันนี้ฉันได้พบเจอกับผู้คุ้มกันท่านผู้นำ เขาได้เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของท่าน การเป็นห่วงผู้คนในประเทศ และบอกว่า ท่านอายะตุลลอฮ์ คอเมเนอีคือผู้ปกป้องพวกเรา และเขาได้เปิดเผยเรื่องราวการไปสนามรบของลูกชายอายะตุลลอฮ์คาเมเนอีให้ฟังว่า “ด้วยความที่ไร้ชื่อเสียงเรียงนาม ไม่มีใครที่รู้จักเขาเลยสักคน เขาได้เล่าว่า “มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเราไม่ได้รับข่าวจากลูกชายของท่านและพวกเราได้ออกตามหา จนเกิดความสงสัยขึ้นว่า อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะถูกลักพาตัวไป จนกระทั่งวันหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้โทรมาหาสำนักงานประธานาธิบดีบอกว่า…

ฟาฏิมะฮ์ (อ.) ผู้สละชีพในหนทางแห่งวิลายะฮ์

ฟาฏิมะฮ์ (อ.) ผู้สละชีพในหนทางแห่งวิลายะฮ์   ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ถือว่าการปกป้องวิลายะฮ์ (อำนาจการปกครอง) และสิทธิอันชอบธรรมของท่านอิมามอะลี (อ.) ตราบเท่าชีวิตของท่านนั้น เป็นหน้าที่ประการหนึ่งจากพระผู้เป็นเจ้า การคัดค้านและปกป้องของท่านหญิงซะฮ์รอ (อ.) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทุกโอกาสที่อำนวย…

“จงเป็นดั่งดินสอ”

“จงเป็นดั่งดินสอ” ผู้รู้ท่านหนึ่งกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเขียนด้วยดินสอ เด็กคนหนึ่งได้เข้ามาและถามว่า : กำลังเขียนอะไรอยู่ครับ ? ผู้รู้ได้ยิ้มและกล่าวว่า : “สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่ฉันเขียน คือ ดินสอที่ฉันใช้มันเขียน” ฉันอยากให้หนูโตขึ้นและเป็นดั่งดินสอ เด็กน้อยจึงแปลกใจเพราะดินสอไม่มีอะไรพิเศษเลย ผู้รู้จึงกล่าวถึงคุณลักษณะ 5…

อิมามชาฟีอี รำพันความรักต่อลูกหลานท่านศาสดา

  การมอบความรักให้กับอะฮลุลบัยต์ของศาสดามุฮัมมัด(ศ) เป็นวาญิบและข้อบังคับสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคน   อบูอับดุลลอฮ มุฮัมมัด บิน อิดรีส บิน อับบาส รู้จักในนามของ “อิมามชาฟีอี” (ฮศ 150-204)  ผู้นำมัซฮับชาฟีอี…

ฮือฮา! รัสเซียส่งเรือรบ 2 ลำเทียบท่าอ่าวมะนิลา-โอ่มีแผนซ้อมรบร่วม หลัง “ดูเตอร์เต” เมินสหรัฐฯ

03-01-60/21 : ให้มันรู้ซะบ้างว่า..ภูมิภาคนี้ของใคร? ใครคุม? เบอร์ 1 โลกตัวจริง เริ่มประกาศศักดา..โลกกำลังเปลี่ยนไปจากเดิม !! —————————————————————————— ฮือฮา! รัสเซียส่งเรือรบ 2 ลำเทียบท่าอ่าวมะนิลา-โอ่มีแผนซ้อมรบร่วม หลัง…

ตำรวจตุรกีเผยโฉมหน้าผู้ต้องสงสัย

03-01-60/15 : RONIN500(Admin Nidnoi) : ตำรวจตุรกีเผยโฉมหน้าผู้ต้องสงสัยที่ลงมือก่อเหตุกราดยิงในคืนวันปีใหม่ ที่ไนต์คลับชื่อดัง เรนา ในนครอิสตันบูล ของตุรกี จากคลิปที่เขาถ่ายเซลฟี่ตัวเองอยู่บริเวณจัตุรัสทักซิม ก่อนจะไปลงมือก่อเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าว ผู้ต้องสงสัยมีชื่อว่า Lakhe Mashrapov…

การประกาศสาส์นของอิมามริฎอถึงบรรดาชีอะฮ์ และหมู่มิตรของอะฮ์ลุลบัยต์ โดยชาฮ์อับดุลอะซีม ฮะซะนี

การประกาศสาส์นของอิมามริฎอถึงชีอะฮ์ และหมู่มิตรของอะฮ์ลุลบัยต์ โดยชาฮ์อับดุลอะซีม ฮะซะนี   เชคมุฟีดได้บันทึกสาส์นอันทรงคุณค่าของท่านอิมามริฎอ (อ.) ไว้ในหนังสือของท่าน ว่า ท่านอิมามริฎอ (อ.) ได้ส่งสาส์นนี้ถึงบรรดาชีอะฮ์และหมู่มิตรของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) โดยผ่านท่านชาฮ์อับดุลอะซีม ฮะซะนี…

ชีวประวัติพอสังเขปของ ชาฮ์ อับดุลอะซีม อัลฮะซะนี

ชีวประวัติพอสังเขปของ ชาฮ์ อับดุลอะซีม อัลฮะซะนี               ซัยยิดอับดุลอะซีม เป็นบุตรของอับดุลลอฮ์ บิน อะลี…

สถานะความเป็นผู้สัจจริงของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.)

สถานะความเป็นผู้สัจจริงของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.)   หนึ่งในสมญานามของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) คือ “ศิดดีเกาะฮ์” (ผู้สัจจริง) คำนี้ซึ่งมีคุณลักษณะนามที่บ่งบอกถึงความมากมายนั้น หมายถึง “ผู้มีความสัจจริงอย่างมาก” [1]    …

สถานภาพที่สูงส่ง ของสตรี

สถานภาพที่สูงส่ง ของสตรี  ชาวอาหรับในยุคมืด (ญาฮิลียะฮ์) มิได้ให้คุณค่าและสิทธิใดๆ แก่สตรีเลย พวกเขาดูถูกเหยียดหยาม ทุบตีและใช้งานสตรีประหนึ่งสัตว์เดรัจฉาน และสิ่งดังกล่าวนี้ดำเนินไปถึงขั้นที่ว่า การมีลูกผู้หญิงถูกนับว่าเป็นความอัปยศอดสูและน่าอับอายสำหรับพวกเขา ดังที่คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวว่า :   وَإِذَا بُشِّرَ…

5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี

5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี วันหนึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านอิมามอะลี (อ.) ว่า : ห้าสิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมีซึ่งได้แก่สิ่งต่อไปนี้   อัลกรุอานบทอัตเตาฮีด : การอ่านบทอัตเตาฮีดมากๆ จะทำให้หัวใจเกิดความสว่างไสวไปด้วยรัศมี (นูร)…

การนินทาคนตายเป็นบาปหรือไม่?

การนินทาคนตายเป็นบาปหรือไม่? บางครั้งอาจมีคนคิดไปว่า ความหมายของการนินทาและสิ่งที่กล่าวไว้ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ ที่พูดถึงการนินทานั้น จะหมายถึงเฉพาะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงเท่านั้น โดยไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้ตายไปแล้ว และการนินทาคนที่ตายไปแล้วนั้นจะไม่มีปัญหาแต่ประการใด ทว่าความคิดเช่นนี้คือความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง          การนินทาผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม…

อย่าแสวงหาความพึงพอใจจากมนุษย์บนความโกรธกริ้วของอัลลอฮ์

อย่าแสวงหาความพึงพอใจจากมนุษย์บนความโกรธกริ้วของอัลลอฮ์ قال رسولُ اللهِ(صلى الله علیه وآله) : مَن أرْضى سُلْطاناً بما یُسْخِطُ اللهَ خَرَجَ…

บรรดามะลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์) และการอภัยโทษของพระผู้เป็นเจ้า

บรรดามะลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์) และการอภัยโทษของพระผู้เป็นเจ้า          หนึ่งในภาพปรากฏของร่องรอยแห่งการนำหน้าของความเมตตาเหนือความโกรธกริ้ว นั้นคือการที่มีกลุ่มหนึ่งของมะลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์) ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะคอยวิงวอนขอการอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่มนุษย์อย่างถาวรและต่อเนื่อง และมะลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์) เหล่านั้นจะส่งมอบการอภัยโทษนี้ให้แก่พวกเขา…

ทูตแห่งความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ณ ประตูบ้านของเรา

ทูตแห่งความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ณ ประตูบ้านของเรา   “ชั้นฟ้าทั้งหลายแทบจะพังทลายลงมาจากเบื้องบนของมัน ขณะที่มะลาอิกะฮ์ต่างก็แซ่ซ้องสรรเสริญสดุดีต่อองค์พระผู้อภิบาลของพวกเขา และขออภัยให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกนี้ พึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้น พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยยิ่ง ผู้ทรงเมตตาเสมอ” الَّذِینَ یحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ…

เกิดเหตุคาร์บอมในกรุงแบกแดดของอิรัก

    Jaroensook Pone Limbanchongkit / เกิดเหตุคาร์บอมในกรุงแบกแดดของอิรัก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 35 คน

ประธานาธิบดีปูตินบุรุษแห่งปี 2016 : ความสำเร็จในเวทีโลกภายใต้ความ

02-01-60/06 : โลก อวกาศ / ประธานาธิบดีปูตินบุรุษแห่งปี 2016 : ความสำเร็จในเวทีโลกภายใต้ความกดดันต่อรัสเซีย มอสโก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2016 ปลายปีที่แล้วทาส…

สิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้น

สิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้น เป็นความจริงที่ว่า บางคนปรารถนาที่จะให้ลูกของตนที่จะถือกำเนิดมานั้นเป็นผู้หญิง และบางคนก็ปรารถนาที่จะให้เป็นผู้ชาย แต่ทว่าเราจะต้องตระหนักว่า ความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายของเด็กทารกที่จะถือกำเนิดขึ้นมานั้นคือการกำหนดและเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ตลอดเวลาเราจะต้องยอมจำนนและเชื่อฟังคำสั่งและพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้เนื่องจากว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสำหรับมนุษย์นั้น คือสิ่งที่จะเป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตทางโลกนี้และปรโลกของเขา แม้ว่าคุณประโยชน์ดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นที่ประจักษ์ชัดสำหรับผู้คนในอนาคตอันยาวไกลก็ตาม   ดั่งเช่นที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสว่า   لِّلَّهِ مُلْكُ…

บทบาทการรอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.) ที่มีต่อชีวิตของเรา

บทบาทการรอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.) ที่มีต่อชีวิตของเรา ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า  اَلْمُنْتَظِرُ لاَِمْرِنا کَالْمُتَشَحِطِّ بِدَمِه فى سَبیلِ اللهِ “ผู้ที่รอคอยกิจการ (การปรากฏตัวของมะฮ์ดี)…

เส้นทางการขับเคลื่อนของการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

เส้นทางการขับเคลื่อนของการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ.) หกเดือนแรก ก่อนการปรากฏกาย            ฮะดีษ(วจนะ)ต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า ขบวนการต่อสู้และการปฏิวัติอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะบรรลุเป้าหมายภายในสิบหกเดือน ในช่วงหกเดือนแรกท่านอยู่ในสภาพของความหวั่นกลัวและความหวัง…

สิบข้อผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ของอเมริกาและตะวันตกเกี่ยวกับอิหร่าน

สิบข้อผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ของอเมริกาและตะวันตกเกี่ยวกับอิหร่าน นิตยสารภาษารัสเซีย “โลกของเรา”  สิบข้อผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ของอเมริกาและตะวันตกเกี่ยวกับอิหร่าน / เตหะรานผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างแข็งแกร่ง         สำนักข่าวฟาร์ส : วารสารรัสเซียฉบับหนึ่งเขียนว่า 10 ข้อผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ของอเมริกาและตะวันตกในการต่อต้านอิหร่าน…

สถานะและเกียรติของมนุษย์

สถานะและเกียรติของมนุษย์     สรรพสิ่งทั้งมวลที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ ในแง่ของการสร้างแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ :   สิ่งที่มีมิติของความเป็นวัตถุเพียงอย่างเดียว สิ่งที่มีมิติของความเป็นจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียว สิ่งที่มีทั้งสองมิติ คือทั้งด้านวัตถุและจิตวิญญาณรวมอยู่ในตัวเอง  …

อย่าหมิ่นคนจน…

                             …

ตุรกียังป่วนต่อเนื่อง

  01-01-60/23 : Jaroensook Pone Limbanchongkit / ตุรกียังป่วนต่อเนื่อง หลังเหตุการณ์คืนส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่คนร้ายแต่งชุดซานตาคลอส ไล่ยิงคนในไนต์คลับที่อีสตันบูล จนมีคนตาย 39 บาดเจ็บมากกว่า 40 ล่าสุดวันนี้…

ตุรกี อาจจะให้รัสเซีย แบ่งใช้ฐานทัพอากาศ Incirlik กับนาโต้”

01-01-60/24 : Jeerachart Jongsomchai / “ตุรกี อาจจะให้รัสเซีย แบ่งใช้ฐานทัพอากาศ Incirlik กับนาโต้” … หลังจากที่ 15 กรกฎาคม 2016…

ผลของการนมาซกอฎอ ซุบฮ์

ผลของการนมาซกอฎอ ซุบฮ์ มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ ฮัจญี เชค ฮธซันอาลี อิศฟานี (รู้จักในนาม นะคูดี) ได้สั่งเสียกำชับให้แก่บุตรชายสุดที่รักท่านหนึ่ง ว่า เมื่อมนุษย์ทำการฝึกฝนขัดเกลาตนเอง ขัดเกลาจิตวิญญาณเป็นระยะเวลา 40   …

เหิมมากขึ้น!! ปี 2016ชาวยิวตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลเกือบ 15,000 คนบุกมัสยิดอัลอักซอ

เหิมมากขึ้น!! ปี 2016ชาวยิวตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลเกือบ 15,000 คนบุกมัสยิดอัลอักซอ อะลูล บายัต รายงานว่า (1ม.ค.60) ศูนย์ข้อมูลปาเลสไตน์ได้เปิดเผยว่า จำนวนของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวที่บุกมัสยิดอัลอักซอในช่วงวันที่ 6Hanukkah คือ 149, จำนวนตั้งถิ่นฐานที่ระดมเข้ามาในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในปี…

แผนสร้างมัสยิดบนถนนปาร์กไซด์ในอังกฤษ ถูกปฏิเสธ อ้าง “เสียง” รบกวน และสร้าง “ความหวาดกลัว”

แผนสร้างมัสยิดบนถนนปาร์กไซด์ในอังกฤษ ถูกปฏิเสธ อ้าง “เสียง” รบกวน และสร้าง “ความหวาดกลัว”   แผนสำหรับสร้างมัสยิดบนถนนปาร์กไวด์, เวสต์ บาวลิ่ง, แบรดฟอร์ด ถูกปฏิเสธแผนสร้าง อ้าง “เสียง”…

รองนายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวอิสลามต้องมีความสามัคคีถึงจะต่อสู้กับก่อการร้ายได้

รองนายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวอิสลามต้องมีความสามัคคีถึงจะต่อสู้กับก่อการร้ายได้ เจดดาห์: Numan Kurtulmus รองนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับอาหรับนิวส์ว่าความเป็นเอกภาพในโลกมุสลิมมีความสำคัญและที่ตุรกีจะต่อสู้องค์กรก่อการร้ายด้วยความช่วยเหลือของเครือข่ายระหว่างประเทศ   Kurtulmus ผู้ที่อยู่ในการไปเยือนราชอาณาจักรพบกับ Adel Al-Toraifiรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูลกล่าวถึงวิธีการที่จะต่อสู้กับการก่อการร้ายและ Islamophobia(กลัวอิสลาม) และรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตุรกีและประเทศอิสลามกำลังต่อสู้กับการก่อการร้ายที่แตกต่างกันและ “เราหวังว่าเราจะร่วมกันหยุดภารกิจขององค์กรก่อการร้ายเหล่านี้” ส่วนสื่อมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ระดับโลกกับองค์กรเหล่านี้โดยใช้ภาษามาตรฐานและไม่ใช่ภาษาของจักรวรรดินิยมที่พยายามที่จะแบ่ง Ummah…

ตำรวจเร่งสืบสวนการลอบวางเพลิงมัสยิดในเนเธอร์แลนด์ เสียหายอย่างมาก

ตำรวจเร่งสืบสวนการลอบวางเพลิงมัสยิดในเนเธอร์แลนด์ เสียหายอย่างมาก อะลูล บายัต นิวส์ เอเจนซี่ รายงานว่า(1ม.ค.60) ตำรวจดัตช์และชุมชนมุสลิมเชื่อว่าเป็นการลอบวางเพลิง สื่อ รายงาน   เหตุไฟไหม้ มีรายงานว่า เริ่มต้นที่สระว่ายน้ำและแพร่ไปทั่วอาคารที่นำไปสู่ความเสียหายอย่างมาก ตัวอาคารที่ทำจากแร่ใยหินที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและก๊าซยังถูกตัดในเวลากลางคืนขณะที่เกิดเหตุ…

เฮ!!นิวยอร์กอนุมัติให้ตำรวจมุสลิมไว้เคราได้ และตำรวจซิกโพกหัวได้

เฮ!!นิวยอร์กอนุมัติให้ตำรวจมุสลิมไว้เคราได้ และตำรวจซิกโพกหัวได้ อาหรับนิวส์ รายงานว่า (30ธ.ค.59) นิวยอร์ก-เจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กได้รับอนุญาตให้โพกหัวและไว้หนวดเคราได้ ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาของพวกเขา, ข้อเรียกร้องมาตรการจากเจ้าหน้าที่มุสลิมและซิก   ตำรวจซิกในนิวยอร์กขอเรียกร้องดังกล่าว ขณะนี้ได้สวมใส่ผ้าโพกหัวที่มีสีฟ้าที่เคยถูกจำกัดได้แล้ว ปกติเคยโพกหัวเล็กๆไว้ใต้หมวกตำรวจ   ตำรวจมุสลิมและซิกก็จะได้รับอนุญาตให้ไว้เคราได้ ยาวได้ถึงครึ่งนิ้ว(1.3…

ผลของความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ในคำพูดของอิมามบากิร (อ.)

ผลของความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ในคำพูดของอิมามบากิร (อ.)  ความรักคือ ของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ในตัวมนุษย์ บุคคลทั้งหลายจะใช้ประโยชน์จากของขวัญอันล้ำค่านี้ไปในหนทางต่างๆ ที่หลากหลาย มนุษย์บางคนจะใช้เนี๊ยะอ์มัต (สิ่งประทานให้) จากพระผู้เป็นเจ้าดังกล่าวนี้ไปในการทุ่มเทความรักและความผูกพันต่ออะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)  …

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ     บรรดาอิมามและผู้นำผู้บริสุทธิ์ (อ.) คือมนุษย์ผู้สมบูรณ์และเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งได้ถูกกำหนดตัวโดยพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นแบบอย่างทางด้านการปฏิบัติตนและเป็นเหมือนประทีปที่คอยชี้ทางนำให้แก่สังคมของมนุษยชาติ  คำพูดและการกระทำของท่านเหล่านั้นจะวาดภาพให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ของมนุษย์และการดำรงอยู่ของพวกท่านจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความดีงามแห่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งมวล ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการผูกสัมพันธ์ตนเองเข้ากับผู้มีเกียรติเหล่านี้ และการปฏิบัติตามคำสั่งสอนและแบบอย่างของพวกท่าน จะทำให้คนเราบรรลุสู่ความสมบูรณ์ (กะมาล) ของความเป็นมนุษย์และความผาสุกไพบูลย์ทั้งในโลกนี้และในปรโลก      …

สิทธิของบิดามารดาภายหลังจากการเสียชีวิต

สิทธิของบิดามารดาภายหลังจากการเสียชีวิต    ในมุมมองของหลักคำสอนของอิสลาม การที่ลูกๆ จะรักษาสิทธิของบิดามารดาในยามที่บุคคลทั้งสองยังมีชีวิตอยู่นั้น ถือเป็นสิ่งที่ดีงามและจำเป็น ทำนองเดียวกัน ภายหลังจากการเสียชีวิตของบุคคลทั้งสอง ผู้เป็นบุตรก็จะต้องไม่หลงลืมพวกท่าน และจะต้องพยายามประกอบคุณงามความดี (อะมัลซอและห์) เป็นการแสดงความให้เกียรติต่อบุคคลทั้งสอง บางส่วนจากคุณงามความดีเหล่านี้ สามารถที่จะอธิบายได้ดังต่อไปนี้  …

คำพูดของ “เกอเทอ” และ “นโปเลียน โบนาปาร์ต” เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน

คำพูดของ “เกอเทอ” และ “นโปเลียน โบนาปาร์ต” เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน คัมภีร์ไบเบิลนั้นอ่อนแอและไร้ความน่าเชื่อถือและมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันอยู่มากมาย ซึ่งบรรดานักคิดและนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ชาวคริสต์และชาวตะวันตกเมื่อได้มาพบกับคัมภีร์อัลกุรอานถึงกับต้องแสดงการให้เกียรติและก้มศีรษะให้อย่างปฏิเสธไม่ได้ หนึ่งในผู้ที่รู้สึกประหลาดใจและพิศวงต่อคัมภีร์อัลกุรอาน คือ “เกอเทอ” [1] นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมัน เขาได้อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของคัมภีร์อัลกุรอานไว้เช่นนี้ว่า :…

ใครคือคนที่ยากจนที่สุด?

ใครคือคนที่ยากจนที่สุด?  ปัจจุบันเป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยี เราจะพบเห็นปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน หนึ่งในปัญหาเหล่านี้ก็คือปัญหาความยากจนที่มีอยู่ในโลกขณะนี้ ความยากจนนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ร้ายแรงที่สุดในโลกปัจจุบัน          เราส่วนใหญ่คงเคยเห็นกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย บรรดาคนยากจน คนสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอน แต่ทว่าจวบจนถึงขณะนี้ คำถามนี้เคยเกิดขึ้นสำหรับตัวท่านเองบ้างหรือไม่ว่า…

การถือกำเนิดของอีซา บุตรของมัรยัม ในคัมภีร์อัลกุรอาน

    การถือกำเนิดของอีซา บุตรของมัรยัม ในคัมภีร์อัลกุรอาน     พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเช่นเดียวกัน ในบทอาลิอิมรอน และบทที่เกี่ยวกับเรื่องราวการถือกำเนิดของท่านศาสดาอีซา (อ.) หรือพระเยซู ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพิจารณาดูได้ในโองการ (อายะฮ์) ที่…

การถือกำเนิดของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล (อินญีล)

        การถือกำเนิดของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล (อินญีล)       ในคัมภีร์ไบเบิล : มัททิว บทที่ 1 โองการที่…

การถือกำเนิดศาสดาอีซาในไบเบิลและอัลกุรอาน

การถือกำเนิดศาสดาอีซาในไบเบิลและอัลกุรอาน       เนื่องในวโรกาสครบรอบปีการถือกำเนิดของศาสดาอีซา (อ)   การเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูหรือศาสดาอีซา (อ.) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 25 December หรือตรงกับปฏิทินไทยคือวันที่ 25 ธันวาคม…

สองปัจจัยสำคัญของความผาสุกในชีวิต

สองปัจจัยสำคัญของความผาสุกในชีวิต  กฎสากลประการหนึ่งที่ดำเนินอยู่ในโลกแห่งการดำรงอยู่นี้ นั่นก็คือความมีศรัทธามั่น (อีหม่าน) ต่อพระเจ้าและการระวังรักษาตักวา (ความยำเกรงและความสำรวมตน) คือปัจจัยสำคัญของการเพิ่มพูนเนี๊ยะอ์มัต (ปัจจัยอำนวยสุข) ต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุและจิตวิญญาณ          ในหลายโองการของคัมภีร์อัลกุรอานได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปสำนวนต่างๆ…

ราคาแห่งชีวิตของมนุษย์

ราคาแห่งชีวิตของมนุษย์ قال الکاظم(علیه السلام): «أما اِنَّ أَبْدانَکُمْ لَیْسَ لَها ثَمَنٌ اِلاّ الجَنَّةَ، فَلا تَبیعوها بِغَیْرِها…

คำแนะนำด้านจริยธรรมของท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.)

คำแนะนำด้านจริยธรรมของท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.)   หลังจากการเสียชีวิต (วะฟาต) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งมิได้ทรงละเลยต่อกิจการของการชี้นำ (ฮิดายะฮ์) ประชาชน และพระองค์ได้ทรงกำหนดให้อะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) เป็นผู้นำ…

เพื่อนที่ดีที่สุดในทัศนะของอิมามซัจญาด (อ.)

เพื่อนที่ดีที่สุดในทัศนะของอิมามซัจญาด (อ.)  จวบจนถึงบัดนี้ท่านเคยประสบกับความทุกข์ยากและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตอย่างหนักหน่วงถึงขั้นที่ต้องการใครสักคนที่จะระบายความในใจของตนกับเขาบ้างไหม? จวบจนถึงบัดนี้ท่านเคยมีเพื่อนสนิทที่คอยให้กำลังใจ คอยปลอบใจและเป็นผู้ฟังที่ดีต่อคำพูดต่าง ๆ ของท่านบ้างหรือไม่  หรือว่าท่านเคยมีเพื่อนที่เป็นสาเหตุของความท้อแท้ สิ้นหวังหรือความขุ่นเคืองในจิตใจของท่านบ้างแล้วหรือไม่? ถึงวันนี้ท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าจะสามารถเลือกคบมิตรที่ดีได้อย่างไร? และโดยทั่วไปแล้วอะไรคือหลักเกณฑ์ในการเลือกคบเพื่อนเช่นนี้?    …

การรอคอยการคลี่คลายความทุกข์ยาก (อินติซอรุ้ลฟะร็อจญ์) หมายถึง?

การรอคอยการคลี่คลายความทุกข์ยาก (อินติซอรุ้ลฟะร็อจญ์) หมายถึง?   ท่านอับดุลอะซีม อัลฮุซัยนี (ร.ฎ.) กล่าวว่า “ฉันได้เข้าพบท่านอิมามญะวาด (อ.) นายของฉัน เพื่อต้องการที่จะถามท่านว่า “กออิม” นั้นคือ “มะฮ์ดี”…

ฮะซัน อัลอัสกะรีย์(อ.) อิมามท่านที่สิบเอ็ดแห่งวงศ์วานศาสดามุฮัมมัด

  ฮะซัน อัลอัสกะรีย์(อ.) อิมามท่านที่สิบเอ็ดแห่งวงศ์วานศาสดามุฮัมมัด เมื่อท่านอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์(อ.) ถือกำเนิด ท่านอิมามอะลี อัลฮาดีย์(อ.) บิดาของท่านกล่าวว่า เป็นคำสั่งจากท่านศาสดา(ศ.) ให้ตั้งชื่อบุตรชายของท่านว่า ฮะซัน เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า บิดาของอิมามท่านสุดท้ายจะมีชื่อว่าฮะซัน…

ความคาดหวังของอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.)

     ความคาดหวังของอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.)     ความคาดหวังและคำสั่งเสียต่างๆ ของท่านอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) ในฐานะที่เป็นอิมามท่านสุดท้ายที่ปรากฏตัวอยู่ในสังคม และหลังจากการจากไปของท่าน ยุคแห่งการเร้นกายระยะสั้น (ฆ็อยบะฮ์…

สังเขปชีวประวัติอุมมุลบะนีน

        สังเขปชีวประวัติอุมมุลบะนีน     ฟาฏิมะฮ์ บินติ ฮัซซาม ภรรยาคนที่สองของอิมามอลี, บิดาชื่อ ฮัซซาม บิน คอลิด…

ทำไมกูฟะฮ์จึงเป็นที่ตั้งของรัฐบาลท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ?

ทำไมกูฟะฮ์จึงเป็นที่ตั้งของรัฐบาลท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ?  ทั้ง ๆ ที่ชาวเมืองกูฟะฮ์เป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านอิมามฮุเซน (อ.) แต่ทำไมท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จึงจะไปที่เมืองกูฟะฮ์อีก และจะจัดตั้งรัฐบาลของตนเองขึ้นในเมืองนั้น? จะกล่าวได้หรือไม่ว่า เมื่อพิจารณาในแง่มุมของยุทธศาสตร์ด้านการทหาร…

ท่านมัยซัม ตัมมาร คือหนึ่งในสาวกผู้ใกล้ชิดของท่านอิมามอะลี (อ)

      ท่านมัยซัม ตัมมาร คือหนึ่งในสาวกผู้ใกล้ชิดของท่านอิมามอะลี (อ)     มัยซัม บิน ยะฮ์ยา ตัมมาร คือ ทาสคนหนึ่งของสตรีนางหนึ่งจากตระกูลบะนีอะซัด…

ความลับของเหตุการณ์:เรื่องราวของศาสดาคิฎิร

    ความลับของเหตุการณ์:เรื่องราวของศาสดาคิฎิร     หนึ่ง เรื่องราวการเจาะเรือ กล่าวว่า : ในความเป็นจริงการที่ฉันได้เจาะเรือจนทะลุ เพราะเรือเป็นของชนกลุ่มหนึ่งที่ยากจน เขาได้ใช้เรือทำมาหากินในทะเล แต่ฉันต้องการให้เรือนั้นมีตำหนิ (เพราะอะไร) เนื่องจากเบื้องหลังพวกเขามีผู้ปกครองคนหนึ่ง…

ศาสดาคิฎิร

  ศาสดาคิฎิร     ศาสดามูซา (อ.) ได้ร่วมเดินทางไปกับบุรุษผู้มีความรู้ของพระเจ้า     จนกระทั่งได้ลงเรือ แล้วบุรุษผู้มีความรู้นั้นได้เจาะเรือจนทะลุ      อีกด้านหนึ่งศาสดามูซาคือ ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า…

นบีคิฎิร ในอัลกุรอาน

        นบีคิฎิร ในอัลกุรอาน     อัลกุรอาน มิได้กล่าวถึงนามของท่านบี คิฎิรโดยตรง ทว่าได้กล่าวถึงท่านในฐานะของบ่าวที่ดีของพระองค์ว่า     “عَبْداً…

คุณค่าและความสำคัญของการมีจิตใจที่สงบมั่น

คุณค่าและความสำคัญของการมีจิตใจที่สงบมั่น การมีจิตใจที่สงบมั่น คือเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้ความคลางแคลงสงสัย ความลังเลใจ ความกลัวและความหวาดหวั่นทุกชนิดหมดไปจากมนุษย์ จะทำให้มนุษย์เกิดความมั่นคงและมีจิตใจที่สงบ และมีเจตนารมณ์ที่หนักแน่นในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การมีจิตใจที่สงบมั่นคือเนี๊ยะอ์มัต (ความโปรดปราน) ที่ยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งในโลกนี้และในปรโลก ในความเป็นจริงแล้ว ของขวัญ (เนี๊ยะอ์มัต) ประการแรกที่ชาวสวรรค์จะได้รับ…

สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าจะบรรลุความจริงอย่างแน่นอน

สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าจะบรรลุความจริงอย่างแน่นอน พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง ได้ทรงเริ่มต้นอัลกุรอาน บทอัลกอซ็อซ ด้วยเรื่องราวของท่านศาสดามูซา (อ.) (โมเสส) โดยตรัสว่า   نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ…

ความไว้วางใจและความยุติธรรม

ความไว้วางใจและความยุติธรรม คุณลักษณะทางด้านจริยธรรมที่สำคัญสองประการที่มุสลิมเราทุกคนจำเป็นต้องมี และถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การดำเนินชีวิตและสัมพันธภาพทางสังคมของมนุษย์ดำเนินไปได้ด้วยความดีงามและมีความสงบสุข นั่นก็คือ    1) การรักษาอะมานะฮ์ (ความไว้วางใจ) ในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และ    2) การรักษาความยุติธรรม (อะดาละฮ์) ในการตัดสินต่างๆ…

ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) สตรีมุสลิมคนแรก

ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) สตรีมุสลิมคนแรก    วันที่ 10 เดือนรอมฎอน เป็นวันครบรอบปีของการเสียชีวิตหนึ่งในสี่สตรีที่ประเสริฐที่สุดของโลก สตรีผู้ซึ่งการตายของนางได้นำความเศร้าโศกมาสู่หัวใจของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) โดยที่ท่านได้เรียกปีแห่งการเสียชีวิตของนางว่า “อามุ้ลฮุซน์” (ปีแห่งความเศร้าโศก)    …

ผลกระทบของความชั่ว ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

ผลกระทบของความชั่ว ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เดือนรอมฎอน คือเดือนแห่งการเชื่อมสัมพันธ์ไปยังพระผู้เป็นเจ้าและการละทิ้งความชั่ว ยิ่งไปกว่านั้น เป็นเดือนแห่งการละทิ้งการกระทำและพฤติกรรมทั้งมวลที่จะเป็นสื่อนำไปสู่ความชั่ว “วะเราะอ์” (ความเคร่งครัดและการยับยั้งตน) เป็นเพียงวิธีการเดียวที่จะเชื่อมสัมพันธ์อย่างแท้จริงไปยังพระผู้เป็นเจ้า ด้วยกับการลดละความชั่วในเดือนอันจำเริญนี้เราจะพบเห็นผลต่าง ๆ ของมันได้อย่างชัดเจนในการการดำเนินชีวิตส่วนตัวและทางสังคมของตนเอง ในแต่ละชั่วขณะของเดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้านี้ ด้วยกับการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับผลพวงต่าง ๆ…

ต้นไม้ชั้นดี (ชะญะร่อตุน ฏ็อยยิบะฮ์) คืออะไร?

ต้นไม้ชั้นดี (ชะญะร่อตุน ฏ็อยยิบะฮ์) คืออะไร?      “เจ้ามิเห็นดอกหรือ อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ไว้อย่างไร อุปมาถ้อยคำที่ดีนั้น อุปมัยดั่งต้นไม้ที่ดี ซึ่งรากของมันฝังลึกมั่นคง (อยู่ในดิน) และกิ่งก้านของมันชูขึ้นไปในท้องฟ้า”    …

มารยาทการอ่านอัล-กุรอาน

    มารยาทการอ่านอัล-กุรอาน   อาดาบ ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึง การรักษาขอบเขตของทุกสิ่ง   ด้วยเหตุนี้ จะเห็นว่านักตัฟซีรบางท่านกล่าวว่า อาดาบหมายถึง ลักษณะ หรือภาพลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับ (วิธีการที่ดี) และมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามทั้งในแง่ของศาสนาและสติปัญญา…

การให้ความสำคัญต่อการอ่านอัล-กุรอาน

  การให้ความสำคัญต่อการอ่านอัล-กุรอาน     จะมีสิ่งใดสวยงามไปกว่าการที่มนุษย์ได้รำพันพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า การเข้าสู่พระองค์ด้วยการอ่านโองการต่างๆ ของพระองค์ และการพันธนะการตนเองให้เข้ากับความเมตตาของพระองค์ ถ้าหากไม่มีความโปรดปรานใดถูกประทานลงมาให้มนุษย์ นอกจากการอนุญาตให้อ่านพระดำรัสของพระองค์เพียงอย่างเดียว เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วต่อการที่มนุษย์จะซัจดะฮฺขอบคุณพระองค์ตลอดไป แน่นอนการรู้จักพระดำรัสของพระองค์ และการได้อ่านถ้อยคำเหล่านั้นเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้มอบให้กับบ่าวบางคนของพระองค์ ดังนั้น จะเห็นว่าโองการแรกที่ถูกประทานให้กับท่านศาสดา…

การหลุดพ้นออกจากสภาพความทุกข์ยาก ในคัมภีร์อัลกุรอาน

การหลุดพ้นออกจากสภาพความทุกข์ยาก ในคัมภีร์อัลกุรอาน   ประเด็นที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาของประวัติศาสตร์อิสลามได้กลายเป็นบ่อเกิดแห่งความมุ่งหวังของประชาชาติมุสลิม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาชาวชีอะฮ์ทั้งมวลต่างเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่นั้น นั่นก็คือ คำมั่นสัญญาต่างๆของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของอิสลามและชัยชนะขั้นสุดท้ายของปวงผู้ศรัทธา(มุอ์มินีน)บรรดาผู้ถูกกดขี่(มุสตัฎอะฟีน)และบรรดาผู้ถูกริดรอน(มะห์รูมีน)   ศาสนาอิสลามนับจากช่วงเริ่มต้นการมาของตน หรืออาจกล่าวได้ว่านับจากช่วงปีแรกๆ ที่ท่านศาสนฑุตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้ประกาศศาสนาได้แจ้งข่าวดีที่ทำให้ประชาชาติมุสลิมมีความหวังต่ออนาคตอันรุ่งโรจน์ของตนเองมาโดยตลอด  ชาวมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวชีอะฮ์เองนับจากช่วงเวลาที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสดาตลอดมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ด้วยผลจากคำมั่นสัญญาต่างๆ ที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้แจ้งให้พวกเขาได้รับรู้บนพื้นฐานของโองการต่างๆ จากคัมภีร์อัลกุรอานนั้น…

การค้นพบที่อัศจรรย์ใจที่สุดของนักสำรวจบ่อน้ำซัมซัม

การค้นพบที่อัศจรรย์ใจที่สุดของนักสำรวจบ่อน้ำซัมซัม    “บ่อน้ำซัมซัมในนครมักกะฮ์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอาคารกะอ์บะฮ์ 20 เมตร มีความลึก 30 เมตร และมีตาน้ำที่มีน้ำไหลออกมาปริมาณ 18 ลิตร/วินาที”      …

สาส์นประวัติศาสตร์ของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ในการกำหนด “วันอัลกุดส์สากล”

สาส์นประวัติศาสตร์ของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ในการกำหนด “วันอัลกุดส์สากล”   “ข้าพเจ้าได้เตือนถึงอันตรายของอิสราเอลผู้ปล้นสะดม (แผ่นดินปาเลสไตน์) อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ซึ่งที่ในช่วงเวลานี้พวกมันได้ทำการโจมตีพี่น้องชาวปาเลสไตน์ทั้งชายและหญิงอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของประเทศเลบานอน โดยอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดปูพรมลงบนบ้านและที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนาที่จะทำการเข่นฆ่าและทำลายล้างบรรดานักต่อสู้ของพวกเขา…”       …

ความเป็นนักปฏิวัติ ความศรัทธาและแรงบันดาลใจ

ความเป็นนักปฏิวัติ ความศรัทธาและแรงบันดาลใจ ความเป็นนักปฏิวัติ ความศรัทธาและแรงบันดาลใจ          ในคำพูดต่าง ๆ ในช่วงล่าสุดของท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ท่านได้เน้นย้ำถึงความเป็นนักปฏิวัติและการรักษาสถานะของความเป็นนักปฏิวัติ บทบาทของความศรัทธาในพระเจ้าและแรงบันดาลใจที่สูงส่งและมุ่งมั่น (ที่จะย่างก้าวออกสู่สนาม) คือส่วนหนึ่งจากหลักการขั้นพื้นฐานของความเป็นนักปฏิวัติ…

ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 1

        ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 1   ความสำคัญในการตัรบียะฮ์ คือ การอบรมสั่งสอนลูกหลาน ต้องเริ่มตั้งแต่วัยที่ยังเด็ก การอบรมลูกหลานนั้นเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงที่มั่นคงสำหรับมนุษย์ การอบรมสั่งสอนนั้นไม่ได้เริ่มต้นที่อายุ 8…

ผลลัพธ์แห่งการกลัวความยากจน

      ผลลัพธ์แห่งการกลัวความยากจน      ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) มีวจนะว่า       “ฉันมีความงุนงงต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลผู้มีความทุกข์โทมนัสด้วยความกลัวต่อความยากจนทำให้เขาเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว และทำให้เขาเป็นคนกระหาย…

รัฐบาลของท่านอิมามมะฮ์ดี

        รัฐบาลของท่านอิมามมะฮ์ดี ยุคแห่งสันติภาพและความสงบสุข รัฐบาลของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) คือรัฐบาลแห่งความสงบสุขและวัฒนธรรมอิสลามที่แท้จริง การรับรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีระบุอยู่ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ ซึ่งจะชี้ให้เห็นบางส่วน ณ…

การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดีกับมุสลิมในวันนี้

      การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดีกับมุสลิมในวันนี้   การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดี เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา และความหวังการศรัทธาในเรื่องราวของท่าน และมีความรู้สึกว่าการปรากฏตัวของท่าน เป็นไปได้ตลอดเวลา มีผลต่อจิตสำนึกอย่างลึกซึ้งในจิตใจของผู้ศรัทธาพวกเขามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และระวังตัวเองจากการกดขี่ หรือละเมิดผู้อื่น มีความรักในความยุติธรรม และภราดรภาพจนกว่า…

สกุลวงศ์ ฉายานาม และสมัญญานามอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.)

        สกุลวงศ์ ฉายานาม  และสมัญญานามอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.)        สกุลวงศ์           ญะอ์ฟัร…

ชีวประวัติอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) ตอนที่ 1

ชีวประวัติอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) ตอนที่ 1       สถานภาพ                อิมามที่ 6 ของสายธารอิมามียะฮ์   นามอันจำเริญ           อิมามซอดิก…

ความชั่วจะเปลี่ยนเป็นความดีได้อย่างไร?

ความชั่วจะเปลี่ยนเป็นความดีได้อย่างไร?  การเปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีนั้นเป็นสิ่งที่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอานและคำสอนของอิสลาม และในแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ทางศาสนาได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ แต่สิ่งที่เป็นคำถามก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? เนื้อหาต่อไปนี้คือคำตอบของสถาบันศึกษาและวิจัยของ “เฮาซะฮ์ อิลมียะฮ์” สำหรับคำถามข้อนี้   คำถาม : พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปลี่ยนความชั่วต่าง…

การถือกำเนิดศาสดาอีซาในไบเบิลและอัลกุรอาน

การถือกำเนิดศาสดาอีซาในไบเบิลและอัลกุรอาน   เนื่องในวโรกาสครบรอบปีการถือกำเนิดของศาสดาอีซา (อ)   การเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูหรือศาสดาอีซา (อ.) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 25 December หรือตรงกับปฏิทินไทยคือวันที่ 25 ธันวาคม เป็นที่รู้จักกันดีในนามวันคริสต์มาส ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส…

รู้จัก “วีรชนแห่งกัรบะลาอฺ” ตอนที่ 1

    รู้จัก “วีรชนแห่งกัรบะลาอฺ” ตอนที่ 1   ครอบครัวของอับดุลลอฮ์ บิน อุมัยร์   หนึ่งในบรรดาชะฮีดผู้สูงส่งในวันอาชูรอ คือ “อับดุลลอฮ์ บิน…

การตรวจสอบน้ำซัมซัมด้วยกระแสไฟฟ้า!

การตรวจสอบน้ำซัมซัมด้วยกระแสไฟฟ้า!   ผู้ใช้งานเครือข่ายทางสังคม ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ วิธีการตรวจสอบและแยกแยะระหว่างน้ำซัมซัมกับน้ำธรรมดา         ในวิดีโอนี้ ชายผู้หนึ่งได้จุ่มสายไฟสองเส้นลงไปในน้ำธรรมดาและน้ำซัมซัม โดยที่สายไฟด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับหลอดไฟและสายไฟอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่ออยู่กับกระแสไฟฟ้า แต่หลอดไฟจะติดและให้แสงสว่างก็เฉพาะเมื่อสายไฟทั้งสองถูกจุ่มลงไปในน้ำซัมซัมเพียงเท่านั้น          ชายที่เลือกวิธีที่อันตรายสำหรับการทดลองและตรวจสอบน้ำซัมซัม ได้กล่าวย้ำว่า…

คุณค่าของการรำลึกถึงความตายในขณะมีชีวิตอยู่

คุณค่าของการรำลึกถึงความตายในขณะมีชีวิตอยู่ คุณค่าของการรำลึกถึงความตายในขณะมีชีวิตอยู่          การรำลึกถึงความตาย คือปัจจัยสำคัญและมีผลมากที่สุดสำหรับการขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) มนุษย์และการยับยั้งบุคคลและสังคมจากความชั่วทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โองการจำนวนมากที่เกี่ยวกับนรกและการฟื้นคืนชีพในปรโลกจึงถูกประทานลงมาในช่วงสิบสามปีแรกของการประกาศศาสนาของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ในขณะที่ท่านอยู่ในนครมักกะฮ์ และเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นต่อการขัดเกลาบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความแข็งแกร่ง อย่างเช่น…

วิธีทำให้ผู้อื่นพึงพอใจเรา

วิธีทำให้ผู้อื่นพึงพอใจเรา        ผู้ที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นด้วยวาจาโดยไม่รู้หรือโดยไม่ได้ตั้งใจหรือบางครั้งอาจจะโดยตั้งใจ จะสามารถขอโทษเขาได้อย่างไร?          ดังที่ทราบกันดีแล้วว่าการกลั่นแกล้งและการทำร้ายจิตใจผู้อื่นนั้นเป็นการกระทำที่เลวร้ายและน่ารังเกียจอย่างมาก พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงรักการที่ปวงบ่าวของพระองค์จะกลั่นแกล้งและทำร้ายจิตใจต่อกันและกัน ดังเช่นที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ศาสดาผู้เมตตาผู้เอื้ออาทร…

ปวงบ่าวชั้นเยี่ยมของพระผู้เป็นเจ้าคือใคร?

ปวงบ่าวชั้นเยี่ยมของพระผู้เป็นเจ้าคือใคร?       ใครก็ตามที่ใช้ความพยายามของตนเองไปในทิศทางที่จะทำให้การกระทำและพฤติกรรมของตนสอดคล้องและเป็นไปตามพระประสงค์ต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง เขาผู้นั้นก็ได้จะเป็นส่วนหนึ่งจากปวงบ่าวผู้มีคุณธรรมของพระผู้เป็นเจ้า         ปวงบ่าวที่เป็นคนดีและผู้มีคุณธรรมของพระผู้เป็นเจ้าจะมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ อย่างไรบ้าง? ในซูเราะฮ์ใดบ้างของคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ของปวงบ่าวที่เป็นคนดีและผู้มีคุณธรรมเอาไว้?       …

ปัจจัยบั่นทอนทำลายสติปัญญา

ปัจจัยบั่นทอนทำลายสติปัญญา  สถานะของสติปัญญาในศาสนาอิสลาม              คัมภีร์อัลกุรอานในหลายโองการ ได้ชี้ถึงคุณค่าและความสำคัญของสติปัญญาไว้ และถือว่าบาปส่วนใหญ่ของชาวนรกและสาเหตุหลักของความอัปยศของพวกเขาเกิดจากการละเลยจากการใช้ประโยชน์จากพลังแห่งสติปัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ ยิ่งไปกว่านั้น ใครก็ตามที่คุ้นเคยอยู่กับการอ่านและการศึกษาทำความเข้าใจกับความหมายของคัมภีร์อัลกุรอาน เขาจะทราบดีว่าในโอกาสต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอานได้เปิดเผยให้เห็นถึงความสำคัญในประเด็นนี้ …

สัญญาณเตือนภัย!

สัญญาณเตือนภัย!       ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) กล่าวว่า :   عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمي مِنَ الطعامِ مَخافَةَ…

ความรอบคอบและมองการณ์ไกล

ความรอบคอบและมองการณ์ไกล    ท่านอิมาม อะลี (อ.) กล่าวว่า : ألتـَّدْبيرُ قَبْلَ الْعـَمَلِ يُؤمِنُ النـَّدَمَ “ความรอบคอบและการพิจารณาถึงผลบั้นปลายก่อนการกระทำใด ๆ นั้น จะปลอดภัยจากความสำนึกเสียใจ”…

แว่นส่องธรรม

แว่นส่องธรรม       ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า :   مَنْ أَبْصـَرَ زَلَّتـَهُ صَغُرَتُ عِنْدَهُ زَلَّةُ…

ความกลัวต่อการลงโทษ

ความกลัวต่อการลงโทษ      ท่านอิมาอะลี (อ.) กล่าวว่า :       مَنْ خافَ العِقـابَ إِنْصـَرَفَ عَنِ…

อิมาม (ผู้นำ) คือหัวใจของสังคมมนุษย์

อิมาม (ผู้นำ) คือหัวใจของสังคมมนุษย์   ในแต่ละวันปัญหาต่างๆ ที่ไม่เป็นที่รับรู้มาก่อนสำหรับเราก็จะถูกค้นพบ เมื่อประชาชาติหนึ่งที่กำลังย่างก้าวไปในเส้นทางของการพัฒนาที่สูงขึ้นเช่นนี้ จำเป็นที่เขาจะต้องมีผู้นำที่มีคุณลักษณะพิเศษและบริสุทธิ์จากความผิดพลาด (มะอ์ซูม) เพื่อที่จะช่วยขจัดความจำเป็นต่างๆ ทางด้านแนวคิดและธรรมชาติแห่งการสร้างด้านจิตวิญญาณของพวกเขาให้หมดไป          บางครั้งอาจจะมีบุคคลบางส่วนกล่าวว่า…

สถานภาพของพระเยซูคริสต์ (อ.) ในคัมภีร์อัลกุรอาน

สถานภาพของพระเยซูคริสต์ (อ.) ในคัมภีร์อัลกุรอาน         เว็บไซต์อเมริกัน “VOX” เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส (ปี 2015) ได้ตีพิมพ์บทความที่มีหัวข้อว่า “สถานภาพของพระเยซูคริสต์ในคัมภีร์อัลกุรอาน” และได้กล่าวว่า…

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) แบบอย่างของความเมตตาและความเอื้ออาทร

    ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) แบบอย่างของความเมตตาและความเอื้ออาทร     “มุอัรริฟ”หรือสื่อแนะนำที่ดีที่สุดที่จะช่วยทำให้เรารู้จักสถานภาพอันสูงส่งของบรรดาศาสดา (อ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) คือคัมภีร์อัลกุรอาน   คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงนามชื่อของบรรดาศาสดามากกว่า…

ผู้ปลดปล่อย ผู้ถูกรอคอยในยุคสุดท้าย ตามความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ

  ผู้ปลดปล่อย ผู้ถูกรอคอยในยุคสุดท้าย ตามความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ       (คัดมาจากบทความ เรื่อง “ผู้ปลดปล่อยโลกเป็นใคร” เขียนโดย : เชคมุฮัมมัดชรีฟ เกตุสมบูรณ์)…

ฟรี!!แจกคัมภีร์อัลกุรอานที่มีคำแปลกว่า 2,000 เล่ม และดอกกุหลาบในกรุงลอนดอนของอังกฤษ

      ฟรี!!แจกคัมภีร์อัลกุรอานที่มีคำแปลกว่า 2,000 เล่ม และดอกกุหลาบในกรุงลอนดอนของอังกฤษ       อะลุล บายัต นิวส์ เอเจนซี่ รายงานว่า…

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กำเนิดกับบุตร

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กำเนิดกับบุตร    ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า :     بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ “จงทำดีต่อต่อบิดา (มารดา) ของพวกท่าน…

สายสัมพันธ์ที่ศรัทธาชนมีต่อกัน

สายสัมพันธ์ที่ศรัทธาชนมีต่อกัน   หนึ่งในประเด็นที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกสังคม คือสายสัมพันธ์และความผูกพันที่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีให้ต่อกัน หากสังคมใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จและดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว แน่นอนยิ่งว่าสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยดี พวกเขาจะต้องให้การเกื้อกูลกัน เอาใจใส่ต่อกันและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของตน          …

“น้ำ” บ่อเกิดแห่งชีวิต

“น้ำ” บ่อเกิดแห่งชีวิต อัลกุรอาน :            อัลลอฮ์ (ซบ.) พระผู้เป็นเจ้า ทรงตรัสว่า :  …

สรรพสัตว์ สิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า

สรรพสัตว์ สิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า คุณประโยชน์ของสัตว์        อัลกุรอาน :         อัลลอฮ์ (ซบ.) พระผู้เป็นเจ้า ทรงตรัสว่า…

น้ำเค็มที่ชื่อว่า “ดุนยา”( การยึดติดวัตถุและชีวิตทางโลกนี้)

น้ำเค็มที่ชื่อว่า “ดุนยา”( การยึดติดวัตถุและชีวิตทางโลกนี้)     ในคำรายงานบทหนึ่ง ท่านอิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ.) ได้เปรียบดุนยา (การยึดติดวัตถุและชีวิตทางโลกนี้) ว่า เป็นเหมือนน้ำทะเล โดยที่ท่านได้กล่าวว่า :…

ผลกระทบของนมแม่ต่อชีวิตที่ดีงามของบุตร

  ผลกระทบของนมแม่ต่อชีวิตที่ดีงามของบุตร      ในขณะที่โลกได้เริ่มมองเห็นความสำคัญของน้ำนมแม่ และมีการรณรงค์อย่างเอาจริงเอาจังให้ทารกน้อยได้ดื่มนมแม่ของตนเองแทนการดื่มนมผง ถึงขั้นที่ว่า “องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก” (World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA)…

เครื่องชี้วัดการข้ามผ่านสะพาน (ซิร๊อฏ)

เครื่องชี้วัดการข้ามผ่านสะพาน (ซิร๊อฏ)      หนึ่งในฉากที่ยากลำบากของวันกิยามะฮ์ (โลกหน้า) คือการข้ามสะพาน “ซิร๊อฏ” เพื่อที่จะข้ามผ่านสะพานที่เล็กและบางนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องเตรียมปัจจัยความพร้อมต่างๆ ของตนล่วงหน้าไว้ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ การปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ ทางศาสนา ความรักและความเป็นมิตรต่ออะฮ์ลุลบัยติ์ (ครอบครัว)…

ความเศร้าโศกเสียใจต่อการถูกสังหารของท่านอิมามฮุเซน (อ.)

ความเศร้าโศกเสียใจต่อการถูกสังหารของท่านอิมามฮุเซน (อ.)       ความร้ายแรงและความใหญ่หลวงของโศกนาฏกรรมและความอธรรมที่เกิดขึ้นกับท่านอิมามฮุเซน (อ.) นั้น ทำให้การร่ำไห้และการแสดงความเศร้าโศกเสียใจได้อยู่เคียงคู่กับนามชื่อของท่านอิมามฮุเซน (อ.) เสมอมา ทำนองเดียวกัน คุณลักษณะของความเป็นเสรีชน ความกล้าหาญ การพิทักษ์ปกป้องศาสนาและคุณค่าต่างๆ…

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว       หนึ่งในจริยธรรมของครอบครัวคือ ความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากบิดาหรือมารดาก็ได้ แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องกล่าวถึงคือ ความรุนแรงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ฉะนั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงที่มาของความรุนแรงสักสามสี่ประการด้วยกัน   1) ความอิจฉาริษยา  …

มาตรฐานการครองเรือน

  มาตรฐานการครองเรือน ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า                                  سِتَّةٌ لاتَكونُ فِى المُؤمِنِ: اَلعُسرُ وَالنَّكَهُ وَالحَسَدُ وَاللَّجاجَةُ…

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) แบบอย่างของความเมตตาและความเอื้ออาทร

      ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) แบบอย่างของความเมตตาและความเอื้ออาทร       “มุอัรริฟ” หรือสื่อแนะนำที่ดีที่สุดที่จะช่วยทำให้เรารู้จักสถานภาพอันสูงส่งของบรรดาศาสดา (อ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)…

วันที่ 9 รอบิอุ้ลเอาวัล ครบรอบปีการขึ้นดำรงตำแหน่งของท่านอิมามซะมาน (อ.ญ.)

วันที่ 9 รอบิอุ้ลเอาวัล ครบรอบปีการขึ้นดำรงตำแหน่งของท่านอิมามซะมาน (อ.ญ.)       บนพื้นฐานคำสอนของอิสลามหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของบรรดามุสลิมทุกคน คือการรอคอยการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) การรอคอยการบรรลุความเป็นจริงของคำมั่นสัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับ……

ความหมายของตักวา

ความหมายของตักวา   ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีประมาณ 210 อายะฮ์ (โองการ) ที่คำว่า “ตักวา” ได้ถูกนำมาใช้ในรูปต่างๆ โดยที่ทั้งหมดของมันจะถูกใช้งานในหนึ่งจากสี่ความหมายต่อไปนี้คือ ความเกรงกลัวพระเจ้า ดังเช่นในบทอัลฮัชรุ์ โองการที่ 8…

อังกฤษคือแหล่งกำเนิดภัยคุกคาม ความเสียหาย

เอกอัครราชทูตประเทศอิสลาม และแขกผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์เอกภาพเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด อังกฤษคือแหล่งกำเนิดภัยคุกคาม ความเสียหาย       เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่(17  ธันวาคม) ที่ผ่านมา ข้าราชการ เอกอัครราชทูตของประเทศอิสลาม แขกผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์เอกภาพและประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม…

สภาพทางศีลธรรม จรรยา ของมนุษย์ในยุคสุดท้ายของโลก

      สภาพทางศีลธรรม จรรยา ของมนุษย์ในยุคสุดท้ายของโลก       เมื่อยุคสุดท้ายของโลกมาถึง บ้านเมืองจะเกิดกลียุค  ทั้ง ๆ ที่มนุษย์ในยุคสุดท้าย คือผู้ที่มีความเจริญสูงสุดทางด้านวิทยาศาสตร์…

พื้นฐานความพร้อมในการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

      พื้นฐานความพร้อมในการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)                    …

เหตุใดอิมามมะฮ์ดี (อ.) ถึงต้องเร้นกาย (ฆัยบัต)?

      เหตุใดอิมามมะฮ์ดี (อ.) ถึงต้องเร้นกาย (ฆัยบัต)?         เราท่านทั้งหลายต่างก็ได้เรียนรู้ว่า ท่านอิมามมะฮ์ดี (อัจญะลัลลอฮฟะเราะญะฮุจชรีฟ) หรือ…

บทบาทของพระเยซูคริสต์ (หรือนบีอีซา) ในรัฐบาลของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

บทบาทของพระเยซูคริสต์ (หรือนบีอีซา) ในรัฐบาลของอิมามมะฮ์ดี (อ.)   ก่อนที่ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะลุกขึ้นปรากฏกาย (ซุฮูร) เพื่อทำการปฏิวัติโลก ถอนรากถอนโคนการกดขี่ข่มเหงและความอธรรมทั้งหลายให้หมดไปจากหน้าแผ่นดิน และนำโลกนี้กลับคืนสู่ความยุติธรรมและสันติสุขนั้น เงื่อนไขต่าง ๆ ในการปรากฏกายของท่านจะต้องบรรลุผล โดยเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน…

สัญญาณก่อนการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

  สัญญาณก่อนการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)             การปรากฏกาย (ซุฮูร)หมายถึง การมาของผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่จะมาปลดปล่อยมนุษยชาติในยุคสุดท้ายของโลก [ ซึ่งในทัศนะของอิสลาม…

คุณลักษณะเฉพาะของสาวกผู้ใกล้ชิดอิมามมะฮ์ดี (อ.) ตามทัศนะของอัลกุรอาน

คุณลักษณะเฉพาะของสาวกผู้ใกล้ชิดอิมามมะฮ์ดี (อ.) ตามทัศนะของอัลกุรอาน       อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่บอกเรื่องราวการสร้างมนุษย์และการเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งมวล ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ซึ่งเป็นความหวังของการสรรค์สร้างอย่างที่สุด โดยอธิบายถึงเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงเหตุผลที่โลกนี้กำลังมุ่งไปสู่การต้อนรับผู้ที่จะมาทำการปฏิวัติ ไว้ในซูเราะฮ์…

การพลี” สูงสุดของการพิสูจน์ “ความรัก”

การพลี” สูงสุดของการพิสูจน์ “ความรัก”       มนุษย์อย่าได้เพียงพอในอีมาน (ศรัทธา) ของตัวเอง มนุษย์อย่าได้เพียงพอในการนมาซของเขา ในการประกอบพิธีฮัจญ์ ในการถือศีลอด หรืออิบาดะฮ์ (การภักดี) ใดๆ…

สตรีกับความเท่าเทียมในสังคม

สตรีกับความเท่าเทียมในสังคม       สังคมสองเพศ และสังคมไม่แบ่งเพศ   ให้เราพิจารณาลักษณะพื้นฐานประการที่สองของสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อสถานะของผู้หญิง ในอัล-กุรอานมีคำสอนให้สังคมมีลักษณะเป็นสังคมสองเพศมากกว่าที่จะเป็นสังคมแบบไม่แบ่งเพศ ในขณะที่มีการรักษาคุณค่าที่เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี อัล-กุรอานไม่ได้ตัดสินความเท่าเทียมกันนี้ว่าหมายถึงความเหมือนกันหรือเป็นอย่างเดียวกันของทั้งสองเพศ   บางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับการมีเสื้อผ้าและรองเท้าที่ไม่แบ่งแยกเพศ เพชรนิลจินดาและทรงผมที่ไม่แบ่งแยกเพศ การกระทำและความบันเทิงที่ไม่แบ่งแยกเพศ…

“ความรัก” ต่ออะฮ์ลุลบัยต์ แก่นแท้ของอิสลาม

“ความรัก” ต่ออะฮ์ลุลบัยต์ แก่นแท้ของอิสลาม        بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى هدانا لهذا…

การไว้อาลัยต่อผู้ตายและชะฮีดจากอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ (ตอนที่ 3)

การไว้อาลัยต่อผู้ตายและชะฮีดจากอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ (ตอนที่ 3)        การร่ำไห้ต่อการวายชนม์ของท่านศาสดา(ศ.)   อิบนฺ อับบาส ร้องไห้ และแม้แต่บุคอรียังระบุไว้ในศอฮีห์ของเขาถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็น “วันพฤหัสวิปโยค”   ซาอิด…

การไว้อาลัยต่อผู้ตายและชะฮีดจากอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ (ตอนที่ 2)

การไว้อาลัยต่อผู้ตายและชะฮีดจากอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ (ตอนที่ 2)    5. อุวัยส์ อัล-ก๊อรนี ซอฮาบะฮ์ผู้หนึ่งของท่านศาสดา(ศ.) ที่ได้รับการยกย่องจากผู้รู้ทั้งฝ่ายซุนนีและชีอะฮ์ เป็นผู้ที่มีความรักอย่างสุดซึ้งต่อท่านศาสดา(ศ.) เมื่อเขาได้ข่าวขณะที่อยู่ในเยเมนว่า ท่านศาสดา(ศ.) ฟันหักไปสองซี่จากสงครามอุฮุด เขาก็ถอนฟันของตัวเองออกทั้งหมด เมื่อท่านศาสดา(ศ.)…

การไว้อาลัยต่อผู้ตายและชะฮีดจากอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ (ตอนที่ 1)

การไว้อาลัยต่อผู้ตายและชะฮีดจากอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ (ตอนที่ 1)        มีผู้ตั้งคำถามอย่างมากมายเกี่ยวกับการไว้อาลัยแก่อิมามฮุเซน(อ.) จึงจำเป็นต้องหาคำตอบเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงสัจธรรม มีรายงานจากอะฮ์ลิซซุนนะฮ์มากมายที่แสดงให้เห็นว่าการไว้อาลัยและการรำลึกถึงอิมามฮุเซน(อ.) เป็นซุนนะฮ์(แบบอย่าง)อย่างหนึ่งเนื่องจากสถานะอันสูงส่งและการพลีอย่างใหญ่หลวงเพื่อรักษาอิสลามของท่าน อิมามฮุเซน(อ.) มีสถานะสูงส่งในสายตาของมนุษยชาติ และแม้แต่ต่างศาสนิกยังรำลึกถึงการพลีของท่านทุกปี…    …

สติปัญญาคือของขวัญจากอัลลอฮ์ (ตอนที่ 2)

สติปัญญาคือของขวัญจากอัลลอฮ์ (ตอนที่ 2)       อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงสร้างเทวทูต(มะลาอิกะฮ์) และมอบสติปัญญาให้พวกเขา ทรงสร้างพวกเขามาจากรัศมี(นูรฺ) ดังนั้น ธรรมชาติของเทวทูตจึงไม่มีความจำเป็นหรือปรารถนาต่อสิ่งใด ไม่ต้องการอาหาร, เครื่องดื่ม, การเข้าสังคม…

สติปัญญาคือของขวัญจากอัลลอฮ์ (ตอนที่ 1)

สติปัญญาคือของขวัญจากอัลลอฮ์ (ตอนที่ 1)        “โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริง สุรา และการพนัน และแท่นบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้น เป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของมารร้าย ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสีย เพื่อพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ”…

อิมามโคมัยนี (รฎ.) และการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

    อิมามโคมัยนี (รฎ.) และการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน       ทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ย่อมต้องมีที่มาที่ไป ต้องมีเหตุและผลเป็นองค์ประกอบ การปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหร่านโดยการนำของนักการศาสนาอย่างท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) ก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องมีเหตุผล…

อิมามโคมัยนี (รฎ.) ผู้สั่งประหารชีวิต “ซัลมานรุชดี”

อิมามโคมัยนี (รฎ.) ผู้สั่งประหารชีวิต “ซัลมานรุชดี”       ในวันนั้นเมื่ออิมามโคมัยนีได้ออกคำฟัตวาสั่งประหารชีวิต “ซัลมาน รุชดี” ผู้เขียนหนังสือ “อายาตุชชัยตอน” ดูหมิ่นท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ทั่วโลกต่างขานรับคำฟัตวานี้ของอิมามโคมามโคมัยนี…

อิสลามศาสนาแห่งสันติ หรือสงคราม?

      อิสลามศาสนาแห่งสันติ หรือสงคราม?       ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงเวลานี้ มนุษยชาติได้ผ่านช่วงเวลาหลายยุคหลายสมัย มีการพัฒนามุ่งสู่การมีอารยธรรมที่ดีตลอดมา ทว่ามีปัญหาหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกัน ปัญหานั้นก็คือ “สงคราม” นับแต่วันแรกที่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้…

ธรรมชาติและจักรวาลพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระเจ้า

ธรรมชาติและจักรวาลพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระเจ้า       จากกฎของเหตุและผล ทุกคนเคยสังเกตธรรมชาติและจักรวาลรอบตัวเราไหม นับตั้งแต่พืช สัตว์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาว ท้องทะเล ตลอดจนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งเกินความสามารถที่เราจะใช้สายตาเปล่า ๆ ของมนุษย์มองไปถึงได้…

วันกิยามัต

วันกิยามัต       ครั้งหนึ่ง มีชายผู้อยากรู้อยากเห็นคนหนึ่งจากเยเมนเข้ามาหาอิมามอะลี(อ.) เขาถามอิมามอะลี(อ.) ว่า ท่านเคยเห็นอัลลอฮ์หรือไม่ อิมามอะลี(อ.) ตอบชายผู้นี้ว่า ท่านจะไม่เคารพภักดีต่อสิ่งใดที่ท่านมองไม่เห็น ผู้ถามที่งุนงงจึงถามต่อไปว่า อิมามอะลี(อ.) สามารถมองเห็นอัลลอฮ์ที่ไม่มีใครมองเห็นได้อย่างไร…

สังคมดีภายใต้จริยธรรมที่ดีงาม (ตอนที่ 2)

สังคมดีภายใต้จริยธรรมที่ดีงาม (ตอนที่ 2) ที่มาของการก่อร่างของสังคม มีคำพูดของนักสังคมสาสตร์มากมายที่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมมนุษย์จึงเห็นชอบกับชีวิตทางสังคม และยอมรับกฎระเบียบที่ค่อนข้างยากของมัน แต่เราสามารถระบุเป็นตัวอย่างถึงความเห็นต่างๆ ต่อไปนี้ 1. บางคนเชื่อว่าความรู้สึกในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกประกอบเข้าไว้ในธรรมชาติของมนุษย์ และมนุษย์แสวงหาสังคมไปตามแรงบันดาลใจจากสัญชาตญาณนี้ 2. บางคนกล่าวว่า ความกลัวต่อปัจจัยทางธรรมชาติที่น่ากลัวและสัตว์ป่า เป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์หันเข้าหาชีวิตทางสังคม…

สังคมดีภายใต้จริยธรรมที่ดีงาม(ตอนที่ 1)

สังคมดีภายใต้จริยธรรมที่ดีงาม(ตอนที่ 1)       หากปราศจากจริยธรรมเสียแล้ว โครงสร้างของสังคมที่ดีงามจะล่มสลาย   เราทราบกันดีว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม และไม่สงสัยเลยว่า “สังคม” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และ หรือถ่วงรั้งทำให้เกิดความเสื่อม…

การเลือกคู่ครองในอิสลาม

การเลือกคู่ครองในอิสลาม       ในอิสลามได้ให้ความชัดเจนไว้แล้วว่า การแต่งงานคือรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเลิศ   “และหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และทรงมอบความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริง ในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ” (อัล-กุรอาน 30:21)…

“เพื่อน” ในทัศนะของอิสลาม

“เพื่อน” ในทัศนะของอิสลาม         ศาสนาอิสลามมีคำสั่งสอนเรื่องการเลือกคบเพื่อนไว้อย่างมากมาย เพราะเพื่อนนั้นสามารถที่จะนำพามนุษย์ไปสู่ความรุ่งโรจน์ และในขณะเดียวกันเพื่อนก็สามารถนำพามนุษย์ไปสู่ความตกต่ำได้เช่นเดียวกัน   ดังนั้นเมื่อเราต้องการจะเลือกคบใครสักคนเป็นเพื่อน เราต้องถามตัวเองเสียก่อนว่า เขาจะสามารถช่วยเราให้ประสบผลในการดำเนินชีวิตได้บ้างหรือไม่ หรือเขาอาจจะนำเราไปสู่ความตาย ที่สำคัญเขาสามารถช่วยเราให้แสวงหาความพึงพอใจต่อพระองค์อัลลอฮ์…

อิสลามกับสังคม

อิสลามกับสังคม       ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ไม่มีศาสนาใดที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม และได้กระชับสายโซ่แห่งสังคมไว้อย่างแน่นหนาด้วยบทบัญญัติและกฎระเบียบเหมือนศาสนาอิสลาม แน่นอนว่า ศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้าและความเป็นนิรันดร์นั้น เป็นการรับรองถึงความรู้ในพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์ และความสมบูรณ์แบบและความก้าวหน้าของมนุษย์ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยอย่างแน่นอน   เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของสังคมในทัศนะของอิสลาม และความห่วงใจเป็นพิเศษของอิสลามต่อเรื่องนี้ การศึกษาคำสอนต่อไปนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เข้าใจได้   1.…

เมื่อไหร่จะถึงวันกิยามัต?

เมื่อไหร่จะถึงวันกิยามัต?         อัลลอฮ์(ซ.บ.) เท่านั้นที่รู้   “และพวกเขากล่าวว่า ‘เมื่อใดเล่าสัญญานี้ (จะมาถึง)? หากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง’จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ‘สำหรับพวกท่านมีกำหนดสำหรับวันหนึ่ง ซึ่งพวกท่านจะขอผ่อนผันให้ล่าช้าสักระยะหนึ่งก็ไม่ได้และจะร่นเวลาให้เร็วเข้าก็ไม่ได้’” (สะบาอฺ…

ความตาย… จุดจบหรือเริ่มต้นของชีวิต(ตอนที่ 3)

      ความตาย… จุดจบหรือเริ่มต้นของชีวิต(ตอนที่ 3)         วิญญาณถูกดึงออกอย่างไร     วิธีที่วิญญาณถูกถอดกลับออกจากร่างกายได้มีอธิบายไว้ในรายงานฮะดีษที่เกี่ยวกับการมิอฺรอจ(ขึ้นสู่ฟากฟ้า) ของท่านศาสดา(ศ.)…

ความตาย… จุดจบหรือเริ่มต้นของชีวิต(ตอนที่ 2)

ความตาย… จุดจบหรือเริ่มต้นของชีวิต(ตอนที่ 2)       ความตายคือการเปลี่ยนผ่าน     คำแนะนำเหล่านี้สอนเราว่าความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิต ในภาษาของอัล-กุรอาน ความตายไม่ใช่การ “ต่อต้านชีวิต” มันไม่ใช่ “ความว่างเปล่า”…

ความตาย… จุดจบหรือเริ่มต้นของชีวิต(ตอนที่ 1)

  ความตาย… จุดจบหรือเริ่มต้นของชีวิต(ตอนที่ 1)       ท่านศาสดา(ศ.) ได้กล่าวไว้ว่า “พวกท่านมิได้ถูกสร้างมาเพื่อการดับสูญ แต่เพื่อการดำรงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์”     ความตายคืออะไร? มนุษย์จะกลายเป็น…

ค่ำคืนแรกของคู่บ่าวสาวในอิสลาม

ค่ำคืนแรกของคู่บ่าวสาวในอิสลาม วันนี้ 1 ซุลฮิจญะฮ์ คือวันที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งในอิสลาม เนื่องจากเป็นวันครบรอบการแต่งงานของผู้ยิ่งใหญ่สองท่านระหว่างท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) กับท่านอิมามอะลี (อ) จึงใคร่ขอแสดงความยินดีมายังพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน เนื่องในวันครบรอบการแต่งงานของบิดา และมารดาแห่งมวลศัทธาชน  …

ปลดปล่อยด้วยฮิญาบ (ตอนที่ 2)

    ปลดปล่อยด้วยฮิญาบ (ตอนที่ 2)               ผู้หญิงมุสลิมไม่ได้รู้สึกถูกกดดันให้ต้องสวยงามหรือน่าสนใจ ซึ่งปรากฏอย่างแพร่หลายมากในวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออก พวกเธอไม่ต้องใช้ชีวิตโดยขึ้นอยู่กับความคาดหมายว่าอะไรน่าปรารถนาและอะไรไม่น่าปรารถนา ความสวยงามทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงมุสลิมเป็นกังวล เป้าหมายสำคัญของพวกเธอคือความสวยงามทางจิตวิญญาณภายใน พวกเธอไม่ต้องใช้ร่างกายหรือเสน่ห์เพื่อให้เป็นที่จดจำหรือเป็นที่ยอมรับในสังคม มันแตกต่างกันอย่างมากกับวิธีการอันโหดร้ายที่สังคมอื่นๆ…

การอบรมบุตรในอิสลาม

    การอบรมบุตรในอิสลาม       บทบาททางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมในสังคม หรือสถานที่การใช้ชีวิตของบิดารมารดา ในการอบรมบุตรนั้นไม่ควรที่จะละเลยได้ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลสะท้อนทั้งสิ้นในการอบรมบุตรของบิดามารดา การมีอยู่ของบิดาในฐานะผู้บริหารครอบครัว มีบทบาทอย่างยิ่งใหญ่ต่อโครงสร้างบุคลิคภาพของเด็กที่จะเติบโตขึ้นมา  …

ปลดปล่อยด้วยฮิญาบ (ตอนที่ 1)

    ปลดปล่อยด้วยฮิญาบ (ตอนที่ 1)       ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการรักษาความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญมากในอิสลาม ซึ่งจะบรรลุถึงสิ่งนี้ได้ก็โดยมาตรฐานที่อธิบายไว้ในเรื่องของการประพฤติตัวและการแต่งกายของมุสลิม ผู้หญิงที่ยึดมั่นในคำสอนของอิสลามมีข้อกำหนดให้แต่งกายในชุดที่เรียกว่าฮิญาบ หรือผ้าคลุมศีรษะ มันคือการกระทำตามความศรัทธาและตั้งมั่นในการใช้ชีวิตของมุสลิมด้วยการมีเกียรติ มีความเคารพ และมีศักดิ์ศรี…

การปกป้องรักษามิตรสหาย และผลตอบแทน

    การปกป้องรักษามิตรสหาย และผลตอบแทน       บทเรียนล้ำค่าหนึ่งที่ท่านซัยยิดอะลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของโลกชีอะฮ์ได้สอนแก่นักเรียนในชั้นเรียนของท่าน ก่อนเข้าสู่บทเรียนอยู่เป็นนิจสิน คือการนำฮะดีษ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมามมะอ์ซูม…

ใครจะเผากุรอาน?

ใครจะเผากุรอาน?       คนต้นคิดที่จะเผาคัมภีร์อัล-กุรอานของอิสลามเป็นใคร? บาทหลวงคริสเตียนคนหนึ่งกระนั้นหรือ?     หากจะถามคนผู้นั้นว่า ถ้ามีใครเขียนชื่อของพระเยซูคริสต์ลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วส่งให้เขาเผา เขาจะเผามันไหม? ถ้ามีใครเขียนชื่อของศาสดาโมเสสลงบนแผ่นกระดาษให้ยื่นให้คนยิวเผา เขาจะเผามันไหม? สิ่งที่บาทหลวงคนนั้นคิดจะทำก็คือเรื่องเดียวกันนี้  …

ไม่อนุญาตให้สังหารชีวิตพี่น้องมุสลิม

ไม่อนุญาตให้สังหารชีวิตพี่น้องมุสลิม         เราได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อเยียวยาแนวความคิดของวะฮาบียฺ ด้วยการบำรุงเลี้ยงด้านความคิดของพวกเขาในลักษณะของการคิดแนวใหม่ เนื่องจากวะฮาบียฺนั้นมีความคิดว่าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่เป็นมุชริก และผลที่ตามมาคือ การอนุญาตให้ไล่ฆ่าสังหารพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ข้าพเจ้าได้ประสบการครั้นเมื่ออยู่กับวะฮาบียฺว่า วิธีการที่จะทำให้พวกเขาเลิกคิดไล่ฆ่าสังหารพี่น้องซุนนียฺ และชีอะฮฺก็คือ การหยิบยกฮะดีซของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ที่ห้ามไม่ให้สังหารชีวิตมวลผู้นมาซทั้งหลายขึ้นมาอธิบายแก่พวกเขา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในนิยามของมุชริกหรือมุนาฟิกีน…

กฎเกณฑ์การใช้ใบยาสูบ

กฎเกณฑ์การใช้ใบยาสูบ       ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ   คำสำคัญ : ยาสูบ, ยาเสพติด, บุหรี่, การเสพ, กฎเกณฑ์,…

20 หลักฐานจากตำราอะห์ลิลซุนนะห์ “พิสูจน์ความประเสริฐของอิมามอะลี(อ)” ในคืนลัยละตุลมะบีต

ขณะที่ท่านอะลีได้นอนบนที่นอนแทนท่านศาสดามุฮัมมัด ท่านญิบรออีลและมีกาอีล ได้ถูกส่งจากพระผู้เป็นเจ้า ลงมายังท่านอะลี โดยกล่าวว่า    “วิเศษเหลือเกิน วิเศษเหลือเกิน โอ้อะลี พระเจ้าทรงสร้างความภาคภูมิใจแก่มวลมลาอิกะฮฺทั้งหลาย ด้วยเกียรติยศของท่าน โอ้บุตรแห่งอะบูตอลิบ ท่านนั้นได้เสียสละชีวิตตนเพื่อปกป้องศาสนทูตแห่งพระองค์ ในเวลาเดียวกันนั้นเอง โองการอัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาให้กับท่านอะลี ผ่านยังท่านศาสนทูตแห่งพระองค์…

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3

        สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3       ดังนั้นหัวใจคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) “หัวใจ คืออารามของอัลลอฮ์”…

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 2

      สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 2       สิ่งใดก็ตามเมื่อมีการเชื่อมโยงไปยังพระองค์ สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีค่าสำหรับพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม แม้แต่วาจาของมนุษย์ หากเป็นการพูดที่มีการเชื่อมโยงไปยังพระองค์ คำพูดเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพระองค์…

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1       มุฮัรรอม เดือนแห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของท่านอิมามฮูเซน (อ) และเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญในสมรภูมิกัรบะลาอ์   วีรกรรมแห่งอาชูรอ เป็นวีรกรรมที่มีนัยยะ และแง่มุมต่างๆ อย่างมากมาย…

Amazon ยกเลิกแล้วพรมเช็ดเท้าที่พิมพ์คำว่า “อัลลอฮฺ” เป็นภาษาอาหรับ หลังมีการร้องเรียน

      Amazon ยกเลิกแล้วพรมเช็ดเท้าที่พิมพ์คำว่า “อัลลอฮฺ” เป็นภาษาอาหรับ หลังมีการร้องเรียน       Amazon ยกเลิกแล้วพรมเช็ดเท้าที่พิมพ์คำว่า “อัลลอฮฺ” เป็นภาษาอาหรับ…

ตำรวจล่าผู้ต้องหา 3 คนคุกคามผู้หญิงมุสลิมบนรถไฟ

      ตำรวจล่าผู้ต้องหา 3 คนคุกคามผู้หญิงมุสลิมบนรถไฟ       นีโพสต์ รายงานว่า (3ธ.ค.59) ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนแสดงความเกลียดชังคุกคามผู้หญิงมุสลิมที่เกิดจากอาการเมาบนรถไฟใต้ดินในแมนฮัตตัน…

“มุบาฮะละฮ์” ในประวัติศาสตร์

      “มุบาฮะละฮ์” ในประวัติศาสตร์       พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงตรัสว่า “ดังนั้นผู้ใดที่โต้เถียงเจ้า(มุฮัมมัด)ในเรื่องของอีซา(ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า) หลังจากที่ได้มีความรู้มายังเจ้าแล้ว จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่า ท่านทั้งหลาย(ชาวคริสต์)จงมาเถิด…

มุบาฮิละฮ์ : เหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์

      มุบาฮิละฮ์ : เหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์       ในสมัยเริ่มต้นของอิสลาม ชาวนัจรอนคือชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนจากการบูชาเทวรูปไปเป็นคริสเตียน ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ส่งจดหมายไปยังผู้นำประเทศต่างๆ เพื่อเชิญชวนบุคคลเหล่านั้นมาสู่อิสลาม จดหมายฉบับหนึ่งส่งไปถึงชาวนัจรอนที่เป็นคริสเตียน…

มุฮัรรอม : เดือนต้องห้าม

      มุฮัรรอม : เดือนต้องห้าม       มุฮัรรอม เป็นคำภาษาอาหรับที่ผันมาจากคำว่า “ฮะรอม” ที่แปลว่า ต้องห้าม  …

มนุษยชาติได้อะไรจากเหตุการณ์ “มุบาฮะละฮ์”

      มนุษยชาติได้อะไรจากเหตุการณ์ “มุบาฮะละฮ์”         1-ได้พิสูจน์ว่าท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) เป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าจริง เพราะทั้งฝ่ายมุสลิม และไม่ใช่มุสลิมต่างรายงานว่าชาวคริสต์แห่งนัจญ์รอนไม่ยอมทำมุบาฮะละฮ์ด้วย แต่ขอจ่ายญิซยะฮ์แทน…

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3

      สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3       ดังนั้นหัวใจคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) “หัวใจ คืออารามของอัลลอฮ์” หัวใจของมนุษย์คืออาณาจักรของอัลลอฮ์…

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 2

      สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 2       สิ่งใดก็ตามเมื่อมีการเชื่อมโยงไปยังพระองค์ สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีค่าสำหรับพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม แม้แต่วาจาของมนุษย์ หากเป็นการพูดที่มีการเชื่อมโยงไปยังพระองค์ คำพูดเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพระองค์…

สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1

      สิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 1       มุฮัรรอม เดือนแห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของท่านอิมามฮูเซน (อ) และเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญในสมรภูมิกัรบะลาอ์   วีรกรรมแห่งอาชูรอ…

ทำไมต้องรำลึก กัรบะลาอ์ และอาชูรอ? ตอนที่ 3

      ทำไมต้องรำลึก กัรบะลาอ์ และอาชูรอ? ตอนที่ 3       การยืนหยัดเพื่อพระองค์ คือการยอมรับในวิลายัต (อำนาจการปกครองของพระผู้เป็นเจ้า) หมายถึงอะไร?   หมายถึง…

ทำไมต้องรำลึก กัรบะลาอ์ และอาชูรอ? ตอนที่ 2

        ทำไมต้องรำลึก กัรบะลาอ์ และอาชูรอ? ตอนที่ 2         และหากถามว่า ถ้าหากทุกๆ…

พิธีมุหัรร็อมเป็นซุนนะฮ์หรือบิดอะฮ์ ?

        พิธีมุหัรร็อมเป็นซุนนะฮ์หรือบิดอะฮ์ ?       บิดอะฮ์ بِدْعَةٌ ในทางศาสนาคืออุตริกรรมอันเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุ