การถือศีลอด คือ นิยามที่แท้จริงของรอมฎอนใช่หรือไม่ ?

ถ้าหากจะกล่าวว่ามวลมุสลิมจำนวนมากในยุคปัจจุบันกำลังมึนงงอยู่กับนิยามที่แท้จริงของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ก็คงจะไม่ผิด เหตุเพราะเมื่อได้สอบถามกับมวลมุสลิมหลายๆ คนว่า “เดือนรอมฎอนคือเดือนอะไร?” ส่วนมากจะตอบว่า “เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการถือศีลอด เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอดน้ำ อดอาหาร อดในหลายๆ เรื่องตั้งแต่ตะวันขึ้น จนกระทั่งตะวันตกดิน”     ในขณะที่มวลมุสลิมยังเข้าใจว่า…

รอมฎอน เดือนแห่งความเมตตา

  เดือนรอมฏอนอันทรงเกียรติ คือเดือนแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ และเป็นเดือนที่ประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆ เป็นเดือนที่ประตูแห่งสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า และประตูแห่งความโปรดปรานจะถูกเปิดกว้าง ประตูนรกจะถูกปิดสนิท และในเดือนนี้จะมีค่ำคืนหนึ่งที่การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าในค่ำคืนนั้นมีคุณค่าเท่ากับการปฏิบัติกากเคารพภักดีถึงหนึ่งพันเดือน ดังนั้นจงใคร่ครวญและไตร่ตรองเถิดว่า ท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรในเวลากลางวันและกลางคืนของเดือนนี้   ท่านจะปกป้องคุ้มครองอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้ห่างไกลจากการกระทำความผิดบาปต่อพระองค์อย่างไร? จงอย่าให้การหลับใหลมาครอบงำท่านในเวลากลางคืน และจงอย่าหลงลืมการรำลึกถึงพระองค์ในช่วงเวลากลางวันของเดือนนี้เป็นอันขาด เนื่องจากมีรายงานหนึ่งกล่าวว่า…

เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่ 3

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้ชี้ให้เห็นถึงการอดอาหารว่ามีประโยชน์เช่นไร วจนะของท่านในลักษณะนี้มีอยู่มากมาย ในเรื่องความลี้ลับของการอดอาหาร นี่คือเหตุผลหนึ่งที่บรรดาเอาลิยาอ์ บรรดาอัมบิยาอ์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ) ที่ไม่จะไม่รับประทานอาหารให้อิ่มท้องจนเกินไป จะทำให้ตัวเองหิวอยู่เสมอ และนี่คือปรัชญาของคำว่า “การถือศีลอด” การอดอาหารจะทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์มีพลัง แน่นอนคนที่ไม่เคยปฏิบัติอาจรับไม่ได้ และไม่เข้าใจถึงปรัชญาตรงนี้…

เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่ 2

ด้วยเหตุนี้เองท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) จึงใช้คำว่า “ซุบฮานัลลอฮ์” (มหาบริสุทธิ์ยิ่งแห่งพระองค์) ถึงสามครั้งติดๆกัน ก่อนการคุตบะฮ์ (เทศนา) ในวันนั้น ลมหายใจในเดือนรอมฎอนก็มีกำไร การนอนหลับในเดือนรอมฎอนเป็นอีบาดะห์ อามั้ลต่างๆของพวกท่านจะถูกยอมรับ ทุกๆดุอาอ์จะได้การตอบรับจากพระองค์ ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มินีน อิมามอะลี…

เป้าหมายของเดือนรอมฎอน ตอนที่ 1

รอมฎอนและความสำคัญของเดือนรอมฎอน ในทัศนะของอิสลามนั้นถือว่ายิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นพระบัญชา เป็นเดือนของพระองค์ เป็นเดือนที่บ่าวของพระองค์เป็นแขกของพระองค์ทั้งเดือน พระองค์แนะนำเดือนรอมฎอนในลักษณะหนึ่ง แต่ทวาพวกเรารู้จักเดือนรอมฎอนในอีกลักษณะหนึ่ง เรารู้จักเดือนรอมฎอนในคำว่า “เดือนบวช” หรือเดือนถือศีลอดเท่านั้น ทั้งๆที่เป้าหมายแรก และนิยามแรกของเดือนรอมฎอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการถือศีลอดเพียงอย่างเดียว พระองค์ได้กล่าวถึงเดือนรอมฎอนว่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นธรรมนูญแห่งการใช้ชีวิตของมนุษยชาตินั้นได้ถูกประทานลงมา ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ…

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด

ประตูหนึ่งในสรวงสวรรค์เฉพาะสำหรับบรรดาผู้ถือศีลอด การเข้าสู่สวรรค์ที่สวยงามของพระผู้เป็นเจ้า ก็เช่นเดียวกับการรอดพ้นจากนรก จำเป็นต้องเชื่อฟังและยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ของพระองค์ ดังนั้นคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่ยอมตนเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางศาสนา อย่างเช่น การถือศีลอด และอื่นๆ นั้น ความปรารถนาของพวกเขาที่จะเข้าสู่สวรรค์นั้น คือภาพลวงตาแห่งความไม่รู้และความโง่เขลา…

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ)

ความจำเริญของการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ) คัมภีร์อัลกุรอาน ถือว่าการแต่งตั้งศาสดา (ซ็อลฯ) คือความโปรดปรานและเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติ และได้กล่าวถึงมันไว้เช่นนี้ว่า :   لَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ…

การถือศีลอดกับความอดทน

การถือศีลอดกับความอดทน ความอดทน (ซ็อบร์) คือคุณลักษณะประการหนึ่งที่ถูกเน้นย้ำอย่างมากในจริยธรรมอิสลาม มนุษย์ผู้เป็นมุสลิม การดำเนินชีวิตส่วนบุคคลและทางสังคมของตนเอง เขาจะต่อสู้ในหนทางของเป้าหมายต่างๆ และจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามอย่างมากมายด้วยเช่นกัน ซึ่งหากปราศจากคุณลักษณะของความอดทน (ซ็อบร์) แล้ว การมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลาย และการไปถึงยังเป้าหมายต่างๆ ย่อมเป็นเรื่องยาก ความอดทน…

บทบาทของการถือศีลอดในการเสริมสร้างเจตนารมณ์อันเข้มแข็ง

บทบาทของการถือศีลอดในการเสริมสร้างเจตนารมณ์อันเข้มแข็ง อำนาจการปกครองเหนือตัวมนุษย์ที่เลวร้ายและมีอันตรายมากที่สุด คืออำนาจการปกครองและการครอบงำของอารมณ์ใฝ่ต่ำ มันจะทำให้มนุษย์ตกเป็นทาส และนำพาพวกเขาไปสู่ความตกต่ำและความชั่วร้าย การต่อสู้กับอำนาจครอบงำของอารมณ์ใฝ่ต่ำซึ่งถูกเรียกว่า “ญิฮาดอักบัร” (การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด) จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยช่วยเหลือและเจตนารมณ์อันแข็งแกร่งมั่นคง   มนุษย์ด้วยกับการถือศีลอด ซึ่งได้แก่การงดเว้นจากการกิน การดื่ม และการยับยั้งตนจากข้อห้ามต่างๆ ในความเป็นจริงแล้ว…

การถือศีลอดคือสื่อยับยั้งความชั่ว

การถือศีลอดคือสื่อยับยั้งความชั่ว การถือศีลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลอดในเดือนร่อมะฎอน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่บังคับ (วาญิบ) เหนือมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถกระทำได้ คือสื่ออันทรงพลังในการเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความยำเกรง (ตักวา) และการยับยั้งตนจากความชั่ว คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ข้อนี้ของการถือศีลอด ด้วยประโยคถ้อยคำที่ว่า “เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง” (6)   ตักวา…