รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 4

31. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า

“รางวัลตอบแทนของผู้ที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบ(กฎข้อบังคับ) ของอัลลอฮ์(ในเดือนรอมฎอน) จะเป็นเหมือนกับผู้ที่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบนั้นเจ็ดสิบครั้งในเดือนอื่นๆ” (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์, เล่ม 10, หน้า 307)

32. อิมามบากิรฺ(อ.) กล่าวว่า

“ในค่ำคืนแห่งก๊อดร์ถูกประกาศิตทุกสิ่งทุกอย่าง ความพึงพอใจและความไม่พอใจ, การเชื่อฟังและดื้อดึง, การเกิดและการตาย และการใช้ชีวิต ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างปีนั้น จนกระทั่งถึงค่ำคืนแห่งก๊อดร์ในปีต่อไป” (อัล-กาฟีย์, เล่ม 4, หน้า 157)

33. อิมามศอดิก(อ.) กล่าวว่า

“เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึง ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) จะเพิ่มนมาซของท่าน ฉันก็เพิ่มนมาซของฉันด้วยเช่นกัน และดังนั้น (พวกท่าน) จงเพิ่ม(นมาซ)ของพวกท่าน(ด้วยเช่นกัน)” (ตะฮ์ษีบ อัล-อะกาม, เล่ม 3, หน้า 60)

34. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า

“จงรับประทาน ‘ซะโฮรฺ’ (อาหารมื้อเช้าก่อนเริ่มถือศีลอด) ของท่าน แม้ว่ามันจะเป็นเพียงน้ำ เพราะความโปรดปรานของอัลลอฮ์มีต่อบรรดาผู้ที่รับประทานซะโฮรฺ” (ตะฮ์ษีบ อัล-อะกาม, เล่ม 4, หน้า 198)

35. อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า

“จงรำลึกถึงความหิวและกระหายของวันแห่งการพิพากษา ด้วยความหิวและกระหายของพวกท่าน(ในเดือนรอมฎอน)” (บิฮารุล-อันวารฺ, เล่ม 93, หน้า 356)

36. อับดุลลอฮ์ อิบนฺ อัล-อับบาส อิบนฺ อับดุลมุฏฏอลิบ รายงานว่า เขาได้ยินท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“ทุกค่ำคืนในเดือนรอมฎอน อัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและผู้ทรงสูงส่ง ทรงเรียกร้องสามครั้งว่า มีใครบ้างไหม ที่ร้องขอจากข้า เพื่อที่ข้าจะได้ตอบรับความปรารถนาของเขา? มีใครบ้างไหม ที่หันมาหาข้าด้วยความสำนึกเสียใจเพื่อข้าจะได้ให้แก่เขา(ด้วยความเมตตา)? มีใครบ้างไหม ที่ร้องขอการอภัยโทษจากข้า เพื่อข้าจะได้อภัยโทษแก่เขา?” (มุสตัดร๊อก อัล-วะซาอิล, เล่ม 7, หน้า 429)

37. อิมามมูซา อิบนฺ ญะอฺฟัร(อ.) กล่าวว่า

“ผู้ที่อาบน้ำฆุซุลในค่ำคืนแห่งก๊อดร์ และตื่นอยู่ในคืนนั้น(เพื่อทำอิบาดัต) จะได้รับการอภัยโทษในบาปทั้งหมดของเขา” (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์, เล่ม 10, หน้า 358)

38. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า

“ผู้ที่ให้อาหารละศีลอดแก่มุอฺมินคนหนึ่งในเดือนรอมฎอน จะได้รับรางวัลตอบแทนเท่ากับการปล่อยทาสหนึ่งคน(ในหนทางของอัลลอฮ์) และจะได้รับการอภัยโทษต่อบาปทั้งหมดของเขาก่อนหน้านั้น และถ้าเขาไม่มีสิ่งใดที่จะให้นอกจากนมผสมกับน้ำ หรือน้ำหวานกับผลอินทผลัม อัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลตอบแทนแก่เขา” (บิฮารุล-อันวารฺ, เล่ม 93, หน้า 317)

39. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ขอพรว่า

“โอ้อัลลอฮ์ โปรดอย่าให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ฉันจะได้ถือศีลอด แต่ถ้าหากพระองค์จะทรงให้มันเป็นเช่นนั้น ขอทรงทำให้ฉันได้รับความโปรดปรานและอย่าให้ฉันถูกถอดถอน(จากความเมตตาของพระองค์เลย)” (บะดาบิ อัซ กุรอาน, หน้า 398)