ชีวประวัติของท่านอะลี อักบัร

ชีวประวัติของท่านอะลี อักบัร ท่านอะลี อักบัร คือ บุตรชายคนโตของท่านอิมามฮุเซน (อ) ตามรายงานกล่าวไว้ว่า ท่านประสูติเมื่อวันที่ 11 เดือนชะอ์บาน ในปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 43  ณ นครมะดีนะฮ์…

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 2)

วิเคราะห์ ความเชื่อเรื่องผู้ถูกสัญญาในศาสนาและประชาชาติต่างๆของโลก   ความเชื่อในเรื่อง อิมามมะฮดี(อ) เป็นความเชื่อที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงศาสนาอิสลามเท่านั้น ในศาสนา และประชาชาติทั่วโลกอย่างแพร่หลายมายาวนาน ในบทความนี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับ เรื่องราวของบุรุษผู้ถูกสัญญา บุรุษผู้ซึ่งเป็นความหวังของมนุษยชาติ ดังที่เราได้เกริ่นไว้ ความเชื่อเรื่องผู้ถูกสัญญา เป็นความเชื่อ…

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 1)

บทที่ 1 เหตุผลที่ต้องศึกษาเรื่อง อิมามมะฮ์ดี (อญ)   เหตุผลหลักที่ทุกคน ทั้งเป็นมุสลิม หรือ ไม่ใช่ มุสลิม ควรศึกษา เกี่ยวกับเรื่องราว ของ บุรุษผู้จะมาเปลี่ยนโลกนั้น…

ส่วนหนึ่งจากคำสอนของอิมามฮาดี (อ.)

خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فاعِلُهُ، وَاَجْمَلُ مِنَ الْجَميلِ قائِلُهُ، وَأرْجَحُ مِنَ الْعِلمِ حامِلُهُ، وَشَرٌّ مِنَ الشَّرِّ…

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ ตอนที่ 2

สถานภาพทางด้านความรู้และจิตวิญญาณของท่านอิมามฮาดี (อ.)   ความยิ่งใหญ่ทางด้านบุคลิกภาพ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและเกียรติต่างๆ ของท่านอิมามฮาดี (อ.) มีมากถึงขั้นที่ว่าทั้งมิตรและศัตรูของท่านยอมรับในสิ่งนี้ เมื่อพิจารณาดูจากตัวบทหลักฐานบางส่วนจากตำราต่างๆ ของนักวิชาการชาวอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ ทำให้สามารถประจักษ์ถึงสถานภาพและอิทธิพลที่ลุ่มลึกของท่านอิมามฮาดี (อ.) ที่มีในท่ามกลางหมู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี…

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ ตอนที่ 1

  บรรดาอิมามและผู้นำผู้บริสุทธิ์ (อ.) คือ มนุษย์ผู้สมบูรณ์และเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งได้ถูกกำหนดตัวโดยพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นแบบอย่างทางด้านการปฏิบัติตนและเสมือนดั่งประทีปที่คอยชี้นำให้แก่สังคมของมนุษยชาติ คำพูดและการกระทำของท่านเหล่านั้นจะวาดภาพให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ของมนุษย์และการดำรงอยู่ของพวกท่านก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความดีงามทั้งมวลแห่งพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การผูกความสัมพันธ์ตนเองเข้ากับผู้มีเกียรตินี้ และการปฏิบัติตามคำสั่งสอนและแบบอย่างของพวกท่าน จะทำให้เราบรรลุสู่ความสมบูรณ์ (กะมาล) ของความเป็นมนุษย์และความผาสุกไพบูลย์ทั้งในโลกนี้และปรโลก ท่านอิมามฮาดี (อ.)…

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 4

31. ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “รางวัลตอบแทนของผู้ที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบ(กฎข้อบังคับ) ของอัลลอฮ์(ในเดือนรอมฎอน) จะเป็นเหมือนกับผู้ที่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบนั้นเจ็ดสิบครั้งในเดือนอื่นๆ” (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์, เล่ม 10, หน้า 307) 32. อิมามบากิรฺ(อ.) กล่าวว่า “ในค่ำคืนแห่งก๊อดร์ถูกประกาศิตทุกสิ่งทุกอย่าง…

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 2)

21. ท่านศาสดา(อ.) กล่าวว่า “ในเดือนนี้(รอมฎอน) ประตูนรกจะถูกปิด และประตูสวรรค์จะถูกเปิดออก” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 16 หน้า 274) 22. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.)…

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 2

11. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “มัน(รอมฎอน) เป็นเดือนซึ่ง การเริ่มต้นของมันคือความเมตตา ช่วงกลางของมันคือการอภัยโทษ และการสิ้นสุดของมันคือการปลดปล่อยจากไฟ(นรก)” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 93 หน้า 342) 12.…

รอมฎอนในคำสั่งสอนของอะฮ์ลุลบัยต์ ตอนที่ 1

1. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “แท้จริง เดือนรอมฎอนได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันเผาไหม้ความบาปให้หมดไป” (กันซุล อัมมาล ฮะดีษเลขที่ 23688) 2. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า “จงอย่าพูดว่า ‘นี่คือรอมฎอน’…