ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์

อัลกุรอาน

การอ่าน การท่องจำ การทำความเข้าใจ และการปฏิบัติตามคัมภีร์อัล-กุรอาน นั้นได้ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งด้านปัจเจกบุคคลและสังคม ซึ่งจะกล่าวได้ว่าการอ่านอัล-กุรอานนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

1.เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ : การอ่านอัล-กุรอาน เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์และทำให้มนุษย์มีความใกล้ชิดต่อพระองค์

 

2. เป็นการเปิดประตูแห่งการเคารพภักดี : อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า “ประตูแห่งการเคารพภักดีสามารถเปิดได้ด้วยการกล่าว ‘บิสมิลลาฮ์'” ดังนั้นการอ่านอัล-กุรอานที่เริ่มต้นด้วยการกล่าว ‘บิสมิลลาะฮ์’ จึงเท่ากับเป็นการเปิดประตูแห่งการเคารพภักดี

 

 

3.เป็นการปิดประตูบาป : อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า “ประตูแห่งบาปทั้งหลายสามารถปิดได้ด้วยการกล่าวขอความคุ้มครองจากพระองค์ว่า ‘อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม'” มารยาทในการอ่านอัล-กุรอานคือการกล่าว ‘อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม’ ซึ่งเป็นการปิดประตูบาปต่างๆ

 

 

4.รางวัลของผู้อ่านอัล-กุรอานคือ ดุอาอฺที่ถูกยอมรับ : อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “บุคคลใดเปิดอัล-กุรอานและอ่านจนจบ ดุอาอฺของเขาจะถูกตอบรับ ณ อัลลอฮ์”

 

 

5. เป็นการเพิ่มพูนความศรัทธา

 

 

6. ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ถูกประทานลงมากับอัล-กุรอาน : “และเราได้ประทานส่วนหนึ่งจากอัล-กุรอานลงมา ซึ่งเป็นการบำบัดและเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา”

(อัลอิสรออฺ : 82)

7. อัล-กุรอานเป็นยาบำบัดโรค : การอ่านอัล-กุรอานช่วยบำบัดอาการป่วยทางจิตใจได้ดังโองการข้างต้น

 

 

8. เป็นการชี้นำของอัลลอฮ์ : อัล-กุรอานเป็นคัมภีร์แห่งการชี้นำ บุคคลที่ได้รับการชี้นำจากอัล-กุรอานคือผู้ศรัทธาและผู้มีความยำเกรง

 

 

9. เป็นการทำความสะอาดและเสริมสร้างจิตวิญญาณ : ผู้อ่านอัล-กุรอานด้วยความใส่ใจและมีมารยาทเป็นการขัดเกลาจิตใจ ทำให้เขาเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ใจและความสงบมั่นของจิตวิญญาณ

 

10. มีสุขอนามัยที่ดี : ก่อนอ่านอัล-กุรอานทุกคนต้องอยู่ในสภาพสะอาดจากมลทินเล็กและมลทินใหญ่(ต้องทำฆุซุลและมีวุฎูอฺ) เพื่อขจัดความโสมมและความโสโครกให้หมดไป เขาจะอยู่ในสภาพสะอาดจึงทำให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 

 

11.กลายเป็นชาวกุรอาน : การอ่านอัล-กุรอานจนคุ้นเคยจะทำให้มนุษย์ได้รับรัศมีและอยู่ภายใต้คำสอนของอัล-กุรอานทีละน้อย และเขาจะกลายเป็นมนุษย์กุรอานไปในที่สุด คือจะปฏิบัติตัวตามคำสอนจากอัล-กุรอาน และไม่กระทำสิ่งที่ขัดกับอัล-กุรอานเด็ดขาด

 

 

12. ความคิดอ่านจะกว้างไกล : การอ่านอัล-กุรอานพร้อมด้วยการไคร่ครวญตรึกตรอง จะทำให้ความคิดอ่านของมนุษย์กว้างไกลขึ้น และจะทำให้การดำเนินชีวิตของเขาประสบแต่ความสำเร็จ

 

 

13. เป็นการทำอิบาดะฮ์(เคารพภักดี) ทางสายตา : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “การมองไปที่หน้ากระดาษของอัล-กุรอานถือเป็นอิบาดะฮ์”

 

 

14. ส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตร : เมื่อบิดามารดาอ่านอัล-กุรอานในบ้าน เท่ากับเป็นการอบรมสั่งสอนบุตรในทางอ้อม และทำให้บุตรมีความรักต่ออัล-กุรอาน

 

 

15..เป็นการชำระบ้างบาปต่างๆ : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “การอ่านอัล-กุรอานเป็นการขออภัยโทษจากบาปกรรม”

 

 

16. ทำให้ปลอดภัยจากไฟนรก : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “การอ่านอัล-กุรอาน คือตัวขวางกั้นไฟนรก และเป็นสาเหตุให้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์”

 

 

17..เป็นการสนทนากับอัลลอฮ์ : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “เมื่อใดก็ตาม หากพวกท่านต้องการสนทนากับพระผู้อภิบาล ก็จงอ่านอัล-กุรอาน”

 

 

18..การอ่านอัล-กุรอานทำให้จิตใจเบิกบาน

 

 

19.เป็นตัวขวางกั้นการทำอนาจารทั้งปวง : เมื่ออ่านอัล-กุรอานและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอัล-กุรอาน มนุษย์ย่อมไม่อาจทำอนาจารใดๆ ได้

 

20. การอ่านอัล-กุรอานทำให้จิตใจมีชีวิตชีวา

21. การอ่านอัล-กุรอานเป็นอุปสรรคในการทำอนาจารทั้งหลาย

แน่นอนถ้าหากเราเป็นนักอ่านอัล-กุรอานที่แท้จริง และรู้จักไตร่ตรองโองการต่าง ๆ วิถีชีวิตและความคิดอ่านของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และนอกเหนือจากการอ่านแล้ว ยังได้ปฏิบัติตามอัล-กุรอานอีกต่างหาก ความชั่วและความอนาจารทั้งหลายจะเกิดในสังคมได้อย่างไร

 

 

บทความโดย ดร.มุฮัมมัดอะลี ริฎอ เอชฟาฮานี