ผลสะท้อนของอัล-กุรอานที่มีต่อมนุษย์

การอ่าน การท่องจำ การทำความเข้าใจ และการปฏิบัติตามคัมภีร์อัล-กุรอาน นั้นได้ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งด้านปัจเจกบุคคลและสังคม ซึ่งจะกล่าวได้ว่าการอ่านอัล-กุรอานนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งมีดังต่อไปนี้   1.เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ : การอ่านอัล-กุรอาน เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์และทำให้มนุษย์มีความใกล้ชิดต่อพระองค์   2. เป็นการเปิดประตูแห่งการเคารพภักดี…

คุณลักษณะของเดือนรอมฎอน

  เดือนแห่งอัลลอฮ์ (พระผู้เป็นเจ้า)   แม้ว่า องค์ประกอบของเวลาและสถานที่จะไม่มีความแตกต่างๆกันสักเท่าไหร่ แต่ในแง่ทางจิตวิญญาณ แต่ในบางกรณี สถานที่หนึ่ง ดั่งเช่น อาคารกะอ์บะฮ์ หรือ มัสยิดต่างๆ และสถานที่ฝังร่างอันไร้วิญญาณของบรรดาชะฮีด (ผู้พลีชีพในแนวทางของพระเจ้า)…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๓ )การสละโลก

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๓ )การสละโลก   ถ้าเราพิจารณาถึงการตีความและทรรศนะเกี่ยวกับโลกทั้งสองอย่างนี้   อย่างหนึ่ง คือ ทรรศนะของผู้ที่มองโลกและความเพลิดเพลินเจริญใจของมันว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเลวทราม อีกทรรศนะหนึ่ง คือ ผู้ที่ถือว่าตัวของโลกเองเป็นสิ่งที่ดี แต่ความยั่วยวนของมันและความหลงใหลไปในโลกนั้นเป็นสิ่งเลวทราม ขอให้เรามาพิจารณากันว่า โลกให้ความสุขต่อมนุษย์และปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ยากโดยวิธีใด…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๒ ) การจูงใจให้สนใจในโลก

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๒ )การจูงใจให้สนใจในโลก การตีความที่แพร่หลายมากที่สุด มุสลิมส่วนมากเมื่อถูกถามถึงความเลวร้ายของโลก ก็จะตอบว่า ความรักที่มีต่อโลกเป็นเรื่องเลวทราม และโลกโดยตัวของมันเองแล้วเป็นของดี   โองการของพระมหาคัมภีร์กุรอานที่เกี่ยวกับโลกนั้น มีการตีความกันไปหลายอย่าง หนึ่งในทรรศนะเหล่านี้ ก็คือ โลกในตัวมันเองแล้วมิได้มีความเลวร้าย ในเมื่อมันประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ…

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๑)การตีความอย่างผิดๆ ของผู้ถือสันโดษ

ศาสนากับโลก(ตอนที่ ๑)การตีความอย่างผิดๆ ของผู้ถือสันโดษ พระมหาคัมภีร์กุรอานแนะนำว่า “โลก ” นั่นคือ ที่อยู่ชั่วคราว ไม่มีค่าควรแก่ความหวังและความปรารถนาตัวอย่างของโองการนี้ได้บอกเราว่า “โลก ” นั่นคือ ที่อยู่ชั่วคราว ไม่มีค่าควรแก่ความหวังและความปรารถนา  …

บทสัมภาษณ์ภรรยาของชะฮีด มุฮ์ซิน ฮุญะยี

      การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านทำอะไรหรือ? ถึงทำให้ขบวนการอาชูรอของอิมามฮูเซ็น(อ)  มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ อยากให้ทุกคนสละเวลาสักนิดเพื่อที่จะอ่านบทสัมภาษณ์ของ ภรรยาของชะฮีดมุฮ์ซิน ฮุญะยี ซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าวีรชนหลายคนในโศกนาฏกรรมในกัรบาลา ไม่ใช่เพียงตัวเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะพาเขาไปสู่ตำแหน่งนั้นได้ ต้องอาศัยเงื่อนไขพื้นฐานที่สุด นั่นก็คือสถาบันครอบครัว บางคนได้แรงผลักดันจากผู้เป็นมารดา อย่างเช่น ท่านวาฮับ…

ฮะดิษโซ่ทองอิมามริฎอ(อ.)

มะอฺมูน เป็นคอลีฟะฮ์แห่งตระกูลวงศ์อับบาสิดที่โหดเหี้ยมและปัญญาเฉียบแหลม ในปีฮ.ศ.201 (ค.ศ.817) เขาได้บีบบังคับอิมามริฎอ(อ.) ให้ออกจากมะดีนะฮ์มายังมัรว์ (เมืองศูนย์กลางการปกครองของคอลีฟะฮ์มะอฺมูน) ตามคำสั่งของมะอฺมูน เส้นทางการเดินทางของอิมามริฎอ(อ.) จากมะดีนะฮ์มายังมัรว์ได้ถูกกำหนดล่วงหน้าไว้แล้ว ท่านอิมาม(อ.) จะต้องผ่านเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ท่านมาถึงมัรว์เมื่อวันที่ 10 เชาวาล…

ทายาททางความรู้ของอัลลอฮ์(ซ.บ) อะลี อัร ริฎอ(อ.)

อิมาม อะบุลฮะซัน อัษษานี อะลี อิบนิ มูซา อัรริฎอ (อ) คือ อิมามท่านที่แปดจากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ท่านเป็นอิมามที่ความสูงส่ง และมีความยิ่งใหญ่ยิ่ง ซึ่งเป็นแบบฉบับ และตัวอย่างที่ดีที่สุดในการนำมาปฏิบัติตามในการดำเนินชีวิตในโลกนี้…

ควมประเสริฐของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ.)

  ความประเสริฐของท่านหญิงฟาติมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ) นั้นมีมากมายนัก ท่านอัลลามะอ์มัจญลิซีย์ ได้บันทึกรายงานไว้ว่า “อิมามริฎอ (อ) ได้กล่าวในครั้งหนึ่งว่า บุคคลใดก็ตามที่ได้ไปซิยารัตมะอ์ซูมะฮ์ในเมืองกุม เท่ากับบุคคลนั้นได้ซิยารัตฉันแล้ว” เช่นเดียวกันในบรรดานักวิชาการ บรรดาอุลามาอ์ นักคิดนักเขียนในสายธารชีอะฮ์อิมามียะฮ์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าท่านหญิงคือ…

ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) “ซัยหนับน้อย” อิมามริฎอ (อ.)

  ในบทความนี้ขอใช้ชื่อว่า ท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) คือท่านหญิงซัยหนับน้อย (อ.) ของท่านอิมามริฎอ (อ.) เนื่องจากว่า เมื่อมองในประวัติศาสตร์อิสลาม ในหมู่บรรดาลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ.) มีวีรสตรีสองท่านที่มีส่วนคล้ายคลึงกันในหลายๆ สิ่ง…