อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ซัยยิด กาซิม ฮาริอี

อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ซัยยิด กาซิม ฮาริอี

.01

นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองกุม ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามและอุศูลในระดับสูงอยู่ในปัจจุบัน

ท่านถือกำเนิดเมื่อปี ๑๓๑๗ (สุริยคติ) ที่เมืองกัรบะลา เมื่ออายุได้ ๕ ปีท่านได้เริ่ม ศึกษากับมารดาของท่าน หลังจากนั้นสองปีต่อมา ท่านได้เรียนวิชาการด้านศาสนากับบิดาของท่านจนจบการศึกษาในระดับกลาง เมื่อท่านอายุได้ ๑๗ ปี ท่านได้ศึกษาวิชาการในระดับสูงทั้งฟิกฮฺ และอุศูล กับท่านอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซฺมา ซัยยิด มุหัมมัด ชาฮฺรูดี เป็นเวลานานเกือบ ๑๘ ปี ท่านได้ศึกษาวิชาฟิกฮฺ อุศูล ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ต่อกับท่านอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมาซัยยิด มุหัมมัด บากิร ศ็อดรฺ เป็นเวลาประมาณ ๑๔ ปี ในเดือนญะมาดิลอูลา ปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ ๑๓๙๔ ท่านได้อพยพจากประเทศอิรักมายังประเทศอิหร่าน และได้ทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามและอุศูลระดับสูงที่สถาบันการศึกษาศาสนาเมืองกุมจนถึงปัจจุบัน