อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มุหัมมัดอะลี อะละวี ฮุซัยนี ฆัรฺฆอนี

อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มุหัมมัดอะลี อะละวี ฮุซัยนี ฆัรฺฆอนี

.00

นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองกุม ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามในระดับสูงอยู่ในขณะนี้
ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๔ ญะมาดิษษานี ฮิจเราะฮฺศักราชที่ ๑๓๕๙ ตรงกับวันที่ ๒๙ คุรฺดอด ๑๓๑๘ (สุริยคติ) ณ เมืองนะญัฟอัชรอฟ ประเทศอิรัก บิดาของท่านคือ หัจญ์ ซัยยิดสัจญาดอะละวี ฆัรฺฆอนี ซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองมอซันดะรอน เมื่ออายุได้ ๗ ปีท่านได้เดินทางจากนะญัฟ เข้ามาสู่อิหร่านพร้อมกับครอบครัว หลังจากได้เรียนรู้การเขียนและการอ่านกุรอานแล้ว ท่านได้เข้าศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอาหรับ หลังจากนั้น เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี ท่านจึงเดินทางมายังเมืองกุม เพื่อศึกษาวิชาการด้านศาสนาเพิ่มเติม จากบรรดาอาจารย์หลายท่าน เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ท่านได้เข้าศึกษากับท่านอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา บุรูญิรฺดีเป็นเวลา ๓ ปี และหลังจากนั้นได้ศึกษาวิชาอุศูลต่อกับท่านอิมามโคมัยนีอยู่นาน๘ ปี
ท่านได้ศึกษาวิชาฟิกฮฺและอุศูลกับท่าน อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิดมุหัมมัดมุฮักกิก ดอ-มอด อยู่นาน ๑๒ ปี และศึกษาวิชาอุศูลต่อกับท่าน อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซฺมา ซัยยิด มุหัมมัด ริฎอ ฆุลพัยฆอนีอีก ๓ ปีกับท่านอายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ เชคอับบาสอะลีชาฮฺรูดี อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ มุรฺตะฎอฮาอิรียัซดี และกับอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา หัจญ์ เชค มุหัมมัด อะลี อะรอกี

ปัจจุบันนี้ท่านสอนวิชาฟิกฮฺในระดับสูงอยู่ ณ สถาบันสอนศาสนาเมืองกุมบนพื้นฐานของหนังสือ ชะรอญิอุ้ลอิสลาม และสอนวิชาอุศูลตามพื้นฐานของหนังสือ กิฟายะตุ้ลอุศูล ขณะเดียวกันท่านได้สร้างผลงานด้านการเขียนไว้พอสมควร