“การอดทนต่อความยากจน”

“การอดทนต่อความยากจน” มัรฮูมอยาตุลลอฮ์ มุญตะฮีดีย์ เตหะรานีย์ : บุคคลหนึ่งได้ถามจากท่านว่า : บุคลที่เขายากจนแต่เขานั้นมีความอดทนเหนือความยากจนของตัวเขา รางวัลของบุคคลเช่นนี้ คือ สิ่งใด ?? »» หมายความว่า ในเรื่องราวความยากจนของตนเอง…

ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอน

  ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอน อยาตุลลอฮ์ ญะวาดีย์ ออมูลี กล่าวว่า : ความมุ่งร้ายและกลไกต่างๆของชัยฏอนจะแสดงออกโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ 1.บางครั้งชัยฏอนจะทำให้มนุษย์ออกห่างจากพระองค์ด้วยกับการทำบาป 2.บางครั้งมันจะนำมนุษย์ออกจากหนทางของพระองค์ด้วยกับการทำในสิ่งที่เป็นมักรูฮ์(สิ่งที่ไม่ควรจะปฏิบัติ) 3.บางครั้งมันจะทำให้มนุษย์นั้นลืมหรือเผลอเรอในอะมัลต่างๆที่เป็นวาญิบด้วยกับการทำสิ่งที่เป็นมุษตาฮับ(สิ่งที่ควรกระทำหรือสนับสนุนให้กระทำมัน) 4.บางครั้งชัยฏอนจะทำให้อามัลที่เป็นวาญิบนั้นสำคัญกว่าอะมัลต่างๆที่วะญิบยิ่งกว่า ผลสรุปก็ คือ ชัยฏอนจะหลอกลวงให้มนุษย์นั้นออกห่างจากอัลลอฮ์(ซ.บ)จากวิธีทางใดทางหนึ่งและจะทำการหลอกลวงมนุษย์จนพวกเขานั้นหลงลืมและไม่ให้ความสำคัญต่อพระองค์…

คำตักเตือนท่านเชครอญับ อะลี คอยยาร

คำตักเตือนท่านเชครอญับ อะลี คอยยาร : 1.ถ้าหากว่าเรากลัวการลงโทษจากพระองค์เหมือนกับที่เรากลัวแมลงป่อง โลกนี้ก็จะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน 2.เจ้าจงทำเพื่อพระองค์ อัลลอฮ์(ซ.บ)และบรรดามะลาอีกะฮ์ก็จะทำสิ่งต่างๆเพื่อเจ้าเอง «مَن كانَ لله، كان الله لَه» 3.จงพยายามให้คุณลักษณะของพระองค์นั้นมีชีวิตอยู่ในตัวของเจ้า…

เมื่อให้สติปัญญากับผู้ใดแล้วยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้

อยาตุลลอฮ์มุจตะฮีดีย์ เตหะรานี : เมื่อให้สติปัญญากับผู้ใดแล้วยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้ เมื่อไม่ได้ให้สติปัญญา แล้วมีอะไรบ้างที่ให้กับเขาผู้นั้น ? สติปัญญา คือ สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง แต่อย่าคิดว่าสติปัญญาที่หมายถึงคือสิ่งที่เราทุกคนมี , ไม่ใช่ !! คนบางส่วนเป็นคนบ้าอยู่ในบ้านพักคนบ้าและพวกเราคือผู้มีสติปัญญา…

เชครอญับ อะลี คอยยาฏ

บิสมิลละฮ์ฯ เชครอญับ อะลี คอยยาฏได้กล่าวว่า : “ทุกๆครั้งที่ฉันทำการนมาซต่างๆ เช่น นมาซอิมามซะมาน(อ.)หรือนมาซอื่นๆ ฉันจะขอหะญัตต่างๆ(ความต้องการต่างๆ)จากพระองค์อยู่เสมอ” วันหนึ่งฉันได้พูดกับตัวเองว่า : “สักครั้งที่ฉันจะทำการนมาซเพื่อพระองค์ โดยไม่ขอหะญัตใดๆจากพระองค์เลย” และในคืนเดียวกันนั้นได้หลับอยู่ในโลกแห่งความฝัน โดยที่พระองค์ได้ตรัวกับท่านว่า…

ผลของการนมาซกอฎอ ซุบฮ์

ผลของการนมาซกอฎอ ซุบฮ์ มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ ฮัจญี เชค ฮธซันอาลี อิศฟานี (รู้จักในนาม นะคูดี) ได้สั่งเสียกำชับให้แก่บุตรชายสุดที่รักท่านหนึ่ง ว่า เมื่อมนุษย์ทำการฝึกฝนขัดเกลาตนเอง ขัดเกลาจิตวิญญาณเป็นระยะเวลา 40   …

อายะตุ้ลลอฮฺ ญะอฺฟัร สุบฮานี

อายะตุ้ลลอฮฺ ญะอฺฟัร สุบฮานี นักปราชญ์อิสลามผู้มีชื่อเสียงด้านเทววิทยา ท่านหนึ่งของเมืองกุม นอกจากจะเปิดทำการสอนด้านเวทวิทยาแล้ว ท่านยังทำการสอนวิชาฟิกฮฺและอุศูลระดับสูงอยู่ในปัจจุบันท่านมีงานเขียนมากมายในสาขาวิชาฟิกฮฺเทววิทยา ตับซีรฺ และประวัติศาสตร์ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาอิมามศอดิก (อ.) ซึ่งเปิดทำการสอนวิชาด้านเทววิทยาโดยเฉพาะ ท่านถือกำเนิด เมื่อวันที่ ๒๘…

เหตุผลที่คุณต้องมอบ “ดวงใจ” แด่พระองค์อัลลอฮ์

      เหตุผลที่คุณต้องมอบ “ดวงใจ” แด่พระองค์อัลลอฮ์       ในหลายครั้งที่มนุษย์ล่วงละเมิดสิทธิ์ของพระองค์(กระทำบาป)โดยมิลังเลใจเลย.. แต่เคยมีสักครั้งไหมที่พระองค์จะตัดรอน “ริสกี” ของเรา เคยมีไหมที่พระองค์จะเปิดเผยความผิดบาปนี้ให้ผู้อื่นรับรู้  …

อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ซัยยิด กาซิม ฮาริอี

อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ซัยยิด กาซิม ฮาริอี นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองกุม ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามและอุศูลในระดับสูงอยู่ในปัจจุบัน ท่านถือกำเนิดเมื่อปี ๑๓๑๗ (สุริยคติ) ที่เมืองกัรบะลา เมื่ออายุได้ ๕ ปีท่านได้เริ่ม ศึกษากับมารดาของท่าน หลังจากนั้นสองปีต่อมา…

อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มุหัมมัดอะลี อะละวี ฮุซัยนี ฆัรฺฆอนี

อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มุหัมมัดอะลี อะละวี ฮุซัยนี ฆัรฺฆอนี นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองกุม ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามในระดับสูงอยู่ในขณะนี้ ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๔ ญะมาดิษษานี ฮิจเราะฮฺศักราชที่ ๑๓๕๙ ตรงกับวันที่ ๒๙…