ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด

คำถาม : ด้วยกับการมีอยู่ของมัรเญียะอ์ที่อะอ์ลัมกว่า(ความรู้สูงกว่า)การตักลีดตามมัรเญียะอ์ที่อะอ์ลัมน้อยกว่าเป็นที่อนุญาตหรือไม่ ?

คำตอบ : การตักลีดตามมัรเญียะอ์ที่อะอ์ลัมน้อยกว่าในเรื่องราวที่คำฟัตวาของเขาไม่ขัดแย้งกับคำฟัตวาของมัรเญียะอ์ที่อะอ์ลัมสูงสุด ถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

***อยาตุลลอฮ์ซัยยิดอะลี คอเมเนอี***