ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด

คำถาม : กล่าวกันว่าจำเป็นที่จะต้องตักลีดตามมุญตะฮีดที่มีความยุติธรรม(อาเดล) ความหมายของคำว่า อาเดล(มีความยุติธรรม) ในที่นี่มีความหมายว่าอย่างไร ?

คำตอบ : อาเดล(ผู้มีความยุติธรรม)ในที่นี่ คือ บุคคลที่มีความยำเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ)ถึงระดับหนึ่ง โดยที่ว่าตัวเขาไม่มีความมุ่งหวังในการระทำบาปด้วยกับความตั้งใจ

***อยาตุลลอฮ์ซัยยิดอะลี คอเมเนอี***