ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด

ถาม-ตอบ อะฮ์กามเรื่อง การตักลีด

คำถาม : การตักลีดตามมัรเญียะอ์ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งการตรวจสอบพวกเขาเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเรา การตักลีดตามมัรเญียะอ์ในรูปแบบนี้เป็นที่อนุญาตหรือไม่ ?

คำตอบ : ไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการตัดลีด ถึงแม้ว่ามัรเญียะอ์นั้นจะอยู่คนละประเทศกับมุกัลลิฟ(ผู้ปฏิบัติตาม)ก็ตาม การตักลีดตามไม่ถือว่า เป็นปัญหาแต่อย่างใด

***อยาตุลลอฮ์ซัยยิดอะลี คอเมเนอี***