เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน เข้าพบอธิการบดีมหาลัยอัลมุศฏอฟาและนักศึกษาไทยในอิหร่าน

เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน  นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ พร้อมคณะ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลมุศฏอฟา อัลอาละมียะฮ์  พณฯ  ท่าน อยาตุลลอฮ์ อะรอฟี และร่วมพบปะพูดคุยแบบเป็นกันเองกับนักศึกษาไทยในอิหร่าน และเยี่ยมชมวิทยาลัยเขตอิมามโคมัยนีและห้องสุมด อีกทั้งร่วมเป็นแขกพิเศษในพิธีเปิดการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอัลมุศฏอฟานานาชาติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของนักศึกษาไทยในอิหร่าน ทางสถานเอกอัครราชทูต จึงได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้นักศึกษาไทยในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ทางสมาคมนักศึกษาไทยในอิหร่านต้องขอกล่าวขอบคุณ ท่านทูตและคณะเป็นอย่างมากที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่าน มาเยี่ยมพวกเรานักศึกษาไทยในอิหร่าน ณ เมืองกุม